-A
+A

The ELA database

town: Karlino
Register's range: miasto
province: Koszalin
Register's title: Wykazy składu Miejskiej Rady Narodowej
dates: 1948
Register's type: pos, -
archive: Archiwum Państwowe w Koszalinie
75-950 Koszalin, ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
tel: (94) 342-26-22
fax: 317-03-61
email: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl
www.koszalin.ap.gov.pl
fond: 14 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Karlinie
Reference number: 68
Page's number: 5-10
Number of files: 6

Newsletter NDAP