-A
+A

The ELA database

town: Świdwin
Register's range: miasto
province: Koszalin
Register's title: Spis przedsiębiorców podlegających obowiązkowej subskrypcji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju
dates: 1946
Register's type: pod, zaw
archive: Archiwum Państwowe w Koszalinie
75-950 Koszalin, ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
tel: (94) 342-26-22
fax: 317-03-61
email: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl
www.koszalin.ap.gov.pl
fond: 15 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdwinie
Reference number: 35
Page's number: k. 1-2
Number of files: 1

Newsletter NDAP