-A
+A

The ELA database

town: Wierzbowo
Register's range: wieś
province: Łomża
Register's title: Tabele dodatkowe do tabel prestacyjnych
dates: 1861
Register's type: gosp, lst
archive: Archiwum Państwowe w Białymstoku
15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 4
tel: (85) 743-56-03
fax: 743-56-55
email: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl
www.bialystok.ap.gov.pl
fond: 3 Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski
Reference number: 144
Page's number: -
Number of files: 1

Newsletter NDAP