-A
+A

wyszukiwanie ogólne

Archiwum Państwowe w Toruniu
pl. Rapackiego 4
87-100 Toruń
tel: (56) 622-47-54
fax: 621-01-29
email: archiwum@torun.ap.gov.pl
www.torun.ap.gov.pl
nr zespołu: 373 / 0
Karta: A
SPISY LUDNOŚCI
Nazwa główna:
Państwowy Urząd Repatriacyjny, Powiatowy Oddział w Toruniu
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
administracja specjalna
kategoria:
zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
Język: pol.
Dostęp: tak
daty: 1945-1950 [1969] 1945  -  1950
1969  -  1969
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 287 2.4
opracowanych: 287 2.4
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Dekretem Rządu Tymczasowego R.P. z dn. 15.3.1945 r. został powołany Państwowy Urząd Repatriacyjny na Pomorzu. Do jego zorganizowania powołano grupę operacyjną PUR, na czele której stanął kpt. Aleksander Rode. Powierzono mu uruchomienie trzech oddziałów: w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu z tym, że dwa ostatnie organizacyjnie miały podlegać Bydgoszczy. Kpt. Rode do Torunia przybył w pierwszej połowie marca 1945 r. Zajął się on urządzeniem biura. Szef grupy operacyjnej PUR wyjechał następnie do Bydgoszczy. W Toruniu natomiast od 25.3.1945 r. kierownikiem został Emilian Ogłoza. Przystąpił on do dalszej rozbudowy PUR toruńskiego. Decyzją Zrządu Centralnego PUR w Łodzi Oddział PUR w Toruniu z dniem 12.4.1945 r. został zlikwidowany. Inspektorat Rejonowy i Punkt Etapowy w Toruniu, które swym zasięgiem obejmowały powiat toruński, zostały podporządkowane Oddziałowi Wojewódzkiemu PUR w Bydgoszczy. Tak więc w Toruniu działały od 12.4.1945 r. dwie niezależne od siebie komórki PUR. 18.9.1945 r. nastąpiły dalsze zmiany Biura Rejonowego Inspektoratu Osadnictwa i Punktu Etapowego, te dwie dotychczas samodzielne jednostki połączyły się pod nazwą: Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Toruniu. Przetrwał on w niezmienionej strukturze organizacyjnej do końca swego istnienia, czyli do sierpnia 1950 r. Działalność osadnicza Powiatowego Oddziału PUR w Toruniu rozpoczęła się od 5.4.1945 r. W tym dniu przyjechał pierwszy transport z repatriantami. Byli to pracownicy Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Następne grupy pracowników naukowych z Wilna dotarły do Torunia we wrześniu 1945 r. Od 21.4.1945 r. napływ repatriantów miał charakter ciągły. Punkt Etapowy w Toruniu został rozwiązany w grudniu 1947 r. Obowiązki jego do kwietnia 1948 r. przejął prawdopodobnie Referat Osadnictwa. W grudniu 1949 r. przeprowadzono znaczną redukcję Powiatowego Oddziału PUR w Toruniu. Ostateczna likwidacja Powiatowego Oddziału PUR w Toruniu nastąpiła w sierpniu 1950 r.
Zawartość: 1. Sprawy ogólno-organizacyjne (1945-1950), sygn. 1-5: powołanie PUR, protokoły zdawczo-odbiorcze, kontrole Urzędu.
2. Sprawy osobowe pracowników (1946-1949), sygn. 6-7.
3. Sprawozdania z działalności PUR (1945-1950), sygn. 8-14: miesięczne, Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych.
4. Sprawozdania z działalności Punktu Etapowego w Toruniu (1945-1948), sygn. 15-17.
5. Sprawy budżetowe (1945-1950) sygn. 18-25: preliminarze, zestawienia rachunkowe, księgi kasowe.
6. Działalność osadnicza (1945-1950) sygn. 26-52: ewidencja repatriantów, protokoły inwentaryzacji nieruchomości, sprawy osiedleńcze.
7. Akta repatriantów (1945-1950) sygn. 53-286: kwestionariusze osobowe, wykazy imienne, sprawy odszkodowań, rezygnacje z otrzymanych gospodarstw.

Znalezionych jednostek archiwalnych: 286
51 - 100 z 286
Inwentarz
seria: Działalność osadnicza Powiatowego Oddziału PUR w Toruniu
sygnatura: 69/373/0/50
tytuł i daty: Akta repatriantów osiedlonych w gminie Złotoria, powiat Toruń; 1945-1948
hasła indeksu: Dłużyński Jan; Herba Józef; Herba Stanisław; Kaliszewicz Ksuchowiecki Jan; Kolesiński Jan; Konstantynowicz Anna; Kotłowski Kazimierz; Kowalski Mieczysław; Koziura Michał; Krajewska Maria; Łysakowska Maria; Mizger Sylwester; Ottenbreit Jan; Semenowicz Katarzyna; Sokołowicz Władysław; Suchodolska Jadwiga; Szantyrowa Kazimiera; Szczepański Aleksander; Szeszko Józef; Szymonowicz Anna; Talkowska Eugenia; Tyć Emilia; Witos Ludwik; Wołk-Karaszewska Franciszka; Zielińska Emilia; Żebrowska Maria
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/51
tytuł i daty: Akcja przerzutów robotników rolnych na tereny Ziem Odzyskanych; 1950-1950
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/52
tytuł i daty: Akcja przerzutów robotników rolnych na tereny Ziem Odzyskanych; 1950-1950
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
seria: Akta repatriantów
podseria: Ewidencja repatriantów
sygnatura: 69/373/0/53
tytuł i daty: Imienne wykazy przesiedleńców; 1945-1945
hasła indeksu: Gałek Michał
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/54
tytuł i daty: Kwestionariusze osobowe repatriantów; 1945-1947
hasła indeksu: Albowicz Franciszek; Aleksandrowicz Maria; Andinajtis Regina; Andruszkiewicz Jadwiga; Andruszkiewicz Kazimierz; Andrzejewski Zenon; Anop Andrzej; Antuszewicz Mieczysław; Arustowicz Jan; Awdzijenko Stanisław; Bach Maria; Baczarski Jan; Baczyńska Stanisława; Bajdak Stanisław; Balcewicz Maria; Banach Maria; Bandrowski Zbigniew; Baran Julian; Barbarowicz Marian; Bartoszewicz Bożena; Bartoszewski Tadeusz; Bączkowski Stanisław; Bernacki Jan; Bernatowicz Jan; Bielik Władysław; Bielińska Helena; Bielski Stanisław; Bintas Zofia; Blazkowa Zenona; Błażkow Julian; Błażkowa Zenona; Bogorodź Edward; Bohdanowicz Jadwiga; Bojba Julian; Bojko Stanisław; Bole Paweł; Bołkuć Maria; Bondarenko Piotr; Borecki Zenon; Borek Jan; Borkowski Jan; Borusiewicz Waleria; Brokon Stefania; Bucichowski Leon; Bulikowski Kazimierz; Burchardt Aleksander; Burzyński Włodzimierz; Butkiewicz Aleksander; Bykowski Ignacy; Chalik Jan; Chodorowska Maria; Chodorowski Antoni; Chojnowska Maria; Chojnowski Bronisław; Chrapan Stanisław; Chrul Jan; Chruszczewski R; Chruściel Roman; Chrzanowski Mieczysław; Cyboran Józef; Cydzis Halina; Cymmerman Stanisław; Cyran Mieczysław; Cywińska Eleonora; Czarniecki Władysław; Czarnuszewicz Mieczysław; Czerski Aleksander; Czerski Edward; Czerski Jan; Czerw Adolf; Czuchnicki Antoni; Daab Zygmunt; Dąmbska Aldona; Dec Władysław; Delegacz Wacław; Dembicka Janina; Derdowski Jan; Dębiak Zofia; Dębowski Bronisław; Dębowski Klemens; Dmitruk Stefan; Doboszewicz Anna; Dominik Stanisław; Donhofner Mieczysław; Dorożowski Roman; Dowbór Józef; Drozdowski Arnold; Drozdowski Józef; Druet Aleksander; Druet Olga; Dubicka Janina; Dulko Stanisław; Duszkiewicz Józef; Dworzecki Dominik; Dybus Edward; Dzielicki Ignacy; Dziewczopolska Emilia; Dziewczopolski Władysław; Dzisiewicz Czesław; Emert Alicja; Emilianowicz Feliks; Ficner Cezary; Ficner Hieronim; Figaj Michał; Figwer Bronisława; Figwer Maria; Foss Gustaw; Franckiewicz Irena; Frąckiewicz Janina; Gajdamowicz Edward; Gajdemski Feliks; Gajdemski Jan; Gamolski Jerzy; Garba Wanda; Garbarczyk Władysław; Gaworski Jan; Gibowski Ryszard; Gietowt Szymon; Głaski Kazimierz; Głogowska Franciszka; Głuchowska Helena; Godycki Jerzy; Golańska Maria; Golański Władysław; Golinczak Szymon; Gorska Walentyna; Gorski Janusz; Gorzkowski Jan; Góreczny Leon; Grabania Wilhelm; Grabowska Gertruda; Grabowska Maria; Grabowski Franciszek; Grabowski Jan; Grech Magdalena; Grzelak Jan; Gutowski Józef; Gwóźdź Julia; Hanuś Tadeusz; Hanuś Wanda; Herba Józef; Holubowicz Helena; Holubowicz Włodzimierz; Hordejuk Stefan; Horn Ignacy; Hrabec Stanisława; Hrabiec Stefan; Hryniewicz Romana; Hubert Danuta; Inorowicz Michał; Iwanowski Jan; Iwaszkiewicz Franciszek; Iwaszkiewicz Stanisław; Jacewicz Józef; Jachimowicz Józef; Jackiewicz Romuald; Janicki Wacław; Janiszewski Tadeusz; Januszewicz Henryk; Jarmulski Hermin; Jarocki Zbigniew; Jarosiewicz Bazyli; Jaroszowa Stanisława; Jasiewicz Edward; Jasiewicz Władysław; Jaskólska Maria; Jastrzębska Antonina; Jaworska Antonina; Jaworski Ludwik; Jesionczak Anna; Jestadt Jan; Jotkiewicz Aleksandra; Jotliewicz Aleksander; Józak Stefan; Józefowicz Feliks; Jóźwiak Józef; Kalbarczyk Czesława; Kalbarczyk Wacław; Kaleniewicz Helena; Kalicka Maria; Kalinowski Piotr; Kaliunowski Jan; Kamieńska Irena; Karczmarczyk Stanisław; Karlikowski Julian; Karpińska Helena; Karwin Józef; Kasperski Stanisław; Kaszycka Maria; Katarzyńczuk Aleksander; Katarzyńczuk Michalina; Kazarewicz Jadwiga; Kazimierska Eugenia; Kędzierski Feliks; Kiełbasa Andrzej; Kimpl Florentyna; Kimpl Józef; Kinszt Aleksander; Klagisz Maria; Klimpl Zuzanna; Kolankowski Ludwik; Kolasiński Antoni; Koluga Maria; Kołosowski Stanisław; Koma Maria; Kondziuch Władysław; Konieczko Piotr; Koniewicz Adam; Konstantynowicz Anna; Korycki Anatol; Kostępska Władysława; Koszykowski Józef; Kotarski Kazimierz; Kotowicz Władysław; Kowal Hilary; Kowalewski Jan; Kowalowa Anna; Kownacki Józef; Kozak Romualda; Kozarska Natalia; Kozdysz Paweł; Koziel Wacław; Koziura Jan; Koziura Mikołaj; Kozlecki Zenon; Krajeńska Maria; Krajewska Maria; Krawiec Stefania; Kroczek Jan; Krokoszyński Bronisław; Krokuszyńska Katarzyna; Królik Maria; Kruk Salomea; Krupniewicz Filip; Kruża Klemens; Krzeski Józef; Krzymiński Kazimierz; Krzysiek Antoni; Krzyśkow Franciszka; Krzyśkow Karol; Krzyżanowski Tadeusz; Kucewicz Michał; Kulinkowska Stanisława; Kuraczkin Aleksy; Kurjatowa Zofia; Kurkiewicz Maria; Kurniewicz Jan; Kwapińska Aniela; Kwaszyński Kazimierz; Lada Jan; Latocki Bronisław; Lazurko Władysław; Lein Waleria; Leszczyńska Helena; Leszczyński Stanisław; Lewicka Stanisława; Lewicki Błażej; Lipiecki Tadeusz; Lipnicki Józef; Litwiniak Maria; Ludwisiak Józef; Łabęcki Bolesław; Łagunowicz Zofia; Łapkowski Antoni; Łapkowski Stanisław; Łobaczewska Aniela; Łozowski Adolf; Łukomski Wacław; Łysaczowska Maria; Majkowski Jan; Makowska Apolonia; Makowski Władysław; Malicki Stanisław; Malinowski Tadeusz; Małko Bronisław; Małoletni Kazimierz; Małyszko Bronisława; Mamczyc Jan; Marcinkowski Ignacy; Marczyńska Halina; Markiewicz Marian; Marschall Kazimiera; Martyniak Zuzanna; Marzec Bronisława; Masalski Stanisław; Masłowska Regina; Matejko Lucjan; Meszel Samuel; Metelski Mieczysław; Miakczyło Bronisław; Miazga Franciszek; Michalak Eugeniusz; Michaluk Maria; Mickiewicz Bronisława; Miecznikowski Kazimierz; Miedyńska Józefa; Mieluk Piotr; Mikołajak Antoni; Mikołajczyk Franciszek; Mikosza Stanisław; Mikulski Franciszek; Mikułowska Halina; Milewski Kazimierz; Miłaszewski Władysław; Mioduszewski Antoni; Mirowicz Wacław; Misiakowski Roman; Misiurek Stefan; Młot Alojzy; Moikołajewska Aniela; Monkiewicz Aleksander; Morawski Miron; Moroz Wilhelm; Moszyński Edward; Mroczkowska Zofia; Muraszko Longina; Muszyńska Maria; Myszkowski Wacław; Nerczuk Bolesław; Niwiński Michał; Noskiewicz Marta; Nowak Maria; Nowicki Paweł; Nowosad Honorata; Olechnowicz Czesław; Olewicz Leon; Olszewski Czesław; Olszewski Witold; Olszewski Zdzisław; Orłowska Zofia; Orylski Jan; Osowski Stanisław; Osuch Edward; Ottenbreit Jan; Ottenbreit Katarzyna; Paprocka Wiktoria; Pasternak Kazimierz; Pastwa Franciszek; Paszkiewicz Kazimierz; Paszkowicz Antoni; Pawłowski Jan; Pendras Jerzy; Perczyński Adam; Petrus Fryderyk; Pękalski Michał; Piasecki Zbigniew; Pietrulewicz Marianna; Pietrzak Jan; Piłat Władysław; Piotrowski Jan; Podgórska Bronisława; Podgórski Władysław; Pokrywa Stefan; Polimowski Władysław; Poterałowicz Jadwiga; Poterałowicz Maria; Poterałowicz Stefania; Poterałowicz Witold; Poterowicz Antoni; Pradoń Bolesław; Przydatek Mieczysław; Puchalska Cecylia; Puciat Maria; Pujdak Julian; Pytko Wacław; Rabenda Edmund; Radio Eugeniusz; Radkiewicz Jan; Raubo Romuald; Razgun Stanisław; Reimel Henryk; Reniger Janusz; Reychman Irena; Robaczewska Zofia; Rogalska Wiktoria; Romanowski Julian; Rotter Henryk; Rozwadowska Łucja; Rutowski Stanisław; Rybak Bernard; Ryl Antonina; Rzeszotko Mieczysław; Sajdak Marianna; Sak Andrzej; Sawicka Helena; Sawicki Albert; Sawicki Bolesław; Semenowicz Franciszek; Sereda Marian; Sęk Bogusław; Siedlecki Bronisław; Siedlecki Czesław; Siedlecki Dominik; Siedlecki Jan; Sieront Franciszek; Sikora Leon; Sikorska Ludwika; Simon Filomena; Simon Jan; Simon Janina; Simon Stanisław; Simon Tadeusz; Sitek Katarzyna; Siwacz Tadeusz; Siwek Ignacy; Skamska Eleonora; Skibicka Maria; Skinstler Henryk; Skraczek Bolesław; Skromska Monika; Sławski Władysław; Słoniewski Zygmunt; Smiglin Jan; Smiglin Katarzyna; Smolicz Jan; Sobaszek Jan; Socha Jan; Soja Edmund; Sokołowski Aleksander; Sosnowski Zygmunt; Sotnikow Glebiusz; Spieteluń Józef; Stanek Stanislaw; Staniek Zofia; Stankiewicz Zofia; Stankiwicz Antoni; Stecki Wacław; Strakszyc Antoni; Strumiłło Bronisław; Suchowiecki Dominik; Suchowiecki Stefan; Suchowiecki Władysław; Sumowska Jadwiga; Surówka Stanisława; Switkowska Anna; Sykora Leon; Symonides Ignacy; Szadkowski Mieczysław; Szalkiewicz Helena; Szaranic Wawrzyniec; Szatkowska Emilia; Szatkowski Aleksander; Szatkowski Jerzy; Szatkowski Józef; Szatkowski Leonard; Szczepaniak Karol; Szczepaniewicz Adam; Szczepańska Emilia; Szczepański Aleksander; Szczepański Bolesław; Szczepański Klemens; Szczetkar Józef; Szczypczyn Genowefa; Szindler Emilia; Sznajder Roman; Szołomicki Władysław; Szostak Tadeusz; Szulęska Katarzyna; Szwec Tadeusz; Szwed Jan; Szwed Wojciech; Szykuc Jadwiga; Szymanowicz A; Szymłowski Stanisław; Śniadycki Aleksander; Targowicki Adolf; Tarnow Paweł; Taylor Robert; Taylor Zofia; Tkacz Bolesław; Tkacz Jan; Tomaszewska Kazimiera; Tomaszewska Maria; Tomaszewska Wanda; Tomaszewski Edward; Traciłło Janina; Tracitowski Tadeusz; Traczenko Marian; Trybus Franciszek; Trybus Jan; Tryk Czesław; Trzeciak Józef; Turowicz Janina; Turowska Marianna; Twerd Helena; Twerd Nestor; Uciński Jan; Urbanowicz Stefania; Wach Romuald; Wakażyński Stanisław; Walaszczyk Antoni; Warno Antoni; Warykasz Stanisław; Wasilewska Władysława; Wasilewski Ryszard; Wasilewski Wacław; Wąsowicz Fulgenty; Weberowa Wanda; Węgrzyn Bolesław; Wieczorek Wincenty; Wierciński Witold; Wierzchowski Arkadiusz; Wierzchowski Wacław; Wilczyński Jan; Wilczyński Tadeusz; Wilkiewicz Mieczysław; Wiśniewska Franciszka; Wiśniewski Józef; Witkiewicz Nikodem; Witos Ludwik; Wocianiec Adam; Wojciechowicz Stanisław; Wojciechowicz Władysław; Wojcik Bolesław; Wojtkiewicz Adam; Wojtkiewicz Maria; Wolańska Maria; Woś Jan; Wójtowicz Józef; Wróbel Nadzieja; Wróblewski Kazimierz; Wysocka Kamila; Wysocki Staisław; Wyszyński Michał; Zając Stanisław; Zajczyk Weronika; Zakrzewski Leon; Zalerka Emilia; Zalewski Wacław; Zaniewski Stanisław; Zarudzki Miron; Zawadzki Antoni; Zawadzki Henryk; Zawadzki Wincenty; Zdanowicz Leonard; Zgolińska Zofia; Ziątkowski Józef; Zientkowska Helena; Zybko Zygmunt; Żankowska Maria; Żebrowski Stanisław; Żmujska Leokadia; Żółkiewicz Aleksandra; Żuk Józef; Żukowska Alicja; Żukowska Antonina; Żukowska Marianna; Żuromski Julian; Żwakuła Władysław; Żybko Zygmunt; Żylis Napoleon
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/55
tytuł i daty: Zestawienie wypłaconych zapomóg doraźnych; 1946-1946
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
podseria: Zaświadczenia
sygnatura: 69/373/0/56
tytuł i daty: Zaświadczenia wydane repatriantom; 1945-1945
hasła indeksu: Abakanowicz Janina; Abakanowicz Maria; Abakanowicz Władysław; Abrzykowski Stefan; Anuszkiewicz Jan; Aplewicz Aleksander; Aplewicz Antonina; Aplewicz Piotr; Aplewicz Walentyna; Banaszkiewicz Helena; Banaszkiewicz Waleria; Bartoszewicz Zofia; Bielicka Irena; Bielicki Józef; Bielicki Michał; Bielski Jan; Bikont Antoni; Biuszel-Karnicka Kazimiera; Błażewicz Halina; Błażewicz Julia; Błażewicz Piotr; Błeszyńska Kazimiera; Bobiarska Jadwiga; Bodziewicz Jerzy; Bor Czesław; Borodzicz Bronisława; Borodzicz Weronika; Budrewicz Antoni; Burczyński Nikodem; Chadkiewicz Józef; Chomik Władysław; Ciupakow Władysław; Cywińska Halina; Cywińska Zofia; Cywiński Janusz; Cywiński Władysław; Czepełowa Felicja; Czyżewska Maria; Czyżewska Nadzieja; Damuć Józef; Daszkiewicz Stanisław; Doroczewicz Anna; Doroczewicz Krystyna; Doroczewicz Romuald; Drąsejko Katarzyna; Drozdowska Stanisława; Drozdowski Jan; Dubrownik Emilia; Dubrownik Władysław; Dziuba Helena; Dziuba Jan; Gdula Janina; Gdula Wiktoria; Gering Stanisław; Giedrojć Mieczysław; Glińska Maria; Gliński Czesław; Gonczar Józef; Gostomski Jan; Górska Walentyna; Grzywacz Helena; Grzywacz Leokadia; Gudowski Edward; Hajdamowicz Jadwiga; Hajdamowicz Witalis; Hajdamowicz Zofia; Halor Wilhelm; Hnatów Janina; Hodor Dorota; Hodor Elżbieta; Iwaszkiewicz Halina; Iwaszkiewicz Halina Maria; Iwaszkiewicz Helena; Iwaszkiewicz Jadwiga; Iwaszkiewicz Wanda; Jachimowicz Eugeniusz; Jachimowicz Stanisław; Jachimowicz Weronika; Jagmin Felicja; Jagmin Zdzisław; Jakubiński Adam; Jankun Feliks; Januszkiewicz Zygmunt; Juchniewicz Eugeniusz; Jurewicz Bronisława; Jurewicz Eleonora; Kaczyński Witold; Kapusto Jan; Kapusto Mikołaj; Kapusto Wanda; Karmazyn Felicja; Kmieć Helena; Kołodziej Franciszek; Komar-Molska Zofia; Kopałko Henryka; Kopeć Jan; Kopeć Katarzyna; Kopeć Michał; Korzan Maria; Korzan Piotr; Kostyła Mieczysław; Koszela Karol; Kozłowska Irena; Krupowski Bronisław; Krzyżanowska Jadwiga; Krzyżanowski Witold; Kudukis Alojzy; Kudukis Jadwiga; Kulesz Izabella; Kunaj Jan; Laszkiewicz Władysław; Leszczyńska Irena; Leszczyńska Maria; Leszczyńska Władysława; Litorowicz Kazimiera; Litorowicz Stefania; Litwin Eleonora; Litwin Felicjan; Litwin Helena; Litwin Marian; Litwin Petronela; Ładysz Adam; Ładysz Adolf; Łodziński Ryszard; Łosowski Franciszek; Łuszpak Władysław; Malec Henryk; Malec Stefan; Malinowska Halina; Malinowski Stanisław; Marconi Kazimierz; Markowicz Aniela; Martynowicz Zygmunt; Matujło Janina; Matujło Maria; Matułajtis Anastazja; Maziuk Antoni; Maziuk Czesław; Maziuk Gerarda; Maziuk Konstancja; Miernikowska Janina; Miernikowska Maria; Miernikowski Antoni; Miernikowski Ryszard; Migaczew Inocenty; Migaczew Piotr; Migaczew Stanisława; Miksza Bogdan; Miksza Leokadia; Miksza Stanisław; Miksza Zofia; Mincer Maria; Mojsiewicz Aldona; Możejko Piotr; Możejko Stanisława; Możejko Tadeusz; Możejko Władysław; Mucha Antoni; Ogiński Włodzimierz; Okulewicz Antoni; Okulewicz Wanda; Opalska Irena; Ostrowska Janina; Pacan Jarosław; Parżniewska Helena; Parżniewski Julian; Parżniewski Zbigniew; Pawilionis Danuta; Pawilionis Henryk; Pawilionis Stanisława; Pawilionis Zdzisław; Pawłowski Bronisław; Piasecka Stanisława; Piegulewska Lidia; Piegulewski Konstanty; Pieszko Anna; Pieszko Wacław; Piotrowski Henryk; Platt Hilary; Platt Maria; Platt Regina; Platt Wanda; Podolecka Stanisława; Podolecki Witold; Polewiak Antonina; Polikowski Edmund; Poręba Jadwiga; Potrebicz Romuald; Powajbo Kazimierz; Pruszyńska Alfreda; Przybyłowicz Mieczysław; Rakowska Irena; Rakowska Karolina; Raszyński Jan; Razgun Konstanty; Razgun Rozalia; Ring Edward; Rogińska Helena; Rogiński Zbigniew; Rozbaczyło Józef; Róźbicka Ewa; Rynkiewicz Helena; Rynkiewicz Jan; Satkiewicz Janusz; Satkiewicz Józef; Sielanko Helena; Smiglin Mieczysław; Smiglin Teresa; Smoleńska Genowefa; Smoleńska Maria; Smoleński Józef; Sobczak Szczepan; Sobotowicz Wacław; Soroko Jan; Stankiewicz Irena; Szczęsny Ryszard; Szczęsny Zbigniew; Szerkszniowa Helena; Szerkszniowa Janina; Szmod Józef; Świątek Antonina; Świątek Stanisław; Taraszkiewicz Władysława; Trzepaczyńska Stanisława; Trzepaczyński Zygmunt; Tulkiewicz Helena; Tynera Jan; Ulewicz Agnieszka; Urbanowicz Zofia; Wardzyńska Helena; Wesołowska Stanisława; Wesołowski Eugeniusz; Węsławski Jerzy; Węsławski Michał; Wieczonis Lucyna; Wilczyńska Władysława; Wilczyński Józef; Wiszniewska Janina; Wiszniewski Jerzy; Wnuk Antoni; Wojnicka Aniela; Wojnicka Regina; Wojskiewicz Józef; Wojskiewicz Marian; Wojskiewicz Szymon; Wyczółkowska Stefania; Wyczółkowska Teresa; Wyczółkowski Roman; Wysłocka Elżbieta; Wysłocka Helena; Wysłocki Aleksander; Wysocka Barbara; Zachorzewska Maria; Zachorzewska Stefania; Zadorocka Wanda; Zakrzewska Halina; Zakrzewska Helena; Zienkowicz Edward; Żebrowska Alicja; Żebrowska Emilia; Żebrowska Maria; Żebrowski Stanisław; Żurawiecka Julia
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/57
tytuł i daty: Zaświadczenia wydane repatriantom; 1945-1947
hasła indeksu: Adamuk Jan; Agancjanc Janina; Andrukowicz Maria; Andrukowicz Witold; Andrzejewski Bronisław; Arcimowicz Edward; Banach Zygmunt; Bobek Wilhemina; Boczkowska Maria; Bonder Zygmunt; Borodzicz Bronisława; Bronisław Augul; Bukowczyk Tadeusz; Butkiewicz Anna; Chilmanowicz Walentyna; Chodziński Władysław; Cichecka Franciszka; Ciechocinka Jan; Cugowski Antoni; Danielewska Wanda; Danielewski Kazimierz; Danieluk Jan; Dawlidowicz Józef; Drożdż Józef; Drożyńska Irena; Dudkowska Urszula; Dudkowski Stanisław; Gałecki Piotr; Giedrajć Zygmunt; Gładkowska Bronisława; Godlewski Eugeniusz; Gołębiewski Adam; Górecka Anna; Grechiacki; Grochowski Franciszek; Grygorczyk Joachim; Gumowski Jan; Gumowski Leonard; Harysz Edward; Hawryszczuk Karol; Hołod Edward; Iwaszkiewicz Helena; Iwaszkiewicz Janina; Iwaszkiewicz Michał; Jackiewicz Wanda; Jałowiecki Paulin; Jankowicz Jan; Janowska Amelia; Jasłoński Adolf; Juchniewicz Eugeniusz; Juchniewicz Jan; Kaluga Maria; Karlicka Joanna; Kaszkiewicz Aleksander; Kędzior Franciszek; Klepacki Stanisław; Kolatowska Tamara; Kominkowska Janina; Komocka Bronisława; Kot Julian; Kotarba Włodzimierz; Kowalczyk Barbara; Kozieja Jadwiga; Kozłowski Wiktor; Kruszewska Jadwiga; Kuński Wacław; Kurkowski Stanisław; Kurowska Hanna; Kurowska Maria; Kuźniarska Antonina; Leonard Grzegorz; Leonard Wiktor; Lewandowicz Roman; Lewoń Aleksander; Libo Luba; Libo Wera; Libo Zofia; Linkowska Aniela; Łapkowski Roman; Łaszkiewicz; Łukaszewicz Antoni; Makowski Wacław; Mańko Adam; Markiewicz Jan; Markiewicz Kamila; Medeksz Czesław; Medyńska Halina; Mickiewicz Franciszka; Mickiewicz Józef; Miekin Stanisław; Miksza Edward; Miksza Mieczysław; Misiong Tadeusz; Momot Piotr; Morawski Witold; Mroczkowski Izydor; Nabrdalik Stefan; Ostrowski Antoni; Paszkiewicz Edward; Pawlina Jan; Pawłowicz Konstanty; Pawłowski Ludwik; Pieckielun Edward; Pikman Adolf; Pluto Mikołaj; Podlubny Antoni; Prokopienko Rozcisław; Robaczyło Józef; Romejko Bronisław; Rydzewski Jan; Rzeczycka Kazimiera; Sakowicz Zygmunt; Samolis Aleksander; Schaffer Edmund; Serafinko Wacław; Sienkiewicz Ryszard; Słodziński Karol; Słotwiński Mieczysław; Słowik Jan; Stachurski Stanisław; Stanisz Antoni; Stankiewicz Fabian; Stasiak Zofia; Stolicki Mieczysław; Szabad Amelia; Szabad Zuzanna; Szczygielski Wacław; Szpakowski Stanisław; Szram Olgierd; Świerczewska Genowefa; Tołoczko Stanisław; Tometczak Agnieszka; Torasiewicz Janina; Tulej Stanisław; Walentowicz Bronisław; Wierzbicka Józefa; Wiśniewska Maria; Wojszwiłło Kazimierz; Wołkowski Heronim; Wyrzykowski Józef; Wyszomirski Janusz; Wyszomirski Julian; Zawadzka Zuzanna; Ziemski Stanisław; Zwierzbicki Zdzisław; Zylewicz Władysław; Żebrowski Stanisław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/58
tytuł i daty: Zaświadczenia wydane repatriantom; 1945-1945
hasła indeksu: Adamowicz Antoni; Adamowicz Helena; Adamowicz Maria; Adamowicz Stanisława; Afuraszko Sabina; Aleksandrowicz Feliks; Arcimowicz Edward; Arcimowicz Konstancja; Arcimowicz Łucja; Arcimowicz Waleria; Aszemberg Czesław; Aszemberg Helena; Aszemberg Marianna; Aszemberg Władysław; Augustyn Maria; Banach Maria; Banach Maria Hanna; Banach Teresa; Banach Zygmunt; Baranowska Antonina; Baranowska Franciszka; Baranowska Waleria; Bartoszewicz Piotr; Barwicka Józefa; Basak Stanisława; Bawtrel Wacław; Bejnarowicz Dominik; Bepirszcz Edward; Bereźnicka Antonina; Bernhart Emilia; Bernhart Helena; Biała Zofia; Biały Henryk; Bielan Anna; Bielikowicz Nadzieja; Bierwiaczonek Bolesław; Biuszel Edward; Biuszel-Karniecka Kazimiera; Blicharski Jan; Błaszkiewicz Zygmunt; Błażewicz Janina; Bocianowski Antoni; Boharewicz Salomea; Bohdziewicz Jadwiga; Bohdziewicz Maria; Bohdziewicz Paulina; Bojczuk Franciszka; Boniewicz Franciszek; Borejko Paulina; Borejko Stanisław; Borejszo Maria; Borkowska Antonina; Borkowska Tekla; Borkowski Maksymilian; Borodicz Bronisław; Borodicz Bronisława; Borodicz Weronika; Borodo A?; Borodo Halina; Borodo Józef; Borodo Wiktoria; Borodzicz Aleksy; Borowicz Jan; Boski Andrzej; Bożyczko Helena; Bożyczko Witold; Bożys Edward; Bożys Felicja; Bożys Stanisław; Bryszkowski Alfons; Brzezińska Hanna; Brzezińska Kazimiera; Brzezińska Tekla; Bublewicz Andrzej; Bublewicz Helena; Bublewicz Jerzy; Bublewicz Wiktor; Buchartowska Józefa; Buczak Helena; Budzan Julian; Budzan Stanisława; Bujanowicz Stanisław; Bujanowicz Wincenta; Bujnicka Zofia; Bułhak Alicja; Burian Zbigniew; Butkiewicz Anna; Butkiewicz Anna2; Charabowska Marta; Charysz Edward; Chilińska Jadwiga; Chodkiewicz Józef; Chodkiewicz Olimpia; Chodkiewicz Urszula; Chowchun Aleksander; Chowchun Maria; Chrzanowska Karolina; Cierpińska Helena; Ciesielska Irena; Ciesiuń Irena; Czajka Czesław; Czapkowska Aleksandra; Czarkowski Stanisław; Czech Zofia; Czechowicz Wanda; Czechowski Jerzy; Czernis Eugenia; Czmiel Regina; Czuba Bolesław; Czuba Czesław; Czuba Józef; Czuba Józef 2; Czuba Zofia; Dachoń Stefan; Daumuć Józef; Dąbrowska Maria; Dąbrowski Alfons; Dąbrowski Kazimierz; Dec Władysław; Dekurnewicz Anna; Dekurnewicz Dominik; Deleszek Adolf; Dienius Helena; Dobien Andrzej; Dreweński Alojzy; Dreweński Leon; Drost Maria; Drozd Adam; Drozd Jan; Drozd Józef; Drozdowska Stanisława; Drozdowski Jan; Drożyńska Irena; Druszkowski Czesław; Dubiaska Kazimiera; Duczkowska Wanda; Duszyński Władysław; Dziedziak Aleksander; Dziedziak Aleksandra; Dzikowicz Maria; Dzikowicz Stanisława; Ebel Jadwiga; Fieties Leon; Fijałkowsk Anna; Fijałkowski Michalina; Franków Stanisław; Friedel Mieczysław; Furman Włodzimierz; Gajlewicz Helena; Gajżewski Henryk; Galas Edward; Galas Eudoksja; Gargalska Stanisława; Gargalski Stanisław; Garniewicz Halina; Garniewicz Zygmunt; Garnysz Aleksander; Garnysz Jadwiga; Garstecka Gina; Garstecki Henryk; Garstka Stanisław; Garwoliński Tadeusz; Gaweł Piotr; Gaweł Weronika; Gaworska Klara; Gawrońska Stanisława; Gąsiorek Bronisława; Genca Maria; Gilewska Stanisława; Giniewicz Antoni; Glejza Maria; Glejza Mieczysław; Glińska Teresa; Glińska Weronika; Gliński Władysław; Gładkowski Michał; Głowikowska Jadwiga; Głumowska Amelia; Głumowska Zofia; Głumowski Piotr; Gniazdowski Zbigniew; Gołębiewska Józefa; Gołębiewski Adam; Gołubowicz Aleksander; Gołubowicz Halina; Gołubowicz Marta; Gołubowicz Zofia; Gordon Jan; Górski Wacław; Grajkowski Alojzy; Gromadzki Władysław; Gromadzki Zygmunt; Gronkowski Konrad; Grzechulski Witold; Gudaniec Katarzyna; Gudaniec Regina; Gulewska Stanisława; Gumowska Weronika; Gumowski Eugeniusz; Guzik Janina; Hajdukiewicz Wanda; Harasimowicz Antoni; Harasimowicz Henryk; Harasimowicz Janina; Harasimowicz Walentyn; Harasimowicz Zenon; Harkala Agnieszka; Harkala Eugeniusz; Hauptman Józef; Hawryszczuk Karol; Hawryszczuk Paulina; Hawryszczuk Petronela; Herba Władysław; Hermanowicz Jadwiga; Hryckiewicz Mieczysław; Hryckiewicz Tadeusz; Hryckiewicz Zofia; Ignatowski Tadeusz; Ingielewicz Jan; Iwanicki Andrzej; Iwanow Wacław; Iwanowska Maria; Iwanowski Tadeusz; Iwaszkiewicz Helena; Iwaszkiewicz Janina; Jacewicz Genowefa; Jachimowicz Józef; Jagielski Franciszek; Jakubowski Zygmunt; Jamuła Konstancja; Jamuła Krystyna; Jamuła Ludwik; Janczewska Jadwiga; Janczewska Krystyna; Janczewska Lucja; Janczewska Stefania; Janicka Anna; Janicki Andrzej; Jankowicz Jan; Jankowski Ignacy; Jankowski Wacław; Jarmołowicz Józef; Jarmułowicz Halina; Jarmułowicz Jadwiga; Jarmułowicz Mieczysław; Jarmułowicz Sabina; Jarmułowicz Stanisław; Jarmułowicz Weronika; Jasińska Paulina; Jasiński Aleksander; Jastrzębska Petronela; Jaworowska Stanisława; Jaworska Józefa; Jesiołowska Bronisława; Jędrzyński Gwilon; Jodzewicz Zofia; Juchniewicz Weronika; Jurewicz Józef; Jurewicz Stanisław; Jurgenson Alina; Kala Olga; Kaluga Błażej; Kaluga Koleta; Kaluga Maria; Kampert Gerard; Kanicka Kazimiera; Kanicka Ludmiła; Kanicki Lech; Kaniecki Maksymilian; Kaplikiewicz Irena; Kaplikiewicz Lucjan; Kaplikiewicz Stanisław; Karbowiak Piotr; Karlicka Joanna; Karlicka Konstancja; Karolewicz Kazimierz; Karpinowicz Anna; Kasperowicz Jan; Kasperowicz Janina; Kasperowicz Michalina; Kasprzak Stanisław; Katarba Helena; Katarba Ireneusz; Kempe Zofia; Kendziora Stefania; Kędzierski Stanisław; Kichler Tadeusz; Kierpluk Feliks; Kirjacka Maria; Kisiel Zofia; Kitowicz Bronisława; Kitowicz Irena; Kiwer Jan; Kiżuk Eugeniusz; Kleczkowska Zofia; Kleczkowski Kazimierz; Klein Alfons; Klein Urszula; Klemp Jerzy; Kloc Jadwiga; Klonecki Bronisław; Kłos Feliks; Kłosowska Paulina; Kojoystyńska Janina; Koligman Antoni; Kolouszek Bolesław; Kołyszko Maria; Komar Urszula; Kominkowski Tadeusz; Komocka Bronisława; Komocki Michał; Kopeć Edward; Kopeć Joanna; Kopeć Katarzyna; Kopeć Michał; Kornatowska Lidia; Koronkiewicz Kazimierz; Korsak Kazimierz; Korsak Władysław; Korszański Piotr; Kosobucka Maria; Kostecka Barbara; Kostecka Janina; Kostulski Henryk; Kotwicka Wiktoria; Kotwicki Antoni; Kowalczyk Janina; Kowalczyk Stanisława; Kowalewska Janina; Kowalewska Stanisława; Kowalewska Teresa; Kowalewski Edmund; Kowalewski Józef; Kowalewski Romuald; Kowalewski Witold; Kowalów Izabela; Kowalów Janina; Kowalów Onufry; Kowalów Roman; Kowalska Eugenia; Kowalski Jan; Kozakiewicz Antoni; Kozakiewicz Tadeusz; Kozarska Danuta; Kozarska Irena; Kozarska Natalia; Kozieja Jadwiga; Kozioł Franciszek; Kozłow Halina; Kozłow Leon; Kozłowska Barbara; Kozłowska Krystyna; Kozłowski Heronim; Kozłowski Ludwik; Krakowski Kazimierz; Krasowska Anna; Krasowska Salomeia; Krawczyk Józef; Krokoszyńska Katarzyna; Krokoszyński Bronisław; Krótowicz Helena; Krutowicz Jadwiga; Krysztul Bronisław; Krzemieński Lech; Krzętowska Helena; Krzyśkow Franciszka; Krzyśkow Karol; Kubiak Bolesław; Kuczwalski Piotr; Kudziu Wincenty; Kuldo Henryk; Kuldo Weronika; Kulit Józefa; Kulit Walenty; Kułan Wasil; Kuncewicz Konstanty; Kurek Franciszek; Kurkowski Stanisław; Kurnatowska Anna; Kuryś Walenty; Kussy Maria; Kuszaj Jan; Kuszaj Józefa; Kwaśniewicz Jan; Kwaśniewicz Wanda; Kwiatkowski Józef; Lange Bronisław; Latawiec Magdalena; Lempski Henryk; Leonard Wiktor; Leonowicz Józef; Leszczyński Stanisław; Lewandowski Jerzy; Lintner Zofia; Lipiński Roman; Lisowska Jadwiga; Lisowski Stanisław; Litwin Eleonora; Litwin Felicja; Litwin Mieczysława; Litwin Petronela; Litz Elżbieta; Litz Irena; Ludwig Helena; Lukner Grzegorz; Łaba Władysław; Ładysz Ludwika; Łapkowski Roman; Ławrynowicz Henryk; Łazarewicz Filip; Łoboda Anna; Łojko Genowefa; Łucki Józef; Łuczyński Jerzy; Łukaszewicz Aniela; Łukaszewicz Anna; Łukaszewicz Janina; Łukaszewicz Maria; Łukaszewicz Michał; Łukaszewicz Zofia; Majewski Mikołaj; Makarewicz Janina; Makowska Franciszka; Malicka Maria; Malinowski Zbigniew; Maliszewski Adam; Maliszewski Bronisław; Marciniak Luisa; Marciniak Stefan; Marcinkiewicz Tadeusz; Marcinkowski Karol; Marinów Jan; Markiewicz Władysław; Markunas Zofia; Martinson Albertyna; Masłowska Weronika; Masłowski Wacław; Matella Józef; Matuszewska Antonina; Matyjas Katarzyna; Matyjas Witold; Matyka Tomasz; Mazur Katarzyna; Medeksza Aleksandra; Medeksza Czesław; Medeksza Elżbieta; Mendyka Benedykt; Miazga Karol; Mic Franciszek; Mic Helena; Mic Mariann; Michalkiewicz Albertyna; Michalkiewicz Józef; Michałowska Benedykta; Michałowska Tekla; Michałowski Benedykt; Mickiewicz Julia; Mickiewicz Stefan; Mielkiewicz Helena; Mik Edward; Mik Ludmiła; Mik Maria; Mik Rudolf; Mikosza Stanisław; Miksza Bronisława; Mikszo Bronisława; Mikszo Edward; Mikszo Mieczysław; Mikszo Stanisław; Mikuć Janina; Mikuć Krystyna; Milewska Maria; Misiakowska Halina; Misiakowski Roman; Misiong Tadeusz; Mitura Aniela; Mojsejów Aleksandra; Mojsejów Henryka; Mojsejów Małgożata; Mojsejów Michał; Mongind Wanda; Mossakowski Władysław; Mreła Czesław; Muller Elżbieta; Muller Józef; Murawska Józefa; Murawski Józef; Muszalska Anastazja; Muszalska Zofia; Muszalski Kazimierz; Nadorzyński Franciszek; Naniewicz Aniela; Narkiewicz Stefania; Narkiewicz Wacław; Neumeier Anastazja; Neumeier Kazimierz; Neumeier Michał; Niedziałkowski Aleksander; Niesiołowska Dorota; Niesiołowska Helena; Niesiołowski Krzysztof; Niesiołowski Tymon; Noslitz Jackowski Kazimierz; Nowicki Wiktor; Nowińska Zofia; Obrąpalska Jadwiga; Obrąpalski Alojzy; Ociepska Helena; Okuniewska Dominika; Okuniewska Helena; Okuniewska Wanda; Okuniewski Andrzej; Olejarz Andrzej; Olkowski Kazimierz; Olszewska Apolonia; Olszewska Benigna; Olszewska Wera; Olszewski Franciszek; Ordowska Weronika; Orłowski Leonard; Orzechowski Wincenty; Osiński Alojzy; Ostachnowicz Karolina; Ostachnowicz Leonard; Ostachnowicz Tadeusz; Ostrowska Maria; Ostrowski Antoni; Ostrowski Józef; Ożga Franciszek; Ożga Maria; Pacuk Danuta; Pacuk Luba; Pacuk Stanisław; Pacuk Stanisława; Paszukow Rosamund; Pawlak Marian; Pawlikowski Leon; Pawłowska Emilia; Pawłowska Zofia; Pawłowski Henryk; Pawłowski Ludwik; Pawłowski Stefan; Pecio Bronisława; Pertkowski Alojzy; Petkowski Franciszek; Pietkiewicz Albina; Pietkiewicz Helena; Pietkiewicz Irena; Pietkiewicz Maria; Pietkiewicz Michał; Pietkiewicz Wanda; Piotrowski Stanisław; Piórewicz Władysław; Pitek Alojzy; Pitek Irena; Pitek Stanisława; Plewacka Anna; Plewacki Karol; Polniak Aleksander; Pomoza Anna; Popławska Zofia; Popowa Liena; Popowa Stanisława; Powajbo Kazimierz; Powiński Władysław; Przegalińska Wanda; Przegaliński Witold; Przytocka Marcela; Pszczołowski Franciszek; Puchalska Stanisława; Puchalski Tadeusz; Pupiało Daniel; Pylińska Helena; Pylińska Maria; Pyliński Zbigniew; Pytka Wacław; Raciborska Franciszka; Raciborski Ignacy; Radziul Wacław; Rajchel Stanisława; Rakowska Teresa; Rakowski Kazimierz; Raubo Anna; Raubo Jerzy; Raubo Zygmunt; Razgun Stanisław; Rączka Józef; Rekowski Mieczysław; Rent Kazimiera; Rodkiewicz Henryka; Rogiński Aleksander; Rogiński Zbigniew; Rojcewicz Edward; Romanowska Adela; Romanowski Bronisław; Romer Irena; Rowbicka Emma; Rożek Zbigniew; Rudzińska Felicja; Rudzińska Marianna; Rudzińska Zofia; Rudziński Edward; Ruszczyc Andrzej; Ruszczyc Barbara; Ruszczyc Ewa; Ruszczyc Janina; Rutkowska Janina; Rutkowski Włodzimierz; Rybczyńska Apolonia; Rydygier Franciszek; Rymszo Henryk; Rynkiewicz Franciszek; Rynkiewicz Stanisław; Rytel Maria; Rzepkiewicz Janina; Rzeszczyński Stanisław; Sadecki Leon; Sadowski Jan; Samulowski Andrzej; Satkiewicz Jadwiga; Satkiewicz Janusz; Satkiewicz Józef; Satkiewicz Stanisław; Sawicka Maria; Sawicki Piotr; Semplińska Zofia; Sidarowicz Genowefa; Sidarowicz Ryszard; Siedorowicz Adelina; Siedorowicz Ryszard; Sielawa Maria; Sielawa Stanisław; Sienkiewicz Józef; Sikorska Ludwika; Silińska Alina; Silińska Danuta; Siliński Eugeniusz; Sinkiewicz Franciszek; Sitek Marcin; Sitek Stefan; Siudowski Feliks; Siukiewicz Antoni; Siukiewicz Janina; Skibiński Jan; Skłodowska Maria; Skoryk Jadwiga; Skrzypnik Edmund; Słotwiński Zdzisław; Słowińska Zofia; Słowiński Mieczysław; Sobańska Zofia; Sobański Sergiusz; Sobczak Franciszek; Sokołow Irena; Solewodziński Władysław; Sommerfeld Edmund; Somorok A?; Sońko Jan; Sosnowska Wanda; Sowa Maria; Sowa Szczepan; Stakuć Eugeniusz; Stakuć Teofila; Staniak Zofia; Stech Wiktoria; Strzedzińska Antonina; Strzedzińska Ida; Strzedzińska Sabina; Strzedziński Józef; Suchodolska Jadwiga; Suska Katarzyna; Suski Józef; Swobodziński Kazimierz; Sykora Leon; Syrocki Jan; Sysak Józef; Szabunio Ewa; Szabunio Felicjan; Szabunio Maria; Szabunio Stanisława; Szalewicz-Sakowicz Edward; Szaładziński Henryk; Szczepańska Maria; Szczodrowski Jerzy; Szerszeń Marian; Szewczyk Klementyna; Szpyrka Jan; Szuba Eugenia; Szubert Henryk; Szwajkowski Feliks; Szydłowska Filomena; Szydłowska Irena; Szymańska Aniela; Szymański Józef; Ściepuro Józefa; Ściepuro Leonard; Śliwak Józef; Śmieszny Edmund; Śmiglin Jadwiga; Świder Halina; Świder Stefania; Tarapata Józef; Tarapata Maria; Targowicki Adolf; Targowiecki Ludwik; Temecka Maria; Tomaszewska Agnieszka; Tomaszewski Czesław; Tomaszewski Edward; Tomaszkiewicz Weronika; Toraszkiewicz Longina; Trzeciak Janina; Trzeciak Józefa; Trzeciak Karol; Trzepoczyńska Janina; Trzepoczyńska Stanisława; Trzepoczyński Zygmunt; Twarowska Helena; Twarowska Magdalena; Urban Antoni; Urban Janina; Urbanowicz Emilia; Urbanowicz Janina; Urbanowicz Michał; Urbanowicz Stanisław; Urbanowicz Stanisława; Urbanowicz Zofia; Urbańska Helena; Urbański Ludwik; Usowicz Maria; Wach Romuald; Wałłowicz Helena; Wańkiewicz Antoni; Wańkiewicz Marianna; Wasilewski Henryk; Wasilewski Władysław; Waszczuk Jadwiga; Waszczuk Jan; Watulana Marian; Watulana Weronika; Weber Jan; Werkowska Jadwiga; Werkowski Józef; Wesołowski Stefan; Wielik Helena; Wielik Mikołaj; Wiernicki Aleksander; Wierzbowski Józef; Wilpiszewska Paulina; Wiszniewska Aniela; Wiszniewska Helena; Wiszniewska Julianna; Wiszniewski Jan; Wiśniewska Józefa; Wiśniewska Melania; Wiśniewski Adolf; Wiśniewski Józef; Wiśniewski Kazimierz; Wiśniewski Michał; Wiśniewski Stefan; Witkowski Bronisław; Witkowski Jan; Witkowski Józef; Wiżyn Kazimierz; Wojciechowicz Czesław; Wojciechowicz Józef; Wojciechowicz Stanisław; Wojciechowicz Wera; Wojciechowicz Weronika; Wojciechowska Teresa; Wojcinkiewicz Jadwiga; Wojcinkiewicz Kazimierz; Wojnicka Aniela; Wojnicka Regina; Wojszwiłło Apolonia; Wojszwiłło Kazimierz; Wolska Stanisława; Wolski Henryk; Wolski Teofil; Wołk Stanisław; Wołyński Stanisław; Wór Wojciech; Wrona Agnieszka; Zajszwo Janina; Zakrzewska Ewelina; Zakrzewska Maria; Zakrzewski Bronisław; Zakrzewski Kazimierz; Zakrzewski Mieczysław; Zalewski Stanisław; Zapałowski Jan; Zawisza Wanda; Zawisza Zygmunt; Zawodzka Zuzanna; Zdanowicz Irena; Zdanowska Aleksandra; Zgolińska Zofia; Zieliński Jan; Ziobrowska Irena; Ziobrowska Janina; Ziobrowski Edmund; Ziobrowski Ryszard; Ziółkowski Feliks; Zmitrowicz Malwina; Żebrowska Emilia; Żebrowski Bronisław; Żebrowski Stanisław; Żejno Czesława; Żejno Kazimiera; Żejno Wiktoria; Żeńska Irena; Żeński Michał; Żeński Sławomir; Żukotyńska Antonina; Żyzniewska Janina
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/59
tytuł i daty: Zaświadczenia wydane repatriantom; 1945-1945
hasła indeksu: Adamowicz Krystyna; Alisiakowska Halina; Alisiakowski Roman; Andrasz Alfons; Andrasz Czesława; Aponowicz Antoni; Arcimowicz Konstancja; Arcimowicz Waleria; Awinas Bronisław; Bagińska Bronisława; Bajlsztajn Anna; Bajlsztajn Stanisław; Balut Jan; Bartoszewicz Helena; Bartoszewicz Jadwiga; Bartoszewicz LeonRusak Jadwiga; Bartoszewicz Stanisław; Bartoszewicz Wacław; Basińska Halina; Bejnar Stanisława; Bejnar Witold; Bejnarowicz Stanisława; Bejnarowicz Wincent; Bereźnicka Antonina; Bialik Piotr; Białoskórka Bronisława; Bielenis Irena; Bielsi Józef; Bińkowski Stanisław; Biuszel; Bondarenko Leonid; Bondarenko Paweł; Bor Józefa; Borejko Henryk; Borejszo Bronisław; Borkowska Maria; Borkowska Oktawia; Borowski Zbigniew; Brożyńska Weronika; Brusikiewicz Lucyna; Buczyńska Stanisława; Bukrabo Witalis; Bundziuł Maria; Butkiewicz Franciszek; Bylicki Leon; Chamczyk Franciszka; Chamczyk Szczepan; Chmiel Bronisław; Chmielewski Władysław; Chodyniecka Maria; Chwieduk Gracjanna; Chwieduk Józef; Chyczewski Hipolit; Ciemnołońska Józefa; Cumft Anna; Cybulska Halina; Cyronek Maciej; Czarnecka Tekla; Czarnecki Leonard; Czuka Janina; Czyżewski Wacław; Damuc Józef; Dawlidowicz Józef; Dąbrowska Jadwiga; Dąbrowski Bronisław; Drożdz Kazimierz; Dudek Józef; Dylewski Julian; Dziarkowski Jakub; Dziedziak Aleksandra; Dziedzic Jadwiga; Forisiak Daniel; Gajdel Bronisława; Gajdel Jerzy; Gajdel Zofia; Garbarczyk Władysław; Garniewicz Ewa; Garniewicz Halina; Garstecka Halina; Garstecka Irena; Garstecka Stanisława; Gąsiorek Bronisława; Gąsiorek Ewelina; Gerszowicz Ida; Giecewicz Anna; Giecewicz Józef; Giecewicz MieczysławJackiewicz Stanisław; Giecewicz Tadeusz; Gierulska Helena; Gierulska Ludwika; Gładkowska Bronisława; Gładkowski Michał; Głowińska Lidia; Głowiński Józef; Godlewska Anna; Godlewska Ewa; Godlewski Antoni; Godlewski Wiktor; Golewska Maria; Gołębiowska Józefa; Gołębiowski Adam; Górski Marian; Grabowski Czesław; Grabowski Jan; Grabowski Stefan; Grechiacka-Grochowska Helena; Grechiacki-Grochowski Franciszek; Grejwul Agata; Gruydziuszko Helena; Grużewski Marian; Grydziuszko Stanisław; Halina Kukiewicz; Harnowska Irena; Hawryszczuk Karol; Hawryszczuk Paulina; Hawryszczuk Petronela; Honigman Hanna; Huntscha Fryderyk; Jacyna Bernard; Jacyna Maria; Jacyna Robert; Janicki Aleksander; Janicki Bolesław; Janicki Stanisław; Jankowska Halina; Jankowska Jadwiga; Jankowski Edmund; Jankowski Edward; Jankowski Józef; Jasieniewicz Genowefa; Jaskólski Leon; Jaskułowska Barbara; Jaskułowska Maria; Jastrzębska Petronela; Jaszewska Józefa; Jaszewska Teresa; Juchniewicz Izydor; Jurewicz Bronisława; Jurewicz Eleonora; Jurewicz Tekla; Kaczmarczyk Józef; Kaczmarczyk Maria; Kaczyński Józef; Kaluga Kazimiera; Kaluga Wiktoria; Kałdowska Józefa; Kałdowski Waldemar; Kamiński Alfons; Kanicka Danuta; Kanicki Lech; Kapusto Waldemar; Kasperowicz Jan; Kasperowicz Michalina; Katarzyński Edmund; Kazanowski Jan; Kleinwachter Emil; Kleinwachter Eugenia; Kleinwachter Jadwiga; Kleinwachter Jerzy; Kleinwachter Józef; Klimczyk Piotr; Klott Wanda; Kochmann Julia; Kodź Zygmunt; Kołodziej Wrona; Komicki Michał; Komorowski Leon; Kondratowicz Janina; Konecka Felicja; Konecki Eugeniusz; Kopcych Bronisława; Kopcych Wanda; Kopcych Władysław; Korsak Irena; Korsak Leonard; Korzeniewski Stefan; Korzeniowski Bronisław; Kossobucka Maria; Kotarba Włodzimierz; Kowalczyk Wincenty; Kowalewska Felicja; Kowalewska Maria; Kowalewski Czesław; Kowalska Helena; Kowalski Cezary; Kowalski Winand; Kowszyk Henryk; Kozianowski Józef; Kozłow Halina; Kozłow Leon; Kozłowska Barbara; Kozłowski Krystyn; Kratkowski Czesław; Krupowicz Danuta; Krupowicz Weronika; Kudukis Alojzy; Kulesz Helena; Kulesz Roman; Kulesza Pantaleon; Kulesza Zenaida; Kurys Anastazja; Kwarczyc Michał; Kwiatkowska Julia; Kwiatkowski Bolesław; Kwiatkowski Stanisław; Kwiatkowski Zygmunt; leinwachter Krystyna; Lewandowski Kazimierz; Lipska Wanda; Logaj Alfreda; Logaj Grażyna; Lutostańska Bronisława; Ładysz Anna; Łojko Bolesław; Łokuciewski Jan; Łuciów Michał; Łukaszewicz Janina; Makowiecka Antonina; Makowiecka Katarzyna; Malinowska Genowefa; Malinowski Wiktor; Masztaler Jan; Mazik Fryderyk; Mazur Bronisław; Medeksza Aleksander; Medeksza Czesław; Medeksza Jolanta; Medeksza Leonard; Melcer Cyra; Melcer Hinda; Melcer Róża; Meszko Helena; Meszko Piotr; Michalski Roman; Michałowska Franciszka; Mickiewicz Czesław; Mieczkowski Aleksander; Mieczkowski Ireneusz; Miedzwiedziew Henryk; Miedzwiedziew Jan; Miedzwiedziew Janina; Miedzwiedziew Maria; Miedzwiedziew Witold; Miernikowska Janina; Miinkiewicz Witold; Milewska Felicja; Misiakowska Halina; Misiakowski Roman; Misiewicz Józef; Misiewicz Romualda; Misiewicz Stanisława; Misiewicz Wiktoria; Mlewicz Władysław; Mogiłło Krystyna; Mogiłło Ksenia; Mogiłło Stanisław; Mogiłło Stefan; Mykowski Piotr; Myśliński Józef; Narkowicz Bronisław; Narowicz Irena; Narumiec Bronisława; Narumiec Genowefa; Naworski Andrzej; Nowaczyński Felicjan; Nowak Anna; Nowak Jan; Obrąpalska Jadwiga; Obrąpalski Alojzy; Ogiński Włodzimierz; Olewnik Marian; Olszewski Hipolit; Ornatowski Zbigniew; Oświęcimski Stanisław; Owsianka Janina; Pacak Adela; Paczkowska-Borejko Irena; Paczkowski Michał; Parchowicz Helena; Parchowicz Józefa; Paroń Józef; Pawilonis Aleksandra; Pawilonis Henryk; Pawilonis Stanisława; Pierachanow Irena; Pierachanow Józef; Pierachanow Zofia; Piersiak Stanisław; Piotrowicz Władysław; Piotrowska Helena; Plewacka Anna; Podgórska Waleria; Pogorzelski Zenon; Polakiewicz Jadwiga; Porodzicz Aleksander; Postryk A; Potapczyk Zuzanna; Powajbo Kazimierz; Pracz Jan; Ptasiński Władysław; Puzewicz Helena; Puzewicz Janina; Puzewicz Zygmunt; Pylińska Helena; Pylińska Maria; Pyliński Zbigniew; Radkiewicz Jan; Radziwił Józef; Radziwiłł Irena; Radziwiłł Janina; Radziwiłł Maria; Rappe Helena; Rappe Ryszard; Rebech Michał; Rogińska Celina; Rolicz Halina; Rozgun Rozalia; Rozumowski Wiktor; Rusak Jadwiga; Rusak Wacław; Ruszyc Andrzej; Ruszyc Barbara; Ruszyc Ewa; Ruszyc Janina; Rybicka Helena; Rybicka Paulina; Rykiewicz Maria; Rymkiewicz Helena; Rymkiewicz Władysław; Rynkiewicz Jan; Ryś Jan; Sadowska Aniela; Sanda Kazimierz; Satkiewicz Alfreda; Satkiewicz Berta; Satkiewicz Józef; Satkiewicz Leokadia; Sawicka Bronisława; Sawicka Leokadia; Sawicka Władysława; Sielawa Stanisław; Siemaszko Władysław; Sierżant Maria; Sierżant Stanisław; Silińska Alina; Silińska Danuta; Siliński Eugeniusz; Skibińska Natalia; Skibińska Urszula; Skibiński Edward; Skibiński Jan; Skibiński Marian; Słoniewicz Władysław; Smyk Krystyna; Smyk Maria; Smyk Piotr; Sobotkowski Jan; Sobotkowski Michał; Sobotkowski Wiktor; Socha Stanisława; Sokołowska Zofia; Sokołowski Czesław; Sokołowski Jarosław; Stasiak Kazimierz; Stasiak Krystyna; Stasiak Stefania; Stasiak Zofia; Stawowska Józefa; Stech Bronisława; Stech Maria; Stech Wiktoria; Strutyński Antoni; Subotowicz Mieczysław; Surman Romuald; Szałabawka Franciszka; Szkodziński Kazimierz; Szocik Jerzy; Szoka Leonarda; Szoka Mieczysław; Szorkin Jadwiga; Szorkin Józef; Szumska Helena; Szumski Aleksander; Szumski Władysław; Szyłański Bolesław; Szymański Wiktor; Ślaska Anna; Ślaski Kazimierz; Śliwińska Alina; Śliwiński Eugeniusz; Świerkowska Maria; Świerkowska Regina; Świerkowski Jan; Tarnowska Katarzyna; Tarnowski Tadeusz; Tłuchowski Józef; Tomasz Adela; Trojanowska; Truszkowski Leopold; Trzaska Józef; Trzaska Stanisław; Trzepaczyński Zbigniew; Tworek Stanisław; Tyczyńska Stanisława; Urbanowicz Michał; Urbański Leonard; Walczak Sabina; Wesołowska Stanisława; Wieckiewicz Jadwiga; Wielożyński Władysław; Wierzbicka Olimpia; Wilczyńska Władysława; Wilczyński Józef; Wiskirska Antonina; Wiskirska Rozalia; Wiskirski Kazimierz; Witejka; Witkowska Weronika; Władysław Wojcicki; Wojcinkiewicz Jadwiga; Wojcinkiewicz Kazimierz; Wojdat Józefa; Wokitajtis Halina; Wolański Janusz; Wójcik Józef; Wróblewska Irena; Wysocka Regina; Wysocka Zofia; Zabeklicki Kazimierz; Zabłocka Janina; Zabłocka Maria; Zabłocki Stanisław; Zakowicz Alina; Zakowicz Maria; Zakowicz Mikołaj; Zakrzewska Anna; Zakrzewska Urszula; Zambrzycki Antoni; Zawinowska Rozalia; Zawinowska Stanisława; Zawinowski Franciszek; Zawinowski Józef; Zdrodowski Zygmunt; Ziemska Aniela; Ziemski Stanisław; Ziółkowski Jan; Żebrowski Stanisław; Żmujska Alfreda; Żmujski Witold; Żurawska Jadwiga
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/60
tytuł i daty: Zaświadczenia wydane repatriantom; 1945-1947
hasła indeksu: Abakanowicz Maria; Abakanowicz Władysław; Adamowicz Helena; Alukonis Helena; Ambrzykowski Stefan; Andrujewska Jadwiga; Andruszkiewicz Bronisław; Andruszkiewicz Janusz; Andrzejewski Alfred; Andrzejewski Bronisław; Anop Andrzej; Augustyniak Władysław; Awdzijenko Stanisław; Awielogorska Alicja; Bach Jakub; Baczkowski Stanisław; Banasik Anna; Banasik Julia; Barnel Adela; Barnel Halina; Barnel Irena; Bartkowiak Antoni; Bartoszewicz Bożena; Bautro Adelajda; Bautro Alicja; Bautro Danuta; Bautro Eugeniusz; Bednarek Edward; Bejnar Janina; Bejnar Stanisława; Beloszewski Bolesław; Bernatowicz Jadwiga; Bernatowicz Jan; Bernatowicz Jerzy; Bernatowicz Ryszard; Bernatowicz Zuzanna; Białoszewski Bolesław; Biernacka Eugenia; Bikont Antoni; Bilewicz Ludmiła; Billewicz Zofia; Biuszel Edward; Blaszkiewicz Józef; Blazewicz Maria; Blazewicz Wiktor; Blazewicz Zygmunt; Błaszkiewicz Alfons; Błaszkiewicz Władysław; Błaszkowski Jan; Błażewicz Halina; Błażewicz Piotr; Błażkow Jadwiga; Boboryk Józef; Bobrowicz Halina; Bobryk Zygmunt; Bogdziewicz Jerzy; Boguska Irena; Bohdanowicz Krystyna; Bohm Barbara; Bohr Franciszek; Bohr Józefa; Bojanowski Józef; Bok Ignacy; Boltuc Andrzej; Bondarenko Halina; Bondarenko Leonid; Bondarenko Taisa; Bonkowski Józef; Bonkowski Władysław; Borecki Włodzimierz; Borko Eugenia; Borko Irena; Borkowska Janina; Borysewicz Felicja; Borysewicz Zbigniew; Bosiak Henryk; Boyer Rene; Brazaitis Alina; Brodowska Maria; Brodowski Stefan; Brodzka Janina; Broniewski Zbigniew; Brosz Maria; Brzezowski Stanisław; Bucichowski Leon; Buczacka Wiktoria; Buczyński Nikodem; Budnik Aleksandra; Budzyńska Lucyna; Budzyński Bronisław; Bukowicz Jan; Bukrabo Anna; Bukrabo Witalis; Bulcewicz Bronisława; Bulikowski Kazimierz; Bumaj Leonard; Bunat Lidia; Burakowska Maria; Burhardt Janina; Burhardt Teresa; Butrym Adam; Cebula Michał; Chabrowski Józef; Charabowska Marta; Chaustowicz Helena; Chaustowicz Mikołaj; Chiliński Michał; Chmielińska Maria; Chmura Elżbieta; Chnyda Janina; Chojnowska Maria; Chojnowski Bronisław; Chrul Leokadia; Chrul Maria; Chrzanowska Aniela; Chrzanowska Teresa; Chrzanowski Franciszek; Chrzanowski Ryszard; Chwieduk Józef; Ciemiński Teofil; Ciesielska Danuta; Ciopa Leokadia; Cisoniak Franciszek; Cisowski Franciszek; Ciszewski Kazimierz; Cudziłowa Irena; Cwiklińska Zofia; Cydzik Antoni; Cydzik Józef; Cydzyn Józef; Czajka Czesław; Czarlińska Zofia; Czarnecki Stanisław; Czebatel Adelajda; Czechowicz Krystyna; Czechowicz Maria; Czechowska Katarzyna; Czereszkiewicz Piotr; Czerwińska Janina; Czerwiński Edward; Czerwiński Jan; Czerwiński Michał; Danhoffer Władysław; Dańska Renata; Daszkowska Franciszka; Dąbrowska Helena; Dąbrowski Jan; Dąbrowski Teofil; Dege Anna; Dege Maria; Delektowski Marian; Dembicka Janina; Dębek Aleksandra; Dębek Jan; Dętkowska Irena; Dobaczewski Tadeusz; Dobkiewicz Zofia; Dobosiewicz Rudolf; Dowgiłłowicz-Nowicki Jan; Dreweński Kazimierz; Drozdowska Katarzyna; Drożyńska Wanda; Druet Aleksander; Dubrownik Emilia; Dubrownik Władysław; Dudar Gertruda; Dudkowski Stanisław; Dziego Adela; Dzierzanowska Halina; Dziewczopolska Emilia; Dziewczopolski Władysław; Dziewiątkowska Teodora; Dzrzewiecka Apolonia; Ertel Nina; Falkowski Artur; Filarecki Bolesław; Forgiel Feliks; Forgiel Józefa; Forgiel Kazimiera; Forgiel Ludwik; Fota Zygmunt; Frajtag Bronisława; Frajtag Irena; Frajtag Kazimierz; Frąckiewicz Irena; Frąckiewicz Jerzy; Frąckiewicz Kazimierz; Frąckiewicz Leokadia; Frąckiewicz Monika; Frejtag Stanisław; Frejtażanka Bronisława; Gajda Eugenia; Gajda Wanda; Garglska Stanisława; Gawdzik Jan; Gembicka Elżbieta; Gendrin Leon; Gierulska Helena; Gilewska Zofia; Gilewski Stanisława; Glińska Maria; Glińska Teresa; Glińska Weronika; Gliński Franciszek; Gliński Wacław; Gliński Władysław; Gładkowska Bronisława; Gładkowski Julian; Głowacz Franciszka; Godlewska Eleonora; Godlewska Helena; Godlewski Leopold; Gojżewski Henryk; Gontarczyk Marceli; Gontarczyk Michał; Gorzejewski Józef; Grabiasz Michał; Grabińska Aldona; Grabowski Aleksander; Grabowski Bernard; Grabowski Konrad; Grejwul Agata; Gruzewski Marian; Gryczelowski Klemens; Grygorasz Joanna; Gryn Bolesław; Grzelak Jan; Gurzan Michał; Gutkowska Helena; Guze Jadwiga; Gwizdalski Edmund; Hajdamowicz Zofia; Hajnosz Wojciech; Hankiewicz Bożena; Hankiewicz Rudolf; Herman Antoni; Herman Stanisława; Herman Władysław; Hermanowicz Jadwiga; Hermanowicz Janina; Hocholowski Jan; Hoszowski Stanisław; Hryniewicz Wiktoria; Hulecka Stefania; Hulewicz Julia; Hulewicz Urszula; Humer Franciszek; Iwanowicz Irena; Iwanowicz Katarzyna; Iwaszkiewicz Helena; Jabłońska Wanda; Jabłoński Edward; Jacewicz Jadwiga; Jackiewicz Romuald; Jacyno Franciszek; Jagielska Stanisława; Jagielski Stanisław; Jagiełło Antonina; Jagiełło Jan; Jankowska Rozalia; Jankowski Stanisław; Januczkowski Witold; Januszewski Józef; Jarmolowicz Helena; Jaroszewicz Bolesław; Jaroszewicz Helena; Jasiński Adam; Jasiński Alojzy; Jatkiewicz Jan; Jaworska Antonina; Jaworski Ludwik; Jeleński Leon; Jemiołkowska Irena; Jemiołkowski Stanisław; Jentysowa Maryna; Jesionczak Anna; Jeśman Helena; Jeśman Wacław; Jezierski Czesław; Jop Maria; Jotkiewicz Aleksandra; Juchnowski Sergiusz; Jurska Maria; Juszkiewicz Kazimiera; Kaczmarczyk Anna; Kaczmarczyk Stanisław; Kalbarczyk Czesława; Kalbarczyk Teresa; Kalbaszczyk Czesława; Kalińska Henryka; Kaluga Błażej; Kaluga Kazimiera; Kaluga Koleta; Kaluga Maria; Kamiński Anastazy; Kamiński Józef; Kamiński Kazimierz; Kandybowicz Czesława; Kanecka Kazimiera; Kapitańska Zofia; Karolewicz Danuta; Karolewicz Kazimierz; Karolewicz Stanisława; Karpińska Helena; Karpińska Katarzyna; Kasprowicz Michalina; Kasprzycki Leon; Kaszyc Józef; Kawa Tadeusz; Kijania Michał; Kilanowska Jadwiga; Kilanowski Jan; Kimszto Julia; Kisiel Jakub; Kisiel Katarzyna; Kiszkis Emilia; Kiuszt Aleksander; Kizielewicz Maria; Klamański Henryk; Kleczkowski Jerzy; Klein Maria; Klemens Mieczysław; Klepacka Maria; Klonowska Irena; Klonowska Nadzieja; Klonowska Weronika; Klonowski Józef; Klonowski Tadeusz; Kłosowski Heliodor; Knopp- Paweł; Koch Antonina; Koch Krystyna; Kofarke Helena; Kofarke Ireneusz; Kofarke Stefan; Kołaczyński Walenty; Kołodka Stefan; Kołosowski Stanisław; Komaiszko Maria; Kompan Helena; Kondratowicz Konstanty; Kondziuch Władysław; Konieczna Rozalia; Kontawt Janina; Korbut Irena; Korcik Antoni; Kossobucka Maria; Kostrzewska Hanna; Kostyło Mieczysław; Koszykowski Józef; Kościałkowska Maria; Kościelski Jerzy; Kotarba Ireneusz; Kotarba Stefan; Kotarba Włodzimierz; Kotlarczyk Józef; Kowalecki Alfons; Kowalow Marian; Kowalow Onufry; Kowalski Edward; Kowalski Teofil; Kowszyk Helena; Kowszyk Maria; Kowszyk Sabina; Kowszyk Zuzanna; Koza Bogumiła; Kozakiewicz Franciszka; Kozakiewicz Janusz; Kozieja Jadwiga; Kozieł Wacław; Kozlecka Tekla; Kozlecki Sylwester; Kozlecki Zenon; Kozłowska Stefania; Kozłowski Heronim; Kozłowski Jan; Krasowska Irena; Krawczuyk Helena; Krawczyk Emilian; Krawiec Stefania; Krug Barbara; Kruglej Dominika; Kruglej Teodor; Krzeski Józef; Krzyszkowska Anna; Krzyżanowski Paweł; Kubiak Kazimierz; Kubiak Mieczysław; Kubiak Stanisław; Kubicka Pelagia; Kubiński Stanisław; Kucharek Apolonia; Kucharek Bolesław; Kucharek Halina; Kuczkowska Maria; Kuklicz Janina; Kuklicz Lucyna; Kulczyńska Adela; Kuldo Henryk; Kuldo Weronika; Kunicka Ludwika; Kunicki Stanisław; Kuniecka Janina; Kuper Rudolf; Kurkiewicz Maria; Kurowska Anna; Kurylak Irena; Kurylak Jadwiga; Kurylak Tadeusz; Kurys Walenty; Kuśniarska Antonina; Kuśniarski Zdzisław; Lachwinowicz Władysław; Lamparczyk Feliks; Lebiedziewicz Marta; Lejtneker Gustaw; Leński Tadeusz; Leonowicz Helena; Leonowicz Józef; Leszczar Emilia; Leszczyńska Helena; Leszczyński Zbigniew; Lewandowski Antoni; Lewandowski Edward; Lewandowski Józef; Lewicka Stanisława; Lewin Marian; Lica Edwin; Ligman Albin; Lik Teodozja; Lipiecki Tadeusz; Lipińska Halina; Lipińska Klara; Lipińska Wanda; Lisowska Jadwiga; Lisowski Stanisław; Liszewski Maks; Litwinowicz Witold; Lodzińska Izabela; Lodziński Alfred; Lothe Wanda; Ludkiewicz Hipolit; Ludwig Wiktor; Łabęcka Leokadia; Ładziński Alfred; Ławrynowicz Julia; Łodziński Alfred; Łojko Helena; Łopalewski Tadeusz; Łotysz Edmund; Ługowska Jadwiga; Łukszko Emilia; Łuska Anna; Machał Jan; Maciejewska Jadwiga; Mackiewicz Eleonora; Mackiewicz Jadwiga; Mackiewicz Maria; Mackowska Gertruda; Majewska Seweryna; Majewska Wanda; Makarewicz Czesława; Makojnik Maria; Makojnik Wiesław; Makowski Władysław; Maleszewska Wanda; Malicka Aleksandra; Malinowska Halina; Malinowska Krystyna; Malinowska Lucyna; Malinowska Maria; Malinowska Stanisława; Malinowski Marian; Malinowski Stanisław; Malisz Maria; Maliszewska Zofia; Małecki Jan; Małkiewicz Halina; Małkiewicz Leonard; Manke Bogna; Manke Wanda; Mantusz Michał; Marcen Kazimierz; Marcinkiewicz Mikołaj; Marcinkowski Aleksander; Marcoń Kazimierz; Marczyńska Halina; Marec Katarzyna; Marec Michał; Markiewicz Władysława; Maruczyński Włodzimierz; Masalska Anna; Masalska Antonina; Masalska Jadwiga; Masalski Czesław; Masłowska Weronika; Masłowski Wacław; Maślanko Halina; Maślińska Irena; Maśliński Józef; Mazur Stanisław; Melkowski Bogdan; Michalski Leon; Michałowska Stanisława; Michałowski Władysław; Mienicki Herald; Mik Ludmiła; Mik Maria; Mik Rudolf; Mikołajczyk Franciszek; Mikuć Janina; Mikuć Ludwik; Miler Julian; Milewska Stanisława; Milewski Sław; Milski Stanisław; Mincer Maria; Minkiewicz Maria; Mioduszewski Antoni; Mk Edward; Mokanek Władysław; Molatta Urszula; Molska-Komar Zofia; Monkiewicz Aleksander; Moron Helena; Moron Joanna; Możejko Stanisława; Mrozowski Mieczysław; Mucko Władysław; Muczko Wincenty; Muczyńska Anna; Muczyński Stanisław; Murawska Stanisława; Murczakowa Irena; Murowska Stanisława; Musalski Stanisław; Myszkowski Wacław; Mytnik Henryk; Nalaskowska Rozalia; Napiórkowski Tadeusz; Naruniec Edmund; Nawrot Irena; Nica Benedykt; Niczyporuk Maria; Niemiro Jadwiga; Niesiołowski Jerzy; Nieweglowska Alina; Nowak Aleksander; Nowak Anna; Nowakowski Alfred; Nowosielska Helena; Obersztern Mendel; Obiedziński Antoni; Okulewicz Wanda; Olszewska Franciszka; Olszewska Stanisława; Olszewski Jan; Olszewski Stanisław; Opowicz Irena; Opowicz Ludwika; Ordowska Weronika; Orzug Kazimierz; Orzug Zofia; Osiński Witold; Ostrowski Lucjan; Ostrowski Łucjan; Ostrowski Zygmunt; Ozdoba Antoni; Ozdoba Tadeusz; Pacak Bogumił; Pacak Jarosław; Pacyński Adam; Palczewska Helena; Pantała Helena; Parwanicka Maria; Parwanicki Eugeniusz; Parwanicki Wiktor; Pawlukiewicz Henryk; Pawłowicz Janina; Pawłowska Anna; Pawłowska Helena; Pawłowski Edward; Pawłowski Jan; Pawłowski Ludwik; Pawłowski Mieczysław; Pągowski Konstanty; Piasecka Helena; Pieckowa Janina; Piekarski Stefan; Pietkiewicz Helena; Pietkiewicz Józef; Pietkiewicz Zofia; Pigulewski Konstanty; Piotrowicz Brygida; Piotrowicz Franciszek; Piotrowicz Henryka; Piotrowicz Konstancja; Piotrowska Helena; Piotrowski Antoni; Piotrowski Wiktor; Piórko Helena; Piskorska Barbara; Piskorska Stanisława; Piszcz Wincenty; Plecan Emil; Plewa Henryk; Plut Anna; Pochmielecki-Osuch Stanisław; Podejko Marian; Podejko Piotr; Podgórski Jan; Podolecka Genowefa; Pokrywa Stefan; Polak Adam; Polak Henryk; Polak Janina; Polak Tadeusz; Polowiec Henryka; Polowiec Julia; Popłaska Władysława; Popyk Jan; Popyk Stanisława; Poręba Bogdan; Poręba Jadwiga; Poręba Wincenty; Prokopienko Aleksandra; Prycuk Petronela; Przegaliński Witold; Przegerodzki Igor; Przybyszewski Stanisław; Puchalski Paweł; Puchniak Kazimierz; Puchniewski Klemens; Pylińska Helena; Pylińska Maria; Pyliński Zbigniew; Pyszyński Konstanty; Rakowska Irena; Rakowska Teresa; Rakowski Kazimierz; Rakowski Sławomir; Rambo Czesław; Rambo Helena; Rambo Mieczysław; Ramlo Czesława; Ratajczak Jan; Rau Agnieszka; Rau Irena; Rau Władysław; Reiff-Orłowska Jadwiga; Reiff-Orłowska Renata; Rekowski Stefan; Rekuć Władysław; Reniger Henryk; Rewiako Jan; Rewkowski Józef; Ridos Jerzy; Ritter Aleksander; Ritter Edward; Ritter Franciszka; Rocki Józef; Rodowicz Adelajda; Rodziewicz-Bielewicz Antoni; Rogaczewska Maria; Roger Bernard; Rogucki Józef; Romanowska Halina; Romanowska Ksenia; Romanowski Julian; Romanowski Zbigniew; Rosochowicz Irena; Rouba Edward; Rozum Maria; Rsiecki Romuald; Rudź Jan; Rusak Jadwiga; Rusak Wacław; Rusek Jan; Rusiecka Halina; Rusiecki Stanisław; Ruszczyc Janina; Rutkiewicz Longina; Rychłowska Halina; Rychłowski Franciszek; Rychter Witold; Rynkiewicz Helena; Rynkiewicz Władysław; Rzeszowski Jerzy; Rzeszowski Piotr; Sadowska Ewa; Salomon Filomena; Satkowski Michał; Sawicka Rachela; Sawicki Bolesław; Sawicki Czesław; Schmidt Michał; Sciepure Leonard; Sedegińska Zofia; Selwesiuk Jan; Sidorowicz Adelina; Sidorowicz Genowefa; Sidorowicz Leokadia; Sidorski Mieczysław; Sidrowicz Genowefa; Sidrowicz Klara; Siekicka Jadwiga; Sielawa Stanisław; Siemaszko Maria; Sitek Katarzyna; Siwczyńska Janina; Siwek Teresa; Siwicka Janina; Siwicki Michał; Skarga-Ćwiecińska Hanna; Skłodowska Kalina; Skrenty Stefan; Skulska Apolonia; Skuratowa Władysława; Skuratowy Włodzimierz; Sławińska Helena; Sławski Stanisław; Słupczewski Stanisław; Smolińska Kazimiera; Sobieraj Wincenty; Sobieralski Edmund; Sobolewska Zofia; Sokołowska Zofia; Sokołowski Teofil; Spolnik Michał; Stachnik Witold; Stachowicz Helena; Stakuć Eugeniusz; Stakuć Mieczysław; Stanisławska Wanda; Stanisławska-Lothe Wanda; Stańczyk Irena; Stasiak Kazimierz; Stasiak Stefania; Stomma Zofia; Stroczko Edward; Stroczko Mikołaj; Stroczko Zbigniew; Strzedzińska Antonina; Strzedzińska Ida; Strzedzińska Sabina; Styczeń Stefan; Suchocki Marian; Surman Romuald; Surzyński Władysław; Swobodzińska Janina; Swobodzińska Władysława; Swobodzińska Zofia; Sylwestrowicz Bolesław; Symoniuk Leon; Syrowa Zofia; Szabłowski Leon; Szadurska Irma; Szałkowska Barbara; Szałkowska Maria; Szałkowski Zygmunt; Szaplińska Józefa; Szczeniawska Łucja; Szczepaniak Józef; Szczepaniak Karol; Szczepańska Antonina; Szczepański Bolesław; Szczerbińska Helena; Szczerbińska Zofia; Szczerbiński Bronisław; Szczerbiński Józef; Szczęsna Jadwiga; Szczęsny Ryszard; Szczęsny Zbigniew; Szczypiorowski Stefan; Szkodzińska Anna; Szlachetka Jan; Szopenko Ignacy; Szopenko Jadwiga; Szopenko Leokadia; Szopenko Walentyna; Szostkiewicz Pelagia; Sztolberg Władysław; Sztukowska Helena; Szumiec Józef; Szumowska Wanda; Szwed Jadwiga; Szwed Jan; Szwed Józef; Szwejkowska-Wojciechowska Flora; Szwejkowski Longin; Szykliński Mieczysław; Szykuć Jadwiga; Szymańska Malwina; Szymańska Stanisława; Szymański Marian; Szymański Wiktor; Śmiałowska Maria; Świetlikowski Franciszek; Tabeńska Milly; Taczek Józef; Taczko Waleria; Talewicz-Sztukowska Helena; Tanczyk Rozalia; Tańczyn Rozalia; Taraszkiewicz Antoni; Taraszkiewicz Janina; Targowicki Józef; Tiener Emilia; Tiener Władysław; Tokarski Stanisław; Tomaszewski-Paszkowicz Antoni; Tomkiewicz Alina; Tretkowswki Alfons; Trzaska-Durska Hanna; Tulej Stanisław; Tumlewicz Paulina; Tumlewicz Ryszard; Turkiewicz Zofia; Turło Jan; Tyczyński Józef; Tyrosz Zdzisław; Ulewicz Agnieszka; Urbanowicz Janina; Urbanowicz Ryszard; Urbańska Teofila; Usowicz Maria; van Poppel Marcel; Wach Romuald; Walaszczyk Antoni; Waleniuk Bolesław; Waleniuk Jadwiga; Waleniuk Józefa; Walkow Józef; Warchałowska Emilia; Warzykowski Adam; Wasilewski Jan; Wasilewski Józef; Waśniewska Maria; Wąsowicz Bronisław; Wendland Stefan; Werakso KajetanCitko Konstanty; Werdzyńska Helena; Wesławska Janina; Wesołowski Jan; Węsławska Janina; Wiaczesław Daniłow; Wichniewicz Wacław; Widoniak Danuta; Widoniak Jerzy; Widoniak Piotr; Widoniak Stanisława; Widoniak Władysław; Wieliczko Eryk; Wieliczko Maria; Wieliczko Stanisław; Wigura Jerzy; Wilczyński Józef; Wilk Józefa; Wincław Piotr; Wiszniewski Jan; Wiśniewski Franciszek; Wiśniewski Henryk; Wiśniewski Jan; Witczak Halina; Witczak Józef; Witkiewicz Zygmunt; Witkowska Jarosława; Witkowski Filip; Witkowski Jan; Witkowski Walenty; Woch Maria; Woiński Leon; Wojciechowicz Julia; Wojciechowicz Wojciech; Wojciechowska Halina; Wojciechowska Paulina; Wojniłowicz Stanisława; Wojnowska Antonina; Wojszwiłło Kazimierz; Wojtecka Janina; Wojtecki Bogdan; Wojtkiewicz Andrzej; Wojtkiewicz Helena; Wojtkiewicz Kazimiera; Wojtkiewicz Maria; Wolaniuk Arkadiusz; Wolaniuk Zena; Wołkowicz Jan; Wójtowicz Józef; Wróblewski Kazimierz; Wybranowska Maria; Wysocka Regina; Wysocki Aleksander; Wysocki Zygmunt; Wyżykowska Janina; Zabłocka Antonina; Zabłocki Kazimierz; Zaborowska Helena; Zabuchnicka Stanisława; Zacharewicz Celina; Zacharewicz Halina; Zacharzewska Maria; Zajkowska Aleksandra; Zakrzewski Konstanty; Zaladas Konstanty; Zalcman Maria; Zalewska Paulina; Zaremba Jan; Zarzecki Walenty; Zarzycka Aniela; Zawadzka Józefa; Zawadzki Antoni; Zawadzki Wincenty; Zdon Danuta; Zdon Maria; Zdrojewski Henryk; Zgorzelski Czesław; Zielińska Ksymena; Ziemaiko Janina; Ziemnicki Józef; Zimroz Kazimierz; Zwolińska Anna; Zwoliński Józef; Żabicka Zofia; Żeliska Elżbieta; Żeliska Krystyna; Żmudziński Kalikst; Żołżdź Karol; Żujewski Bernard; Żuk Jan; Żukowska Antonina; Żukowska Ksenia; Żukowska Olga
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/61
tytuł i daty: Zaświadczenia wydane repatriantom; 1946-1946
hasła indeksu: Abramowicz Franciszek; Abramowicz Julia; Abramowicz Stanisław; Adamowicz Helena; Albowicz Franciszek; Aleksandrowicz Maria; Andinajtis Regina; Andrelojć Franciszek; Andruszkiewicz Jadwiga; Andrzejewski Zenon; Antonowicz Józef; Antosz Marian; Antuszewicz Mieczysław; Arustowicz Jan; Baczarski Jan; Bajdak Stanisław; Balcewicz Monika; Balulewicz Weronika; Bałtuc Maria; Banach Jan; Banach Maria; Banasik Anna; Bandrowski Zbigniew; Baran Julian; Baran Maria; Barodo Halina; Bartoszewicz Irena; Baumanowa Aleksandra; Bazik Maria; Belczyk Franciszek; Benisławska Aleksandra; Bentkowska Agnieszka; Bentkowska Sabina; Bentkowski Wacław; Berkowska Oktawia; Bielenis Irena; Bielik Władysław; Bielski Stanisław; Biuszel Edward; Błażkow Zenona; Błażków Julian; Bobrowski Władysław; Bobryk Karolina; Bogdanowicz Anna; Boguszewski Kazimierz; Bohdanowicz Krystyna; Bojanowski Zygmunt; Bojba Julian; Bojko; Bole Paweł; Bondarenko Piotr; Borecki Zenon; Borek Jan; Borusiewicz Waleria; Botkiewicz Tekla; Braune Monika; Brodzki Tadeusz; Buczyńska Stanisława; Bulińska Danuta; Buliński Edward; Burhardt Aleksander; Busz Janina; Butkiewicz Aleksander; Butkiewicz Leon; Bykowski Ignacy; Cebula Piotr; Cewe Józef; Chalik Jan; Chilmanowicz Walentyna; Chodkowski Mirosław; Chodorowska Maria; Chodorowski Antoni; Chrapan Stanisław; Chrobotowicz Helena; Chrobotowicz Maria; Chrobotowicz Zygmunt; Chruszczewski Roman; Chruściel Roman; Chrzanowski Mieczysław; Ciesielska Danuta; Cieszkiewicz Anna; Ciopa-Śniatycki Aleksander; Cydzik Halina; Cynkutis Helena; Cyran Mieczysław; Cywilko Helena; Cywińska Eleonora; Czarnecki Władysław; Czasznicka Irena; Czekajło Antoni; Czernuszewicz Mieczysław; Czerski Aleksander; Czerski Edward; Czerski Jan; Czołowska Janina; Czołowska Stanisława; Czołowski Michał; Czołowski Zbigniew; Czyż Henryk; Czyżewski Aleksander; Daab Zygmunt; Dacki Leonidas; Dąbrowska Jadwiga; Dąmbska Aldona; Delegacz Wacław; Delinowski Józef; Dębiak Zofia; Dębowski Bronisław; Dębowski Klemens; Dmitruk Stefan; Dobosiewicz Anna; Dobosiewicz Janina; Dobosiewicz Ryszard; Dobrosiewicz Stanisław; Dobrowolska Ada; Dominik Stanisław; Donhoffner Mieczysław; Doroczyński Wacław; Doroszkiewicz Władysław; Dorożowski Roman; Dorożyński Stanisław; Dranczewska Ryta; Dranczewska Zofia; Dranczewski Bronisław; Dranczewski Leon; Drewniak Stanisław; Drozdowski Arnold; Drozdowski Jan; Druet Aleksander; Druet Olga; Dulko Stanisław; Duszkiewicz Józef; Dworzecka Teodora; Dworzecki Dominik; Dybus Edward; Dymitrowicz Bolesław; Dziadul Stanisław; Dzielicki Ignacy; Ejtminowicz Antonina; Emert Alicja; Emert Stanisław; Falber Janina; Fenstel Dorota; Figaj Michał; Figwer Bronisława; Figwer Maria; Figwer Stanisław; Foss Gustaw; Franckiewicz Irena; Frankow Halina; Frankow Maria; Frankow Mieczysław; Franków Stanisław; Frąckiewicz Janina; Gagucki Bronisław; Gajdamowicz Edward; Gajdemski Feliks; Galik Michał; Gamalski Jerzy; Garba Wanda; Garbania Aleksander; Garbania Alfred; Garbania Alicja; Garbania Bogumiła; Garbania Kazimierz; Garbarczyk Władysław; Garbarnia Daniela; Garbarnia Julia; Gawdzik Jan; Gdyńko Grzegorz; Gibowski Ryszard; Gietowt Szymon; Gil Helena; Gil Maria; Gińko Tadeusz; Gizelewski Aleksander; Gliński Czesław; Gliński Stanisław; Głogowska Franciszka; Głuchowska Helena; Golińczak Szymon; Góreczny Leon; Górska Walentyna; Górski Franciszek; Górski Janusz; Grabania Alfred; Grabania Jan; Grabania Kazimierz; Grabania Wilkhelm; Grabińska Aldona; Grabka Antoni; Grabowska Gertruda; Grabowska Maria; Grabowska Regina; Grabowski Aleksander; Grabowski Franciszek; Grabowski Jan; Grech Magdalena; Grodnicki Wincenty; Grygielewicz Antoni; Grygielewicz Cezarja; Grzebski Witold; Grzelak Jan; Grzesiuk Ludwik; Guńska Anastazja; Gutowski Józef; Gwóźdź Julia; Habełło Zbigniew; Hajdamowicz Zofia; Herba Józef; Herman Stanisława; Herman Władysław; Hinc Leon; Hołubowicz Helena; Hołubowicz Włodzimierz; Honwalt Alina; Hordejuk Stefan; Horn Ignacy; Hrabec Stanisława; Hrabec Stefan; Hryniewicz Romana; Hrynkiewicz Zofia; Hubert Danuta; Hurynowicz Aleksander; Hurynowicz Gertruda; Hurynowicz Janina; Hurynowicz Władysław; Inorowicz Michał; Iwanowski Jan; Iwaszkiewicz Franciszek; Iwaszkiewicz Stanisław; Iwaszkiewicz Teresa; Jacewicz Albina; Jacewicz Albiona; Jacewicz Genowefa; Jacewicz Józef; Jacukiewicz Władysław; Jadziewicz Ludwik; Jagnuszewski Aleksasnder; Jakuć Jakutis Piotr; Jakutis Edward; Jakutis Janina; Janiewicz Ludwika; Janiszewski Tadeusz; Jankiewicz Franciszka; Jankowicz Jan; Jankowska Alina; Januszkiewicz Henryk; Jarmolowicz Lucyna; Jarmulska Hermin; Jarmulska Kazimiera; Jarocki Zbigniew; Jarosz Klemens; Jaroszewicz Michał; Jaroszewska Alicja; Jaroszewska Janina; Jaroszewski Eugeniusz; Jaroszewski Jan; Jasiewicz Edward; Jasiewicz Władysław; Jasińska Antonina; Jastrzębska Antonina; Jaworski Konrad; Jeleński Leon; Jeleński Władysław; Józak Stefan; Jóźwiak Józef; Kaczmarczyk Jan; Kaczmarek Zdzisław; Kadelski Józef; Kadłubowska Jadwiga; Kalbarczyk Wacław; Kalenkiewicz Halina; Kalicka Maria; Kalinowska Róża; Kalinowski Czesław; Kamieńska Irena; Kamiński Mieczysław; Kamiński Mikołaj; Kaniewicz Adam; Kantorska Józefa; Karmazyn Jadwiga; Karwin Józef; Karwowska Wanda; Karwowski Jerzy; Karwowski Kazimierz; Kasperski Stanisław; Kataryńczuk Aleksander; Kataryńczuk Michalina; Kazrmazyn Wacław; Kędzierski Feliks; Kędzierski Józef; Kiendysz Andrzej; Kijania Aniela; Kinstler Henryk; Kirpsza Anna; Kisielewski Antoni; Klimpl Florentyna; Klimpl Józef; Klimpl Zuzanna; Klub Bohdan; Klub Zygmunt; Kluczyński Romuald; Kłagisz Maria; Kłosowska Halina; Kłosowska Jadwiga; Koch Krystyna; Kolankowski Ludwik; Kolasiński Antoni; Kołodyński Stanisław; Kompan Helena; Konicka Leokadia; Konieczko Piotr; Kononowicz Adolf; Kononowicz Anastazja; Konstantynowicz Jan; Kontorski Sylwester; Kopeć Edward; Koranyi Karol; Kordysz Paweł; Korendo Antoni; Korendo Czesław; Kornas Jan; Korsak Leonard; Korycki Anatol; Korzeniewska Ludwika; Kossakowski Stanisław; Kostecki Michał; Kostępska Władysława; Kotarski Kazimierz; Kotowicz Władysław; Kowal Hilary; Kowalczyk Janina; Kowalew Onufry; Kowalewska Stanisława; Kowalewski Sergiusz; Kowalow Marian; Kowalowski Jan; Kowalska Władysława; Kownacki Józef; Kowszyk Henryk; Kozakiewicz Jadwiga; Kozarska Danuta; Kozarska Irena; Kozarska Natalia; Koziński Franciszek; Kozlecki Zenon; Kozłowski Antoni; Koźlecki Sylwester; Krasowska Janina; Krasowski Rajmund; Kripa Irena; Kroczek Jan; Krokuszyńska Katarzyna; Kruk Kazimierz; Kruk Salomea; Krulik Maria; Krupniewicz Filip; Kruża Klemens; Krzymuski Kazimierz; Krzyszkowska Anna; Krzywicka Stefania; Krzyżanowski Tadeusz; Kucewicz Michał; Kucewicz Zenon; Kucharek Bolesław; Kukla Marian; Kukła Marian; Kulczyński Franciszek; Kuldo Henryk; Kulesza Halina; Kulikowski Otton; Kulinkowska Stanisława; Kulinkowski Piotr; Kułeczko Jan; Kungiel Władysława; Kunigiel Zbigniew; Kurjatowa Zofia; Kuroczkin Aleksy; Kurpisz Ignacy; Kwabińska Aniela; Kwaszyński Kazimierz; Kwiatkowski Piotr; Lada Jan; Latawiec Magdalena; Lazurko Władysław; Lejn Waleria; Lenczewski Jan; Leonard Włodzimierz; Leonowicz Józef; Lewicki Ignacy; Liińska Wanda; Lipińska Wanda; Lipnicka Halina; Lipnicki Józef; Lis-Olszewski Witold; Lochman Damian; Ludwisiak Józef; Ludwisiak Wiktor; Łabęcki Bolesław; Ładysz Ludwika; Łagunowicz Zofia; Łapacińska Józwfa; Łapińska Maria; Łaput Antonina; Ławrynowicz Czesław; Ławrynowicz Janusz; Łobaczewska Aniela; Łotocki Bolesław; Łozowicki Adolf; Łukomski Stanisław; Łukomski Wacław; Łuysakowska Maria; Majkowski Jan; Makarewicz Mikołaj; Makowska Apolonia; Makowski Władysław; Malicka Aleksandra; Malicki Stanisław; Malinowski Tadeusz; Malińska Tekla; Maliszewska Zofia; Małkiewicz Maria; Małko Bronisław; Małyszko Bronisława; Mamczyc Jan; Marcinkowski Piotr; Markiewicz Czesław; Markiewicz Marian; Martison Albertyna; Martusewicz Janina; Martyniak Zuzanna; Masalski Alfons; Masłowska Regina; Matczuk Józef; Matuszewska Waleria; Mazanowicz Aleksander; Mazurkiewicz Krystyn; Meszel Samuel; Metelski Mieczysław; Miazga Franciszek; Michalak Eugeniusz; Michaluk Didim; Michaluk Maria; Mickiewicz Bronisława; Mickiewicz Józef; Mickiewicz Julia; Miecznikowski Kazimierz; Miedyńska Józefa; Mielczarek Ludwik; Mielnicka Anna; Mielnicki Marian; Mieluk Piotr; Mikołajak Antoni; Mikołajczyk Andrzej; Mikołajczyk Franciszek; Mikosza Stanisław; Mikulska Agata; Mikulski Jan; Mikulski Sergiusz; Mikułowska Halina; Milczarek Bronisława; Milewski Kazimierz; Miłaszewski Władysław; Mioduszewska Zofia; Mironowicz-Sotnik; Mironowicz-Sotnik Tamara; Mirowicz Wacław; Misiakowski Roman; Mizgier Wacław; Morawska Józefa; Morawska Zofia; Morawski Józef; Morawski Miron; Mroczkowska Zofia; Muszyńska Maria; Myślicki Wincenty; Nazarewicz Jerzy; Nazarewicz Michał; Nazarewicz Prakseda; Nazarewska Alina; Nerczuk Bolesław; Nickiewicz Helena; Nielipowicz Jan; Nielipowicz Janina; Nielipowicz Włodzimierz; Nienartowicz Stanisław; Niesiołowska Helena; Niowicka Helena; Noskiewicz Marta; Nowak Maria; Nowicki Henryk; Nowicki Paweł; Nowosielski Henryk; Odyniec Władysław; Okulewicz Marian; Okuszko Józefa; Olechnowicz Czesław; Olejarz Anna; Olewicz Leon; Olszewski Czesław; Olszewski Witold; Olszewski Zdzisław; Orłowska Zofia; Orylski Jan; Osowski Stanisław; Ostapko Regina; Ostrowski Leonard; Osuch Edward; Ottenbreit Katarzyna; Ozdoba Tadeusz; Pacak Wacław; Pacuk Mieczysław; Paczkowski Józef; Paczkowski Tadeusz; Palczewska Helena; Papiewski Witold; Paprocka Wiktoria; Paszkiewicz Kazimierz; Paszkiewicz Nadzieja; Paszkowicz Antoni; Pawelczuk Stanisław; Pawlikowska Maria; Pawłowicz Edmund; Pawłowicz Jan; Pawłowicz Janina; Pawłowicz Maria; Pawłowicz Romuald; Pawłowska Władysława; Pecio Halina; Peć Bronisława; Peimel Henryk; Pełpus Fryderyk; Pendras Jerzy; Perczyński Adam; Perdenia Leon; Petrus Fryderyk; Piasecki Zbigniew; Pichalska Cecylia; Piedziewicz Izydor; Piekarska Franciszka; Piekarska Zofia; Piekarski Benedykt; Piekarski Franciszek; Pietkiewicz Bronisław; Pietrulewicz Marianna; Pietrzak Anna; Pietrzak Helena; Pietrzak Jan; Piłat Władysław; Piszcz Wincenty; Płatka Daniel; Podczaswzyńska Teresa; Podczaszyńska Olimpia; Podczaszyńska Stefania; Podgórski Władysław; Polak Janina; Polinowski Władysław; Powajbo Kazimierz; Pradoń Bolesław; Prueffer Jerzy; Pruszyńska Alfreda; Przewocki Czesław; Przydatek Mieczysław; Pszczoła Maria; Pujdak Julian; Rabenda Edmund; Raczko Józef; Radkiewicz Jan; Rajnysz Janina; Raubo Romuald; Reduto Konstanty; Reiss Witold; Reniger Janusz; Reychman Irena; Robaczewska Zofia; Rode Michał; Rodowicz Olimpia; Rogajło Jerzy; Rogalska Wiktoria; Rojcewicz Edward; Rojcewicz Malwina; Rozwadowska Łucja; Ruck Aleksander; Rudnicki Mieczysław; Rudy Antoni; Rurkiewicz Jan; Rybak Bernard; Rzeszotko Mieczysław; Sak Andrzej; Saksoń Konstancja; Samborowski Józef; Sauk Stefania; Sawicka Helena; Sawicki Albert; Sawicki Bolesław; Schindler Emilia; Semenowicz Franciszek; Semenowicz Katarzyna; Sereda Marian; Serocki Czesław; Sęk Bogusław; Sianko Wanda; Sid Bazyli; Siedlecki Bronisław; Siedlecki Czesław; Siedlecki Dominik; Siedlecki Jan; Sienkiewicz Kazimierz; Sienkiewicz Stanisław; Siennicki Mateusz; Sierachanow Jan; Sierachanow Józef; Sierant Franciszek; Siewak Tadeusz; Sikora Stefan; Skarga Jan; Skibicka Maria; Skibiński Jan; Skłodowska Maria; Skoczko Jan; Skomska Eleonora; Skomska Monika; Skroczek Bolesław; Skrycka Janina; Skrycki Alfred; Skulska Apolonia; Skurat Włodzimierz; Słoniewski Zygmunt; Smiglin Jan; Smiglin Zofia; Smilgin Józef; Smilgin Katarzyna; Smolicz Jan; Smoliński Paweł; Sobaszek Jan; Sobczak Jan; Socha Jan; Soiński Witold; Soja Edmund; Sokołowicz Władysław; Sokołowski Aleksander; Sołomerecka-Kłoczkowska Stefania; Soroko Julian; Sotnik Aleksandra; Sotnik Wiktoria; Spieteluń Józef; Stalonewicz Andrzej; Stanek Stanisław; Stanisławczyk Gabriel; Stanisławczyk Helena; Stanisławczyk Ludwiika; Stanke Waldemar; Stankiewicz Antoni; Stasiuk Kazimierz; Stecki Wacław; Steckiewicz Bronisław; Strąkszyc Antoni; Strumiłło Wanda; Strzelczyk Emilia; Strzelczyk Franciszek; Strzelczyk Helena; Suchodolska Jadwiga; Suchowiecki Bronisław; Suchowiecki Jan; Suchowiecki Jan2; Suchowiecki Stefan; Sumowska Jadwiga; Swzczepkowska Scholastyka; Sykora Leon; Sykuła Antoni; Symonides Ignacy; Symonowicz Antoni; Symonowicz Irena; Symonowicz Janina; Symonowicz Melenia; Syrwielowa Katarzyna; Szabunio Felicjan; Szabunio Stanisław; Szadkowski Mieczysław; Szafraniec Wawrzyniec; Szalkiewicz Helena; Szaniawska Irena; Szaniawski Stanisław; Szatkowska Emilia; Szatkowski Aleksander; Szatkowski Jerzy; Szatkowski Leonard; Szczepankiewicz Adam; Szczepańska Emilia; Szczepański Aleksander; Szczepański Klemens; Szczetka Józef; Szczuka Dominik; Szczuka Maria; Szczupłakiewicz Kazimierz; Szczygielska Helena; Szemaszka Jan; Szemczuk Józef; Szłyk Anastazja; Szłyk Jan; Szmachaj Natalia; Szmachaj Szymon; Sznajbakowska Stanisława; Szostak Tadeusz; Szostakowska Maria; Szott Jan; Sztrall Aniela; Szulęska Katarzyna; Szwaja Ignacy; Szwec Tadeusz; Szwenk Zenon; Szybczyn Genowefa; Szyman Franciszek; Szymańska Czesława; Szymański Stanisław; Szymański Władysław; Szymłowski Stanisław; Szymonowicz Anna; Szymonowicz Mieczysław; Szypczyn Antoni; Szyszko Jan; Szyszko Tadeusz; Ślaski Kazimierz; Śmiglin Jan; Świętorzecki Lucjan; Świrkowski Jan; Świtkowska Anna; Taczek Józef; Tamioła Jan; Targowicki Adolf; Tarnow Paweł; Taurogińska Irena; Tawrel Genowefa; Tawrel Paweł; Tawrel Zygmunt; Taylor Robert; Tiener Cezary; Tiener Hieronim; Tkacz Bolesław; Tkacz Jan; Tkaczenko Marian; Tomaszewska Irena; Tomaszewska Kazimiera; Tomaszewska Maria; Tomaszewska Wanda; Tomaszewska Zofia; Tomaszewski Edward; Tomaszewski Jan; Tomaszewski Józef; Trybus Franciszek; Trzeciak Józef; Trzeciak Władysław; Tułowski Michał; Tunielewicz Ryszard; Turowska Marianna; Twerd Helena; Twerd Nestor; Tyć Emilia; Tyć Franciszek; Uciński Jan; Urbanelis Stanisław; Urbanowicz Stanisław; Urbański Ludwik; Urbaowicz Stefania; Wajs Aleksander; Wańkiewicz Antoni; Wańkiewicz Maria; Warno Antoni; Warykasz Stanisław; Wasilewska Władysława; Wasilewski Andrzej; Wasilewski Mieczysław; Wasilewski Ryszard; Wasilewski Wacław; Waszczuk Eugeniusz; Waszczuk Jadwiga; Wąsowicz Fulgenty; Weberowa Wanda; Werkowska Jadwiga; Werkowski Józef; Wiącek Waleria; Wieczorek Wincenty; Wielohorska; Wierzchowski Arkadiusz; Wierzchowski Wacław; Wilczyński Jan; Wilczyński Tadeusz; Wilkaniec Aleksander; Wilkaniec Michał; Winogrodzki Franciszek; Wiszniewska Aniela; Wiszniewska Julia; Wiśniewska Franciszka; Wiśniewski Józef; Witkiewicz Nikodem; Witos Ludwik; Wizimirska Eugenia; Wocianiec Adam; Wogiel Ryszard; Wojciechowska Józefa; Wojsznis Władysław; Wojsznis Władysława; Wolańska Maria; Wołejko Eugeniusz; Woronowski Tadeusz; Woźny Józef; Wójcik Bolesław; Wójtowicz Antonina; Wójtowicz Stanisław; Wróbel Nadzieja; Wróblewski Kazimierz; Wyszyński Michał; Zabojska Celestyna; Zabojski Tadeusz; Zacharow Aleksander; Zając Stanisława; Zajczyk Weronika; Zaklikowski Stefan; Zakrzewska Ewelina; Zakrzewska Zofia; Zakrzewski Leon; Zann Jerzy; Zawadzki Henryk; Zdanowicz Józef; Zdanowicz Leonard; Zdybek Danuta; Zgolińska Zofia; Ziąmbra Dominik; Ziątkowski Józef; Zieliński Alojzy; Zieliński Antoni; Ziombra Józefa; Ziombra Stanisława; Ziomora Franciszka; Zióbrowski Piotr; Ziółkowski Marian; Zubko Julian; Zybko Zygmunt; Zydybek Zdzisław; Żankowska Stanisława; Żarejko Irena; Żmujska Leokadia; Żółcińska; Żółkiewicz Aleksandra; Żółkiewicz Stanisław; Żuk Jan; Żuk Michalina; Żuk Piotr; Żukowska Alicja; Żukowska Antonina; Żwakuła Władysław; Żydak Helena; Żydak Jadwiga; Żydak Wanda; Żylis Napoleon; Żywicki Mirosław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/62
tytuł i daty: Zaświadczenia wydane repatriantom; 1947-1947
hasła indeksu: Adam Janina; Adam Janusz; Agaciak Zygmunt; Alickun Leopold; Alojzy Antoni; Andrelewska Tekla; Andruszkiewicz Zygmunt; Aniołowski Alojzy; Arczyński Franciszek; Auguściński Wiktor; Aulich Alojzy; Babski Kazimierz; Bajdyszak Stanisław; Barbarowicz Marian; Barcikowski Kazimierz; Barczak Maksymilian; Bartoszyński Józef; Belcherowski Leon; Bering Konrad; Bernacio Feliks; Bernacki Jan; Bilarski Kazimierz; Błaszak Michał; Bogacki Marian; Bojko Włodzimierz; Bondar Andrzej; Borkowski Zygmunt; Bożejewicz Bernard; Brylewski Józef; Brzezicki Tadeusz; Brzoskniewicz Witoold; Chłosta Alfons; Chodakowska Michalina; Chojnacka Luba; Chojnacki Henryk; Chojnacki Paweł; Chojnowski Bernard; Chrostowski Kazimierz; Chrzanowski Antoni; Ciechanowski Kazimierz; Cywiński Czesław; Czerw Adolf; Czerwiński Józef; Czołgoszewski Józef; Czuchnicka Anna; Czuchnicki Antoni; Dąbrowski Edward; Dąbrowski Franciszek; Dąbrowski Jan; Dąbrowski Wincenty; Derdowski Jan; Derebecki Alfons; Dłużniewski Józef; Dobraszkiewicz Antoni; Dobroszewska Rozalia; Dobrowolski Jędrzej; Dobrowolski Leszek; Dobucki Edward; Dondalski Zdzisław; Drewski Henryk; Dziengielewski Józef; Dzięgielewska Władysława; Dzięgielewski Józef; Dzikowski Mikołaj; Elsen Wanda; Fajak Tadeusz; Falkiewicz Romuald; Falkowski Feliks; Fede Roman; Federski Jerzy; Fiebig Jan; Figurski Ludwik; Fyrst Roman; Gajtkowski Albin; Garstecki Bronisław; Głowacki Paweł; Głowiński Kazimierz; Gordon Bogdan; Gotowalski Henryk; Górecki Władysław; Grabowski Konrad; Graczkowski Jan; Graczyk Leon; Grajkowski Bronisław; Grębowicz Leon; Grocholewski Zygmunt; Grudziecki Stanisław; Grunberg Konstanty; Gruszka Antoni; Grzechowicz Wojciech; Grzechulski Michał; Gzyl Tadeusz; Hoppe Franciszek; Hoziuk Paweł; Huppenthal Lesław; Ira Aleksander; Iwaszczyńska Anna; Jabłoński Klemens; Jackowiak Józefa; Jackowiak Tadeusz; Jackowski Józef; Jacyszyn Stefan; Jagodziński Kazimierz; Janiec Irena; Jankowiak Henryk; Jankowski Józef; Jankowski Stanisław; Jankowski Tadeusz; Januszkowski Witold; Jarlak Leon; Jarocki Jan; Jastrząbek Paulina; Jastrzębski Paweł; Jendrzejewski Bogdan; Jezierny Czesław; Jeziorny Marian; Jeziorski Maksymilian; Józefowicz Feliks; Juhnz Józef; Junatowski Alojzy; Juskowiak Kazimierz; Kaczan Józef; Kaczmarek Anna; Kaczmarek Jan; Kaczmarek Kazimierz; Kaczmarek Leon; Kamiński Bronisław; Kammenberg Edward; Karłowski Edwin; Kaszuba Kazimierz; Katarzyński Bohdan; Katarzyński Wojciech; Kawka Eugeniusz; Klucznik Helena; Klucznik Leon; Kołodziejczyk Stanisław; Kołtuński Mieczysław; Kornacki Stefan; Kosiński Henryk; Kotoński Wacław; Kotowicz Florian; Kowalski Henryk; Kowalski Mieczysław; Kowalski Tadeusz; Kowulski Władysław; Kozłowska Halina; Kraiński Rajmund; Krajnik Jan; Kramm Krystyna; Kramm Robert; Krause Józef; Krawczyński Edward; Krispin Tadeusz; Krupa Bernard; Krupecki Henryk; Kruszewski Edmund; Kruszewski Witold; Kruszyński Norbert; Krzysztof Bernard; Kubicki Edmund; Kucharzewski Czesław; Kuligowski Władysław; Kusiewicz Leon; Kuszyński Jan; Lamparska Marianna; Lamparski Henryk; Lamparski Józef; Lamparski Zygmunt; Laskowski Władysław; Leszczyński Marian; Lewandowski Bernard; Lewandowski Józef; Lewicki Mieczysław; Linke Kazimierz; Lipowski Witold; Lis Bronisław; Lisewski Edmund; Literowicz Taisa; Litwiniak Maria; Lklupiec Zbigniew; Ludwiszewski Józef; Ludwiszewski Stefan; Łaszczyński Franciszek; Łęcki Henryk; Łęgowski Edmund; Maczka Halina; Madajewski Edmund; Majchrzak Eugeniusz; Małkowski Edmund; Manthey Lech; Mańkiewicz Jan; Mańkowski Zbigniew; Markiewicz Wincenty; Michalski Jerzy; Michałowski Bernard; Michliński Antoni; Mierzwicki Jan; Mikołajski Feliks; Młot Alojzy; Modrakowski Mikołaj; Moszyński Władysław; Mroziński Leonard; Mrugalski Paweł; Muszyński Alojzy; Muszytowski Marcin; Myszkowski Leonard; Myszkowski Marek; Narębski Wojciech; Nelkowski Zygmunt; Neuman Roman; Nowacki Alfons; Nowacki Jan; Nowacki Kazimierz; Nowak Zygmunt; Ogdowski Paweł; Okoński Kazimierz; Olejarczuk Edward; Oliwkiewicz Henryk; Olkowski Bronisław; Olszewski Tadeusz; Orgacki Alfons; Orłowski Leon; Orłowski Władysław; Osiński Edmund; Osmański Zygmunt; Ostrowski Jan; Pałucki Jan; Pasternakiewicz Jerzy; Paul Konrad; Pawlikowski Stanisław; Pawłowski Władysław; Piasecki Edmund; Piasecki Feliks; Piątkowski Jan; Piertrasiński Leon; Piotrowski Tadeusz; Piwoński Adam; Pliszczyński Wacław; Pokorniecki Alojzy; Pol Halina; Polak Maria; Polak Stefan; Polaszek Roman; Polkowski Konstanty; Potera Józef; Poterałowicz Maria; Poterałowicz Stefania; Poterałowicz Witold; Preiss Stanisław; Prusakiewicz Zygmunt; Przybiliński Czesław; Przybylski Józef; Przybylski Konstanty; Puciata Stanisława; Purman Marian; Rampalska Bianka; Rampalski Edmund; Ratajczak Józef; Renusz Bronisław; Reszke Bożena; Reszke Zofia; Reszkowski Alfons; Rittler Edward; Rittler Maria; Romatowska Elżbieta; Romatowski Teodor; Rombalski Ksawery; Roszak Alojzy; Rumińska Maria; Rumiński Franciszek; Rupiński Marian; Rutkowski Feliks; Rutkowski Jan; Rybołowicz Aldona; Rygielski Władysław; Rypiński Zdzisław; Sadowski Kazimierz; Sarnowski Józef; Serożyński Edwin; Siemianowski Edmund; Sieracki Antoni; Sikora Stanisław; Sikora Tadeusz; Sikorski Alfons; Sinoracki Józef; Skomro Franciszek; Skomro Janina; Skowronek Kazimierz; Smoliński Tadeusz; Sobecki Alfons; Sobieraj Zygmunt; Speihs Alfons; Speina Jan; Spindesl Edmund; Sroczyński Leon; Stańczyk Piotr; Stempa Antoni; Stempa Józef; Streich Edmund; Strój Zofia; Syrocki Bernard; Szatkowska Katarzyna; Szczepańska Olga; Szczepański Jan; Szczurowski Józef; Szram Bolesław; Szubert Józef; Szulc Czesław; Szwałkiewicz Tadeusz; Szwedowski Władysław; Szymandera Sylwester; Szymanowski Bolesław; Szymańska Waleria; Szymański Inocenty; Szymański Leon; Szymecki Antoni; Szymkowiak Zdzisław; Szyniecki Brunon; Ściepuro Leonard; Świtajski Bronisław; Talaska Zbigniew; Tarasiewicz Bazyli; Tołoczko Zbigniew; Tomaszewski Bolesław; Trawiński Heronim; Tułowski Jerzy; Turowicz Janina; Tworek Bronisław; Wachowiak Edward; Wais Czesław; Wajwer Roman; Walczyński Karol; Waliszewski Czesław; Wandachowicz Stanisław; Wańkiewicz Stanisław; Wardaliński Franciszek; Wargin Jan; Wawrowski Jan; Wdowczyk Czesław; Wdowczyk Franciszek; Wengler Kazimierz; Werner Jan; Wiatr Heliodor; Wieczorkowski Jan; Wielebiński Tadeusz; Wierciński Witold; Wierzbicka Józefa; Wierzbowski Mieczysław; Wiliński Władysław; Wilmański Władysław; Winiarski Wiktor; Wiorowski Jan; Wirkus Wechert Jan; Wiśniewski Jan; Wiśniewski Leon; Wiśniewski Leszek; Wiśniewski Marian; Wiśniewski Paweł; Wiśniewski Tadeusz; Witkowski Czesław; Witt Stanisław; Wojciechowicz Władysław; Wojciechowski Stefan; Wojewódzki Edward; Wojtkiewicz Adam; Woniak Bernard; Woniak Maria; Zaborowski Bronisław; Zalewski Alfons; Zaliciński Benetykt; Zarczyńska Leontyna; Zarczyński Gracjan; Zawierach Brunon; Zdrojewski Jan; Zieliński Feliks; Zieliński Franciszek; Zieliński Maksymilian; Ziółkowski Jan; Ziółkowski Mieczysław; Żok Antoni; Żuk Piotr; Żurański Brunon
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/63
tytuł i daty: Zaświadczenia wydane repatriantom; 1947-1948
hasła indeksu: Adamski Bohdan; Adamski Jan; Alickun Leopold; Alperowicz Diana; Alperowicz Izrael; Andrełowicz Antonina; Andruszkiewicz Leon; Andrzejewski Czesław; Animucki Jan; Aronowski Wiktor; Astasiewicz Antonina; Bach Jakub; Bakon Aldona; Bakun Aldona; Baranowski Antoni; Barczak Zbigniew; Barszczewska Helena; Barszczewski Józef; Bartkowski Jan; Bartoszewski Tadeusz; Bartoszyński Bernard; Bartoszyński Tadeusz; Bąk-Rutkowski Stanisław; Bednarski Jan; Bernat Szczepan; Beszczyński Edmund; Białas Zofia; Biały Józef; Bielska Stanisława; Birnik Wincenty; Bohdanowicz Jadwiga; Bojanowski Tadeusz; Boldt Stanisław; Bondzielewski Franciszek; Boszek Feliks; Brasiun Henryk; Breitszneider Władysław; Brocka Katarzyna; Brokon Stefania; Brzozdowski Edmund; Burchacińska Irena; Butowski Henryk; Buzon Aleksander; Centek Wiktor; Chmyłkowska Wiktoria; Chmyłkowski Ryszard; Chojnacka Gertruda; Chromczak Dorota; Chrul Jan; Cichoracki Czesław; Cymermann Stanisław; Cyrankowski Kazimierz; Czajkowski Walter; Czarnecki Alojzy; Czarnecki Franciszek; Czarnecki Jan; Czarnowski Franciszek; Czerwiński Edwin; Czerwiński Roman; Czuro Włodzimierz; Czyżewski Bolesław; Damian Józef; Dermaszek Wincenty; Dębski Bernard; Dłużyński Jan; Dobrzyński Zbigniew; Dobrzyński Zygmunt; Dogil Maria; Dowbór Józef; Dowgiałło Wandalin; Drążek Feliks; Drążek Marianna; Drewek Józef; Dybowski Bernard; Dybowski Edward; Dylewski Bernard; Dziewiątkowski Wacław; Dzisiewicz Czesław; Ehlert Edward; Eliński Edmund; Fekecz Anna; Fiała Janina; Fiedorowicz Leon; Filipkowski Mieczysław; Folborski Józef; Franckiewicz Olga; Frankowski Andrzej; Fraszko Mikołaj; Frąckiewicz Piotr; Frese Helena; Freyter Jan; Friese Henryk; Friese Stanisława; Fuhrman Klemens; Furgala Aniela; Fuss Zofia; Gajdemski Tomasz; Garbarczyk Jadwiga; Gardzielewski Edmund; Garsztka Jan; Gburek Bronisław; Gburek Leokadia; Gdyńko Grzegorz; Gerstman Maria; Gerstman Olga; Gliński Czesław; Gliński Franciszek; Głowiński Jan; Golański Władysław; Gołowkin Helena; Gołub Jan; Gowiński Leon; Góralczyk Jan; Górecki Bernard; Grajkowski Wincenty; Gronowski Bolesław; gronowski Marian; Grygorowicz Stanisław; Grządkowski Kazimierz; Grządkowski Mieczysław; Gumowski Stefan; Harbaczewski Zygmunt; Hermanowska Stanisława; Hermanowski Andrzej; Hermanowski Jan; Hożyń Kazimierz; Hryniewicz Zygmunt; Humanowicz Stanisław; Ivetter Alfons; Iwanicka Stanisława; Iwanowski Józef; Iwaszkiewicz Stanisław; Iwaszkiewicz Stefania; Jadziewicz Ludwik; Janczar Henryk; Janczar Ludwik; Jankoić Dominik; Jankoić Karolina; Jankowski Stanisław; Januszkiewicz Tadeusz; Jarocki Franciszek; Jaroszewicz Antonina; Jaruszewski Tadeusz; Jasiewicz Edward; Jasiński Aleksander; Jasiński Bernard; Jastrzębska Antonina; Jaworski Alfons; Jeleniewski Witold; Jestadt Adam; Jestadt Jan; Jędrzejewski Bogdan; Juniewicz Bolesław; Jurczyk Elwira; Jurczyk Tadeusz; Jureczko Jerzy; Kalinowski Jan; Kaluga Maria; Kałamajski Henryk; Kamińska Maria; Kamiński Leszek; Kamma Bogdan; Kanc Marcjanna; Kandzier Malwina; Karaszewski Józef; Karlikowski Julian; Kasiorkiewicz Bogdan; Kaszyc Józef; Kaszyc Lidia; Katkiewicz Edward; Kępiński Władysław; Kęstowicz Romuald; Kiljan Irena; Kleinschmidt Norbert; Klejna Brunon; Klonowski Józef; Kłosowski Zygmunt; Kobierski Władysław; Kochmański Roman; Kołtuniak Władysław; Komuński Jan; Konczalska Jadwiga; Konczalski Lucjan; Konstantynowicz Anna; Kopec Edward; Korabiec Emilia; Kornacki Stefan; Korolko Józef; Korwel Antoni; Koszykowski Józef; Kowalak Grażyna; Kowalak Tadeusz; Kowalewski Henryk; Kowalowa Anna; Kowalski Marian; Kozak Romualda; Kozieł-Masłowska Janina; Kozińska Gertruda; Koziura Jan; Kozłowska Stefania; Kozłowski Paweł; Kozłowski Władysław; Krajewska Maria; Krasowski Edward; Krokoszyński Bronisław; Kryziak Bronisław; Krzych Antoni; Kujawski Władysław; Kuldo Weronika; Kulpiński Jan; Kułakowski Maksymilian; Kurniewicz Jan; Kurowski Rudolf; Kutz Tadeusz; Kużniarska Antonina; Kwiatkowska Zofia; Kwiatkowski Leon; Kwieciński Wojciech; Lebiecki Antoni; Legiejko Witold; Lemanowicz Franciszek; Leszczyńska Józefa; Lewandowski Henryk; Lewandowski Teodor; Lewandowski Zygmont; Ligmanowski Leon; Lik Henryk; Lipczyńska Irena; Lipichius Kazimiera; Lipiński Stanisław; Liskiewicz Józef; Lorkowski Franciszek; Lubański Kazimierz; Ludkiewicz Władysław; Łakomy Jan; Łapkowska Stanisława; Łapkowski Antoni; Łepkowska Stanisława; Łęcka Michalina; Łęcki Jan; Łukomski Jan; Maciejewski Władysław; Makowski Józef; Makowski Konrad; Makowski Tadeusz; Małachowska Felicja; Mańkowski Józef; Marciniak Józef; Marcon Kazimierz; Markiewicz Władysława; Marshall Kazimiera; Marszałek Józef; Marzec Bronisława; Mądrala Kazimierz; Miakczyło Bronisław; Michler Jadwiga; Michnicki Bartłomiej; Michnikowski Kazimierz; Michnikowski Mieczysław; Mickiewicz Bronisława; Mickiewicz Czesław; Mickiewicz Michał; Mickiewicz Stefan; Mieczkowski Władysław; Miedzianowski Jan; Migielska Gertruda; Migielski Feliks; Mikliniewicz Zygmunt; Mikołajewska Aniela; Mikołajski Tadeusz; Mikszo Stanisław; Mikulski Franciszek; Milewski Alojzy; Moroz Wilhelm; Moroz-Kisiel Michał; Muller Gertruda; Muraszko Longina; Muszyński Jerzy; Muszytowski Zygmunt; Nalaskowski Paweł; Nawrocki Leon; Neumann Kazimierz; Neumann Maria; Neumann Zygfryd; Neumann Zygmunt; Niedlich Zdziaław; Niekrasz Helena; Niekrasz Maria; Niemczewski Adam; Niewiński Michał; Nojman Anna; Nojman Bronisław; Nowakowski Stanisław; Nowakowski Walenty; Nowosad Honorata; Nowosielski Stefan; Olczewski Bronisław; Olechnowicz Anna; Oliński Kazimierz; Orczykowski Stanisław; Orłowska Anna; Orłowski Wacław; Orzechowska Weronika; Osiadacz Stanisława; Osiński Walenty; Ostapko Władysław; Ostojak Jan; Ostojak Nadzieja; Owsiejko Anna; Palica Roman; Palica Stefania; Pałczyński Stanisław; Pasała Józef; Pasternak Kazimierz; Pawłowicz Jan; Pawłowicz Konstanty; Pawłowski Stanisław; Pendras Lech; Perczyńska Leokadia; Piątkowska Janina; Piątkowski Mieczysław; Pielarski Marian; Pietrzykowski Stefan; Piotrowski Antoni; Piotrowski Jan; Piórek Czesław; Pkiełpikowska Antonina; Podgórska Bronisława; Pokrywczyński Stanisław; Polak Janina; Postawa Franciszek; Poterałowicz Antoni; Poterałowicz Jadwiga; Prusakowski Edmund; Przybylska Bronisława; Przybyszewski Alfons; Przyjemski Bolesław; Przyziółkiewicz Edmund; Psuty Antoni; Pszczołowski Bronisław; Puciatowa Maria; Rajewski Józef; Rawdo Antoni; Reich Czesław; Rogowska Maria; Rogucka Franciszka; Rogucka Maria; Rogucki Józef; Rogucki Stefan; Rosochowicz Antoni; Rotter Henryk; Rybicki Józef; Rzeszotko Bazyli; Rzeźnicki Edmund; Rzeźnikowski Medard; Rzymski Bronisław; Sadecki Alojzy; Sadowska Jadwiga; Sadowski Franciszek; Sadowski Jerzy; Sadowski Stefan; Sank Julian; Sawicki Leon; Sawicki Tadeusz; Saxl Robert; Seweryn Franciszek; Sępiński Edward; Siedlecki Eugeniusz; Sierachanow Józef; Socha-Bystroń Julian; Sokołowska Zofia; Sokołowski Edward; Sołtysiak Stanisław; Sotnik Weronika; Sotnikow Glebiusz; Stachowski Henryk; Stachurski Zbigniew; Stankiewicz Irena; Stankiewicz Zofia; Stecewicz Michał; Stecki Wacław; Steckiewicz Bronisław; Strumiłło Bronisław; Strzelecki Bernard; Sucharzewski Stanisław; Suchowiecki Władysław; Sumowska Jadwiga; Surówka Stanisława; Suszyński Bolesław; Syrocki Leon; Sytnik Jan; Szaładziński Kazimierz; Szamszuro Adolf; Szarszewski Alojzy; Szarszewski Edmund; Szatkowski Jerzy; Szatkowski Kazimierz; Szczepaniak Jan; Szczerbo Sabina; Szczypiorkowska Janina; Szczypiorkowski Antoni; Szczypiorski Alfons; Sznajder; Szostakowska Antonina; Szostakowska Magdalena; Szostakowski Leon; Szwedowski Marian; Szybowska Wanda; Szydłowska Maria; Szylar Katarzyna; Szymańska Malwina; Szymański Witold; Świtajski Eugeniusz; Świtlikowski Konrad; Tarasiewicz Teresa; Targowski Franciszek; Tłomakowska Anna; Tokarski Zbigniew; Tołłoczko Adam; Tomaszewski Kazimierz; Tomaszewski Paweł; Tomaszewski Szczepan; Tomczyk Józef; Torłop Bronisław; Traciłowska Janina; Traciłowski Tadeusz; Trawiński Edward; Trejderowski Franciszek; Trojer Maria; Trokowska Wanda; Trus Konstanty; Trybus Jan; Tryk Czesław; Tujakowski Antoni; Tumanowicz Stanisława; Tuszyński Franciszek; Twardowski Romuald; Tymian Marta; Urbanowicz Halina; Urbanowicz Waleria; Wagner Ryszard; Wagnerowa Sabina; Walecki Bogusław; Walecki Bolesław; Wańkiewicz Kazimierz; Wasilewska Augustyna; Wasilewski Teodor; Waskiel Wincenty; Wasskiel Jan; Weber Bernard; Wesołowski Witold; Westerlich Alfred; Węgierski Leon; Węglarz Michalina; Wierzchowski Henryk; Wilczewski Jan; Wilkiewicz Mieczysław; Winiarski Paweł; Winiarski Seweryn; Winniewski Jan; Wiorowski Albin; Wiśniewski Franciszek; Wojciechowska Halina; Wojciechowski Tadeusz; Wojdak Józef; Woś Jan; Woźniak Franciszek; Woźny Józef; Wróbel Nadzieja; Wróblewski Eugeniusz; Wrzesiński Feliks; Wyczyński Franciszek; Wyka Franciszek; Wyka Szczepan; Wysocka Kamila; Wysocki Czesław; Zaborowski Jan; Zając Katarzyna; Zajączkowski Romuald; Zajczyk Weronika; Zakrzewski Antoni; Zakrzewski Ignacy; Zakrzewski Jan; Zaleska Emilia; Zalewski Franciszek; Zalewski Wacław; Zaniewski Stanisław; Zarudzki Miron; Zasadowska Regina; Zawacki Feliks; Zawislewski Jan; Ziąbra Dominik; Zieliński Alfons; Zieliński Franciszek; Zieliński Ignacy; Zieliński Józef; Zieliński Tadeusz; Zieliński Zygmunt; Ziemba Maria; Ziembiński Wojciech; Zientara Maria; Zientara Władysław; Zitlau Henryk; Żołądkiewicz Wiktor; Żuk Józef; Żukowska Marianna; Żuromski Julian; Żymiałkowski Feliks; Żytyński Bolesław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/64
tytuł i daty: Zaświadczenia repatriantów; 1945-1949
hasła indeksu: Antosz; Bach Jakub; Barnicki Paweł; Barszczewska Helena; Barszczewski Józef; Barszczyński Edward; Bereżnicki Franciszek; Błażkow Kazimierz; Bogorodz Edward; Brodzki Władysław; Chłodowski Jan; Ciesiulewicz Ludwik; Citko Maria; Cwaklińska; Cywińska Eleonora; Czarnowski Franciszek; Czepurojć Konstanty; Czereniewicz Bogusław; Czernis Eugenia; Delinowska Antonina; Delinowski Józef; Dowejko Wacław; Drożyńska Wanda; Dziedziul Jan; Emilianowicz Feliks; Frojer Maria; Gajdemski Jan; Gajlewicz Helena; Gardzielewski Anastazy; Gedmont Eugenia; Godycki Jerzy; Golańska Maria; Golański Władysław; Gołub Jan; Grabowska Franciszka; Grabowska Helena; Greczyńska Anna; Grygorasz Joanna; Ignatowicz Regina; Jankowski Stanisław; Janowski Stanisław; Januszewski Władysław; Jaroszewicz Michał; Jaskólska Maria; Jaworski Henryk; Jaworski Ludwik; Kalbarczyk Katarzyna; Kalińska Henryka; Kaluga Błażej; Kiełbasa Andrzej; Klonek Władysław; Konarski Władysław; Kopaczyńska Józefa; Kopistecki Jan; Korman Michał; Kościów Michał; Kotwicki Antoni; Kowalik Zofia; Kowalska Konstancja; Kowalski Bronisław; Kozakiewicz Janusz; Krasowska Irena; Kreczyk Michał; Kuźma Maria; Leszczyński Andrzej; Leszczyński Michał; Lipnicka Irena; Lwowski Wsierołod; Łagańska Janina; Łazarewicz Filip; Łącka Michalina; Łukasiewicz Wacław; Mackiewicz Aleksander; Mackiewicz Jarosław; Magier Sergiusz; Makowski Franciszek; Malinowski Adam; Marcinkiewicz Mikołaj; Markiewicz Władysław; Maryjka Zdzisław; Masłowski Wacław; Mazur Piotr; Miakiewicz Maria; Miazgier Wacław; Mikołajczyk Andrzej; Miller Witold; Mioduszewski Antoni; Młot Alojzy; Moroz Wilhelm; Motulski Grzegorz; Niedbała Adam; Niesiołowski Jerzy; Nowicki Józef; Olejarz Andrzej; Plutówna Anna; Porisko Franciszek; Postawa Franciszek; Pszczoła Bolesław; Pszczoła Józef; Pszczoła Maria; Pujdak Michał; Purwin Maria; Radio Eugeniusz; Raubo Leokadia; Rode Michał; Rodziewicz Kazimierz; Rogalska Wiktoria; Rogucka Franciszka; Rogucka Maria; Rogucki Antoni; Rogucki Józef; Rogucki Stefan; Romanicz Krystyna; Rumińska Konstancja; Ryl Antonina; Sadowski Franciszek; Salomon Filomena; Semenowicz Katarzyna; Siedlecki Eugeniusz; Siemaszko Stanisław; Sierosławska Stanisława; Simon Filomena; Simon Jan; Simon Janina; Simon Stanisław; Simon Tadeusz; Siwek Ignacy; Skorb Jan; Sobiecki Antoni; Sobiecki Stanisław; Soczyński Michał; Stangrecki Leon; Stanisław Ostrowski; Strutyński Antoni; Strzyż Albert; Suchodolski Zygmunt; Suchowiecki Dominik; Suszyński Bolesław; Sykosz Bernard; Sykosz Helena; Sykosz Leokadia; Sykosz Maria; Sykosz Władysław; Szołomicki Władysław; Szostkiewicz Pelagia; Szpakowski Zdzisław; Szykliński Mieczysław; Szymańska Malwina; Szymańska Maria; Szymańska Waleria; Tarasiewicz Wilhelm; Tołłoczko Stanisław; Tomkiewicz Scholastyka; Tomkiewicz Tomasz; Wańkiewicz Helena; Wendland Stefan; Węgrzyn Bolesław; Wiłkaitis Gustaw; Wiłkatis Maria; Wiśniewski Jan; Wojciechowicz Stanisław; Wojtczak Stanisława; Wołyński Stanisław; Woźny Józef; Wróblewski Eugeniusz; Załęska Paulina; Zaremba Zbigniew
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
podseria: Sprawy odszkodowań
sygnatura: 69/373/0/65
tytuł i daty: Podania o wydanie orzeczeń odszkodowawczych; 1945-1948
hasła indeksu: Adamowicz Zofia; Andruszkiewicz Helena; Awinas Józef; Awinas Zygmunt; Babiński Józef; Berbecki Leon; Binięda Władysław; Bole Zofia; Bołądź Waleria; Bonkowski Władysław; Bujniewicz Stanisław; Chrzanowska Franciszka; Cierpicka Maria; Czechowicz Helena; Czerwiński Stanisław; Czuchnicki Antoni; Czyż Leontyna; Dąbrowski L.; Drezner Irena; Drzewiecka Julia; Drzewiecka Maria; Dutkiewicz Józef; Dymitrowicz Bolesław; Emilianowicz Feliks; Ferdynand Regina; Fiedorowicz Eugenia; Fraszko Karolina; Gałek Michał; Goławska Anna; Góra Zofia; Gury Antoni; Iznoskoff Aleksander; Jasienowicz Antoni; Jasowicz Ewa; Jurewicz F; Kalbarczyk Katarzyna; Karasińska Franciszka; Karasińska Helena; Karasiński Piotr; Karasiński Stanisław; Klimontowicz Jadwiga; Komstantynowicz Anna; Kosskowa Julia; Kościkiewicz Jan; Kościnkiwicz Jan; Kot Jan; Kozłowska Maria; Kozłowska Wacława; Kozłowska Wacława2; Krawczak Michał; Krawiec Stefania; Krysztal Jan; Kwapińska Aniela; Kwapińska Helena; Kwiatkowska Hanna; Lejfr Julia; Lipińska Wanda; Lola Franciszek; Marcinkiewicz Mikołaj; Markowicz Modard; Maśluk Marcela; Mazepa Helena; Mikutowicz Adela; Mikutowicz Elżbieta; Molińska Tekla; Niedbało Jan; Obrąpalski Alojzy; Oleksa Jan; Orylski Jan; Ostrowski Stanisław; Oziębłowski Michał; Pawłowicz Jan; Perczyński Adam; Pierzchawka Marian; Podejko Ludwik; Postawa Franciszek; Pszczoła Maria; Pszczoła Teofila; Razik Leopold; Reiseapfel Aleksandra; Rodziewicz Maria; Rojcewicz Edward; Rzeczycka Leokadia; Sadkiewicz Józef; Sawośko Kazimierz; Siedlecka Anna; Skaśkiewicz Genowefa; Skaśkiewicz Janina; Smilgina Jan; Sowa Jan; Stankiewicz Aleksandra; Stankiewicz Melania; Stenden Kazimierz; Styczewski Jan; Szczerbińska Helena; Szczuka Ludwik; Szczyka Ludwik; Sznabocicz Julia; Szturyczowicz Władysław; Śliwka Czesław; Śmiglin Jan; Targowicka Józefa; Targowicki Franciszek; Targowicki Ludwik; Wal Anna; Werkewkoz(?) Irena; Wierzchowski Arkadiusz; Wojtkiewicz Maria; Zając Katarzyna; Zaleska Helena; Zawiślak Wiktoria; Ziombra Władysław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/66
tytuł i daty: Korespondencja w sprawie orzeczeń odszkodowawczych; 1945-1948
hasła indeksu: Bartoszewicz Bolesław; Bartoszewicz Stanisław; Drewnowski Jan; Dudek Józef; Dudek Maria; Dudek Stefania; Dziergacz Antoni; Gorzkowski Ludwik; Kanclerz Aleksander; Kominek Bogumił; Kominek Marianna; Konstantynowicz Anna; Krawczak Michał; Krawiec Stefania; Lejfer Julia; Leszczyński Stanisław; Maczkiewicz Franciszek; Obolewicz Zygmunt; Plebanek Franciszek; Plebanek Maria; Polakiewicz Ludwik; Postawa Franciszek; Poterałowicz Jadwiga; Rodziewicz Antoni; Sehabikowski Leopold; Sowa Jan; Staśkiewicz Genowefa; Szafraniec Wawrzyniec; Szatkowski Józef; Taczek Józef; Zielonko Aleksander
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
podseria: Rezygnacje z otrzymanych gospodarstw
sygnatura: 69/373/0/67
tytuł i daty: Akta repatriantów, którzy zrzekli się gospodarstw rolnych; 1945-1947
hasła indeksu: Baran Józef; Baranowska Genowefa; Baranowski Ludwik; Bielecki Julian; Bilińska Helena; Brodzki Tadeusz; Bronisław Szałkowski; Ciechański Wincenty; Dębowski Paweł; Dorożyńska Anna; Dworzecka Antonina; Dyszlewski Feliks; Ficner Czesława; Ficner Emilia; Ficner Kamila; Gajdemski Franciszek; Gajdemski Wiktor; Garbowski Florian; Garbowski Wiktor; Gorzkowsk Jan; Grużewski Marian; Herba Stanisław; Homziuk Paweł; Iszkuło Edward; Józefowicz Józef; Józefowicz Michał; Juchniewicz Wawrzyniec; Jurewicz Wincenty; Kizielewicz Zygmunt; Kołodka Stefan; Komorowska Maria; Komorowski Ignacy; Komorowski Józef; Kopalski Aleksander; Korabiec Emilia; Korabiec Mieczysław; Kostyk Michał; Kotarska Stanisława; Kotwicki Walenty; Kozioł Wacław; Kubik Stanisław; Lassota Leon; Łobaczewska Aniela; Malczuk Józef; Mioduszewski Wacław; Mytnik Henryk; Owsianik Józef; Perdenia Leon; Polikowska Feliksa; Polikowski Wincenty; Poterałowicz Jadwiga; Powargo Zofia; Rekuć Władysław; Rybicka Helena; Rybicki Władysław; Serocki Walenty; Siedlecka Ludwika; Siedlecka Stanisława; Sobolewska Agnieszka; Stankiewicz Michał; Styczewski Bolesław; Styczewski Jan; Suchowiecka Stanisława; Szeszko Józef; Szwed Jakub; Szymłowski Marian; Szynkowski Stanisław; Szynmonowicz Anna; Talkowska Eugenia; Trzeciak Andrzej; Uciński Jan; Waleńczuk Marianna; Walków Józef; Wilk Katarzyna; Wojnicki Emil
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/68
tytuł i daty: Akta repatriantów, którzy zrzekli się gospodarstw rolnych; 1945-1947
hasła indeksu: Bakinowski Edward; Baranowicz Alina; Baranowicz Leonard; Barański Alfred; Biskup Michał; Bordo Stanisław; Bucichowski Leon; Chaińska Anna; Czarnecki Franciszek; Czarnecki Stanisław; Dębowski Paweł; Dubrownik Emilia; Filipczuk Jan; Fraszko Mikołaj; Gargała Sebastian; Gawlicka Petronela; Głąb Maria; Gruszka Władysław; Grygoruk Teodor; Hulewicz Władysław; Iszkuło Edward; Iwaszkiewicz Stanisław; Jakubowski Marian; Januszewski Tadeusz; Jarosz Stefan; Jaroszewicz Czesław; Jastrzębska Antonina; Jaworska Antonina; Kanafoyski Mirosław; Kinszt Aleksander; Kołodka Stefan; Komorowski Józef; Kowalczyk Franciszek; Krawczyk Antoni; Krawczyk Emilian; Kruszyna Antoni; Krzyżanowski Wojciech; Lewandowska Apolonia; Lewicka Konstancja; Litwin Antoni; Litwin Michał; Logun Michał; Łobaczewska Aniela; Łuciów Michał; Machnicki Bartłomiej; Moskalewicz Adam; Niedbała Jan; Niewińska Wande; Paszkowski Bolesław; Perczyńska Leontyna; Piedziewicz Izydor; Pikus Leokadia; Powargo Zofia; Pytko Tadeusz; Radko Daniel; Rodziewicz Antoni; Romanowski Feliks; Rudyk Florian; Sasko Bolesław; Semenowicz Katarzyna; Sobaszek Jan; Sobiecki Antoni; Styczeń Stefan; Suchowiecka Helena; Szabłowski Leon; Trzeciak Aleksander; Trzeciak Bronisław; Urbanowski Marian; Wałaszczyk Antoni; Warkun Władysław; Woźniak Olga; Wujda Franciszek; Zając Katarzyna; Zielonko Aleksander; Zimroz Kazimierz; Żukowski Tomasz
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/209
tytuł i daty: Pietraszkiewicz Mieczysław; 1945-1946
hasła indeksu: Pietraszkiewicz Mieczysław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/280
tytuł i daty: Wolańska Wanda; 1946-1947
hasła indeksu: Wolańska Wanda
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
podseria: Przydział nieruchomości repatriantom
sygnatura: 69/373/0/69
tytuł i daty: Achramowicz Aleksander; 1946-1947
hasła indeksu: Achramowicz Aleksander
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ]; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/70
tytuł i daty: Aleksandrowicz Bonifacy; 1946-1948
hasła indeksu: Aleksandrowicz Bonifacy
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/71
tytuł i daty: Antosz Janina; 1945-1948
hasła indeksu: Antosz Janina
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/72
tytuł i daty: Apon-Aponowicz Antoni; 1945-1948
hasła indeksu: Apon-Aponowicz Antoni
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/73
tytuł i daty: Astasiewicz Antonina; 1946-1948
hasła indeksu: Astasiewicz Antonina
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/74
tytuł i daty: Balukiewicz Wanda; 1946-1948
hasła indeksu: Balukiewicz Wanda
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/75
tytuł i daty: Banel Józef; 1946-1948
hasła indeksu: Banel Józef
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/76
tytuł i daty: Bartoszewicz Leon; 1945-1948
hasła indeksu: Bartoszewicz Leon
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/77
tytuł i daty: Bartosiewicz Stanisław; 1946-1948
hasła indeksu: Bartosiewicz Stanisław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/78
tytuł i daty: Bautro Adelajda; 1946-1948
hasła indeksu: Bautro Adelajda
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/79
tytuł i daty: Belczyk Helena; 1945-1948
hasła indeksu: Belczyk Helena
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/80
tytuł i daty: Bentkowski Wacław; 1945-1948
hasła indeksu: Bentkowski Wacław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/81
tytuł i daty: Białous Stanisława; 1946-1947
hasła indeksu: Białous Stanisława
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/82
tytuł i daty: Bialasiewicz Franciszka, Bialasiewicz Romualda; 1945-1947
hasła indeksu: Bialasiewicz Franciszka, Bialasiewicz Romualda
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/83
tytuł i daty: Biernacka Zofia; 1945-1947
hasła indeksu: Biernacka Zofia
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/84
tytuł i daty: Bielińska Stefania; 1946-1948
hasła indeksu: Bielińska Stefania
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/85
tytuł i daty: Biuszel-Karnicka Kazimiera; 1948-1948
hasła indeksu: Biuszel-Karnicka Kazimiera
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/86
tytuł i daty: Bobnis Wincenty; 1945-1947
hasła indeksu: Bobnis Wincenty
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/87
tytuł i daty: Bogdanowicz Jadwiga; 1947-1948
hasła indeksu: Bogdanowicz Jadwiga
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/88
tytuł i daty: Bołądź Czesław; 1946-1947
hasła indeksu: Bołądź Czesław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/89
tytuł i daty: Bołądź Karol; 1946-1947
hasła indeksu: Bołądź Karol
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/90
tytuł i daty: Bołądź Łucja, Bołądź Waleria; 1946-1948
hasła indeksu: Bołądź Łucja, Bołądź Waleria
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/91
tytuł i daty: Bondarenko Helena; 1945-1947
hasła indeksu: Bondarenko Helena
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/92
tytuł i daty: Borkowska Oktawia; 1946-1947
hasła indeksu: Borkowska Oktawia
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/93
tytuł i daty: Borysiewicz Adela; 1945-1947
hasła indeksu: Borysiewicz Adela
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/94
tytuł i daty: Brodzka Katarzyna; 1946-1948
hasła indeksu: Brodzka Katarzyna
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/95
tytuł i daty: Brodzki Tadeusz; 1946-1948
hasła indeksu: Brodzki Tadeusz
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/96
tytuł i daty: Buchowa Jadwiga; 1947-1948
hasła indeksu: Buchowa Jadwiga
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 69/373/0/97
tytuł i daty: Bućko Zofia; 1946-1948
hasła indeksu: Bućko Zofia
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; ; ; ; mieszana; ; ; ; ; ; ; ; ; -; -;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 286
51 - 100 z 286
Newsletter NDAP