-A
+A

Simple inquiry

Archiwum Państwowe w Radomiu
ul. Wernera 7
26-600 Radom
tel: (48) 377-90-50, 377-90-51
fax: (48) 377-90-52
email: kancelaria@radom.ap.gov.pl
www.radom.ap.gov.pl
fond No.: 389 / 0
Card: A
Title/Name of creator:
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Radomiu
Other names:
Category:
administracja specjalna
Sub-category:
transport, komunikacja, łączność
Archival aids:
inwentarz książkowy
Language of material: pol.
Access conditions: tak
dates: 1924-1939 1924  -  1939
Extent: units linear (m)
total A cat.: 73 0.34
elaborated: 73 0.34
no evidence: 0 0
total B cat.: 0 0
Size of electronic documentation FILES mb DOCUMENTS
Total: 0 0 0
Elaborated: 0 0 0
No evidence: 0 0 0
Summary history of the creator: Na podstawie pełnomocnictwa Ministra Komunikacji z 2.11.1918 r. Polska Komisja Odbiorcza dokonała przejęcia kolejnictwa od zaborców. Początkowo zarząd kolejami wykonywał Minister Przemysłu i Handlu, a następnie funkcję tę przejęło nowo utworzone Ministerstwo Komunikacji. Dalszy normatyw z 24.09.1926 r. ustanowił urząd Ministra Komunikacji oraz powołał do życia przedsiębiorstwo pod nazwą ?Polskie Koleje Państwowe?. Organami tego przedsiębiorstwa byłą Generalne Dyrekcja i Dyrekcje Okręgowe wraz z podległymi urzędami i jednostkami. DOKP Radom miała w swojej gestii teren województwa kieleckiego i lubelskiego.
Scope and content: W skład zespołu wchodzą akta:
1. Wydział Ruchu (m.in. Zarządzenia dotyczące ruchu pociągów, usprawnienia obrotu taboru kolejowego, programy szkolenia, uruchamianie pociągów, wprowadzanie nowego rozkładu jazdy); sygn. 1 ? 10.
2. Wydział Mechaniczny (zarządzenia dotyczące zwiększenia nadzoru nad pracownikami i ruchem pociągów); sygn. 11 ? 12.
3. Wydział Drogowy (zarządzenia o strzeżeniu przejazdów kolejowych, kosztorysy i dokumentacja techniczna); sygn. 13 ? 23, 73.
4. Wydział Handlowo ? Taryfowy (wytyczne o wykrywaniu propagandowych materiałów niemieckich i zarządzenia w sprawie ulg taryfowych); sygn. 24 ? 25.
5. Wydział Zasobów (normatywy o rozprowadzeniu węgla deputatowego; sygn. 26.
6. Wydział Sanitarny (okólniki o sanitarnym pogotowiu ratunkowym, dzienniki aktów MOB); sygn. 27 ? 29.
7. Wydział Kolei Wąskotorowych (materiały dot. dzierżawy kolejki przez Gazownię Miejską); sygn. 30.
8. Biuro Personalne (zarządzenia typu personalnego dot. m.in.: ochrony kolei i zachowania tajemnicy służbowej, szkolenia pracowników, ewidencja rezerw pracowników); sygn. 31 ? 44.
9. Biuro Finansowe (zarządzenia typu finansowego dot. m.in. delegowania pracowników w przypadku działań wojennych); sygn. 45.
10. Biuro Wojskowe (m.in. Instrukcje o prowadzeniu ochrony kolei, o obsłudze przyrządów alarmowych, projekty znaków konwencjonalnych używanych w kolejnictwie); sygn. 46 ? 60.
11. Biuro Kontroli Dochodów Stałych (normatywy regulacji niedoborów); sygn. 61.
12. Oddział Mechaniczny w Kowalu (materiały dot. premii pracowniczych i ochronny PKP); sygn. 62 ? 63.
13. Oddział Ruchowo-Handlowy (specjalne przewozy kolejowe - sprawy porządku i bezpieczeństwa, 1937-1939); sygn. 64
14. Wydział ? (Protokół I Zjazdu polsko-sowieckiego w sprawie bezpośredniej komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a ZSRR, odbytego w okresie 15.09.-9.10.1925 w Moskwie); sygn. 65
15. Wydział Elektrotechniczny - Warsztaty Elektrotechniczne - korespondencja w sprawie zaopatrzenia, karty robocizny, 1925, 1929-1931; sygn. 66-69
16. Warsztaty Sygnałowe - sprawy inwentarza użytkowego na stacjach wodnych i w wagonach, 1932-1933; sygn. 70
17. akta dotyczące spraw personalnych, 1937-1939; sygn. 71-72 (d. akta kat. B sygn. 1-2)

Files found: 2
Inventory
Reference number: 58/389/0/22
tytuł i daty: Album ramp w obrębie DOKP Radom; 1934-1939
opis: poszyt; stan dobry; ; ; polski; s. 300; ; ; 1032;
Reference number: 58/389/0/23
tytuł i daty: Wykaz bocznic normalnotorowych w obrębie DOKP Radom; 1938-1939
opis: poszyt; stan dobry; ; ; polski; s. 249; ; ; 426/39;
Files found: 2
Newsletter NDAP