-A
+A

wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie obejmuje opisy materiałów archiwalnych na poziomie zespołu (baza danych SEZAM oraz system ZoSIA) oraz jednostki archiwalnej (inwentarze - wyszukiwarka nie obejmuje opisów inwentarzowych z archiwów państwowych stosujących system ZoSIA), a także nazwy geograficzne w przypadku ewidencji ludności (baza ELA) oraz ksiąg stanu cywilnego (baza PRADZIAD).
Przeszukiwane są nazwy zespołów, dzieje twórców, krótki opis zawartości zespołów, nazwy serii, podserii, tytuły jednostek archiwalnych, hasła indeksowe oraz nazwy miejscowości, których dotyczą spisy ludności i akta stanu cywilnego. Wyniki wyszukiwania prezentują na początku wykaz odnalezionych zespołów, następnie jednostek archiwalnych, dalej spisów ludności i ksiąg stanu cywilnego.

Znalezionych zespolów: 5
nr archiwum nr zespołu nazwa zespołu daty akcja
7 183 0 Urząd Stanu Cywilnego Kruszwica-wieś 1874-1913[1941] więcej
7 542 0 Urząd Stanu Cywilnego Strzelno-Wieś 1874-1913 więcej
7 704 0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kruszwicy 1973-1990 więcej
53 3709 0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sławsk (pow. koniński) - w 2007 r. przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie (Ub. nr 178)   więcej
54 809 0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sławsk (pow. koniński) 1811-1931 więcej
Znalezionych zespolów: 5
znalezionych rekordów z bazy PRADZIAD: 3
miejscowość wyznanie/obrządek rodzaj aktu daty akcja
Sławsk Wielki rzymskokatolickie małżeństwa 1817-1874 więcej
Sławsk Wielki rzymskokatolickie urodzenia 1817-1874 więcej
Sławsk Wielki rzymskokatolickie zgony 1817-1874 więcej
znalezionych rekordów z bazy PRADZIAD: 3
Newsletter NDAP