-A
+A

wyszukiwanie ogólne

Archiwum Akt Nowych
ul. Hankiewicza 1
02-103 Warszawa
tel: (22) 58 93 118
fax: 58 93 001
email: sekretariat@aan.gov.pl
www.aan.gov.pl
nr zespołu: 619 / 0
Karta: A
SPISY LUDNOŚCI
Nazwa główna:
Biuro Pełnomocnika Rządu PRL do Spraw Repatriacji Polaków z ZSRR w Moskwie
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
administracja specjalna
kategoria:
zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia
Pomoce archiwalne:
indeks osobowy
inwentarz książkowy
Język: pol., ros.
Dostęp: tak
daty: [1955] 1956-1959 1955  -  1955
1956  -  1959
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 50 2
opracowanych: 50 2
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy:
Zawartość: Warunki repatriacji; biuletyn, 1957, sygn. 1;
Organizowanie i przebieg repatriacji: wykazy, kartoteki osobowe, akta repatriantów, 1956-1959, sygn. 2-50.

Znalezionych jednostek archiwalnych: 50
Inwentarz
seria: Informacje o repatriacji
sygnatura: 2/619/0/1
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Informacja dla osób zainteresowanych repatriacją; biuletyn "Nasze Życie", nr 1, 1957.; 1957-1957
hasła indeksu: repatriacja; ZSRR
opis: druk, poszyt; stan dobry; ; stron 29; ; stron 29; A4, A5; ; 435;
seria: Wykazy Polaków w ZSRR
sygnatura: 2/619/0/2
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Wykazy działaczy polskiego ruchu rewolucyjnego i członków ich rodzin, spisy działaczy rehabilitowanych po 1956 roku w ZSRR.; 1957-1958
hasła indeksu: biogram; rehabilitacja; rewolucjoniści białoruscy; rewolucjoniści polscy; rewolucjoniści ukraińscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 149; rosyjski; stron 149; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/3
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Wykazy osób w ZSRR, które otrzymały zaświadczenia repatriacyjne w 1957r. oraz ubiegających się o repatriację z ZSRR. Notatki służbowe, projekty wykazów, projekty zestawień statystycznych.; 1957-1957
hasła indeksu: biogram; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 156; rosyjski; stron 156; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/4
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Wykazy osób, które otrzymały zaświadczenia repatriacyjne oraz oczekujących na dokumenty repatriacyjne, notatki służbowe.; 1957-1959
hasła indeksu: biogram; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 286; rosyjski; stron 286; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/5
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Wykazy osób, które otrzymały zaświadczenia repatriacyjne lub oczekiwały na decyzję. Biogramy, notatki służbowe, korespondencja, zeszyt wydanych zaświadczeń; indeks alfabetyczny repatriantów.; 1957-1957
hasła indeksu: biogram; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, p; stan dobry; ; stron 106; rosyjski; stron 106; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/6
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Poszukiwania obywateli polskich i członków ich rodzin, którzy wyjechali do ZSRR przed 1939 rokiem lub byli prześladowani w okresie stalinowskim. Wykazy, życiorysy, podania, korespondencja, biogramy.; 1956-1957
hasła indeksu: biogram; rehabilitacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 222; rosyjski; stron 222; A4, A5; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/7
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Wykazy działaczy polskiego ruchu rewolucyjnego w ZSRR, notatki, korespondencja, sprawozdanie z przebiegu repatriacji z ZSRR na dzień 25.06.1957r.; 1957-1958
hasła indeksu: biogram; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 63; rosyjski; stron 63; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/8
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Wykazy Polaków pozostających w ZSRR, którzy ubiegali się o przyznanie mieszkania lub renty. Wykazy, notatki.; 1957-1957
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 17; rosyjski; stron 17; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/9
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Wykazy byłych uczestników polskiego ruchu rewolucyjnego zainteresowanych repatriacją do Polski; wykaz uczestników polskiego ruchu rewolucyjnego, korespondencja z MSZ i Zakładu Historii Partii KC PZPR.; 1956-1957
hasła indeksu: biogram; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 122; rosyjski; stron 122; A4; ; 435;
seria: Wykazy repatriantów
sygnatura: 2/619/0/10
tytuł i daty: Repatriacja oraz potwierdzanie rewolucyjnej przeszłości Polaków w ZSRR. Korespondencja od Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji Polaków w ZSRR do Zakładu Historii Partii KC PZPR, wykazy repatriantów.; 1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 197; rosyjski; stron 197; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/11
tytuł i daty: Repatriacja oraz potwierdzanie rewolucyjnej przeszłości Polaków w ZSRR. Korespondencja z ZHP KC PZPR do Pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji Polaków w ZSRR, wykazy repatriantów.; 1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 285; rosyjski; stron 285; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/12
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR. Korespondencja z Konsulatem PRL w Kijowie, wykazy Polaków z Ukrainy, którzy otrzymali zaświadczenia repatriacyjne.; 1957-1958
hasła indeksu: biogram; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 34; rosyjski; stron 34; A4; ; 435;
seria: Kartoteka
sygnatura: 2/619/0/13
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - kartoteka w układzie alfabetycznym.; 1956-1959
hasła indeksu: kartoteka
opis: rkps, luźne,; stan dobry; ; stron 715; rosyjski; stron 715; ; ; 435;
seria: Akta personalne
sygnatura: 2/619/0/14
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera A.; 1956-1959
hasła indeksu: Abelson Włodzimierz; Abramowicz Aron; Ajon Samuel; Ajzenberg Bela; Ajzenberg Elżbieta; Ajzensztark Noe; Akerman Samuel; Albrecht Włodzimierz; Alpert Naum; Anielewicz Jakub; Artman Morduchaj; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 579; rosyjski; stron 579; A4; ; 435/1;;
sygnatura: 2/619/0/15
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera B.; 1956-1959
hasła indeksu: Baczyńska Katarzyna; Baczyński Władysław; Bajer Mieczysław; Bakalarska-Waldman Regina; Bardzińska Wacława; Bardziński Edward; Bardziński Stefan; Bauch Leon; Bauch Salomon; Benczkowski Berek; Berensztejn Ida; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 460; rosyjski; stron 460; A4; ; 435/2;
sygnatura: 2/619/0/16
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera B.; 1956-1959
hasła indeksu: Bechler Józef; Bereszczuk Zofia; Berg Bronislaw; Berkowicz Józef; Berman Elżbieta; Berzon Fejga; Białoszewski Chona; Bielawska Bela; Bielicki Socjusz Romuald; repatriacja; rewolucjoniści polscy; Zalcberg Bronisław; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 391; rosyjski; stron 391; A4; ; 435/3;
sygnatura: 2/619/0/17
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia, banknoty. Litera B.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Bilgrajer Bolesław; Binsztok Arkady; Blumenberg Aszer-Szaja; Bochen - Jonas Fania; Bogusławska Celina; Bolkowska Janina; Bolkowski Herman; Borensztajn Raisa; Brater - Ber Chaja; Bratkowska Józefina; Bronsztejn Mosiej; Budkiewicz Maria; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 319; rosyjski; stron 319; A4; ; 435/4;
sygnatura: 2/619/0/18
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera C.; 1956-1959
hasła indeksu: Chackielewicz Mejer; Chazański Chaim; Chlebowski Szlama; Chodosz Mojżesz; Chwoles Rafał; Cukierkandel Piotr; Czechowicz Maria; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 181; rosyjski; stron 181; A4; ; 435/5;
sygnatura: 2/619/0/19
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera D.; 1956-1959
hasła indeksu: Dawidowicz Fraim; Dąbrowska Róża; Demczuk Stefan; Dennenbaum Gizel; Domański Stanisław; Donskoj Michał; Dral Ewa; Duszak Tadeusz; Dyduch Stanisław; Dzikowski Mejer; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 422; rosyjski; stron 422; A4; ; 435/6;
sygnatura: 2/619/0/20
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera E.; 1956-1959
hasła indeksu: Edelsztejn Józef; Ejgenberg Chana; Ejngor Lejzer; Erenlib Gitta; Erlich - Poznańska Sara; Erlich Hersz; Erlich Kelman; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 268; rosyjski; stron 268; A4; ; 435/7;
sygnatura: 2/619/0/21
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera F.; 1956-1959
hasła indeksu: Fajger Isak; Fajkies Jakub; Fenstermacher Józef; Fiber Meszulem; Fiks Idel; Finkelsztejn Rachil; Fiszel Chaskiel; Fiszenfeld Jakub; Flomenbaum Jakub; Fridrich Gita; Froman Szaja; Frydman Chawa; Frydman Jerzy; Fryszman Franciszka; Fuks Adam; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 663; rosyjski; stron 663; A4; ; 435/8;
sygnatura: 2/619/0/22
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera G.; 1956-1959
hasła indeksu: Gach Michał; Galperin Chana; Gasko Wiktor; Gaupter Ezra; Gecht Bronisława; Gelibter Szmul; Gilenberg Tauba; Gimelsztejn Leja; Gitelman Maria; Gochberg Szymon; Golceger Dawid; Haupter Ezra; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 355; rosyjski; stron 355; A4; ; 435/9;
sygnatura: 2/619/0/23
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera G.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Goldberg Małka; Goldfarb Hercel; Goldman Jankiel; Goldorb Henryk; Goldsztajn Ignacy; Golgard Abram; Gorin Borys; Goteswirt Genia; Górska Raisa; Grand Alfred; Granik Aleksander; Granin Aleksander; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 375; rosyjski; stron 375; A4; ; 435/10;
sygnatura: 2/619/0/24
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera G.; 1956-1959
hasła indeksu: Grewcowa Wacława; Grinberg Helena; Grinszlag Maria; Groisberg Abram - Jakub; Gruziel Helena; Grynbaum - Dydelewicz Menachim; Guberman Rachmil; Guterman Mojżesz; Gutkiewicz Krusin Jona; Gutman Ewa; Guzowski Leonid; Leszczyński; Lipińska Waleria; Lipiński Stefan; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 413; rosyjski; stron 413; A4; ; 435/11;
sygnatura: 2/619/0/25
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera H.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Hauzner Abram; Hering Halina; Herman Bronisław; Herman Józef; Herszman Isaak; Hopfinger Marek; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 297; rosyjski; stron 297; A4; ; 435/12;
sygnatura: 2/619/0/26
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litery I, J.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Iliniczówna Halina; Iwanowa Aniela; Jazurek Zofia; Judkiewicz Mojsiej; Julska Anna; Jurczenko Wlodzimierz; Jurkiewicz Maurycy; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 347; rosyjski; stron 347; A4; ; 435/13;
sygnatura: 2/619/0/27
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera K.; 1956-1959
hasła indeksu: Kabiniecka Olga; Kac Szaja; Kachne Samuel; Kacman Izmael; Kaczmarek Halina; Kagan Abram; Kambarowa Krystyna; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 394; rosyjski; stron 394; A4; ; 435/14;
sygnatura: 2/619/0/28
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia, legitymacje, obligacje. Litera K.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Kanigowska Wiktoria; Kanigowski Wacław; Kapłan Aleksander; Kapłan Boruch; Kapłan Jeliszewa; Kasperowicz Borys; Kern - Siflinger Wolf; Klajner Cywa; Klenicki Izrael; Kliger Zew; Klimaszewska Helena; Kogan Salomon; Kon Ilia; Koński Szebsel; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 629; rosyjski; stron 629; A4; ; 435/15;
sygnatura: 2/619/0/29
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera K.; 1956-1959
hasła indeksu: Kapitowski Chaim; Kopelman Fania; Korsuncewa - Falk Swietłana; Kosowska Emilia; Kostenbaum Jakub; Kot Doba; Kowalska Wanda; Kozliner Mejta; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 388; rosyjski; stron 388; A4; ; 435/16;
sygnatura: 2/619/0/30
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera K.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Kozubowsi Jan; Kramarz Nachman; Kratko Abram; Krawczyński Józef; Krawiecki - Reder Michał; Krazer Siemion; Krynicka Estera; Kurek Lorenc; Kuściński Anam; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 385; rosyjski; stron 385; A4; ; 435/17;
sygnatura: 2/619/0/31
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera L.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Lapiwker Fiszel; Lederman Aron; Lefler Helena; Lejbel Salomon; Lelczuk Anna; Liberman Raja; Lichtensztejn Rozalia; Lichtensztejn Sarasima; Liczko Anna; Lisowska Wiktoria; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 323; rosyjski; stron 323; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/32
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera Ł.; 1956-1959
hasła indeksu: Łangiewicz Mojsiej; Łobrow Siergiej; Łotocka Zofia; Łuwszys Kalman; Łuwszys Mikołaj; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 265; rosyjski; stron 265; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/33
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera M.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Mak Chaim; Makowska Stanisława; Makowski Józef; Mandelman Chackiel; Mejler Srul; Miesnik Szabsel; Milchtajch Chaim; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 306; rosyjski; stron 306; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/34
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera M.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Milner Izrael; Minc Abram; Mincer Eda; Minkina - Słucka Zofia; Mitelman Chil; Moczan Rywa; Monko Bencian; Morks Józef; Mucznik Beniamin; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 410; rosyjski; stron 410; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/35
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera N.; 1956-1959
hasła indeksu: Nejman Albert; Nickiewicz Wiaczesław; Niewiadomski Bronisław; Niewiadomski Grzegorz; Nirenberg Rywka; Niski Leon; Nowak - Brzozowska - Michewicz Irena; Nowik - Trakiński Izaak; Nowik Litman; Nowosad Szymon; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 409; rosyjski; stron 409; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/36
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera O.; 1956-1959
hasła indeksu: Olgińska Sylwia; Olszak Srul; Ozierska Karolina; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 98; rosyjski; stron 98; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/37
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera P.; 1956-1959
hasła indeksu: Pacanowska Cypora; Pachol Emil; Pajczert Aleksander; Panasiuk Andrzej; Pelc Mechel; Pele Rafał; Pieszkina Luba; Piotrowski Ryszard; Pogoszczuk Aron; Pol Marta; Politur - Radziejowska Wanda; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 275; rosyjski; stron 275; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/38
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera P.; 1956-1959
hasła indeksu: Porecka Ida; Pozarowszczyk Jan; Poznanski Jan; Prentki Szymon; Pruss Michalina; Przybylski Icek; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 296; rosyjski; stron 296; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/39
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera R.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: Rabinowicz Borys; Radziejowski - Politur Janusz; Radzyński Jerzy; Rajter Mojsiej; Raniec Jankiel; Rasz Isaak; Ratner Tajba; repatriacja; rewolucjoniści polscy; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 303; rosyjski; stron 303; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/40
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera R.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Romik Rachmie; Rot Mojżesz; Rozenbaum Ernestyna; Rozenberg Józefina; Rozenwasser Izrael; Rożkowski Roman; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 370; rosyjski; stron 370; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/41
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera S.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Serf Elżbieta; Serniak Jan; Siekierski Zygmunt; Sieluńczyk Ezriel; Siemiarczuk Roza; Siemieniuk Eugeniusz; Siniawer Leon; Skarbek Zygmunt; Slawińska Zofia; Słowacka Paulina; Smoleńska Czesława; Snowski Hirsz; Sok Miriam; Sokolski Jefim; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 534; rosyjski; stron 534; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/42
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera S.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Solska Janina; Sołowiejczyk Gienia; Sosna - Fried Eugenia; Stambulska Maria; Stawicki Julian; Stawropolska Rebeka; Sternfeld Gitla; Stiekin Morduch; Surkow Włodzimierz; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 381; rosyjski; stron 381; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/43
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia, wycinki prasowe. Litera S.; 1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Scheiniger Marek; Stok Fryda; Strzelecka Lila; Stybinska Anna; Świderski Franciszek; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 305; rosyjski; stron 305; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/44
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera S.; 1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Szapiro Jakub; Szapiro Markus; Szejn Eugenia; Szerman Mojżesz; Szerszniewski Borys; Szlamberg Jakub; Szlosberg Eta; Szmigorowska Bronisława; Sznajder Józef; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 127; rosyjski; stron 127; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/45
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera S.; 1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Straus Izrael; Sznejderman Sara; Szofman Borys; Szota Józef; Szternberg Fryda; Wolf Jadwiga; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 299; rosyjski; stron 299; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/46
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia, wycinki prasowe. Litera S.; 1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Sztilman Lila; Sztulzaft Perec; Szugal Irena; Szwarc Szmul; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 302; rosyjski; stron 302; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/47
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera T.; 1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Tarapowicz Zofia; Tarasiejski Ilja; Targ Aron; Tarwacka Stefania; Terebiło Jakób; Terebiło Leja; Tomaszczuk Leja; Trawiński Zygmunt; Turczyńska Alicja; Tyrcha Zofia; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 447; rosyjski; stron 447; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/48
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litery U, W.; 1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Uspieńska Serafina; Wajskop Jakub; Wajsman Gienia; Wajswelner Izak; Want Rywa; Wejnapel Borys; Weksler Grzegorz; Wermus Elżbieta; Wermus Noemi; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 239; rosyjski; stron 239; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/49
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera W.; [1955]1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Winawer - Ślepak Zofia; Winawer Irena; Winawer Ryszard; Winogradowa Olga; Witman - Witenberg Chaskiel; Witzling Herman; Wołyński Michał; Wołyński Olgierd; Woronowska Zofia; Wroclawski Ignac; Wułach Weniamin; ZSRR
opis: mps, rkps, l; stan dobry; fotokopie; stron 283; rosyjski; stron 283; A4; ; 435;
sygnatura: 2/619/0/50
tytuł i daty: Repatriacja Polaków z ZSRR - akta personalne. Ankiety repatriacyjne, podania, korespondencja, zaświadczenia. Litera Z.; 1956-1959
hasła indeksu: repatriacja; rewolucjoniści polscy; Zadworjańska Olga; Zalewski Alojzy; Zamek Lejzer; Zawodnik Wita; Zejf Hersz; Zielińska Irena; Zonszajn Samuel; ZSRR; Zysman Bela; Żuk Maria; Żukowski Silber; Żyliński Rafael
opis: mps, rkps, l; stan dobry; ; stron 385; rosyjski; stron 385; A4; ; 435;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 50
Newsletter NDAP