-A
+A

wyszukiwanie ogólne

Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
tel: (22) 831-18-03, 635-92-68
fax: 831-00-46
email: archiwum@warszawa.ap.gov.pl
www.warszawa.ap.gov.pl
nr zespołu: 2093 / 0
Karta: A i B
Nazwa główna:
Komisja Weryfikacyjna ds. Legalizacji Tajnego Nauczania przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Komisja Weryfikacyjna ds. Legalizacji Tajnego Nauczania w Warszawie
Dział:
administracja specjalna
kategoria:
oświata
Pomoce archiwalne:
indeks osobowy
inwentarz książkowy
spis zdawczo-odbiorczy
Język: pol.
Dostęp: tak
daty: [1940] 1945-1950 1940  -  1940
1945  -  1950
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 270 3.06
opracowanych: 265 3
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
wstęp
Dzieje twórcy: Komisja Weryfikacyjna ds. Legalizacji Tajnego Nauczania została powołana z inicjatywy wieloletniej dyrektorki Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Jadwigi Zanowej oraz naczelniczki Wydziału szkół średnich ogólnokształcących ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego Stanisławy Jankowskiej w 1945 r. Pierwsze plenarne zebranie Komisji odbyło się w dniu 13.05.1945 r., a pierwszą przewodniczącą została Helena Kasperowiczowa wieloletnia Dyrektorka Gimnazjum i Liceum im. Słowackiego w Warszawie. Początki działalności komisji związane są z lokalami przy Kawęczyńskiej 49 i Konopackiej 4 na Pradze, na której bezpośrednio po wyzwoleniu w 1944 r. reaktywowano pierwsze licea w Warszawie. Na pierwszym spotkaniu ustalono podział na podkomisje I obejmującą prawobrzeżną Warszawę i II obejmującą lewobrzeżną Warszawę. W ramach podkomisji miały tworzyć się komisje szkolne w poszczególnych liceach. O zainteresowaniu tą inicjatywą niech świadczy fakt, że już w ciągu pierwszych kilku dni powstało ponad 15 takich komisji. Drugim zadaniem tej narady było ustalenie treści i formy projektowanych świadectw dojrzałości oraz rozwiązanie problemu niemożności odtworzenia w większości przypadków ocen, jakie otrzymali maturzyści z poszczególnych przedmiotów. Ustalono w tym wypadku, iż wpisywać się będzie informację ogólną o pomyślnym zdaniu egzaminu.
W skład I podkomisji weszła: Helena Kasperowiczowa jako przewodnicząca, Stanisław Ostrowski jako vice przewodniczący (pełniący jednocześnie funkcję skarbnika całej komisji) i Grzegorz Zawadzki, Wanda Dzierzbicka oraz Marian Milewski jako członkowie.
Do końca 1945 r. obie podkomisje zweryfikowały listy większości szkół i przystąpiły do wydawania świadectw maturalnych zbiorowo dyrektorom szkół, jednostkowo młodzieży zgłaszającej się indywidualnie na podstawie list komisji szkolnych dostarczonych przez dyrektora lub jego zastępców, w wyjątkowych wypadkach na podstawie oświadczenia trzech członków komisji egzaminacyjnej.
Po przenosinach komisji weryfikacyjnej z Pragi do Śródmieścia na ul. Marszałkowską 6 do budynku Kuratorium nastąpiło połączenie obydwu podkomisji. Likwidacja Komisji Weryfikacyjnej nastąpiła w marcu 1946 r. po przekształceniu jej w Komisję dla likwidacji tajnego nauczania pod przewodnictwem kuratora T. Wojneckiego. Komisja ta oprócz dokumentowania procesu tajnego nauczania zajmowała się także dalej wydawaniem świadectw maturalnych, aż do roku 1950, kiedy to ten obowiązek wzięło na siebie Ministerstwo Oświaty.

Zawartość: Protokóły posiedzeń II podkomisji weryfikacyjnej w Warszawie oraz powiatowej komisji weryfikacyjnej w Mińsku Mazowieckim. Zweryfikowane świadectwa maturalne, ankiety w sprawie tajnego nauczania, zaświadczenia o ukończeniu gimnazjum oraz księgi wtórnych protokołów maturalnych.

Znalezionych jednostek archiwalnych: 265   wstęp
101 - 150 z 265
Inwentarz
seria: Zweryfikowane świadectwa maturalne warszawskich szkół średnich.
sygnatura: 72/2093/0/101
tytuł i daty: Prywatne Liceum im. C. Goldman-Landauowej w Warszawie; 1945-1948
hasła indeksu: 1941 Rotfeld Czesława; 1942 Bognacka Krystyna; 1942 Conti Irena; 1942 Goldfeld Edwarda; 1942 Pawłowska Halina; 1942 Rotfeld Zofia; 1942 Tabaczyńska Eugenia
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, foto; pol.; 7; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/102
tytuł i daty: Prywatne Liceum Rebeki Perła-Łubińskiej w Warszawie; 1946
hasła indeksu: 1940 Lubarecka Krystyna; 1941 Kruszewska Irena; 1942 Gutman Lura-Necha
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; 6; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/103
tytuł i daty: Prywatne Liceum Róży Strupfmana w Warszawie; 1945
hasła indeksu: 1941 Małowiecka Krystyna
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, foto; pol.; 1; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/104
tytuł i daty: Prywatne Liceum Janiny Świąteckiej w Warszawie; 1945-1946
hasła indeksu: 1940 Jagodzińska Helena; 1942 Dąbrowa Krystyna; 1942 Elster Wanda Bela
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, foto; pol.; 3; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/105
tytuł i daty: Prywatne Liceum Towarzystwa Zjednoczenia Nauczycieli w Warszawie - świadectwa dojrzałości; 1945-1948
hasła indeksu: 1940 Welin Irena; 1941 Majzels Maria; 1941 Rosenwein Aleksander; 1942 Bakowska-Borysiowa Irena; 1942 Brande Inna; 1942 Finkiel Regina; 1942 Frydman Helena; 1942 Nasibirska Lucyna Barbara; 1942 Rozenwein Maryla; 1942 Strosberg Tanba; 1942 Wojtalewicz Pelagia
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; k.20; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/106
tytuł i daty: Komplety Licealne pod kierunkiem Rafała Tubenszlaka w Warszawie-świadectwa dojrzałości; -
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, foto; pol.; 10; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/107
tytuł i daty: Komplety Licealne Nowomińskiego - świadectwa dojrzałości; 1945-1949
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, foto; pol.; k.3; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/108
tytuł i daty: Różne komplety z terenu Warszawy [ Nie ze szkół ]; 1945-1948
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, foto; pol.; k.13; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/109
tytuł i daty: Tajne komplety licealne Targówek Osiedle, w obozie Ravensbruck Nauczycielstwa Kaliskiego w Warszawie i przy Radzie Oświatowej Ośrodków Polskich w Ulm. - Świadectwa dojrzałości; 1945-1949
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, foto; pol.; k.16; ; ; ; ; ; ; -; -;
seria: Zweryfikowane świadectwa ukończenia gimnazjum zawodowego
sygnatura: 72/2093/0/110
tytuł i daty: Świadectwa ukończenia szkół zawodowych i gimnazjów (nr 1-100); 1946-1949
hasła indeksu: 1938 Stypułkowska Jadwiga, nr świad. 71; 1941 Piechocińska Irena, nr świad. 52; 1941 Sewczuk Mieczysław, nr świad. 43; 1941 Tywonek Halina, nr świad. 57; 1941 Ziemkiewicz Tadeusz, nr świad. 62; 1942 Zimowski Stefan Józef; 1942 Borkiewicz Zbigniew, nr świad. 53; 1942 Chorzewski Andrzej, nr świad. 51; 1942 Czechowski Tadeusz, nr świad. 98; 1942 Gójska Zofia Honorata, nr świad. 67; 1942 Janiszek Zygmunt, nr świad. 66; 1942 Mikulska Bronisława, nr świad. 20; 1942 Rudka Stanisław, nr świad. 23; 1942 Stokowska Kazimiera, nr świad. 26; 1942 Tomczyk Henryk, nr świad. 21; 1943 Batory Czesław, nr świad. 70; 1943 Bazyl Sylwester, nr świad. 37; 1943 Brodacki Kazimierz, nr świad. 86; 1943 Broniszewski Tadeusz, nr świad. 48; 1943 Głogowski Stefan, nr świad. 19; 1943 Grabowski Jerzy Stanisław, nr świad. 42; 1943 Król Henryk, nr świad. 49; 1943 Mamak Danuta Maria, nr świad. 59; 1943 Michalak Tadeusz, nr świad. 40; 1943 Nurkowski Czesław Stanisław, nr świad. 39; 1943 Olczak Władysław, nr świad. 56; 1943 Przasnek Bolesław, nr świad. 41; 1943 Sowiński Zbigniew nr świd. 1; 1943 Stańczyk Zygmunt, nr świad. 61; 1943 Sulis Zenon, nr świad. 82; 1943 Wypyski Stefan, nr świad. 22; 1944 Andrzejewska Urszula, nr świad. 32; 1944 Aniołkowska Maria, nr świad. 79; 1944 Bajska Zofia, nr świad. 3; 1944 Bany Bogdan, nr świad. 90; 1944 Bany Zdzisław, nr świad. 89; 1944 Bargiel Maria, nr świad. 2; 1944 Bartnicka Halina, nr świad. 4; 1944 Buda Jan, nr świad. 69; 1944 Chabiera Irena, nr świad. 5; 1944 Chełchowska Irena Halina, nr świad. 54; 1944 Chojnowski Stanisław, nr świad. 6; 1944 Cichocki Piotr Stanisław, nr świad. 50; 1944 Ciesielski Henryk, nr świad. 91; 1944 Cieślik Jadwiga, nr świad. 31; 1944 Czupryniak Janusz, nr świad. 46; 1944 Fischof Zbigniew, nr świad. 60; 1944 Frelek Hanna, nr świad. 65; 1944 Gałecki Tadeusz, nr świad. 47; 1944 Gosk Zbigniew, nr świad. 55; 1944 Górski Henryk, nr świad. 94; 1944 Grudniak Mieczysław, nr świad. 99; 1944 Kaczmarczyk Czesław, nr świad. 92; 1944 Kalmus Apolonia, nr świad. 33; 1944 Kaniewska Helena, nr świad. 7; 1944 Karczewska Halina, nr świad. 29; 1944 Karkuzewicz Henryk, nr świad. 95; 1944 Karwowska Barbara, nr świad. 8; 1944 Kawkówna Zofia, nr świad. 78; 1944 Kołodziejczyk Teodor, nr świad. 9; 1944 Konieczna Danuta, nr świad. 10; 1944 Kornaś Antoni, nr świad. 34; 1944 Kosińska Krystyna, nr świad. 11; 1944 Kotas Jadwiga, nr świad. 74; 1944 Królak Jan, nr świad. 68; 1944 Krugielska Alicja, nr świad. 100; 1944 Kucharek Stefania, nr świad. 64; 1944 Lech Tadeusz, nr świad. 96; 1944 Liwska Leokadia, nr świad. 80; 1944 Łagutko Włodzimierz, nr świad. 12; 1944 Machowska Hanna, nr świad. 75; 1944 Mamińska Amelia, nr świad. 35; 1944 Matuszewska Zofia Krystyna, nr świad. 27; 1944 Mazurek Irena, nr świad. 85; 1944 Nehring Stanisław, nr świad. 30; 1944 Nowicki Janusz, nr świad. 77; 1944 Omazda Krystyna Maria, nr świad. 73; 1944 Padnik Andrzej, nr świad. 13; 1944 Polakowska Halina Felicja, nr świad. 84; 1944 Polubiec Stanisław, nr świad. 63; 1944 Rutkowska Taresa, nr świad. 97; 1944 Sikorska Halina, nr świad. 14; 1944 Sindy Hanna, nr świad. 28; 1944 Strońska Stanisława, nr świad. 44; 1944 Strzałek Elżbieta, nr świad. 58; 1944 Suwałowski Władysław, nr świad. 76; 1944 Szypowski Andrzej, nr świad. 38; 1944 Taperek Zygmunt, nr świad. 88; 1944 Tokarska Zofia, nr świad. 15; 1944 Trzaska Krystyna, nr świad. 25; 1944 Uchman Czesław, nr świad. 16; 1944 Unieszowski Artur, nr świad. 36; 1944 Urbanówna Zofia, nr świad. 72; 1944 Wronka Stanisław, nr świad. 17; 1944 Wróblewski Ryszard, nr świad. 87; 1944 Zatorski Jerzy, nr świad. 24; 1944 Zelting Jan, nr świad. 93; 1944 Zielińska Henryka, nr świad. 45; 1944 Żwawska Hanna, nr świad. 18
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.335; ; ; ; brak świadectwa nr 81 i nr 83.; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/111
tytuł i daty: Świadectwa ukończenia szkół zawodowych i gimnazjów (nr 101-200); 1946-1949
hasła indeksu: 1940 Chlumna Maria Walentyna, nr świad. 101; 1940 Kupczunas Jan, nr świad. 119; 1940 Kurbaniak Ludwika, nr świad. 137; 1940 Matuszewska Irena Julia, nr świad. 181; 1940 Przedlacka Halina, nr świad. 139; 1940 Wachhauzen Barbara, nr świad. 123; 1941 Drożdżek Marian, nr świad. 180; 1941 Gawiński Bolesław, nr świad. 110; 1941 Gilarski Ryszard, nr świad. 175; 1941 Nowotnik Lucjan, nr świad. 135; 1941 Piechula Izabella, nr świad. 105; 1941 Stryjewski Tadeusz, nr świad. 152; 1941 Zwoliński Witold, nr świad. 108; 1942 Bocewicz Tadeusz Andrzej, nr świad. 179; 1942 Czajkowska Krystyna, nr świad. 150; 1942 Gniewosz Ryszard, nr świad. 143; 1942 Hellman Zofia, nr świad. 189; 1942 Jakubowski Teodor, nr świad. 178; 1942 Kamińska Irena, nr świad. 151; 1942 Karwowski Ryszard, nr świad. 136; 1942 Kilen Leokadia, nr świad. 187; 1942 Kozak Irena, nr świad. 164; 1942 Łąpieś Wanda, nr świad. 111; 1942 Mazur Wacława Lucyna Teresa Elżbieta, nr świad. 154; 1942 Newecki Zbigniew, nr świad. 172; 1942 Sokołowski Witold, nr świad. 159; 1942 Wesoły Kazimierz, nr świad. 102; 1942 Wilk Teresa Stanisława, nr świad. 183; 1942 Zawadzka Lucyna, nr świad. 109; 1943 Ordowska Stefania, nr świad. 130; 1943 Bojanowicz Ryszard, nr świad. 153; 1943 Chmielewski Andrzej Janusz, nr świad. 125; 1943 Ciechanowski Jerzy, nr świad. 122; 1943 Gałecki Bernard Stanisław, nr świad. 148; 1943 Głodziszewska Janina, nr świad. 194; 1943 Haupt Tadeusz, nr świad. 149; 1943 Kiełducki Bronisław, nr świad. 128; 1943 Kobus Stanisław, nr świad. 121; 1943 Kolisko Karol, nr świad. 120; 1943 Krasuski Stefan, nr świad. 114; 1943 Kucharski Tadeusz, nr świad. 160; 1943 Kwaśniewski Witold, nr świad. 134; 1943 Muracki Zbigniew Eugeniusz, nr świad. 147; 1943 Pientka Stanisław, nr świad. 190; 1943 Pogorzelski Stanisław, nr świad. 142; 1943 Smoleński Wiesław, nr świad. 129; 1943 Szczęśniak Jan, nr świad. 177; 1943 Świderski Zbigniew, nr świad. 188; 1943 Zając Henryk, nr świad. 144; 1943 Zakrzewska Alicja, nr świad. 140; 1944 Borkowska Janina, nr świad. 146; 1944 Borkowska Zofia, nr świad. 126; 1944 Brzozowska Euzebia, nr świad. 107; 1944 Dąbrowska Jadwiga, nr świad. 184; 1944 Dipond Janusz, nr świad. 124; 1944 Doroszewski Witold, nr świad. 182; 1944 Duczkowski Jerzy, nr świad. 162; 1944 Dymel Anna, nr świad. 112; 1944 Gałecki Apolinary, nr świad. 118; 1944 Hcewicz Halina, nr świad. 158; 1944 Jabłońska Zofia, nr świad. 191; 1944 Jodko Helena Irena, nr świad. 199; 1944 Kalinowski Stanisław, nr świad. 165; 1944 Kamińska Stanisława, nr świad. 198; 1944 Kamiński Józef, nr świad. 104; 1944 Katuszewska Sabina, nr świad. 169; 1944 Kijek Ryszard, nr świad. 200; 1944 Kiopocka Aldona, nr świad. 170; 1944 Kobyliński Jan, nr świad. 192; 1944 Kobyliński Kazimierz, nr świad. 193; 1944 Koraluk Mirosław, nr świad. 163; 1944 Kosznik Jan, nr świad. 155; 1944 Kotkowski Wiesław, nr świad. 106; 1944 Kowalska Michalina, nr świad. 141; 1944 Krupicz Janusz Ludwik, nr świad. 185; 1944 Kwiatek Michał, nr świad. 173; 1944 Kwiatkowska Cecylia, nr świad. 168; 1944 Michrowski Kazimierz, nr świad. 113; 1944 Misior Irena, nr świad. 117; 1944 Moroz Zbigniew, nr świad. 103; 1944 Nestorowicz Halina, nr świad. 195; 1944 Nowczyk Tadeusz, nr świad. 161; 1944 Nowicki Władysław, nr świad. 157; 1944 Olczak Ryszard, nr świad. 132; 1944 Ostromęcka Lucyna, nr świad. 131; 1944 Parvi Andrzej, nr świad. 174; 1944 Pawłowski Roman, nr świad. 156; 1944 Perczyński Tadeusz, nr świad. 171; 1944 Pniewski Tadeusz, nr świad. 166; 1944 Rog Karol, nr świad. 186; 1944 Rytka Zbigniew, nr świad. 138; 1944 Sianowska Krystyna, nr świad. 167; 1944 Siedlarukow Czesław, nr świad. 176; 1944 Sielski Jerzy, nr świad. 115; 1944 Skwarek Halina, nr świad. 196; 1944 Sobczak Alicja, nr świad. 197; 1944 Staszewski Zygmunt, nr świad. 116; 1944 Szymaniuk Zdzisław, nr świad. 127; 1944 Zawadzki Zbigniew, nr świad. 133
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; k.314; ; ; ; brak świadectwa nr 145; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/112
tytuł i daty: Świadectwa ukończenia szkół zawodowych i gimnazjów (nr 201-315); 1947-1949
hasła indeksu: 1940 Ostrowska Halina, nr świad. 301; 1940 Popis Wacław, nr świad. 249; 1941 Bombała Krystyna, nr świad. 276; 1941 Bulińska Lucyna, nr świad. 220; 1941 Byrski Romuald Tadeusz, nr świad. 271; 1941 Dobrowolski Zdzisław, nr świad. 206; 1941 Fabińska Lidia Henryka, nr świad. 250; 1941 Gajewski Ryszard Józef, nr świad. 294; 1941 Grabowski Zenon, nr świad. 253; 1941 Laskowska Krystyna, nr świad. 209; 1941 Lewandowski Jerzy, nr świad. 244; 1941 Matusiak Tadeusz Jan, nr świad. 278; 1941 Poręcki Wiktor, nr świad. 221; 1941 Skorzewska Helena, nr świad. 259; 1941 Wajs Zbigniew, nr świad. 227; 1941 Wanke Mieczysław, nr świad. 219; 1941 Wiaczkis Tadeusz, nr świad. 212; 1942 Baner Stefan, nr świad. 286; 1942 Bobrowski Tadeusz, nr świad. 210; 1942 Bruszewski Tadeusz, nr świad. 300; 1942 Ceregra Wacław Tadeusz, nr świad. 256; 1942 Chrerstowski Stanisław Tadeusz, nr świad. 314; 1942 Czerwicki Stefan, nr świad. 298; 1942 Gimpel Henryk, nr świad. 235; 1942 Jelień Julia, nr świad. 258; 1942 Kopp Helena Wanda, nr świad. 265; 1942 Luterek Romuald, nr świad. 285; 1942 Mrówka Jerzy, nr świad. 308; 1942 Musiatowicz Ryszard, nr świad. 230; 1942 Puternicki Zdzisław, nr świad. 310; 1942 Rustecki Romuald, nr świad. 238; 1942 Sienkiewicz Alina, nr świad. 315; 1942 Sołdaj Halina, nr świad. 267; 1942 Sosnowska Stanisława, nr świad. 309; 1942 Sowiński Zbigniew, nr świad. 311; 1942 Szpring Ella, nr świad. 252; 1942 Szymański Andrzej, nr świad. 246; 1942 Wszołek Lucyna, nr świad. 314; 1943 Baśkiewicz Stefania, nr świad. 304; 1943 Bernat Maria, nr świad. 269; 1943 Chabrowski Henryk, nr świad. 284; 1943 Drożdżeński Maciej, nr świad. 281; 1943 Filipiuk Maria, nr świad. 229; 1943 Janczyk Barbara, nr świad. 264; 1943 Kłopotowski Edward, nr świad. 211; 1943 Konieczny Józef Kazimierz, nr świad. 205; 1943 Leonarczyk Leonarda Eugenia, nr świad. 283; 1943 Michalska Barbara, nr świad. 226; 1943 Nowakowski Zenon Teodor, nr świad. 293; 1943 Organek Maria, nr świad. 207; 1943 Parzyńska Maria, nr świad. 215; 1943 Paska Roman, nr świad. 260; 1943 Potyra Władysław, nr świad. 236; 1943 Rojek Czesław Marian, nr świad. 254; 1943 Rokuszewski Tadeusz Lucjan, nr świad. 234; 1943 Rutkowski Jerzy, nr świad. 280; 1943 Sapuła Marian, nr świad. 224; 1943 Sztajerowski Stanisław, nr świad. 239; 1943 Szulim Bolesław, nr świad. 243; 1943 Szymacha Janina, nr świad. 255; 1943 Święcicki Zdzisław Maciej, nr świad. 241; 1943 Wardzyńska Alicja, nr świad. 201; 1943 Zaręba Ludwik, nr świad. 242; 1943 Zieliński Feliks, nr świad. 248; 1944 Amanowicz Regina, nr świad. 233; 1944 Arwaniti Halina, nr świad. 295; 1944 Bielska Irena, nr świad. 306; 1944 Biernacka Jadwiga, nr świad. 303; 1944 Brzdękiewicz Zbigniew, nr świad. 262; 1944 Bugajewski Zbigniew, nr świad. 273; 1944 Ciesiołkiewicz Krystyna, nr świad. 257; 1944 Dobrzyńska Alina, nr świad. 232; 1944 Dragan Barbara, nr świad. 237; 1944 Głódź Hanna, nr świad. 202; 1944 Hipsz Aleksander, nr świad. 279; 1944 Hukowska Janina, nr świad. 251; 1944 Janicka Krystyna Barbara Teresa, nr świad. 245; 1944 Karczmarski Stanisław, nr świad. 292; 1944 Kiełbiewska Barbara, nr świad. 204; 1944 Kilos Janina, nr świad. 222; 1944 Klatt Tadeusz, nr świad. 272; 1944 Kniaź Mikołaj, nr świad. 296; 1944 Koćmierowska Alicja Zofia, nr świad. 299; 1944 Krzyżanowska Danuta, nr świad. 263; 1944 Malarecki Wojciech Bolesław, nr świad. 288; 1944 Markowski Jerzy, nr świad. 247; 1944 Matusiak Józef, nr świad. 277; 1944 Mikus Wiesława, nr świad. 312; 1944 Milik Janina, nr świad. 208; 1944 Misiński Tadeusz, nr świad. 291; 1944 Morga Władysław Bernard, nr świad. 266; 1944 Moroz Sławomir, nr świad. 218; 1944 Nitka Bernardyna Weronika, nr świad. 223; 1944 Piątkowski Jerzy, nr świad. 274; 1944 Piliszek Zofia, nr świad. 203; 1944 Pilitowski Jerzy, nr świad. 214; 1944 Piszczałowska Hanna, nr świad. 287; 1944 Próchnik Halina, nr świad. 225; 1944 Rachaus Zdzisław, nr świad. 240; 1944 Romanowski Ryszard, nr świad. 231; 1944 Rutkowska Irena, nr świad. 261; 1944 Sidorczuk Aniela, nr świad. 290; 1944 Szarek Barbara, nr świad. 305; 1944 Tenner Krystyna, nr świad. 282; 1944 Toczkowska Hanna, nr świad. 289; 1944 Wasilewska Irena Teodora, nr świad. 217; 1944 Więckiewicz Józef, nr świad. 268; 1944 Witkowski Józef, nr świad. 270; 1944 Woźniak Florentyna Maria, nr świad. 302; 1944 Żurawska Joanna Barbara, nr świad. 216
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.452; ; ; ; brak świadectw nr 213, nr 228, nr 275, nr 297, nr 313; ; ; -; -;
seria: Zweryfikowane świadectwa maturalne warszawskich średnich szkół zawodowych
sygnatura: 72/2093/0/113
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1-100); 1945-1946
hasła indeksu: 1940 Arent Władysława, nr świad. 90; 1940 Klimek Krystyna, nr świad. 10; 1940 Kowalczyk Marianna Krystyna, nr świad. 64; 1940 Lewandowska Krystyna, nr świad. 85; 1940 Lisiewicz Eugenia, nr świad. 65; 1940 Osmólska Lidia, nr świad. 30; 1940 Siedlanowska Stefania, nr świad. 33; 1940 Wieczorkowski Zbigniew Maciej, nr świad. 72; 1940 Wirt Helena, nr świad. 98; 1941 Agustyńska Maria Ludwika, nr świad. 37; 1941 Biernat Janina, nr świad. 43; 1941 Dudek Marian, nr świad. 78; 1941 Karasiński Mieczysław, nr świad. 15; 1941 Krajewska Janina, nr świad. 9; 1941 Łabęda Józef, nr świad. 56; 1941 Magdziarz Pelagia, nr świad. 83; 1941 Malanowska Halina, nr świad. 47; 1941 Piekarska Irena, nr świad. 96; 1942 Dutkowski Lucjan Zbigniew, nr świad. 52; 1942 Brzozowski Karol, nr świad. 79; 1942 Celińska Krystyna, nr świad. 69; 1942 Cieślak Maria Alicja, nr świad. 87; 1942 Dąbrowski Jerzy, nr świad. 81; 1942 Kalkstein-Stolińska Maria Boożena, nr świad. 8; 1942 Karmański Wojciech Leon, nr świad. 13; 1942 Kolisko Jan Michał, nr świad. 2; 1942 Kołodziejska Irena Henryka, nr świad. 68; 1942 Kowalewska Wanda, nr świad. 5; 1942 Kozłowska Henryka, nr świad. 58; 1942 Krawczyński Kazimierz Henryk, nr świad. 53; 1942 Krupa Janina, nr świad. 6; 1942 Kulawińska Janina, nr świad. 16; 1942 Łucejko Janina, nr świad. 20; 1942 Majewska Jadwiga, nr świad. 23; 1942 Marzec Jan, nr świad. 21; 1942 Nowak Stanisław Bogusław, nr świad. 60; 1942 Olszewski Wojciech, nr świad. 31; 1942 Osmólska Aldona, nr świad. 28; 1942 Procner Jadwiga Helena, nr świad. 62; 1942 Puchaczewski Zdzisław Juliusz, nr świad. 38; 1942 Sołtysiak Irena Stefania, nr świad. 63; 1942 Tarkowska Halina, nr świad. 99; 1942 Węgielewska Barbara Sabina, nr świad. 84; 1942 Wilman Daniela, nr świad. 73; 1942 Zachajkiewicz Edward Henryk, nr świad. 54; 1943 Bełski Ryszard, nr świad. 32; 1943 Chromińska Krystyna, nr świad. 92; 1943 Fettyng Jerzy, nr świad. 93; 1943 Iwaniecka Maria Teresa, nr świad. 80; 1943 Jaworska Jadwiga, nr świad. 82; 1943 Kochanowicz Alicja, nr świad. 70; 1943 Korulska Maria, nr świad. 46; 1943 Korzeniewska Jadwiga, nr świad. 14; 1943 kowalczyk Władysława, nr świad. 18; 1943 Kowalska Mieczysława, nr świad. 11; 1943 Kozłowska Maria Magdalena, nr świad. 4; 1943 Kulesza Jan, nr świad. 12; 1943 Kwiatkowski Zbigniew, nr świad. 97; 1943 Maciejowski Mieczysław, nr świad. 51; 1943 Markwart Remigiusz, nr świad. 24; 1943 Mierzejewska Stefania, nr świad. 100; 1943 Ordza Erazma, nr świad. 27; 1943 Osmólska Mirosława, nr świad. 29; 1943 Rejnchard Marian, nr świad. 67; 1943 Sokołowska Maria, nr świad. 86; 1943 Stanicki Zygmunt, nr świad. 61; 1943 Stein Tadeusz, nr świad. 40; 1943 Szafran Jan, nr świad. 45; 1943 Szymczak Danuta Janina, nr świad. 66; 1943 Werdein Krystyna, nr świad. 57; 1943 Węglewski Wacław Franciszek, nr świad. 89; 1943 Zalewski Jerzy, nr świad. 49; 1943 Zapolski Zdzisław, nr świad. 19; 1944 Backa Alicja Jadwiga, nr świad. 39; 1944 Badurzyński Aleksander, nr świad. 74; 1944 Baliński Zdzisław, nr świad. 75; 1944 Brzezińska Konstancja, nr świad. 59; 1944 Cieślik Wacława, nr świad. 95; 1944 Kaliński Stafan, nr świad. 1; 1944 Karcz Danuta, nr świad. 17; 1944 Karczewski Henryk, nr świad. 88; 1944 Korzycki Leon, nr świad. 36; 1944 Kosman Mieczysław, nr świad. 50; 1944 Kotarba Jerzy, nr świad. 48; 1944 Kraśniewska Danuta, nr świad. 3; 1944 Krzyspiak Jan, nr świad. 34; 1944 Kukier Maria, nr świad. 7; 1944 Malik Mirosław, nr świad. 42; 1944 Mauke Tadeusz, nr świad. 25; 1944 Michalak Henryk, nr świad. 26; 1944 Molski Stanisław, nr świad. 35; 1944 Morawska Stanisława, nr świad. 22; 1944 Piłat Zenon, nr świad. 55; 1944 Ratyńska Janina, nr świad. 76; 1944 Sarara Irena Janina, nr świad. 91; 1944 Soczewka Jerzy Ryszard, nr świad. 77; 1944 Stasiak Jan, nr świad. 41; 1944 Witkowski Ryszard, nr świad. 44; 1944 Wnoskowicz Ryszard, nr świad. 94; Banaszek Zofia, nr świad. 71
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.384; ; ; ; brak świadectwa nr 69; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/114
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 101-200); 1945-1946
hasła indeksu: 1941 Medyński Bohdan, nr świad. 116; 1941 Sekular Kazimiera, nr świad. 170; 1941 Szanbłowska Hanna, nr świad. 163; 1942 Chudzikiewicz Stefan, nr świad. 106; 1942 Francman Wiesław, nr świad. 132; 1942 Jarzębowska Jadwiga, nr świad. 156; 1942 Jaworska Jadwiga, nr świad. 157; 1942 Kozietulski Jerzy, nr świad. 145; 1942 Kubiak Jan, nr świad. 177; 1942 Marcinkowski Jerzy, nr świad. 199; 1942 Mazurkiewicz Zbigniew Euzebiusz, nr świad. 121; 1942 Olszewska Salomea, nr świad. 112; 1942 Piasecka Maria, nr świad. 154; 1942 Sas Krystyna Irena, nr świad. 169; 1942 Starzyński Krzysztof, nr świad. 162; 1942 Sudwoj Stanisław, nr świad. 165; 1942 Szczerbowska Krystyna, nr świad. 164; 1942 Szewczyk Jan, nr świad. 142; 1942 Witkowska Zofia, nr świad. 151; 1942 Wołodarski Jerzy, nr świad. 111; 1943 1941 Józefczyk Kazimierz, nr świad. 119; 1943 Adamski Wiesław, nr świad. 133; 1943 Belina-Prażmowska Teresa, nr świad. 159; 1943 Borzymiński Henryk Marian, nr świad. 198; 1943 Czarnecki Piotr, nr świad. 147; 1943 Dmochowski Jerzy, nr świad. 135; 1943 Gajewski Henryk, nr świad. 128; 1943 Gruszczyński Emil, nr świad. 175; 1943 Grzelka Jerzy Marian, nr świad. 117; 1943 Guzowski Jerzy, nr świad. 192; 1943 Iwański Stanisław, nr świad. 191; 1943 Jabłoński Zenon, nr świad. 104; 1943 Juzwa Wiesław, nr świad. 101; 1943 Kwiatkowski Bohddan, nr świad. 107; 1943 Matulka Józef, nr świad. 109; 1943 Mościcka Zofia, nr świad. 118; 1943 Nawrocki Janusz, nr świad. 183; 1943 Pawłowski Jerzy, nr świad. 137; 1943 Polak Jan, nr świad. 114; 1943 Samborski Zbigniew, nr świad. 186; 1943 Sobieski Mirosław, nr świad. 129; 1943 Sosnowski Henryk, nr świad. 193; 1943 Sychowicz Bolesław, nr świad. 149; 1943 Ślusarczyk Marian, nr świad. 148; 1943 Tomkowicz Helena, nr świad. 171; 1943 Waśniewski Jan, nr świad. 194; 1943 Wesołowski Jerzy, nr świad. 105; 1943 Zielawska Barbara, nr świad. 160; 1943 Żebrowski Stefan Michał, nr świad. 143; 1943 Żółciński Edward, nr świad. 195; 1944 Abramowicz Zdzisław, nr świad. 188; 1944 Affeltowicz Bogdan, nr świad. 180; 1944 Albiński Jerzy, nr świad. 179; 1944 Bielawski Edward, nr świad. 181; 1944 Brzeski Andrzej, nr świad. 103; 1944 Czerwiński Teodor, nr świad. 115; 1944 Dąbrowska Karolina Teresa, nr świad. 155; 1944 Dworakowski Antoni, nr świad. 189; 1944 Gabryś Jerzy, nr świad. 125; 1944 Glinka Antoni, nr świad. 102; 1944 Godziszewski Tadeusz, nr świad. 124; 1944 Groszewski Arkadiusz, nr świad. 141; 1944 Habiniak Andrzej, nr świad. 150; 1944 Jakubowski Edward, nr świad. 113; 1944 Kaczanowski Zdzisław, nr świad. 178; 1944 Koczyk Henryk, nr świad. 172; 1944 Korczak Krystyna, nr świad. 166; 1944 Kozłowski Leonard, nr świad. 200; 1944 Krawczyński Józef, nr świad. 184; 1944 Krop Kazimierz, nr świad. 120; 1944 Krzyspiak Ryszard, nr świad. 126; 1944 Kurasiński Wojciech, nr świad. 134; 1944 Ławacz Michał, nr świad. 197; 1944 Majchrzak Stanisław, nr świad. 108; 1944 Marchaj Tadeusz, nr świad. 146; 1944 Mituła Henryk, nr świad. 130; 1944 Ostrowski Zdzisław, nr świad. 185; 1944 Paraszczuk Józef, nr świad. 190; 1944 Pendrakowski Eugeniusz, nr świad. 127; 1944 Płonka Henryk, nr świad. 140; 1944 Pyzek Tadeusz, nr świad. 139; 1944 Rybicki Jarema, nr świad. 153; 1944 Safft Jadwiga, nr świad. 158; 1944 Siennicki Sławomir, nr świad. 144; 1944 Sokołowska Janina, nr świad. 161; 1944 Sroczyński Tadeusz, nr świad. 152; 1944 Starzyńska Halina, nr świad. 167; 1944 Stasica Bronisław, nr świad. 173; 1944 Szczepiński Wojciech, nr świad. 110; 1944 Szelągowski Konstanty Adam, nr świad. 122; 1944 Szujecki Jan, nr świad. 168; 1944 Szymel Wsiewołod, nr świad. 187; 1944 Tafel Jerzy, nr świad. 182; 1944 Wardzyński Wiesław, nr świad. 174; 1944 Wieruch Jan, nr świad. 131; 1944 Wojciechowski Stefan, nr świad. 176; 1944 Wypych Mirosław, nr świad. 138; Janicki Stanisław, nr świad. 196; Pogoński Henryk nr. świadectwa 123
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.303; ; ; ; brka świadectwa nr 136,; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/115
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 201-300); 1945
hasła indeksu: -; --; ---; ----; -----; ------; 0000 Jaroszewicz Orski Edmund, nr świad. 237; 1940 Rabiński Zbigniew, nr świad. 279; 1940 Sośnicki Wiesław, nr świad. 289; 1941 Nowak Halina Maria, nr świad. 284; 1942 Borkowicz Stanisława Halina, nr świad. 277; 1942 Dalecka Anna, nr świad. 288; 1942 Dalewski Januariusz Zbigniew, nr świad. 299; 1942 Gens Ryszard, nr świad. 227; 1942 Grajber Jerzy Bolesław, nr świad. 270; 1942 Grysik Maria, nr świad. 283; 1942 Jabłoński Zdzisław Paweł, nr świad. 266; 1942 Janiszewska Zofia, nr świad. 251; 1942 Kaniewski Zenobiusz, nr świad. 300; 1942 Karpiński Jan, nr świad. 209; 1942 Majewski Ryszard, nr świad. 281; 1942 Ostaszewski Janusz Aleksander, nr świad. 223; 1942 Paczyński Feliks Franciszek, nr świad. 262; 1942 Piekarski Tadeusz, nr świad. 221; 1942 Przyluski Andrzej Witold, nr świad. 212; 1942 Rogowski Jerzy, nr świad. 260; 1942 Rojek Wiesław, nr świad. 224; 1942 Staniszewski Bogumił Edward, nr świad. 216; 1942 Stawiski Andrzej, nr świad. 239; 1942 Śliwowski Piotr, nr świad. 261; 1942 Wawrzyniak Wiktor, nr świad. 297; 1942 Wysocka Maria, nr świad. 285; 1942 Żebrowski Tadeusz, nr świad. 225; 1943 Alwast Maria Irena, nr świad. 271; 1943 Baranowski Leonard, nr świad. 267; 1943 Czylak-Zieliński Kazimierz, nr świad. 287; 1943 Doński Ryszard Jan, nr świad. 202; 1943 Dul Jerzy, nr świad. 263; 1943 Froszak Stanisław, nr świad. 286; 1943 Goebel Zbigniew, nr świad. 214; 1943 Gołębiowski Janusz Andrzej, nr świad. 269; 1943 Jaworski Henryk, nr świad. 291; 1943 Kowal Henryk Józef, nr świad. 218; 1943 Kubiatowski Jerzy, nr świad. 201; 1943 Kübner Andrzej, nr świad. 213; 1943 Łączyński Bogdan, nr świad. 207; 1943 Mirkiewicz Zdzisław, nr świad. 294; 1943 Napierała Czesław, nr świad. 215; 1943 Nienartowicz Ksawery Zdzisław, nr świad. 226; 1943 Nowak Kazimierz, nr świad. 254; 1943 Ogrodzki Marian, nr świad. 208; 1943 Osiecki Tadeusz, nr świad. 253; 1943 Ostaszewska Irena Maria, nr świad. 275; 1943 Perlińska Zofia Apolonia, nr świad. 273; 1943 Różański Kazimierz, nr świad. 293; 1943 Rudziński Henryk, nr świad. 235; 1943 Skiba Zenon Antoni, nr świad. 228; 1943 Szklarczyk Andrzej, nr świad. 229; 1943 Wieczorkowski Jan, nr świad. 298; 1943 Władziński Zygmunt Józef, nr świad. 264; 1943 Zukrzewski Jan, nr świad. 296; 1943 Żyliński Zygmunt, nr świad. 222; 1944 Bednarczyk Helena, nr świad. 274; 1944 Bogulska Julia, nr świad. 257; 1944 Brojer Zbigniew, nr świad. 248; 1944 Dagajew Eugeniusz, nr świad. 240; 1944 Dąbrowska Mieczysława, nr świad. 272; 1944 Dąbrowski Lucjan, nr świad. 206; 1944 Dmochowska Janina, nr świad. 249; 1944 Dzieran Piotr, nr świad. 265; 1944 Gołaszewski Tadeusz, nr świad. 278; 1944 Graff Czesław, nr świad. 203; 1944 Hantel Lucjan, nr świad. 236; 1944 Hordyński Roman, nr świad. 205; 1944 Janicka Krystyna Stanisława, nr świad. 290; 1944 Jastrzębski Wiktor, nr świad. 232; 1944 Karnicki Leonard, nr świad. 234; 1944 Kelasz Jerzy, nr świad. 259; 1944 Kijak Jacek, nr świad. 204; 1944 Kołacz jan Zdzisław, nr świad. 220; 1944 Kowalski Marian Mikołaj, nr świad. 217; 1944 Kuczyński Konrad, nr świad. 295; 1944 Leszczyńska Wanda, nr świad. 250; 1944 Malesa Mieczysław, nr świad. 268; 1944 Małkiewicz Stanisława, nr świad. 247; 1944 Matras Emilia, nr świad. 256; 1944 Michura Władysław, nr świad. 233; 1944 Mikieta Józef Zasław Bronisław, nr świad. 210; 1944 Nadelewicz-Kremky Olcha Dragomira Janina Maria, nr świad. 255; 1944 Pufal Marian, nr świad. 282; 1944 Rek Tadeusz, nr świad. 276; 1944 Sokołowski Jakób, nr świad. 230; 1944 Steblowska Danuta, nr świad. 252; 1944 Swięcka Halina Wanda, nr świad. 292; 1944 Szczypior Czesław, nr świad. 238; 1944 Turlej Eugeniusz Jerzy, nr świad. 219; 1944 Wojciechowski Wiesław, nr świad. 231; 1944 Zawadzki Andrzej, nr świad. 258
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; rękopis, maszynopis, druk, foto; pol. niem.; 395; ; ; ; brak świadectw nr 211,241-246,280; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/116
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 301-400); 1945-1946
hasła indeksu: 1940 Bednarzewska Stanisława, nr świad. 391; 1940 Biedrzycka Anna, nr świad. 335; 1940 Buckart Jadwiga, nr świad. 390; 1940 Hałubko Maria, nr świad. 383; 1940 Żebrowska Ewa, nr świad. 363; 1941 Dyl Zofia Antonina, nr świad. 393; 1941 Glińska Zofia Kazimiera, nr świad. 317; 1941 Iwańczyk Helena, nr świad. 376; 1941 Karczewska Sabina, nr świad. 304; 1941 Malinowska Krystyna, nr świad. 352; 1941 Pokora Irena Helena, nr świad. 344; 1941 Pudełko Julia, nr świad. 378; 1941 Stasiak Józefa, nr świad. 398; 1942 Bauman Alicja, nr świad. 323; 1942 Bielecki Tadeusz, nr świad. 312; 1942 Boruch Izabella, nr świad. 322; 1942 Dąb Roman Apolinary, nr świad. 336; 1942 Gregorczyk Zofia, nr świad. 369; 1942 Jezierny Bogdan, nr świad. 350; 1942 Klotz Halina, nr świad. 37; 1942 Kocięcka Anna, nr świad. 309; 1942 Korciepińska Halina Teresanr świad. 35; 1942 Kubiczek Zofia Danuta, nr świad. 387; 1942 Matkowski Władysław, nr świad. 305; 1942 O'Brien de Lacy Gabriela-Genowefa, nr świad. 380; 1942 Oberda Jadwiga, nr świad. 316; 1942 Oszczygieł Zdzisław, nr świad. 364; 1942 Polkowska Ruta, nr świad. 382; 1942 Prędecki Zenon, nr świad. 310; 1942 Rybakowska Hanna, nr świad. 357; 1942 Sillaoc Wanda, nr świad. 307; 1942 Sokolski Edward Jan, nr świad. 399; 1942 Straus Danuta, nr świad. 308; 1942 Uhma Czesław, nr świad. 342; 1942 Urbankowski Kazimierz, nr świad. 306; 1942 Zielonko Irena Janina, nr świad. 395; 1943 Bakuła Stefan, nr świad. 359; 1943 Bochniak Krystyna, nr świad. 324; 1943 Chabel Henryk, nr świad. 311; 1943 Chodorowski Nieczysław, nr świad. 325; 1943 Ciszewska Maria, nr świad. 330; 1943 Flak Edmund, nr świad. 386; 1943 Florczyk Zygmunt, nr świad. 339; 1943 Gil Henryk, nr świad. 321; 1943 Jurczakowski Edward, nr świad. 375; 1943 Kiliański Jan, nr świad. 338; 1943 Klepacz Władysław Jan, nr świad. 318; 1943 Kłosek Wiktoria, nr świad. 389; 1943 Kubiak Halina, nr świad. 348; 1943 Lewandowska Irena, nr świad. 368; 1943 Malarecki Jan Andrzej, nr świad. 302; 1943 Malinowski Zbigniew, nr świad. 353; 1943 Mariańska Elżbieta, nr świad. 341; 1943 Markowska Maria, nr świad. 394; 1943 Mioduszewska Halina, nr świad. 370; 1943 Ostrowski Stefan, nr świad. 349; 1943 Palczewski Janusz Ładysław, nr świad. 319; 1943 Paryczko Lesław, nr świad. 345; 1943 Piaska Krystyna, nr świad. 379; 1943 Pokrzywnicki Zbigniew, nr świad. 367; 1943 Pudło Janina, nr świad. 366; 1943 Teodorczyk Helena, nr świad. 400; 1943 Wojda Włodzimierz, nr świad.; 1943 Wójcicka Anna, nr świad. 396; 1944 Ambros Zofia Domicela. nr świad. 329; 1944 Balicki Zygmunt Zbigniew, nr świad. 332; 1944 Bartoszewska Maria Kazimiera, nr świad. 397; 1944 Benno Maria, nr świad. 371; 1944 Bibrowska Krystynanr świad. 355; 1944 Boboli Anna, nr świad. 343; 1944 Cejmerowska Jadwiga, nr świad. 384; 1944 Chmielewski Ryszard Jerzy, nr świad. 327; 1944 Chodowska Henryka, nr świad. 328; 1944 Chojnicki Tadeusz, nr świad. 356; 1944 Chrzanowski Zdzisław, nr świad. 326; 1944 Dąbrowski Ryszard Marian, nr świad. 331; 1944 Dybowski Kazimierz, nr świad. 340; 1944 Festdorf Zbigniew, nr świad. 334; 1944 Festerkiewicz Franciszka Stanisława, nr świad. 313; 1944 Gendaj Bolesław, nr świad. 303; 1944 Gogolewska Eliza, nr świad. 385; 1944 Hejkiukoff Zofia Janina, nr świad. 361; 1944 Jędrzejczak Jadwiga, nr świad. 347; 1944 Kowalik Jerzy, nr świad. 301; 1944 Kubiak Stefan, nr świad. 337; 1944 Kwapisz Czesław, nr świad. 351; 1944 Lewandowska Wanda Maria, nr świad. 388; 1944 Mackiewicz Hanna, nr świad. 360; 1944 Mroczkowska Hanna, nr świad. 381; 1944 Osuchowska Irena Janina, nr świad. 392; 1944 Sieradzka Halina, nr świad. 377; 1944 Sikorska Maria, nr świad. 333; 1944 Stankiewicz Romuald, nr świad. 362; 1944 Stępniewska Danuta, nr świad. 315; 1944 Wareluk Julia, nr świad. 320; 1944 Wasilkowska Władysława, nr świad. 314; 1944 Zdunek Jadwiga, nr świad. 358
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; 427; ; ; ; brak świadectw nr 346,372; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/117
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 401-500); 1945-1946
hasła indeksu: 1940 Kwapińska Irena Barbara, nr świad. 481; 1940 Kwietniewska Krystyna, nr świad. 457; 1940 Rudlicka Honorata, nr świad. 438; 1940 Szczepaniak Halina, nr świad. 455; 1940 Sztabert Zofia, nr świad. 411; 1941 Czechowska Danuta Maria, nr świad. 491; 1941 Gronek Irena Wiktoria, nr świad. 498; 1941 Kowalczyk Kazimierz, nr świad. 429; 1941 Kuźmirski Kazimierz, nr świad. 456; 1941 Łapot Daniela, nr świad. 459; 1941 Mucha Maria Zofia, nr świad. 418; 1941 Szczepkowska Danuta, nr świad. 448; 1941 Szmauz Stanisław, nr świad. 452; 1941 Szopińska Jadwiga, nr świad. 444; 1941 Tokarski Kazimierz, nr świad. 427; 1941 Tyc Irena, nr świad. 426; 1941 Walczak Tadeusz, nr świad. 484; 1941 Zyburt-Żyburtowicz Zofia Bogumiła, nr świad. 469; 1942 Fajkowska Hanna, nr świad. 407; 1942 Humięcka Krystyna, nr świad. 489; 1942 Józefowicz Jerzy, nr świad. 413; 1942 Kapkowska Olga, nr świad. 406; 1942 Kornacka Krystyna, nr świad. 420; 1942 Korzeniowski Jerzy Zdzisław, nr świad. 412; 1942 Kotłowski Stefan Marian, nr świad. 488; 1942 Kowalczyk Halina, nr świad. 425; 1942 Łaski Kazimierz Julian, nr świad. 408; 1942 Madej Halina, nr świad. 461; 1942 Nowicka Irena, nr świad. 410; 1942 Osińska Władysława Franciszka, nr świad. 464; 1942 Ostrowski Juliusz, nr świad. 467; 1942 Radzimirska Krystyna, nr świad. 439; 1942 Roszkowski Stanisław, nr świad. 440; 1942 Różańska Wanda, nr świad. 441; 1942 Sadowski Ryszard, nr świad. 482; 1942 Schmidt Teresa Janina, nr świad. 453; 1942 Sonnenberg Zofia Aleksandra, nr świad. 445; 1942 Stanisławek Stanisław, nr świad. 443; 1942 Tułak Irena, nr świad. 490; 1942 Wagner Maria, nr świad. 480; 1942 Wrotnowska Zofia, nr świad. 477; 1942 Żeglińska Janina, nr świad. 416; 1942 Żochowska Zofia, nr świad. 485; 1943 Białkowska Anna, nr świad. 417; 1943 Jabłoński Andrzej , nr świad. 497; 1943 Kondracki Zdzisław, nr świad. 431; 1943 Krippendorf Janusz, nr świad. 487; 1943 Kryzar Leszek, nr świad. 496; 1943 Letke Kazimierz, nr świad. 466; 1943 Łapińska Maria Krystyna, nr świad. 460; 1943 Marczewska Maria, nr świad. 422; 1943 Misiurska Barbara, nr świad. 462; 1943 Paprocki Konstanty Eustachy, nr świad. 494; 1943 Paradowska Maria, nr świad. 419; 1943 Pauzewicz Krystyna, nr świad. 434; 1943 Piskorski Jerzy, nr świad. 433; 1943 Pleban Danuta, nr świad. 432; 1943 Podgórska Wanda, nr świad. 424; 1943 Porembska Zofia Halina, nr świad. 435; 1943 Rondio Janina, nr świad. 442; 1943 Sobczyńska Helena, nr świad. 474; 1943 Stypułkowska Jadwiga, nr świad. 449; 1943 Szczecińska Halina, nr świad. 447; 1943 Szewczyk Wiktor, nr świad. 450; 1943 Terczak Zygmunt, nr świad. 405; 1943 Tołwińska Krystyna, nr świad. 428; 1943 Tulczyński Edward, nr świad. 499; 1943 Witek Wanda, nr świad. 421; 1944 Brzyński Stanisław, nr świad. 483; 1944 Grabowska Krystyna, nr świad. 479; 1944 Jeżowski Jan Antoni, nr świad. 495; 1944 Kołucka Elżbieta, nr świad. 470; 1944 Korzeniowska Krystyna, nr świad. 414; 1944 Kowalczyk Maria, nr świad. 473; 1944 Krakowiak Lucyna, nr świad. 471; 1944 Krawczyk Jerzy, nr świad. 423; 1944 Kulita Zofia, nr świad. 458; 1944 Litwińska Hanna, nr świad. 486; 1944 Makowska Janina, nr świad. 475; 1944 Niedzielska Jadwiga, nr świad. 463; 1944 Pałka Stefan Marian, nr świad. 436; 1944 Pawlińska Zofia, nr świad. 492; 1944 Pełkowski Wacław Mieczysław, nr świad. 404; 1944 Piwnicka Barbara, nr świad. 478; 1944 Piwnicka Wanda, nr świad. 476; 1944 Popiołek Halina, nr świad. 430; 1944 Półtorak Stanisława, nr świad. 437; 1944 Skrzycka Barbara, nr świad. 472; 1944 Skrzywan Anna, nr świad. 451; 1944 Słubicka Stefania, nr świad. 446; 1944 Studniarek Jerzy, nr świad. 403; 1944 Szczeoańska Władysława, nr świad. 493; 1944 Szpiemacher Zofia, nr świad. 454; 1944 Szumielewicz Czesław, nr świad. 402; 1944 Tytkowski Wiktor, nr świad. 401; 1944 Winiarski Bolesław, nr świad. 465; 1944 Wolińska Wacława, nr świad. 409; 1944 Wolsztajn Zofia, nr świad. 500; 1944 Zdunko Danuta, nr świad. 415; 1948 Blichowski Wiesław, nr świad. 468
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; 358; ; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/118
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 501-600); 1945-1946
hasła indeksu: 0000 Baran Wiktor, nr świad. 573; 0000 Farjaszewski Ludwik, nr świad. 576; 0000 Kalinowski Waldemar, nr świad. 546; 0000 Małecki Janusz, nr świad. 561; 1940 Jampolska Barbara Marcela, nr świad. 507; 1940 Malewska Jadwiga, nr świad. 585; 1940 Moszczyńska Janina, nr świad. 532; 1940 Roman Natalia, nr świad. 582; 1940 Sochacki Wojciech, nr świad. 540; 1940 Wiloch Hanna, nr świad. 593; 1940 Zabłocki Feliks, nr świad. 516; 1940 Zagner Andrzej, nr świad. 515; 1940 Zwierzyński Władysław, nr świad. 517; 1941 Jakóbek Józef Franciszek, nr świad. 550; 1941 Kożuchowska Halina, nr świad. 529; 1941 Nowakowska Matylda, nr świad. 569; 1941 Piętka Władysław, nr świad. 554; 1941 Radzikowska Maria, nr świad. 537; 1941 Skrzyńska Irena, nr świad. 542; 1942 Bobrowicz Zdzisław, nr świad. 583; 1942 Dąbrowska Irena, nr świad. 567; 1942 Draheim Barbara, nr świad. 595; 1942 Gimpel Alicja, nr świad. 523; 1942 Jasiński Tadeusz, nr świad. 549; 1942 Kazimierski Jerzy, nr świad. 528; 1942 Konaszewski Jerzy, nr świad. 556; 1942 Krasowska Maria, nr świad. 526; 1942 Mikułowski Leszek Stanisław, nr świad. 551; 1942 Nowakowska Barbara, nr świad. 600; 1942 Paszke Zbigniew, nr świad. 570; 1942 Ptaszycka Zofia, nr świad. 534; 1942 Słomiak Lucjan, nr świad. 541; 1942 Suchecki Wiktor, nr świad. 588; 1942 Węgrzecka Maria Barbara, nr świad. 590; 1942 Winnicki Ludwik, nr świad. 504; 1942 Zapart Kazarzyna, nr świad. 518; 1942 Zelman Danuta, nr świad. 502; 1942 Ziołek Zdzisława Aniela, nr świad. 520; 1943 Boczkowska Łucja Lucyna, nr świad. 589; 1943 Brodziński Antoni Kazimierz, nr świad. 581; 1943 Dzwonkowski Tadeusz, nr świad. 525; 1943 Furmanik Maria, nr świad. 545; 1943 Gadaj Kazimierz, nr świad. 574; 1943 Gajewski Robert, nr świad. 571; 1943 Grabarek Zofia, nr świad. 519; 1943 Jabłońska Halina, nr świad. 506; 1943 Janczewski Hieronim, nr świad. 599; 1943 Jędrzejczyk Janina, nr świad. 508; 1943 Kamiński Tadeusz Celestyn, nr świad. 503; 1943 Kolisko Bożenna, nr świad. 527; 1943 Konaszewki Tadeusz, nr świad. 555; 1943 Kowalczyk Ryszard, nr świad. 579; 1943 Kozłowski Mieczysław, nr świad. 578; 1943 Latoszek Zygmunt, nr świad. 530; 1943 Makowski Stanisław, nr świad. 572; 1943 Michalak Ewelina Jadwiga, nr świad. 505; 1943 Michalski Jerzy, nr świad. 563; 1943 Mikołajczyk Danuta, nr świad. 531; 1943 Porada Zygmunt Stanisław, nr świad. 562; 1943 Pyszkowska Eligia Józefa, nr świad. 535; 1943 Rolak Halina, nr świad. 536; 1943 Smereczyńska Katarzyna, nr świad. 521; 1943 Sopiński Stanisław, nr świad. 598; 1943 Stochla Krystyna, nr świad. 568; 1943 Sznajder Danuta, nr świad. 557; 1943 Szymankiewicz Maria, nr świad. 538; 1943 Tubelewicz Stefan, nr świad. 575; 1943 Wardecka Zofia, nr świad. 596; 1943 Wasilewska Stanisława, nr świad. 511; 1943 Wąsowska Helena, nr świad. 558; 1943 Węgrzyn Leonard, nr świad. 565; 1943 Wojtkiewicz Andrzej, nr świad. 597; 1943 Wróblewski Stanisław, nr świad. 594; 1944 Cegłowska Helena Antonina, nr świad. 512; 1944 Cichocki Stefan, nr świad. 564; 1944 Czerwiński Henryk, nr świad. 559; 1944 Dyszkiewicz Edward, nr świad. 566; 1944 Gajewska Krystyna, nr świad. 587; 1944 Lewenti Stefan, nr świad. 580; 1944 Norberciak Sabina, nr świad. 533; 1944 Obrusiewicz Tadeusz, nr świad. 553; 1944 Olkowicz Tadeusz Jan, nr świad. 547; 1944 Opara Tadeusz, nr świad. 560; 1944 Pniewska Irena, nr świad. 586; 1944 Sadowski Zdzisław, nr świad. 544; 1944 Sobańskiej Barbara, nr świad. 584; 1944 Suchecka Jadwiga, nr świad. 522; 1944 Szymańska Maria, nr świad. 539; 1944 Uchmańska Halina, nr świad. 577; 1944 Veit Maciej, nr świad. 513; 1944 Walendzik Lucyna, nr świad. 509; 1944 Węgrzecka Danuta, nr świad. 592; 1944 Wikieł Czesława, nr świad. 591; 1944 Winczakiewicz Zdzisław, nr świad. 543; 1944 Włoda Czesława, nr świad. 510; 1944 Zając Stanisław, nr świad. 501; 1944 Zajączkowska Jadwiga, nr świad. 514; 1948 Nowicki Tadeusz Józef, nr świad. 548
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; 345; ; ; ; brak świadectwa nr 524; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/119
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 601-700); 1945-1946
hasła indeksu: 0000 Dominowska Janina, nr świad. 640; 1940 Art Antoni, nr świad. 642; 1940 Łubnicki Wiktor, nr świad. 629; 1940 Tułek Zygmunt, nr świad. 633; 1941 Banaszek Zofia, nr świad. 661; 1941 Baran Marta Halina, nr świad. 603; 1941 Jędrczak Zbigniew Stanisław, nr świad. 602; 1941 Lachówna Janina, nr świad. 635; 1941 Łuczakowska Alina, nr świad. 681; 1941 Madeńska Zofia, nr świad. 619; 1941 Miszkowska Anna, nr świad. 659; 1941 Pawelec Ryszard Maksymilian, nr świad. 690; 1941 Wiśniewski Józef, nr świad. 611; 1942 Burzyński Leszek, nr świad. 668; 1942 Czałbowska Zofia Dorota, nr świad. 601; 1942 Czarkowska Elżbieta, nr świad. 637; 1942 Dąbrowska Wanda, nr świad. 667; 1942 Dereziński Józef Witold, nr świad. 686; 1942 Domański Remigiusz, nr świad. 626; 1942 Drynkowska Joanna, nr świad. 648; 1942 Dudziński Janusz, nr świad. 683; 1942 Grabiński Andrzej Mieczysław, nr świad. 630; 1942 Hordyński Janusz, nr świad. 671; 1942 Izdebska Maria, nr świad. 614; 1942 Kamiński Wacław, nr świad. 636; 1942 Kociszewska Jadwiga Barbara, nr świad. 649; 1942 Kossakowska Janina, nr świad. 615; 1942 Kubin Hanna, nr świad. 658; 1942 Kwiatkowska Genowefa, nr świad. 616; 1942 Kwiatkowski Eugeniusz, nr świad. 669; 1942 Lewandowski Andrzej, nr świad. 617; 1942 Lipecki Jan, nr świad. 685; 1942 Luks Zofia, nr świad. 654; 1942 Matuszewska Janina, nr świad. 650; 1942 Miszewska Barbara Maria Jadwiga, nr świad. 664; 1942 Paklewska Jadwiga, nr świad. 652; 1942 Piskorz Zofia, nr świad. 694; 1942 Stefaniak Irena, nr świad. 634; 1942 Szostek Barbara Anna, nr świad. 612; 1942 Szuderewicz Halina, nr świad. 645; 1942 Winiarska Stefania, nr świad. 624; 1942 Wisniewska Irena Maria, nr świad. 623; 1942 Zaremba Krystyna Hanna Cecylia, nr świad. 660; 1942 Zbierzchowski Andrzej, nr świad. 672; 1943 Adamska Krystyna, nr świad. 666; 1943 Bautsch Krystyna Julia, nr świad. 687; 1943 Bogusz Henryka, nr świad. 699; 1943 Cisowski Wiesław Czesław, nr świad. 605; 1943 Dąbrowska Danuta, nr świad. 673; 1943 Dąbrowska Krystyna Teresa, nr świad. 639; 1943 Dyl Jadwiga Halina, nr świad. 657; 1943 Dyląg Zdzisław Kazimierz, nr świad. 676; 1943 Gralewicz Mirosław, nr świad. 613; 1943 Grodzka Barbara, nr świad. 662; 1943 Grzymska Halina Wiesława, nr świad. 689; 1943 Kulikowski Bogdan, nr świad. 628; 1943 Laskowski Zdzisław Franciszek, nr świad. 679; 1943 Lewandowski Tadeusz, nr świad. 618; 1943 Litniewski Wojciech, nr świad. 606; 1943 Mużecki Zbigniew, nr świad. 643; 1943 Nasiłowska Janina, nr świad. 691; 1943 Orzechowska Maria Helena, nr świad. 665; 1943 Rehan Halina, nr świad. 621; 1943 Reindle Tadeusz, nr świad. 656; 1943 Rejman Tadeusz, nr świad. 631; 1943 Salamonik vel Salamonczyk Hanna, nr świad. 692; 1943 Shneider Irena, nr świad. 608; 1943 Sołtys Alina, nr świad. 696; 1943 Trzebiński Józef, nr świad. 678; 1943 Urbańska Zofia, nr świad. 693; 1943 Wikieł Wanda, nr świad. 625; 1943 Wojtkiewicz Jerzy, nr świad. 675; 1943 Wołoszczyńska Maria Dnuta, nr świad. 610; 1944 Augustyn Barbara, nr świad. 684; 1944 Biegun Krystyna, nr świad. 663; 1944 Borowska Zofia, nr świad. 644; 1944 Dąbrowska Elżbieta Danuta, nr świad. 688; 1944 Dudzińska Maria, nr świad. 638; 1944 Dutkiewicz Tomasz, nr świad. 641; 1944 Grubiński Wacław, nr świad. 670; 1944 Jędrzejczak Krystyna, nr świad. 646; 1944 Kleck Barbara Wacława, nr świad. 698; 1944 Kobylański Franciszek, nr świad. 655; 1944 Konaszewski Henryk Jan, nr świad. 680; 1944 Linkowski Adam, nr świad. 682; 1944 Mroczek Aniela, nr świad. 604; 1944 Napiórkowski Jerzy Stanisław, nr świad. 677; 1944 Nowakowska Barbara, nr świad. 651; 1944 Ogidel Ryszard, nr świad. 627; 1944 Pełczyńska Hanna, nr świad. 620; 1944 Siarek Zofia, nr świad. 607; 1944 Słupecki Zbigniew, nr świad. 653; 1944 Subczyński Jan, nr świad. 647; 1944 Szanser Maria, nr świad. 622; 1944 Tarajda Halina, nr świad. 609; 1944 Wodzińska Irena, nr świad. 674; 1944 Zakrzewska Halina, nr świad. 697; 1944 Zawadzki Tdeusz, nr świad. 695
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; 427; ; ; ; brak świadectw nr 700, 632; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/120
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 701-800); 1945-1946
hasła indeksu: 0000 Sekular Tadeusz, nr świad. 755; 1940 Felczak Edward, nr świad. 721; 1940 Kozłowska Sabina Barbara, nr świad. 715; 1941 Bielanowski Ryszard, nr świad. 714; 1941 Birnbaum Cecylia, nr świad. 767; 1941 Brun Stanisław Jan, nr świad. 777; 1941 Budek Izabella, nr świad. 709; 1941 Gajda Janina, nr świad. 724; 1941 Suwarów Maria, nr świad. 707; 1941 Szmidt Danuta, nr świad. 713; 1941 Zygmuntowski Tytus Stafan, nr świad. 704; 1942 Bańkowski Jan, nr świad. 733; 1942 Bełza Weronika, nr świad. 739; 1942 Bratkowski Stanisław, nr świad. 737; 1942 Burdecka Zofia, nr świad. 773; 1942 Bydliński Jerzy, nr świad. 765; 1942 Gizińska Daniela, nr świad. 731; 1942 Grudkowski Tadeusz, nr świad. 729; 1942 Gruszczyński Leszek Janusz, nr świad. 772; 1942 Grzywacz Halina Maria Antonina, nr świad. 725; 1942 Jaworski Tadeusz, nr świad. 775; 1942 Kołodziejska Janina, nr świad. 771; 1942 Korolec Maria, nr świad. 787; 1942 Kościelniak Henryk, nr świad. 749; 1942 Kwiatek Zdzisław, nr świad. 748; 1942 Łubiński Mieczysław, nr świad. 750; 1942 Majewski Zbigniew, nr świad. 798; 1942 Miczkowski Zbigniew Tadeusz, nr świad. 779; 1942 Regulski Jerzy, nr świad. 753; 1942 Rehan Janusz, nr świad. 795; 1942 Ring Marian Jerzy, nr świad. 781; 1942 Safft Halina, nr świad. 757; 1942 Samolczyk Augustyn, nr świad. 785; 1942 Santarek Sabina, nr świad. 774; 1942 Suchożebrski Walerian, nr świad. 783; 1942 Vogt Wiktor Feliks, nr świad. 759; 1942 Waszak Mieczysław, nr świad. 770; 1942 Włodyka Maria Janina, nr świad. 768; 1942 Zakrzewska Alicja, nr świad. 760; 1942 Zarzycka Krystyna Anna, nr świad. 712; 1943 Areiszewska Elżbieta Janina, nr świad. 796; 1943 Batory Zofia, nr świad. 734; 1943 Bawolik Ewa, nr świad. 736; 1943 Bedryńska Hanna Maria, nr świad. 738; 1943 Biskupska Maria Irena, nr świad. 766; 1943 Bogucka Danuta Janina, nr świad. 732; 1943 Boguradzki Henryk, nr świad. 743; 1943 Broczek Jadwiga, nr świad. 784; 1943 Chmielewska Halina, nr świad. 702; 1943 Chrzczonowski Marian, nr świad. 708; 1943 Dalak Mariusz, nr świad. 746; 1943 Dawidowicz Waldemar, nr świad. 720; 1943 Dąbrowski Edward, nr świad. 764; 1943 Frączyk Tadeusz, nr świad. 722; 1943 Głogowski Jerzy, nr świad. 723; 1943 Góral Kazimierz, nr świad. 728; 1943 Jóźwiak Jerzy Jan Zbigniew, nr świad. 782; 1943 Miernikówna Barbara, nr świad. 751; 1943 Mirgałowska Maria, nr świad. 740; 1943 Modzelewska Irena, nr świad. 752; 1943 Rusiniak Stanisław Maciej, nr świad. 754; 1943 Rzeczkowska Stanisława, nr świad. 786; 1943 Rzepkiewicz Krystyna Barbara, nr świad. 719; 1943 Strauch Jerzy, nr świad. 780; 1943 Sulikowski Zygmunt Zbigniew, nr świad. 761; 1943 Ścibak Janina, nr świad. 703; 1943 Tomaszewska Marianna, nr świad. 793; 1943 Wenda Jerzy, nr świad. 790; 1943 Wiewióra Kazimierz, nr świad. 800; 1943 Zielińska Irena, nr świad. 711; 1944 Bańkowski Jerzy, nr świad. 744; 1944 Barciński Henryk, nr świad. 735; 1944 Barwińska Barbara Zofia, nr świad. 778; 1944 Błażewicz Witold, nr świad. 792; 1944 Chaniewska Stanisława, nr świad. 797; 1944 Chodorowski Bronisław, nr świad. 745; 1944 Dryjański Stanisław, nr świad. 799; 1944 Gajda Stanisław, nr świad. 727; 1944 Górski Eugeniusz, nr świad. 747; 1944 Gromow Xenia Regina, nr świad. 726; 1944 Grzeszczyk Maria, nr świad. 710; 1944 Gwiazdalewicz Anna Halina, nr świad. 730; 1944 Hanke Włodzimierz, nr świad. 762; 1944 Hołdonowicz Aleksandra Irena, nr świad. 705; 1944 Karpowicz Zbigniew Bronisław, nr świad. 701; 1944 Król Tadeusz Zdzisław, nr świad. 716; 1944 Maliszewska Maria Franciszka, nr świad. 717; 1944 Muchin Henryk Włodzimierz, nr świad. 706; 1944 Płuska Czesław, nr świad. 763; 1944 Rogowska Barbara, nr świad. 794; 1944 Siwon Grzegorz Stanisław, nr świad. 788; 1944 Szokalski Andrzej, nr świad. 756; 1944 Trębicki Eugeniusz, nr świad. 742; 1944 Tymieniecki Adam Zdzisław, nr świad. 758; 1944 Węgłowski Stanisław, nr świad. 791; 1944 Wypych Eugeniusz Sylwester, nr świad. 769; 1944 Zagner Jan, nr świad. 789; 1944 Zawadka Barabara Cecylia Edwarda, nr świad. 776; 1944 Zawadzki Tadeusz, nr świad. 741
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; 431; ; ; ; brak świadectwa nr 718; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/121
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 801-900); 1945-1946
hasła indeksu: 0000 Kaczmarek Janina, nr świad. 823; 0000 Lasocki Lech Maciej, nr świad. 872; 0000 Ochociński Robert, nr świad. 819; 1940 Gonerko Jerzy, nr świad. 824; 1940 Szymańska Maria, nr świad. 808; 1941 Czyżkowski Mieczysław, nr świad. 815; 1941 Graff Piotr, nr świad. 881; 1941 Michałowska Zofia, nr świad. 805; 1941 Woźniak Czesław, nr świad. 854; 1941 Złotkowski Jerzy Tadeusz, nr świad. 818; 1942 Bernardyński Władysław, nr świad. 891; 1942 Bluzer Władysław Henryk, nr świad. 867; 1942 Bojańczyk Tadeusz, nr świad. 838; 1942 Cylc Ryszard, nr świad. 833; 1942 Czarnecka Alina, nr świad. 803; 1942 Czerska Aniela Zofia, nr świad. 855; 1942 Dobrowolska Barbara Maria, nr świad. 801; 1942 Górska Stefania, nr świad. 843; 1942 Grynczel Zbigniew, nr świad. 861; 1942 Kozłowska Maria Romana, nr świad. 866; 1942 Krawczyk Zdzisław Mieczysław Teofil, nr świad. 889; 1942 Kreczmer Jan Zbigniew, nr świad. 831; 1942 Krukowski Jerzy, nr świad. 822; 1942 Naporowski Stefan, nr świad. 842; 1942 Puderecki Feliks, nr świad. 834; 1942 Rewieński Jerzy, nr świad. 887; 1942 Różycka Józefa, nr świad. 894; 1942 Scheer Jerzy, nr świad. 827; 1942 Skwarcz Władysław Stanisław, nr świad. 880; 1942 Stróżyński Janusz Łucjan, nr świad. 802; 1942 Szymański Stanisław, nr świad. 837; 1942 Wierzbicka Irena Maria, nr świad. 879; 1942 Wroczyński Zdzisław, nr świad. 893; 1942 Wróblewski Jerzy, nr świad. 863; 1943 Arwaniti Jerzy, nr świad. 806; 1943 Babska Zofia, nr świad. 820; 1943 Botwinionek Aleksander, nr świad. 849; 1943 Brodacki Mieczysław Piotr, nr świad. 835; 1943 Dąbrowski Zygmunt, nr świad. 853; 1943 Godlewska Krystyna, nr świad. 804; 1943 Hładki Maria Ludwika, nr świad. 830; 1943 Jędrusiak Bolesław, nr świad. 852; 1943 Kieliszek Halina, nr świad. 813; 1943 Kołtoński Wacław Bolesław, nr świad. 884; 1943 Komornicka Maria Jadwiga, nr świad. 809; 1943 Kubicki Andrzej Jan, nr świad. 858; 1943 Łuszczyk Ryszard, nr świad. 810; 1943 Łygan Maria, nr świad. 812; 1943 Michalska Izabella, nr świad. 814; 1943 Mielnicki Stefan Marian, nr świad. 825; 1943 Nałęcz Maciej, nr świad. 821; 1943 Piekarska Zofia Wanda, nr świad. 878; 1943 Polański Jan, nr świad. 847; 1943 Ruczkowski Edward, nr świad. 873; 1943 Siciński Andrzej Antoni, nr świad. 840; 1943 Sokołowski Lech, nr świad. 875; 1943 Szymańska Ludosława, nr świad. 862; 1943 Świdczek Józef, nr świad. 885; 1943 Temler Jan Karol, nr świad. 876; 1943 Wdowczyk Zofia, nr świad. 811; 1943 Wilczyński Leon, nr świad. 865; 1943 Wolff Mieczysław, nr świad. 828; 1943 Ziemińska Daniela, nr świad. 892; 1943 Żak Stanisław, nr świad. 850; 1944 Polkowski Stanisław, nr świad. 839; 1944 Bader Jerzy, nr świad. 869; 1944 Bogucki Stanisław, nr świad. 895; 1944 Bujakowska Krystyna, nr świad. 888; 1944 Cegielski Stanisław, nr świad. 897; 1944 Chwastowski Czesław Tadeusz, nr świad. 868; 1944 Chwiłoc Piotr, nr świad. 836; 1944 Elsner Marian Daniel, nr świad. 860; 1944 Gołąbek Zbigniew, nr świad. 826; 1944 Grzybowski Jerzy, nr świad. 844; 1944 Jastrzębski Stanisław Zygmunt, nr świad. 848; 1944 Kacprzyk Janusz Seweryn, nr świad. 859; 1944 Karpiński Jerzy, nr świad. 817; 1944 Kmiecik Hanna Maria, nr świad. 864; 1944 Kołodziejczyk Mieczysław, nr świad. 886; 1944 Krawczyk Józef, nr świad. 900; 1944 Luniak Leszek, nr świad. 896; 1944 Łazicka Halina, nr świad. 807; 1944 Łuczyńska Stanisława Zofia Wiesława, nr świad. 857; 1944 Petrykowska Dobrosława Zofia, nr świad. 829; 1944 Pękała Adamina, nr świad. 877; 1944 Ptaszyński Włodzimierz, nr świad. 899; 1944 Pytlakowski Ryszard, nr świad. 883; 1944 Skowroński Antoni, nr świad. 898; 1944 Sobieski Mieczysław Arkadiusz, nr świad. 851; 1944 Szmajdowicz Maria Krystyna, nr świad. 882; 1944 Świerczewski Zbigniew Edmund, nr świad. 832; 1944 Świersz Krystyna, nr świad. 871; 1944 Wiśniewski Jerzy Piotr, nr świad. 890; 1944 Woźniak Zofia Leokadia, nr świad. 870; 1944 Zabłocki Stanisław, nr świad. 845; 1944 Zając Jadwiga, nr świad. 856; 1944 Zakrzewski Juliusz, nr świad. 841; 1944 Zawadzki Jerzy Władysław, nr świad. 874; 1944 Ziemska Stanisława, nr świad. 816; 1946 Tuczapski Zygmunt, nr świad. 846
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; 440; ; ; ; brak świadectwa nr 839; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/122
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 901-1000); 1945-1946
hasła indeksu: 0000 Offierska Zofia Władysława, nr świad. 997; 0000 Pietrzyk Witold, nr świad. 931; 0000 Wiśniewski Stanisław, nr świad. 969; 1941 Celiński Józef, nr świad. 913; 1941 Govenlock Piotr Tomasz, nr świad. 911; 1941 Górski Edward Michał, nr świad. 922; 1941 Gudowski Jerzy, nr świad. 947; 1941 Gutowski Wiesław, nr świad. 940; 1941 Jagusiak Marian, nr świad. 973; 1941 Jeske Mieczysław, nr świad. 916; 1941 Kaczyński Rajmund Edward, nr świad. 918; 1941 Kamionowski Józef, nr świad. 967; 1941 Konewka Witold, nr świad. 921; 1941 Kowalewski Zbigniew, nr świad. 912; 1941 Kozłowski Kazimierz Mieczysław, nr świad. 917; 1941 Kraszewski Władysław Marian Kazimierz, nr świad. 972; 1941 Legatowicz Aleksander, nr świad. 955; 1941 Machlejd Jerzy Antoni, nr świad. 908; 1941 Nelewajko Włodzimierz, nr świad. 926; 1941 Nowak Henryk, nr świad. 910; 1941 Płachciński Roman, nr świad. 920; 1941 Powiertowski Tadeusz, nr świad. 964; 1941 Tomczyk Maria, nr świad. 919; 1941 Tydelski Włodzimierz Robert, nr świad. 914; 1941 Wójcik Zbigniew, nr świad. 915; 1941 Zawadzki Stanisław Zbigniew, nr świad. 909; 1942 Bratkowska Krystyna Anna, nr świad. 992; 1942 Bruszewska Halina Maria, nr świad. 993; 1942 Ciołek Ryszard Marian, nr świad. 946; 1942 Czerwiński Kazimierz, nr świad. 923; 1942 Dyszkiewicz Stanisław Ryszard, nr świad. 905; 1942 Gustowski Zbigniew Lucjan, nr świad. 934; 1942 Klukowski Jerzy, nr świad. 948; 1942 Mertera Jerzy Andrzej, nr świad. 996; 1942 Męciński Zdzisław, nr świad. 942; 1942 Myślicki Andrzej, nr świad. 941; 1942 Parol Józef, nr świad. 945; 1942 Popek Włodzimierz, nr świad. 933; 1942 Sieniarski Stefan, nr świad. 956; 1942 Stumpf Jerzy, nr świad. 938; 1942 Szulc Mariusz, nr świad. 989; 1942 Żelewski Jerzy, nr świad. 957; 1943 Adamski Henryk, nr świad. 994; 1943 Bardziński Hieronim, nr świad. 998; 1943 Bobińska Krystyna, nr świad. 991; 1943 Frączkowski Tadeusz, nr świad. 986; 1943 Gozdalik Bolesław, nr świad. 950; 1943 Granbski Ryszard, nr świad. 988; 1943 Gruczyński Ryszard, nr świad. 959; 1943 Herod Stanisław, nr świad. 937; 1943 Jachimczak Mieczysław, nr świad. 979; 1943 Jarosiński Tadeusz, nr świad. 935; 1943 Jędrzejewski Mieczysław, nr świad. 990; 1943 Kuriata Kazimierz, nr świad. 952; 1943 Łysiak Edward, nr świad. 949; 1943 Murza-Mucha Paweł, nr świad. 924; 1943 Pazińska Barbara, nr świad. 987; 1943 Sabat Władysław, nr świad. 981; 1943 Schmidt Stefan, nr świad. 951; 1943 Skrzydlewska Maria Stanisława, nr świad. 999; 1943 Styczyński Tadeusz, nr świad. 954; 1943 Szmidt Wojciech, nr świad. 958; 1943 Walczak Zbigniew, nr świad. 995; 1943 Wałachowski Marcel, nr świad. 985; 1943 Wasilewska Hanna, nr świad. 978; 1943 Włoszek Zdzisław, nr świad. 960; 1943 Wysiadecki Bogdan, nr świad. 984; 1944 Andrzejewska Krystyna Dobruchna, nr świad. 1000; 1944 Baran Tadeusz, nr świad. 971; 1944 Bogusławski Jerzy, nr świad. 903; 1944 Bogusz Józef, nr świad. 977; 1944 Bojanowska Barbara, nr świad. 902; 1944 Bońkowski Lucjan, nr świad. 929; 1944 Czmielówna Zdzisława, nr świad. 944; 1944 Dąbrowski Edward, nr świad. 963; 1944 Dąbrowski Feliks, nr świad. 962; 1944 Dybowski Baltazar, nr świad. 906; 1944 Dymecki Tadeusz, nr świad. 925; 1944 Groszewski Tadeusz, nr świad. 968; 1944 Janowski Zygmunt, nr świad. 936; 1944 Kaczmarski Jan, nr świad. 928; 1944 Koźmiński Stefan, nr świad. 965; 1944 Łyżwiński Jan, nr świad. 961; 1944 Niepokojczycki Adam, nr świad. 901; 1944 Niezabitowski Jerzy, nr świad. 970; 1944 Olszewski Jan, nr świad. 939; 1944 Piwoński Jerzy, nr świad. 975; 1944 Potykalski Zenobiusz, nr świad. 932; 1944 Prejs Anatoliusz, nr świad. 974; 1944 Sibilski Julian, nr świad. 943; 1944 Stasiak Jerzy, nr świad. 930; 1944 Stępniak Ryszard, nr świad. 976; 1944 Szerszeń Władysław, nr świad. 966; 1944 Tarnowski Teodor, nr świad. 980; 1944 Urbaniak Kazimierz, nr świad. 904; 1944 Wardzyński Kazimierz, nr świad. 982; 1944 Zajączowski Kazimierz, nr świad. 953; 1944 Zatyka Henryk, nr świad. 983
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.424; ; ; 182; brak świadect nr 907, 927; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/123
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1001-1100); 1945-1946
hasła indeksu: 1940 Szwelkowski Aleksander, nr świad. 1074; 1941 Górzyński Sławomir, nr świad. 1031; 1941 Grzeszczyk Kazimierz, nr świad. 1086; 1941 Hryhorowicz Irena, nr świad. 1021; 1941 Kałuszko Jan Jerzy, nr świad. 1087; 1941 Konopacka Jadwiga Janina, nr świad. 1040; 1941 Kowal Janusz, nr świad. 1030; 1941 Opaliński Kazimierz, nr świad. 1070; 1941 Piątkwski Jerzy, nr świad. 1083; 1941 Pomianowska Anna Zofia, nr świad. 1099; 1941 Ręgorowicz Elżbieta, nr świad. 1038; 1941 Zakrzewska Waleria Józefa, nr świad. 1080; 1941 Zalicki Stefan Jan, nr świad. 1032; 1942 Bernardyński Władysław Stanisław, nr świad. 1100; 1942 Budzyński Ryszard, nr świad. 1063; 1942 Bułka Krystyna, nr świad. 1071; 1942 Gołaszewska Aleksandra Irmina, nr świad. 1025; 1942 Jacyna Romana, nr świad. 1065; 1942 Jaworska Irena, nr świad. 1089; 1942 Krakowiak Stanisław, nr świad. 1075; 1942 Kurkowska Krystyna Irena, nr świad. 1023; 1942 Lisiecka Antonina, nr świad. 1039; 1942 Przywecki Stefan, nr świad. 1069; 1942 Skarżyński Andrzej Hugo, nr świad. 1085; 1942 Szyller Jerzy, nr świad. 1033; 1942 Wilson Włodzimierz, nr świad. 1028; 1943 Adamczewski Tadeusz, nr świad. 1068; 1943 Białkowska Maria, nr świad. 1091; 1943 Borowski Henryk, nr świad. 1076; 1943 Brzezińska Zenobia, nr świad. 1095; 1943 Bulska Zofia, nr świad. 1084; 1943 Dąmbska Maria Elżbieta, nr świad. 1036; 1943 Gałkówna Zenobia Janina, nr świad. 1051; 1943 Gozdek Ryszard, nr świad. 1073; 1943 Górska Krystyna Janina, nr świad. 1092; 1943 Grabarczyk Stanisław, nr świad. 1094; 1943 Grabowska Jadwiga, nr świad. 1098; 1943 Kłopocki Zbigniew, nr świad. 1049; 1943 Liese Stefan Wojciech, nr świad. 1059; 1943 Mikulska Irena Halina, nr świad. 1053; 1943 Miller Zygmunt, nr świad. 1050; 1943 Mossakowska Zofia, nr świad. 1097; 1943 Oziemski Zdzisław Piotr, nr świad. 1044; 1943 Rajgrodzki Andrzej, nr świad. 1026; 1943 Rogalski Jan Marian, nr świad. 1943; 1943 Rybicka Helena, nr świad. 1088; 1943 Stępień Henryk Eugeniusz, nr świad. 1052; 1943 Stróżyński Zenon, nr świad. 1096; 1943 Szulczyk Zofia, nr świad. 1037; 1943 Tokarski Jerzy, nr świad. 1058; 1943 Troszkiewicz Halina, nr świad. 1067; 1943 Wyrzykowska Danuta Krystyna, nr świad. 1054; 1943 Zakrzeńska Helena, nr świad. 1055; 1944 Bauer konrad Stanisław; 1944 Adler Tadeusz, nr świad. 1002; 1944 Baumgardt Irena, nr świad. 1008; 1944 Biedrzycka Lucyna, nr świad. 1042; 1944 Bigolke Wanda Klara, nr świad. 1004; 1944 Błasikiewicz Natalia, nr świad. 1016; 1944 Buczek Irena, nr świad. 1082; 1944 Budniakiewicz Stefania, nr świad. 1010; 1944 Budzyński Jerzy, nr świad. 1061; 1944 Bukowska Jadwiga, nr świad. 1072; 1944 Dłutek Barbara, nr świad. 1009; 1944 Doraczyński Jerzy, nr świad. 1005; 1944 Frisch Henryk Edward, nr świad. 1047; 1944 Grzeszczak Krystyna, nr świad. 1001; 1944 Houwalt Ryszard, nr świad. 1018; 1944 Janiec Romualda Barbara, nr świad. 1019; 1944 Jaskółkowski Zygmunt, nr świad. 1014; 1944 Karbowska Krystyna Julia, nr świad. 1013; 1944 Kłopocka Danuta Apolonia, nr świad. 1048; 1944 Kłoskowski Tadeusz, nr świad. 1017; 1944 Kopicz Kadwiga, nr świad. 1011; 1944 Koziarska Halina Stanisława, nr świad. 1062; 1944 Krzehlik Ewa, nr świad. 1066; 1944 Kurcman Alicja Danuta, nr świad. 1006; 1944 Linkowska Janina, nr świad. 1064; 1944 Lisowska Jadwiga Weronika, nr świad. 1045; 1944 Matuszewski Zbigniew Henryk, nr świad. 1056; 1944 Miller Józef, nr świad. 1041; 1944 Niemczycki Tadeusz, nr świad. 1029; 1944 Ostrowski Andrzej, nr świad. 1022; 1944 Oszczepalińska Zofia Emilia, nr świad. 1007; 1944 Peda Jerzy, nr świad. 1057; 1944 Rodak Tadeusz, nr świad. 1093; 1944 Sielski Aleksander, nr świad. 1027; 1944 Sikorski Stanisław, nr świad. 1079; 1944 Siwecka Danuta, nr świad. 1020; 1944 Szczepański Jerzy Roman, nr świad. 1077; 1944 Śniegocki Bolesław Alfons, nr świad. 1015; 1944 Wilkosz Irena, nr świad. 1081; 1944 Witkowski Jan, nr świad. 1078; 1944 Wolniewicz Waldemar, nr świad. 1060; 1944 Woźniak Danuta, nr świad. 1090; 1944 Woźniak Henryk, nr świad. 1046; 1944 Wróbel Krystyna, nr świad. 1003; 1944 Wróbel Zygmunt, nr świad. 1034; 1944 Zajiček Edward Tadeusz Jan, nr świad. 1035; 1944 Zalewska Marianna Katarzyna, nr świad. 1012
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; 423; ; ; 183; brak świadectwa nr 1024; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/124
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1101-1200); 1945-1946
hasła indeksu: 1940 Mamont Krystyna, nr świad. 1103; 1940 Offierska Hanna, nr świad. 1198; 1941 Bilewicz Zofia, nr świad. 1170; 1941 Sałek Edward Kazimierz, nr świad. 1196; 1941 Wojciechowska Jadwiga, nr świad. 1102; 1942 Białowąs Antoni, nr świad. 1107; 1942 Boguszewska Krystyna, nr świad. 1163; 1942 Czarnecki Leonard, nr świad. 1112; 1942 Dałek Stanisław, nr świad. 1189; 1942 Domańska Janina, nr świad. 1124; 1942 Domański Zygmunt, nr świad. 1114; 1942 Hunter Zdzisław, nr świad. 1116; 1942 Jakimiak Walentyna, nr świad. 1115; 1942 Karpus Bronisława, nr świad. 1130; 1942 Kliszewska Stanisława, nr świad. 1126; 1942 Kossowski Antoni, nr świad. 1128; 1942 Kozłowski Bronisław, nr świad. 1131; 1942 Lipowski Wiktor, nr świad. 1122; 1942 Litwiniak Zofia Kazimiera, nr świad. 1101; 1942 Lorene Józef, nr świad. 1121; 1942 Luba Jerzy, nr świad. 1175; 1942 Nurek Stanisław, nr świad. 1171; 1942 Olasiński Marian, nr świad. 1136; 1942 Paprocka Irena, nr świad. 1200; 1942 Pasek-Paszkowski Edmund, nr świad. 1140; 1942 Piński Tadeusz, nr świad. 1135; 1942 Pomarański Stanisław Tadeusz, nr świad. 1195; 1942 Popkowska Janina, nr świad. 1134; 1942 Prasuła Stanisław, nr świad. 1133; 1942 Sadowski Marian, nr świad. 1150; 1942 Smoliński Zdzisław, nr świad. 1146; 1942 Suchotin Nina, nr świad. 1185; 1942 Szczepański Henryk, nr świad. 1151; 1942 Szpunar Jadwiga, nr świad. 1147; 1942 Tejchert Janina, nr świad. 1149; 1942 Uszyński Zenobiusz, nr świad. 1158; 1942 Wolska Krystyna, nr świad. 1153; 1943 Baryłkiewicz Zofia, nr świad. 1106; 1943 Chmielewski Stanisław, nr świad. 1174; 1943 Człapiński Mieczysław, nr świad. 1164; 1943 Gałecki Mieczysław, nr świad. 1143; 1943 Graczyk Jan, nr świad. 1192; 1943 Gwiazda Ireneusz, nr świad. 1166; 1943 Kalisiak Czesław, nr świad. 1180; 1943 Kolenda Zygmunt, nr świad. 1172; 1943 Kołakowska Maria Wanda, nr świad. 1199; 1943 Król Stanisława, nr świad. 1104; 1943 Kubiczek Zofia, nr świad. 1105; 1943 Olczyk Jerzy, nr świad. 1162; 1943 Przybył Adam, nr świad. 1141; 1943 Skociński Jan, nr świad. 1187; 1943 Słubicki Jerzy, nr świad. 1168; 1943 Stajszczak Halina, nr świad. 1186; 1943 Uszyńska Danuta, nr świad. 1157; 1943 Waliszewski Jan, nr świad. 1155; 1943 Zwanicki Tadeusz, nr świad. 1167; 1944 Bogucka Halina, nr świad. 1108; 1944 Brodnicka Wanda, nr świad. 1109; 1944 Brudnicka Danuta, nr świad. 1110; 1944 Cesarska Krystyna, nr świad. 1111; 1944 Czajkowski Bohdan, nr świad. 1179; 1944 Czerniszewicz Bagdan, nr świad. 1159; 1944 Degórska Barbara, nr świad. 1113; 1944 Dziugieł Jan, nr świad. 1181; 1944 Ebinger Tadeusz, nr świad. 1178; 1944 Filutowski Witold, nr świad. 1184; 1944 Folant Stefan, nr świad. 1120; 1944 Gierłowska Jadwiga, nr świad. 1161; 1944 Godlewski Stanisław, nr świad. 1193; 1944 Gogolewska Wiktoria, nr świad. 1118; 1944 Grabowska Alicja, nr świad. 1117; 1944 Gutowska Maria, nr świad. 1119; 1944 Kaczorowski Tadeusz, nr świad. 1160; 1944 Kasprzak Krystyna, nr świad. 1125; 1944 Kiciewicz Irena, nr świad. 1127; 1944 Kleniewski Jerzy Henryk, nr świad. 1182; 1944 Kopytkowa Anna, nr świad. 1129; 1944 Łuszkiewicz Wincenty, nr świad. 1165; 1944 Marynowska Halina, nr świad. 1173; 1944 Michalik Zbigniew, nr świad. 1123; 1944 Montwiłł Mieczysław, nr świad. 1177; 1944 Mościcki Mieczysław, nr świad. 1138; 1944 Müller Tadeusz, nr świad. 1191; 1944 Naruszewicz Melania, nr świad. 1137; 1944 Papież Helena, nr świad. 1132; 1944 Puderewski Stanisław, nr świad. 1194; 1944 Renek Marian, nr świad. 1139; 1944 Santarek Ryszard, nr świad. 1176; 1944 Saternus Maria, nr świad. 1148; 1944 Sławiński Zbigniew, nr świad. 1190; 1944 Smogoszewska Bogusława Weronika, nr świad. 1197; 1944 Sokolnicki Jan Kazimierz, nr świad. 1145; 1944 Spuś Henryk, nr świad. 1169; 1944 Stroiński Konrad, nr świad. 1183; 1944 Sulimirski Kazimierz, nr świad. 1144; 1944 Szeppe Hanna, nr świad. 1142; 1944 Walewski Zbigniew, nr świad. 1156; 1944 Wojciechowski Władysław, nr świad. 1152; 1944 Wolff Barbara, nr świad. 1154; 1944 Zalewski Zbigniew Stanisław, nr świad. 1188
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.311; ; ; 184; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/125
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1201-1300); 1945-1946
hasła indeksu: 0000 Drużny Czesław, nr świad. 1209; 0000 Nasierowska Irena, nr świad. 1278; 0000 Piasecki Jerzy, nr świad. 1217; 0000 Siemiradzki Hieronim, nr świad. 1263; 1932 Sztern Władysław, nr świad. 1222; 1936 Lüth Janina Wanda, nr świad. 1223; 1938 Cieślik Jadwiga, nr świad. 1219; 1938 Grudkowski Józef Edward, nr świad. 1220; 1938 Wiśniewski Stanisław, nr świad. 1221; 1939 Brodniewicz Alfred, nr świad. 1275; 1939 Kowalczyk Zygmunt, nr świad. 1229; 1939 Topór-Telecki Bolesław Bogumił, nr świad. 1211; 1940 Kłopotowska Wanda Maria, nr świad. 1202; 1940 Okraszewska Władysława, nr świad. 1299; 1940 Parol Antoni, nr świad. 1238; 1940 Siemiarska Maria, nr świad. 1241; 1940 Sniegucki Wiktor, nr świad. 1246; 1941 Bartold Aleksander, nr świad. 1298; 1941 Jaroszczyńska Helena, nr świad. 1258; 1941 Kozaczuk Halina Felicja, nr świad. 1205; 1941 Nowakowska Zofia, nr świad. 1206; 1941 Sadowski Marian, nr świad. 1259; 1942 Buchalski Czesław , nr świad. 1214; 1942 Cyfracka Alina Krystyna, nr świad. 1276; 1942 Florczak Stefan, nr świad. 1250; 1942 Gąbińska Celestyna Zofia, nr świad. 1273; 1942 Gimpel Maria, nr świad. 1237; 1942 Grzegorzewska Maria, nr świad. 1201; 1942 Jancewicz Janusz, nr świad. 1254; 1942 Karasiewicz Zenon Zbigniew, nr świad. 1248; 1942 Kuśmierska-Oldyńska Wiktoria, nr świad. 1268; 1942 Mickiewicz Ligia, nr świad. 1253; 1942 Mierzejewska Krystyna, nr świad. 1204; 1942 Mikulski Zdzisław, nr świad. 1261; 1942 Olachowski Józef, nr świad. 1297; 1942 Olewkiewicz Tadeusz, nr świad. 1296; 1942 Orzechowska Ewa Stanisława, nr świad. 1203; 1942 Oziemski Stanisław, nr świad. 1218; 1942 Piotrowski Stanisław Ryszard, nr świad. 1291; 1942 Pytlak Janina, nr świad. 1270; 1942 Rotter Zofia, nr świad. 1239; 1942 Rylski Leszek, nr świad. 1216; 1942 Stempniak Leonard, nr świad. 1249; 1942 Stosio Stanisław, nr świad. 1231; 1942 Szczepański Mieczysław, nr świad. 1235; 1942 Zaremba Wiesława Maria, nr świad. 1256; 1942Orzechowski Zdzisław, nr świad. 1280; 1943 Bieńkowska Wanda Krystyna, nr świad. 1279; 1943 Bieńkowski Władysław, nr świad. 1234; 1943 Bikowski Aleksander, nr świad. 1260; 1943 Bogusławski Andrzej, nr świad. 1282; 1943 Domurat Jerzy, nr świad. 1283; 1943 Gałczyńska Zofia, nr świad. 1213; 1943 Gimpel Tadeusz, nr świad. 1208; 1943 Golus Kazimierz, nr świad. 1272; 1943 Jankowski Jan, nr świad. 1300; 1943 Kołodziejski Jan, nr świad. 1228; 1943 Krzemiński Bogdan Jerzy, nr świad. 1236; 1943 Lachowicz Jerzy, nr świad. 1281; 1943 Lemancewicz Alicja, nr świad. 1257; 1943 Nierabitowska Krystyna, nr świad. 1226; 1943 Ogonek Halina Helena, nr świad. 1295; 1943 Olek Irena, nr świad. 1207; 1943 Poderalska Danuta, nr świad. 1244; 1943 Porzybut Władysław Michał, nr świad. 1245; 1943 Półtorak Stanisław, nr świad. 1277; 1943 Rogoliński Henryk, nr świad. 1287; 1943 Rutkowski Zygmunt, nr świad. 1274; 1943 Truszewska Danuta, nr świad. 1243; 1943 Węgrzecki Jerzy, nr świad. 1224; 1943 Wieniawski Julian, nr świad. 1289; 1943 Wojnakowska Halina, nr świad. 1212; 1943 Wysocki Zygmunt Edward, nr świad. 1240; 1944 Cichocki Zygmunt, nr świad. 1271; 1944 Czerwiński Tadeusz, nr świad. 1251; 1944 Filipunas Wacław; 1944 Filipunas Wacław Władysław, nr świad. 1292; 1944 Grodziński Jerzy, nr świad. 1232; 1944 Kamiński Andrzej, nr świad. 1266; 1944 Kierych Eugeniusz, nr świad. 1265; 1944 Klimaszewska Irena, nr świad. 1230; 1944 Król Krystyna, nr świad. 1269; 1944 Kruszewski Witold, nr świad. 1285; 1944 Książkiewicz Bogusław, nr świad. 1247; 1944 Łukaszewski Waldemar, nr świad. 1233; 1944 Malanowski Zbigniew, nr świad. 1284; 1944 Modrzewski Jerzy, nr świad. 1215; 1944 Nagórski Wojciech, nr świad. 1294; 1944 Obertyński Olgierd, nr świad. 1290; 1944 Oswald Andrzej, nr świad. 1255; 1944 Paszko Feliks, nr świad. 1227; 1944 Piskorz Jerzy, nr świad. 1286; 1944 Rogoziński Stefan, nr świad. 1288; 1944 Sobczyński Edward, nr świad. 1264; 1944 Sopek Zdzisław, nr świad. 1292; 1944 Szemborski Romuald, nr świad. 1267; 1944 Tsirbe Tadeusz, nr świad. 1252; 1944 Ufnal Marian, nr świad. 1242; 1944 Węgłowski Romuald, nr świad. 1293; 1944 Wojciechowska Irena, nr świad. 1210; 19943 Osmólski Andrzej, nr świad. 1262
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k. 432; ; ; 185; brak świadectwa nr 1225; ; ; ; -;
sygnatura: 72/2093/0/126
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1301-1400); 1945-1946
hasła indeksu: 1940 Tomala Alicja, nr świad. 1387; 1941 Stosio Barbara, nr świad. 1390; 1941 Zakrzewski Miron Alojzy, nr świad. 1393; 1942 Adamski Jerzy, nr świad. 1328; 1942 Chabalewski Stefan, nr świad. 1332; 1942 Dąbrowski Marian, nr świad. 1310; 1942 Górski Stanisław, nr świad. 1338; 1942 Grzegorzewska Eleonora, nr świad. 1384; 1942 Hahn Edmund, nr świad. 1389; 1942 Klein Stanisław, nr świad. 1345; 1942 Kozłowski Stanisław Wit, nr świad. 1381; 1942 Krupski Czesław, nr świad. 1350; 1942 Krzysztofkiewicz Izabella, nr świad. 1352; 1942 Laboch Jadwiga, nr świad. 1353; 1942 Lech Jan, nr świad. 1354; 1942 Migała Dobrosława, nr świad. 1388; 1942 Morawska Helena, nr świad. 1360; 1942 Pawłowicz Aleksandra, nr świad. 1394; 1942 Pawłowska Zofia, nr świad. 1362; 1942 Piotrowska Zofia, nr świad. 1363; 1942 Siedlecki Marian Stanisław, nr świad. 1392; 1942 Stawicka Zofia, nr świad. 1369; 1942 Trojanowski Aleksander, nr świad. 1372; 1942 Trusiewicz Jan, nr świad. 1382; 1942 Wyporek Jan, nr świad. 1322; 1942 Zabłocka Irena, nr świad. 1315; 1942 Żebrowska Janina, nr świad. 1377; 1943 Agojdz Zygmunt, nr świad. 1303; 1943 Banaś Wojciech, nr świad. 1309; 1943 Białecki Wacław, nr świad. 1329; 1943 Błońska Zofia, nr świad. 1400; 1943 Chobot Janina, nr świad. 1331; 1943 Ciemniewska Natalia, nr świad. 1333; 1943 Czerski Tadeusz, nr świad. 1320; 1943 Dąbrowska Janina, nr świad. 1335; 1943 Giblewski Bogumił, nr świad. 1337; 1943 Gogolewski Jerzy, nr świad. 1380; 1943 Grzywacz Czesław, nr świad. 1339; 1943 Hofman Halina, nr świad. 1341; 1943 Jagodzińska Kazimiera, nr świad. 1343; 1943 Kisielewska Janina, nr świad. 1344; 1943 Koptas Stefan, nr świad. 1305; 1943 Kowalczyk Jan, nr świad. 1314; 1943 Kralkowska Weronika, nr świad. 1349; 1943 Królak Czesław, nr świad. 1307; 1943 Kukawski Stanisław, nr świad. 1351; 1943 Laguna Magdalena, nr świad. 1306; 1943 Lekan Halina, nr świad. 1304; 1943 Lipińska Jadwiga, nr świad. 1355; 1943 Mandecka Danuta, nr świad. 1321; 1943 Nurek Ignacy, nr świad. 1399; 1943 Ołdachowski Bernard, nr świad. 1361; 1943 Półkośnik Jan, nr świad. 1386; 1943 Przyszychowski Jerzy Kazimierz, nr świad. 1301; 1943 Szkudlarek Maria Kazimiera, nr świad. 1385; 1943 Tkaczyk Zdzisław; 1943 Tkaczyk Zdzisław Wojciech, nr świad. 1311; 1943 Wlaźnik Edward, nr świad. 1397; 1943 Zabłocki Władysław, nr świad. 1375; 1943 Zakrzewska Kazimiera, nr świad. 1379; 1944 Bardadin Kazimierz, nr świad. 1317; 1944 Borwicka Irena, nr świad. 1330; 1944 Bujak Krystyna, nr świad. 1395; 1944 Cymmer Tadeusz, nr świad. 1308; 1944 Czajka Kazimierz, nr świad. 1334; 1944 Galuba Stefan, nr świad. 1336; 1944 Guzowska Hanna, nr świad. 1396; 1944 Jasińska Halina, nr świad. 1342; 1944 Kładowska Maria, nr świad. 1346; 1944 Kosarzewska Zofia, nr świad. 1347; 1944 Koziełło Irena, nr świad. 1348; 1944 Latoszek Jadwiga, nr świad. 1326; 1944 Lipnicki Tadeusz, nr świad. 1356; 1944 Łubizińska Stanisława, nr świad. 1302; 1944 Matkowska Janina, nr świad. 1357; 1944 Miller Eugeniusz, nr świad. 1359; 1944 Miłoch Krystyna, nr świad. 1358; 1944 Nowacka Hanna Sabina, nr świad. 1323; 1944 Pachan Marian, nr świad. 1313; 1944 Pstrzoch Danuta, nr świad. 1364; 1944 Pytlewski Marek, nr świad. 1316; 1944 Radzikowski Antoni Wincenty, nr świad. 1324; 1944 Romańczyk Ryszard, nr świad. 1365; 1944 Rutkowski Ignacy, nr świad. 1366; 1944 Sławińska Jadwiga, nr świad. 1367; 1944 Słowikowski Jerzy, nr świad. 1391; 1944 Steckiewicz Zofia, nr świad. 1368; 1944 Szamańska Irena, nr świad. 1340; 1944 Szyszko Janina, nr świad. 1371; 1944 Świdrowska Halina, nr świad. 1370; 1944 Tomaszewska Aleksandra, nr świad. 1398 i 907; 1944 Trzeciecki Jerzy, nr świad. 1318; 1944 Wilk Józef, nr świad. 1312; 1944 Winczarek Helena, nr świad. 1373; 1944 Wójcik Eugeniusz, nr świad. 1319; 1944 Wrzorek Irena, nr świad. 1374; 1944 Zawisza Helena, nr świad. 1325; 1944 Zwoliński Eugeniusz, nr świad. 1376; 1944 Żapińska Stefania, nr świad. 1327; 1944 Życzyńska Leokadia, nr świad. 1378
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.312; ; ; 186; brak świadectwa nr 1383; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/127
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1401-1500); 1945-1946
hasła indeksu: 0000 Sokolnicki Eugeniusz, nr świad. 1475; 1938 Doberski Kazimierz, nr świad. 1462; 1939 Kacperska Maria, nr świad. 1403; 1939 Konecki Zygmunt, nr świad. 1463; 1940 Kicowska Stanisława, nr świad. 1448; 1940 Kowalska Helena, nr świad. 1498; 1940 Maciszewska Irena Halina, nr świad. 1497; 1941 Błaszczyk Helena, nr świad. 1430; 1941 Błaszczyk Kazimierz, nr świad. 1431; 1941 Brzozowska Zofia, nr świad. 1456; 1941 Cybulska Romana Władysława, nr świad. 1488; 1941 Kowalska Halina, nr świad. 1434; 1941 Multański Adam Szczepan, nr świad. 1499; 1941 Rupniewski Sławomir, nr świad. 1482; 1941 Sapińska Krystyna Stanisława, nr świad. 1486; 1941 Włodarska Maria Henryka, nr świad. 1446; 1942 Bednarski Seweryn, nr świad. 1473; 1942 Chrzanowski Jan, nr świad. 1411; 1942 Dalak Marian, nr świad. 1458; 1942 Dąbrowski Jerzy Antoni, nr świad. 1457; 1942 Ezupowicz Zygmunt Mścisław, nr świad. 1484; 1942 Gągała Stanisław, nr świad. 1455; 1942 Giagolen-Herbaczewska Wiktoria, nr świad. 1414; 1942 Gotz Mieczysław Kazimierz, nr świad. 1423; 1942 Jakubowski Ignacy, nr świad. 1495; 1942 Kawka Zdzisław, nr świad. 1460; 1942 Krzzemińska Danuta Romana, nr świad. 1492; 1942 Kujawski Bronisław, nr świad. 1425; 1942 Kurzewski Wiktor Apolinary, nr świad. 1496; 1942 Kusek Eligia, nr świad. 1466; 1942 Majewski Stanisław, nr świad. 1415; 1942 Markowska Janina, nr świad. 1407; 1942 Nowicka Jadwiga Barbara, nr świad. 1452; 1942 Wojtkowski Stanisław, nr świad. 1426; 1942 Zerych Hanna Maria, nr świad. 1471; 1942 Znój Maria Antonina, nr świad. 1408; 1943 Betliński Kazimierz, nr świad. 1443; 1943 Białek Sławomir, nr świad. 1428; 1943 Chaciński Henryk, nr świad. 1474; 1943 Dziubczyński Antoni Franciszek, nr świad. 1438; 1943 Gdowska Danuta, nr świad. 1490; 1943 Gołębiowski Henryk, nr świad. 1483; 1943 Hampel Wiesław Jan Anastazy, nr świad. 1433; 1943 Janikowski Tadeusz, nr świad. 1432; 1943 Kaczmarek Zofia, nr świad. 1416; 1943 Kisiołek Jerzy Tadeusz, nr świad. 1442; 1943 Kołtuniak Paweł, nr świad. 1402; 1943 Kostro Helena, nr świad. 1422; 1943 Kubicki Jerzy, nr świad. 1491; 1943 Kujawski Jerzy, nr świad. 1464; 1943 Nałęcka Ida Małgorzata, nr świad. 1487; 1943 Pachowski Mieczysław, nr świad. 1421; 1943 Pawłowicz Janina, nr świad. 1427; 1943 Pogorzelski Stefan, nr świad. 1413; 1943 Pośnik Bogusław, nr świad. 1461; 1943 Puchtówna Aleksandra, nr świad. 1406; 1943 Rechnio Mieczysław Zbigniew, nr świad. 1401; 1943 Robińska Halina, nr świad. 1404; 1943 Siejówna Aurelia Irma, nr świad. 1451; 1943 Skóra Jan, nr świad. 1418; 1943 Skórzewski Włodzimierz, nr świad. 1419; 1943 Socha Romualda, nr świad. 1405; 1943 Szczepańczyk Czesław, nr świad. 1454; 1943 Waleron Irena, nr świad. 1478; 1943 Wodzińska Aleksandra , nr świad. 1479; 1943 Wojdal Jerzy, nr świad. 1439; 1943 Wojtowicz Stanisław, nr świad. 1467; 1943 Wójcicka Mirosława, nr świad. 1477; 1943 Zaradny Stanisław, nr świad. 1472; 1943 Życki Jan Wiesław, nr świad. 1481; 1944 Bodych Jerzy Tadeusz, nr świad. 1436; 1944 Chełstowski Stanisław, nr świad. 1437; 1944 Dziliński Eugeniusz Paweł, nr świad. 1420; 1944 Idzikowski Jerzy, nr świad. 1412; 1944 Kaliwoda Jadwiga Stanisława, nr świad. 1489; 1944 Krężel Mieczysław, nr świad. 1476; 1944 Kuręda Czesław, nr świad. 1469; 1944 Landau Danuta, nr świad. 1435; 1944 Lubiszowska Bożenna, nr świad. 1500; 1944 Łopaciński Stanisław, nr świad. 1449; 1944 Malesa Jan, nr świad. 1493; 1944 Meissner Witold, nr świad. 1450; 1944 Nierychlewski Tadeusz, nr świad. 1441; 1944 Olszyński Wiesław, nr świad. 1444; 1944 Pakulski Janusz, nr świad. 1429; 1944 Patrycy Leonard, nr świad. 1470; 1944 Piłatowicz Jan, nr świad. 1485; 1944 Retelska Lucyna, nr świad. 1410; 1944 Rudzki Roman, nr świad. 1468; 1944 Szabłowska Janina, nr świad. 1494; 1944 Szabłowski Hipolit, nr świad. 1459; 1944 Szałowska Kazimiera, nr świad. 1453; 1944 Zaborowski Bolesław, nr świad. 1417; 1944 Zagórski Kazimierz, nr świad. 1480; 1944 Zakrzewski Stefan, nr świad. 1440; 1944 Zapolski Stefan, nr świad. 1424; 1944 Zarzycki Ryszard, nr świad. 1445; 1947 Kwas Tadeusz, nr świad. 1447; 19944 Pikulski Tadeusz, nr świad. 1409; Kujawski Arkadiusz, nr świad. 1465
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.445; ; ; 187; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/128
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1501-1600); 1945-1946
hasła indeksu: 1939 Mularczyk Edmund, nr świad. 1511; 1940 Kotowska Maria, nr świad. 1546; 1940 Łabęcka Janina, nr świad. 1517; 1940 Mostowicz Jadwiga, nr świad. 1520; 1941 Daniszewska Maria Halina, nr świad. 1544; 1941 Piechocki Leonard Wojciech, nr świad. 1573; 1941 Wakuliński Florian, nr świad. 1515; 1941 Wojciechowska Melania, nr świad. 1582; 1941 Zakrzewska Maria, nr świad. 1557; 1942 Augustyńska Jadwiga Antonina, nr świad. 1510; 1942 Baryłko Mieczysław, nr świad. 1525; 1942 Bielecka Janina, nr świad. 1583; 1942 Dąbrowska Anna Danuta, nr świad. 1588; 1942 Fruboes Alfred, nr świad. 1534; 1942 Kierczuk Zygmunt, nr świad. 1562; 1942 Krzeszewski Roman Bogumił, nr świad. 1514; 1942 Lejman Wanda Helena, nr świad. 1552; 1942 Lipka Danuta, nr świad. 1589; 1942 Mikołajczyk Romuald, nr świad. 1543; 1942 Narożna Jadwiga, nr świad. 1521; 1942 Niesłuchowski Zdzisław, nr świad. 1509; 1942 Okoński Jerzy, nr świad. 1568; 1942 Pankowska Halina, nr świad. 1567; 1942 Piasecki Jerzy Bronisław, nr świad. 1503; 1942 Piątkowska Danuta, nr świad. 1545; 1942 Pobielska Stanisława, nr świad. 1505; 1942 Sawińska Lucyna, nr świad. 1585; 1942 Sawiński Władysław, nr świad. 1584; 1942 Turkowski Tadeusz, nr świad. 1559; 1942 Wojnicz z Andrzejewskich Wanda, nr świad. 1571; 1942 Wójcik Wanda Maria, nr świad. 1512; 1942 Zaborowska Krystyna, nr świad. 1560; 1942 Zając Tadeusz, nr świad. 1519; 1942 Zambrzuska Eugenia, nr świad. 1563; 1942 Żbikowska Janina, nr świad. 1554; 1943; 1943 Baranowska Danuta, nr świad. 1532; 1943 Brzozowski Zygmunt, nr świad. 1577; 1943 Chomicki Leszek, nr świad. 1529; 1943 Czsjkowski Lucjan, nr świad. 1522; 1943 Dmowski Czesław, nr świad. 1528; 1943 Duszczyk Sabina, nr świad. 1547; 1943 Dziubczyńska Janina, nr świad. 1565; 1943 Głowacka Maria, nr świad. 1574; 1943 Górski Tomasz, nr świad. 1556; 1943 Henneberg Witold, nr świad. 1506; 1943 Herod Alicja, nr świad. 1504; 1943 Jasiński Zbigniew, nr świad. 1594; 1943 Kowalski Zbigniew, nr świad. 1592; 1943 Kupczyk Maria, nr świad. 1581; 1943 Nowak Leokadia, nr świad. 1526; 1943 Nowicki Kazimierz, nr świad. 1564; 1943 Osterczy Krystyna, nr świad. 1539; 1943 Pokoska Hanna, nr świad. 1593; 1943 Pszyńska Halina Zofia, nr świad. 1548; 1943 Ronowicz Łucja Maria, nr świad. 1576; 1943 Rykowski Roman, nr świad. 1566; 1943 Skiba Zdzisław, nr świad. 1523; 1943 Sobótka Wanda Stanisława, nr świad. 1580; 1943 Szymanowska Archangela, nr świad. 1527; 1943 Tomaszewska Jadwiga, nr świad. 1558; 1943 Trzcińska Maria, nr świad. 1579; 1943 Wasiutyńska Katarzyna, nr świad. 1542; 1943 Więckowski Zbigniew, nr świad. 1555; 1943 Wilatowska Janina Barbara, nr świad. 1553; 1943 Wiśniewski Jan, nr świad. 1508; 1944 Andrzejak Jan, nr świad. 1591; 1944 Bielecki Mieczysław Andrzej, nr świad. 1537; 1944 Bielecki Stanisław, nr świad. 1536; 1944 Ciołkowski Zdzisław, nr świad. 1569; 1944 Cybulska Krystyna, nr świad. 1551; 1944 Czajkowska Lila Maria, nr świad. 1502; 1944 Dymek Piotr Paweł, nr świad. 1595; 1944 Dziurzyński Zbigniew, nr świad. 1513; 1944 Florczyk Józef, nr świad. 1570; 1944 Frankowski Józef, nr świad. 1524; 1944 Gmachowski Jerzy Stanisław, nr świad. 1600; 1944 Gniewosz Janusz, nr świad. 1535; 1944 Henneberg Jacek, nr świad. 1507; 1944 Jagiełło Zdzisław, nr świad. 1531; 1944 Kamińska Janina, nr świad. 1518; 1944 Kiedrzyński Zdzisław, nr świad. 1587; 1944 Kisielewski Tadeusz, nr świad. 1530; 1944 Kondziałkiewicz Zofia, nr świad. 1590; 1944 Kronenberg Irena, nr świad. 1598; 1944 Kubak Zbigniew, nr świad. 1575; 1944 Kulesza Jerzy, nr świad. 1501; 1944 Loryński Ryszard, nr świad. 1586; 1944 Maciejewska Pelagia Franciszka, nr świad. 1572; 1944 Mastalerz Maryla, nr świad. 1540; 1944 Michalec Tadeusz, nr świad. 1561; 1944 Mikołajczyk Bronisław, nr świad. 1541; 1944 Mitrocki Grzegorz Janusz, nr świad. 1578; 1944 Owsianka Irena, nr świad. 1538; 1944 Palus Ryszard Stanisław, nr świad. 1596; 1944 Podkowińska Wanda, nr świad. 1599; 1944 Warsztocki Kazimierz, nr świad. 1597; 1944 Wierzbicka Stefania Ziofia, nr świad. 1550; 1944 Wojtaś Marian, nr świad. 1533; 1944 Wucow Rajmund Leszek, nr świad. 1516; Warówna Halina, nr świad. 1549
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k. 412; ; ; 188; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/129
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1601-1700); 1945-1946
hasła indeksu: 0000 Boboli Edmund, nr świad. 1674; 1940 Cwajgart-Rzetelska Alicja, nr świad. 1678; 1940 Miszczuk Kazimierz, nr świad. 1607; 1941 Banaszewicz-Banaszewski Stanisław, nr świad. 1624; 1941 Bogdanowicz Eugeniusz, nr świad. 1654; 1941 Chrostowski Henryk, nr świad. 1680; 1941 Dubrawski Ambroży, nr świad. 1652; 1941 Gotowiec Piotr, nr świad. 1685; 1941 Jagieliński Marian Zdzisław, nr świad. 1694; 1941 Jambor Zdzisław Witold, nr świad. 1673 1941 Janmbor Zdzisław Witold, nr świad. 1673; 1941 Kozłoss Halina Irena, nr świad. 1658; 1941 Lewandowska Zofia, nr świad. 1641; 1941 Michalska Waleria, nr świad. 1616; 1941 Milczarski Zzbigniew Walerian, nr świad. 1700; 1941 Pietrzak Janina, nr świad. 1667; 1941 Raczyński Zygmunt, nr świad. 1614; 1941 Skrzypczak Cecylia Elżbieta, nr świad. 1637; 1941 Zielińska Zofia, nr świad. 1655; 1942 Bałdyga Piotr, nr świad. 1690; 1942 Bawarska Krystyna, nr świad. 1697; 1942 Białek Krystyna, nr świad. 1676; 1942 Bogusławski Stefan, nr świad. 1691; 1942 Bukowska Anna Seweryna, nr świad. 1613; 1942 Dąbrowski Stanisław, nr świad. 1634; 1942 Gomuła Zofia, nr świad. 1642; 1942 Gramotkow Michał, nr świad. 1627; 1942 Kalisiak Halian, nr świad. 1631; 1942 Kisieliński Henryk, nr świad. 1633; 1942 Kobylecki Jan, nr świad. 1681; 1942 Kowalski Wacław, nr świad. 1638; 1942 Kozerski Stanisław, nr świad. 1692; 1942 Krzeczkowska Zofia, nr świad. 1665; 1942 Łatkiewicz Elżnieta, nr świad. 1661; 1942 Łempicki Jerzy, nr świad. 1632; 1942 Miłkowska Janina, nr świad. 1668; 1942 Pniewska Barbara, nr świad. 1606; 1942 Radziecki Marian, nr świad. 1625; 1942 Strzelczyn Jan, nr świad. 1617; 1942 Szabrański Henryk, nr świad. 1684; 1942 Wajnberger Henryk, nr świad. 1602; 1942 Zakrzewska Alicja, nr świad. 1696; 1943 Bobrowski Tadeusz, nr świad. 1608; 1943 Bondarczuk Irena, nr świad. 1620; 1943 Brzozowski Jan Henryk, nr świad. 1679; 1943 Chrząszczewska Halina, nr świad. 1657; 1943 Czarnecka Maria Alicja, nr świad. 1604; 1943 Czernikiewicz Halina, nr świad. 1619; 1943 Dominiak Marian, nr świad. 1693; 1943 Dworak Eugeniusz, nr świad. 1682; 1943 Jarosz Władysław, nr świad. 1648; 1943 Kostro Henryk, nr świad. 1618; 1943 Kozicki Józef Stefan, nr świad. 1659; 1943 Kulesza Zdzisław, nr świad. 1677; 1943 Marianna Piasecka, nr świad. 1630; 1943 Nagy Zbigniew, nr świad. 1611; 1943 Nowakowska Jadwiga, nr świad. 1650; 1943 Ostrowska Halina, nr świad. 1643; 1943 Pyrek Helena, nr świad. 1664; 1943 Rakowska Zofia, nr świad. 1644; 1943 Skoczeń Czesława, nr świad. 1686; 1943 Szczepaniak Stanisław, nr świad. 1601; 1943 Szwajk Witold, nr świad. 1662; 1943 Wyszomirski Zdzisław, nr świad. 1626; 1944 Adaszek Janina, nr świad. 1656; 1944 Beroud Ludwik, nr świad. 1666; 1944 Borowska Maria, nr świad. 1639; 1944 Cieślak Stanisław, nr świad. 1612; 1944 Gaik Jerzy, nr świad. 1698; 1944 Gaj Helena, nr świad. 1663; 1944 Gałecki Zdzisław, nr świad. 1649; 1944 Górczyński Tadeusz, nr świad. 1636; 1944 Gruchalski Bogusław, nr świad. 1671; 1944 Grzędzianka Barbara, nr świad. 1623; 1944 Grzyb Maria, nr świad. 1640; 1944 Gzylewski Jerzy, nr świad. 1687; 1944 Jaszkowski Jerzy, nr świad. 1688; 1944 Kołodziejski Eryk, nr świad. 1629; 1944 Kopiński Ryszard Jan Aleksander, nr świad. 1603; 1944 Kowalska Danuta, nr świad. 1646; 1944 Kwiatkowska Wanda, nr świad. 1615; 1944 Magdziak Władysław, nr świad. 1622; 1944 Małecki Arkadiusz, nr świad. 1651; 1944 Michałowska Halina, nr świad. 1669; 1944 Nahajski Stanisław, nr świad. 1670; 1944 Niżyński Zbigniew, nr świad. 1635; 1944 Noga Edward, nr świad. 1609; 1944 Pękala Stanisław, nr świad. 1628; 1944 Pskiet Jerzy, nr świad. 1689; 1944 Rogatko Antoni, nr świad. 1660; 1944 Rosłaniec Helena Barbara, nr świad. 1672; 1944 Skirzyński Henryk, nr świad. 1653; 1944 Skirżyński Ryszard, nr świad. 1699; 1944 Tomaszewski Wiesław, nr świad. 1605; 1944 Trzpil Irena, nr świad. 1675; 1944 Wardecki Zbigniew, nr świad. 1683; 1944 Wierzchucka Bronisława, nr świad. 1645; 1944 Wolska Stanisława Barbara, nr świad. 1695; 1944 Żórawski Zbigniew, nr świad. 1647; 1962 Kaniewski Eugeniusz, nr świad. 1621
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.403; ; ; 189; brak świadectwa nr 1610; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/130
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1701-1800); 1945-1946
hasła indeksu: 1939 Parada Aleksander, nr świad. 1799; 1940 Marońska Krystyna, nr świad. 1720; 1940 Polówna Halina, nr świad. 1758; 1940 Sawicki Kazimierz, nr świad. 1754; 1940 Sielski Lucjan, nr świad. 1784; 1940 Wrzesińska Maria, nr świad. 1782; 1940 Życzyńska Janina, nr świad. 1741; 1941 Bogacki Wacław, nr świad. 1748; 1941 Brochocki Witold, nr świad. 1780; 1941 Cacko Eleonora, nr świad. 1742; 1941 Deles Tadeusz, nr świad. 1706; 1941 Dutkiewicz Andrzej, nr świad. 1792; 1941 Gawrońska Krystyna Helena, nr świad. 1790; 1941 Grabowicz Barbara, nr świad. 1779; 1941 Grodzka Irena, nr świad. 1771; 1941 Hryniewiecki Wiesław Marian, nr świad. 1773; 1941 Kalbarczyk Janina, nr świad. 1786; 1941 Kamińska Kazimiera, nr świad. 1776; 1941 Mrowiński Wacław Jan, nr świad. 1750; 1941 Rześniowiecka Zofia Halina, nr świad. 1744; 1941 Siedlecka Alicja, nr świad. 1735; 1941 Sikora Zdzisław, nr świad. 1791; 1941 Zabrodzka Konstancja, nr świad. 1795; 1941 Żyszkowski Marian Józef, nr świad. 1749; 1942 Celiński Bogdan, nr świad. 1732; 1942 Cibor Halina, nr świad. 1719; 1942 Cichońska Halina, nr świad. 1772; 1942 Cwil Ryszard, nr świad. 1707; 1942 Gliński Felicjan Roman, nr świad. 1729; 1942 Głuchowska Jadwiga, nr świad. 1770; 1942 Hertel Maria, nr świad. 1785; 1942 Komorowski Jan, nr świad. 1716; 1942 Kostecki Bronisław, nr świad. 1796; 1942 Kowalewski Henryk, nr świad. 1783; 1942 Krzyżanowska Halina, nr świad. 1739; 1942 Kuśmierek Zofia, nr świad. 1722; 1942 Leszak Janina, nr świad. 1726; 1942 Lipiński Tadeusz, nr świad. 1709; 1942 Łuczycka Irena, nr świad. 1768; 1942 Marciniak Antoni, nr świad. 1765; 1942 Marynowicz Zygmunt, nr świad. 1712; 1942 Murawska Janina, nr świad. 1723; 1942 Ordak Maria, nr świad. 1747; 1942 Piróg Halina, nr świad. 1721; 1942 Rosochacka Irena, nr świad. 1781; 1942 Ruciński Jan Władysław, nr świad. 1763; 1942 Sikora Bronisław, nr świad. 1703; 1942 Sław Tadeusz, nr świad. 1788; 1942 Słomiak Janina, nr świad. 1789; 1942 Stancelewicz Józefa, nr świad. 1727; 1942 Staszewska Irena Władysława, nr świad. 1777; 1942 Szymelis Helena, nr świad. 1764; 1942 Wiatrowska Hanna, nr świad. 1733; 1942 Zaborska Wanda, nr świad. 1728; 1943 Bielecka Krystyna, nr świad. 1762; 1943 Boniecka Zofia, nr świad. 1702; 1943 Doroszewski Rajmund, nr świad. 1794; 1943 Dudziński Zygmunt, nr świad. 1745; 1943 Kidzińska Kalina, nr świad. 1797; 1943 Kowalska Alicja, nr świad. 1793; 1943 Kucharski Władysław, nr świad. 1731; 1943 Lachman Maria Danuta, nr świad. 1737; 1943 Larwiński Jan, nr świad. 1736; 1943 Lesiak Jan, nr świad. 1718; 1943 Leśniak Zdzisław, nr świad. 1713; 1943 Michta Zofia, nr świad. 1769; 1943 Obłękowski Ryszard, nr świad. 1756; 1943 Osiecka Maria, nr świad. 1717; 1943 Porczyńska Maria, nr świad. 1752; 1943 Stępniak Witold Łukasz, nr świad. 1755; 1943 Szubiakiewicz-Spirydion Zenon, nr świad. 1724; 1944 Barbaro Marek, nr świad. 1728; 1944 Bob Roman Jan, nr świad. 1714; 1944 Chojecki Zygmunt, nr świad. 1746; 1944 Dmowski Kazimierz, nr świad. 1787; 1944 Drwęski Andrzej Lech, nr świad. 1708; 1944 Grabarczyk Irena, nr świad. 1761; 1944 Janicka Maria Władysława, nr świad. 1730; 1944 Jaskułowski Zbigniew Józef, nr świad. 1734; 1944 Kłósek Wanda, nr świad. 1759; 1944 Koczyk Stefan Tadeusz, nr świad. 1766; 1944 Kondziałkiewicz Janina, nr świad. 1740; 1944 Kulikowska Maria Barbara, nr świad. 1743; 1944 Kwiatkowski Stanisław Alfred, nr świad. 1775; 1944 Kwiatkowski Stanisław, nr świad. 1757; 1944 Olisiewicz Hanna Jadwiga, nr świad. 1705; 1944 Ostas Zdzisław, nr świad. 1704; 1944 Pankiewicz Władysław, nr świad. 1715; 1944 Piechnik Stanisław, nr świad. 1753; 1944 Piotrowska Alina, nr świad. 1710; 1944 Piórkowski Henryk, nr świad. 1701; 1944 Pużakówna Maria, nr świad. 1800; 1944 Radzicki Zbigniew, nr świad. 1738; 1944 Sawicka Jadwiga, nr świad. 1778; 1944 Sikorski Henryk, nr świad. 1711; 1944 Sokołowska Władysława Zofia, nr świad. 1774; 1944 Walkiewicz Zofia, nr świad. 1760; 1944 Wieczorek Czesław, nr świad. 1751; 1944 Zebura Janusz, nr świad. 1725; 1967 Akimow Jerzy, nr świad. 1767
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.412; ; ; 190; brak świadectwa nr 1798; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/131
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1801-1900); 1945-1946
hasła indeksu: 0000 Paszkiewicz Tomasz Wojciech, nr świad. 1807; 0000 Winciorek Zygmunt, nr świad. 1881; 1940 Forysiak Alicja Sabina, nr świad. 1818; 1940 Kobyłkówna Maria Magdalena, nr świad. 1839; 1940 Lassota Halina, nr świad. 1851; 1940 Nejman Tadeusz Jerzy Janusz, nr świad. 1878; 1940 Zaliwska Irena, nr świad. 1841; 1941 Gołaszewski Michał, nr świad. 1861; 1941 Gwiazda Helena, nr świad. 1813; 1941 Ludkiewicz Jerzy, nr świad. 1845; 1941 Magnuska Barbara Janina, nr świad. 1838; 1941 Piątkowski Tadeusz, nr świad. 1821; 1941 Podgórska Krystyna, nr świad. 1857; 1941 Skibińska Halina, nr świad. 1846; 1941 Stępniak Krystyna, nr świad. 1803; 1941 Tarasiewicz Jan, nr świad. 1862; 1942 Bartnicki Zdzisław Aleksander, nr świad. 1824; 1942 Bąkowski Władysław, nr świad. 1873; 1942 Bednarska Jadwiga, nr świad. 1801; 1942 Bogucka Janina, nr świad. 1833; 1942 Bogutek Józef, nr świad. 1816; 1942 Bucholc Henryk, nr świad. 1896; 1942 Dąbrowska Barbara , nr świad. 1814; 1942 Drzewiecki Ryszard, nr świad. 1849; 1942 Goc Daniela, nr świad. 1858; 1942 Iwański Feliks Józef, nr świad. 1822; 1942 Janik Zbigniew, nr świad. 1812; 1942 Jankowski Edmund, nr świad. 1894; 1942 Kakiet Stefan Marian, nr świad. 1883; 1942 Kassner Anita, nr świad. 1826; 1942 Kłopotowska Wanda, nr świad. 1863; 1942 Kowalik Józef Stanisław, nr świad. 1884; 1942 Kurzawa Janina, nr świad. 1850; 1942 Lewkowicz Aleksandra, nr świad. 1843; 1942 Makuła Józefa, nr świad. 1893; 1942 Mencel Mieczysław Józef, nr świad. 1844; 1942 Milik Janina, nr świad. 1808; 1942 Pankowski Andrzej Antoni, nr świad. 1827; 1942 Pilewska Irena, nr świad. 1811; 1942 Ruszczyńska Jadwiga, nr świad. 1882; 1942 Sobotkowska Janina, nr świad. 1860; 1942 Stefański Artur Mikołaj, nr świad. 1869; 1942 Strzałkowski Jan, nr świad. 1889; 1942 Swoboda Halina, nr świad. 1852; 1942 Wolański Zdzisław, nr świad. 1867; 1942 Zwoliński Mieczysław, nr świad. 1886; 1942 Żaboklicka Irena, nr świad. 1870; 1943 Burakowski Zbigniew Jerzy, nr świad. 1855; 1943 Cretti Zofia Helena, nr świad. 1805; 1943 Dubińska Jadwiga, nr świad. 1835; 1943 Gąsior Bronisław, nr świad. 1887; 1943 Gruca Alicja, nr świad. 1823; 1943 Grzelewski Lech, nr świad. 1804; 1943 Hrabyk Maciej, nr świad. 1832; 1943 Huskowski Tadeusz, nr świad. 1898; 1943 Kęsik Wiesława Ewa, nr świad. 1871; 1943 Klimek Czesław Janusz, nr świad. 1875; 1943 Łachniak Stefan, nr świad. 1830; 1943 Łozińska Danuta, nr świad. 1847; 1943 Opatowski Aleksander, nr świad. 1876; 1943 Pal Ryszard, nr świad. 1866; 1943 Pasternak Jadwiga, nr świad. 1842; 1943 Pecha Józef Antoni, nr świad. 1809; 1943 Piekarska Jadwiga Maria, nr świad. 1802; 1943 Płuska Jadwiga, nr świad. 1831; 1943 Rociek Bolesław, nr świad. 1888; 1943 Samulska Barbara Katarzyna, nr świad. 1840; 1943 Szydełko Wanda Maria, nr świad. 1885; 1943 Świątek Jan, nr świad. 1880; 1943 Wardyński Witold, nr świad. 1877; 1943 Witkowski Benedykt, nr świad. 1806; 1943 Wołowiec Stanisław, nr świad. 1837; 1943 Zelko Leokadia, nr świad. 1859; 1943 Ziółkowska Teodozja, nr świad. 1868; 1944 Adamczyk Piotr Kazimierz, nr świad. 1825; 1944 Bątkiewicz Eugeniusz, nr świad. 1817; 1944 Budzyński Jan, nr świad. 1891; 1944 Dylewski Jerzy, nr świad. 1874; 1944 Florczak Zofia, nr świad. 1815; 1944 Hinel Andrzej, nr świad. 1872; 1944 Jarosz Ludwik Marceli, nr świad. 1834; 1944 Jarosz Tadeusz Ryszard, nr świad. 1810; 1944 Kacprzak Kazimierz, nr świad. 1890; 1944 Kłabska Irena, nr świad. 1853; 1944 Kołodziejska Halina Krystyna, nr świad. 1836; 1944 Kruszewski Janusz, nr świad. 1829; 1944 Łamejko Marian, nr świad. 1897; 1944 Muszalski Zbigniew, nr świad. 1854; 1944 Olszewski Aleksander, nr świad. 1819; 1944 Olszewski Zbigniew, nr świad. 1900; 1944 Rudnicki Ryszard, nr świad. 1864; 1944 Sęp Irena Maria, nr świad. 1899; 1944 Sierakiewicz Maria Karolina, nr świad. 1848; 1944 Sikorski Józef, nr świad. 1865; 1944 Skibiński Kazimierz, nr świad. 1879; 1944 Strubińska Janina, nr świad. 1820; 1944 Strumiłowski Radosław, nr świad. 1892; 1944 Wyszyński Norbert, nr świad. 1895; 1944 Zdanowicz Lech, nr świad. 1828
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.408; ; ; 191; brak świadectwa nr 1856; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/132
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 1901-2000); 1945-1946
hasła indeksu: 1940 Dąbkowska Stanisława, nr świad. 1904; 1940 Jeżewska Halina, nr świad. 1912; 1940 Klimczuk Zdzisław, nr świad. 1937; 1940 Lewandowski Mieczysław, nr świad. 1957; 1941 Adamczewski Zdzisław, nr świad. 1959; 1941 Dąbrowski Zygmunt Jerzy, nr świad. 1961; 1941 Dunun-Wąsowicz Halina Maria, nr świad. 1979; 1941 Dzięgielewska Stanisława Zofia, nr świad. 1902; 1941 Koryzna Michał, nr świad. 1905; 1941 Oleksak Henryk, nr świad. 1954; 1941 Radzymińska Halina, nr świad. 1938; 1941 Ryński Władysław Henryk, nr świad. 1998; 1942 Błaszczykowska Janina, nr świad. 1915; 1942 Chudzikiewicz Ryszard Jerzy, nr świad. 1948; 1942 Czekajewski Edward Tomasz, nr świad. 1955; 1942 Dobrska Zofia Anna Maria, nr świad. 1992; 1942 Frejdlich Jadwiga Aleksandra, nr świad. 1958; 1942 Gawałkiewicz Joanna, nr świad. 1903; 1942 Grobel Kazimiera Czesława, nr świad. 1936; 1942 Jankowska Lucyna, nr świad. 1933; 1942 Jankowski Władysław, nr świad. 1951; 1942 Kowalska Irena, nr świad. 1935; 1942 Łodziński Wojciech, nr świad. 1913; 1942 Michalska Irena, nr świad. 1977; 1942 Opatowska Barbara, nr świad. 1973; 1942 Paderewski Eugeniusz, nr świad. 2000; 1942 Remiszewski Ryszard Zenon, nr świad. 1943; 1942 Rogalski Wacław, nr świad. 1964; 1942 Rogińska Stanisława, nr świad. 1923; 1942 Sej Zdzisław Edward, nr świad. 1924; 1942 Smulski Tadeusz Błażej, nr świad. 1994; 1942 Staroń Bolesław, nr świad. 1953; 1942 Stępień Jadwiga, nr świad. 1925; 1942 Węgielewska Krystyna Maria, nr świad. 1952; 1942 Zapadko Jerzy Aleksander, nr świad. 1986; 1942 Zawadzki Kazimierz, nr świad. 1942; 1942 Ziółkowski Jan, nr świad. 1949; 1943 Bakal Lucyna, nr świad. 1968; 1943 Beck Artur, nr świad. 1956; 1943 Bochenek Danuta, nr świad. 1981; 1943 Boczkowska Władysława, nr świad. 1989; 1943 Charasiński Kazimierz, nr świad. 1974; 1943 Cholewińska Barbara, nr świad. 1970; 1943 Danaj Regina, nr świad. 1907; 1943 Imroth Barbara, nr świad. 1906; 1943 Jeżewski Zdzisław, nr świad. 1972; 1943 Kalisiak Ryszard, nr świad. 1911; 1943 Kowalewski Edmund, nr świad. 1931; 1943 Krzymowski Janusz, nr świad. 1932; 1943 Laskowska Jadwiga, nr świad. 1929; 1943 Łukaszczyk Józef, nr świad. 1918; 1943 Marszałek Jerzy Czesław, nr świad. 1939; 1943 Nastawska Helena, nr świad. 1980; 1943 Olędzki Stanisław, nr świad. 1947; 1943 Osielska Janina Maria, nr świad. 1967; 1943 Pawlik Mieczysław Ryszard, nr świad. 1928; 1943 Piotrowska Stanisława, nr świad. 1983; 1943 Sakowicz Jadwiga, nr świad. 1940; 1943 Skoczeń Czesława, nr świad. 1901; 1943 Stępkowski Franciszek, nr świad. 1985; 1943 Strzygocki Jan, nr świad. 1926; 1943 Szadkowski Janusz, nr świad. 1960; 1943 Szulczewski Zbigniew Józef, nr świad. 1990; 1943 Zachorewicz Hanna, nr świad. 1941; 1943 Zakwaska Anna, nr świad. 1976; 1944 Abramczyk Irena Wacława, nr świad. 1962; 1944 Adaszkiewicz Antoni, nr świad. 1944; 1944 Bartkowska Hanna, nr świad. 1982; 1944 Bedełek Wacław, nr świad. 1916; 1944 Beluch Ryszard, nr świad. 1908; 1944 Brzezińska Wanda, nr świad. 1914; 1944 Danielak Czesław, nr świad. 1917; 1944 Domańska Helena, nr świad. 1987; 1944 Grad Zdzisław Józef Mieczysław, nr świad. 1984; 1944 Grochulski Edward, nr świad. 1997; 1944 Janiszewski Józef, nr świad. 1996; 1944 Kiełsznia Anna, nr świad. 1991; 1944 Kosieradzka Zofia, nr świad. 1965; 1944 Kowalski Kazimierz, nr świad. 1978; 1944 Miller Antoni, nr świad. 1919; 1944 Musiał Feliks, nr świad. 1950; 1944 Nartowski Zbigniew, nr świad. 1920; 1944 Nawrocka Hanna, nr świad. 1945; 1944 Piotrowski Jan, nr świad. 1921; 1944 Popławski Kazimierz, nr świad. 1993; 1944 Praszczyńska Zofia, nr świad. 1975; 1944 Pruszyński Zygmunt, nr świad. 1922; 1944 Rosochowicz Maria, nr świad. 1930; 1944 Sabowicz Roman, nr świad. 1971; 1944 Siodłowska Maria Wanda, nr świad. 1963; 1944 Skalska Janina, nr świad. 1966; 1944 Skoczeń Mieczysław, nr świad. 1946; 1944 Syrkiewicz Henryk, nr świad. 1999; 1944 Szczęsny Kazimierz, nr świad. 1909; 1944 Szkiłłądź Jerzy, nr świad. 1995; 1944 Sztucka Alicja, nr świad. 1969; 1944 Świstak Wanda, nr świad. 1910; 1944 Zwan Zdzisława, nr świad. 1988; 1944 Zwierzchoniewska Maria, nr świad. 1927
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.366; ; ; 192; brak świadectwa nr 1934; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/133
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 2001-2100); 1946-1947
hasła indeksu: -; 1940 Dembowska Hanna, nr świad. 2078; 1940 Fabjański Jerzy, nr świad. 2020; 1940 Klimczewska Czesława, nr świad. 2017; 1941 Barankiewicz Kazimierz Józef, nr świad. 2045; 1941 Cendrowski Henryk, nr świad. 2032; 1941 Dobkowski Jerzy, nr świad. 2011; 1941 Ferenc Marian Józef, nr świad. 2061; 1941 Kamiński Stanisław, nr świad. 2007; 1941 Kowalewska Irena, nr świad. 2083; 1941 Kubiczek Halina, nr świad. 2089; 1941 Molak Jadwiga, nr świad. 2057; 1941 Zielińska Anna, nr świad. 2068; 1942 Biernacki Tomasz, nr świad. 2015; 1942 Biernat Henryk, nr świad. 2095; 1942 Burdziński Zbigniew, nr świad. 2063; 1942 Chłond Irena, nr świad. 2041; 1942 Donaj Maria, nr świad. 2051; 1942 Dziubański Andrzej, nr świad. 2026; 1942 Gasidło Stanisława, nr świad. 2044; 1942 Gasidło Władysława, nr świad. 2040; 1942 Gliński Tadeusz, nr świad. 2019; 1942 Ihnatowicz Światowid Franciszek, nr świad. 2074; 1942 Kamiński Zbigniew, nr świad. 2049; 1942 Klarżuk Stanisława, nr świad. 2077; 1942 Kozakiewicz Tadeusz, nr świad. 2079; 1942 Kwiatkowski Jacek Włodzimierz Maria Ludwik, nr świad. 2001; 1942 Makowski Zygmunt Stanisław, nr świad. 2075; 1942 Modrakowski Andrzej, nr świad. 2086; 1942 Ożerski Włodzimierz, nr świad. 2029; 1942 Parol Wacława, nr świad. 2037; 1942 Ptaszyńska Henryka, nr świad. 2059; 1942 Rembalska Stefania, nr świad. 2024; 1942 Romanowski Lech, nr świad. 2058; 1942 Smoliński Wacław Romuald, nr świad. 2031; 1942 Straus Jerzy Jakób, nr świad. 2070; 1942 Weichert Elżbieta Julia, nr świad. 2092; 1942 Wiatr Zdzisław Rajmund, nr świad. 2052; 1942 Witoszyński Stanisław, nr świad. 2081; 1942 Wojcicka Alina Antonina, nr świad. 2096; 1942 Woźniak Czesław, nr świad. 2054; 1943 Bęski Zdzisław, nr świad. 2100; 1943 Burakowska Irena, nr świad. 2069; 1943 Czekański Zenon Antoni, nr świad. 2094; 1943 Domański Tadeusz, nr świad. 2027; 1943 Dziergwa Henryk, nr świad. 2073; 1943 Dzwonkowski Tadeusz, nr świad. 2067; 1943 Gilarski Ryszard, nr świad. 2042; 1943 Kaszewska Jadwiga, nr świad. 2038; 1943 Kwiatkowska Irena, nr świad. 2088; 1943 Laskowska Kazimiera, nr świad. 2056; 1943 Latoszek Jan, nr świad. 2071; 1943 Liwska Janina, nr świad. 2035; 1943 Michota Ryszard, nr świad. 2014; 1943 Nowak Kazimierz, nr świad. 2010; 1943 Pal Maria, nr świad. 2039; 1943 Pietraszek Henryk, nr świad. 2097; 1943 Reiss Maria, nr świad. 2065; 1943 Romańczyk Danuta, nr świad. 2028; 1943 Skoczylas Krystyna Zofia, nr świad. 2090; 1943 Szarkowski Kazimierz, nr świad. 2050; 1943 Szwarc Kazimierz, nr świad. 2047; 1943 Witwicki Witold, nr świad. 2034; 1943 Włodarczyk Jerzy, nr świad. 2048; 1943 Wójcik Józef, nr świad. 2003; 1943 Żyźniewska Ludomira, nr świad. 2036; 1944 Banasikowski Jerzy, nr świad. 2033; 1944 Barszcz Kazimierz, nr świad. 2091; 1944 Bińczyk Teodor, nr świad. 2093; 1944 Cieślik Janina, nr świad. 2082; 1944 Czarnecka Maria, nr świad. 2018; 1944 Depczyk Stefan, nr świad. 2072; 1944 Gankiewicz Jerzy, nr świad. 2080; 1944 Grabarczyk Zygmunt, nr świad. 2013; 1944 Jakubowska Maria Wanda, nr świad. 2084; 1944 Janiec Marian Ignacy, nr świad. 2087; 1944 Kędziorek Feliks, nr świad. 2016; 1944 Kowalik Anna, nr świad. 2023; 1944 Kraś Ludwik, nr świad. 2006; 1944 Kubiak Bogusław, nr świad. 2076; 1944 Kulas Tadeusz, nr świad. 2066; 1944 Malara Wacław Ignacy, nr świad. 2005; 1944 Nosińska Wanda, nr świad. 2060; 1944 Nosińska Zofia, nr świad. 2064; 1944 Paderewski Pociej Włodzimierz, nr świad. 2002; 1944 Pilewski Witold, nr świad. 2030; 1944 Rembalska Gertruda Helena, nr świad. 2025; 1944 Retman Eugeniusz, nr świad. 2055; 1944 Róża Jerzy, nr świad. 2098; 1944 Sieradzan Wiesław, nr świad. 2008; 1944 Skrzycki Janusz, nr świad. 2046; 1944 Stamberger Alicja, nr świad. 2009; 1944 Szewczyk Jerzy, nr świad. 2021; 1944 Średnicki Radosław, nr świad. 2022; 1944 Wiatr Zdzisław Rajmund, nr świad. 2053; 1944 Winczewski Edward, nr świad. 2043; 1944 Wojtucki Władysław, nr świad. 2099; 1944 Wolańska Urszula, nr świad. 2004; 1944 Zaczkiewicz Stanisława, nr świad. 2085; 1944 Zarębski Jerzy Norbert, nr świad. 2012
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.133; ; ; 193; brak świadectwa nr 2062; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/134
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 2101-2200); 1945-1947
hasła indeksu: 0000 Styfi Oskar, nr świad. 2184; 1940 Czech Janina, nr świad. 2135; 1940 Hajdukiewicz Jan, nr świad. 2173; 1940 Szkoda Maria Ludwika, nr świad. 2107; 1941 Kotawski Henryk Karol, nr świad. 2152; 1941 Kowalczyk Kazimierz, nr świad. 2164; 1941 Toczyłowska Stanisława, nr świad. 2198; 1941 Toczyński Tadeusz, nr świad. 2126; 1941 Zaręba Marian Stanisław, nr świad. 2178; 1942 Bruliński Eligiusz, nr świad. 2170; 1942 Czachowski Włodzimierz Stanisław, nr świad. 2131; 1942 Czajka Eugenia, nr świad. 2174; 1942 Gałączkowska Jadwiga, nr świad. 2138; 1942 Górzyński Ryszard, nr świad. 2154; 1942 Herbst Wanda, nr świad. 2129; 1942 Jarosiński Jerzy, nr świad. 2133; 1942 Kowalczyk Alfred, nr świad. 2183; 1942 Kowalczyk Stanisława, nr świad. 2130; 1942 Krajewska Urszula Zdzisława, nr świad. 2136; 1942 Krawczyński Józef, nr świad. 2172; 1942 Loeffler-Zbrożyna Barbara, nr świad. 2108; 1942 Meissner Jerzy, nr świad. 2194; 1942 Michalska Eugenia, nr świad. 2191; 1942 Molier Marek Marian, nr świad. 2179; 1942 Mroczek Halina Elżbieta, nr świad. 2134; 1942 Pankowska Hanna, nr świad. 2142; 1942 Pielak Henryk, nr świad. 2157; 1942 Prosińska Maria, nr świad. 2189; 1942 Pstruszeńska Irena Aniela, nr świad. 2159; 1942 Schielberg Eugeniusz, nr świad. 2169; 1942 Siwiński Kazimierz, nr świad. 2151; 1942 Sokalski Zbigniew, nr świad. 2150; 1942 Sygieda Julia, nr świad. 2132; 1942 Wisiorowski Edward, nr świad. 2115; 1942 Włodyga Stanisław, nr świad. 2112; 1942 Wójcik Maria, nr świad. 2167; 1942 Zbrożyna Antoni Jacek, nr świad. 2109; 1943 Adamiec Zenon, nr świad. 2119; 1943 Barej Helena, nr świad. 2182; 1943 Dmowski Jerzy, nr świad. 2160; 1943 Dorożyńska Olga, nr świad. 2168; 1943 Dudziński Zdzisław, nr świad. 2162; 1943 Gorecki Mirosław, nr świad. 2102; 1943 Kuligowski Zdzisław, nr świad. 2110; 1943 Kwaśniewska Halina, nr świad. 2116; 1943 Ledzicki Jan, nr świad. 2158; 1943 Lubiński Jerzy Janusz, nr świad. 2121; 1943 Łgowski Wiesław, nr świad. 2144; 1943 Migura Jerzy, nr świad. 2137; 1943 Odechowski Marek, nr świad. 2141; 1943 Pawłowicz Alojzy, nr świad. 2149; 1943 Piotrowska Janina Henryka, nr świad. 2111; 1943 Podkomorzy Irena, nr świad. 2190; 1943 Potocki Tadeusz, nr świad. 2185; 1943 Przybysławski Jerzy, nr świad. 2128; 1943 Przygoński Jerzy, nr świad. 2166; 1943 Radwański Jerzy, nr świad. 2171; 1943 Romanowicz Ewa, nr świad. 2127; 1943 Rzepkiewicz Krystyna Barbara, nr świad. 2123; 1943 Skarbiński Stanisław Edmund, nr świad. 2199; 1943 Skowroński Mieczysław, nr świad. 2104; 1943 Suryn Anna Maria, nr świad. 2101; 1943 Szost Ryszard, nr świad. 2106; 1943 Todur Zofia, nr świad. 2197; 1943 Wasik Zygmunt, nr świad. 2193; 1943 Wiatr Mieczysław, nr świad. 2120; 1943 Wierzbowski Jerzy Władysław, nr świad. 2143; 1943 Witkowska Romana, nr świad. 2117; 1943 Zdybicki Kazimierz, nr świad. 2146; 1943 Zielińska Halina Irena, nr świad. 2139; 1943 Zygmunt Wanda, nr świad. 2145; 1943 Żelaski Janusz, nr świad. 2186; 1944 Atabegiszwili Jerzy, nr świad. 2196; 1944 Bobrowski Zdzisław, nr świad. 2103; 1944 Budzich Mieczysław, nr świad. 2145; 1944 Filipkiewicz Stefan, nr świad. 2165; 1944 Haas Stanisław, nr świad. 2114; 1944 Konwicki Henryk, nr świad. 2176; 1944 Kowalski Marian, nr świad. 2148; 1944 Kubicki Eugeniusz, nr świad. 2161; 1944 Kupczyński Aleksander, nr świad. 2147; 1944 Lipiński Witold, nr świad. 2181; 1944 Miszkurka Konstanty, nr świad. 2125; 1944 Niewiadomska Jadwiga, nr świad. 2105; 1944 Niewiadomska Janina, nr świad. 2188; 1944 ochociński Krzysztof, nr świad. 2156; 1944 Pałuszny Antoni, nr świad. 2124; 1944 Pełka Feliksa, nr świad. 2180; 1944 Serafin Janina, nr świad. 2195; 1944 Sitkowski Julian Feliks, nr świad. 2163; 1944 Sobol Bogusław, nr świad. 2200; 1944 Taube Anna, nr świad. 2192; 1944 Tessaro Danuta Maria, nr świad. 2118; 1944 Wierciński Stefan, nr świad. 2140; 1944 Więckowski Aleksander, nr świad. 2175; 1944 Wojterkowski Zbigniew Maciej, nr świad. 2122; 1944 Wójcik Zbigniew, nr świad. 2177; 1944 Zowczak Zbigniew, nr świad. 2155
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.406; ; ; 194; brak świadectw nr 2113, 2153, 2187; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/135
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 2201-2300); 1945-1947
hasła indeksu: 1940 Czubak Jerzy, nr świad. 2282; 1940 Dobrowolski Stanisław, nr świad. 2279; 1940 Kleczkowski Zygmunt, nr świad. 2237; 1940 Kuckowski Henryk, nr świad. 2281; 1940 Malinowska Hanna, nr świad. 2202; 1940 Traczyk Barbara, nr świad. 2289; 1940 Wasilewski Wacław, nr świad. 2271; 1941 Ciarkowski Tadeusz, nr świad. 2299; 1941 Gromkiewicz Jadwiga, nr świad. 2246; 1941 Gwiazdowski Henryk, nr świad. 2280; 1941 Kalinowski Tadeusz-Jan, nr świad. 2221; 1941 Kuźmińska Zofia-Helena, nr świad. 2297; 1941 Michalski Feliks, nr świad. 2242; 1941 Mosiński Stefan, nr świad. 2295; 1941 Odoliński Kazimierz, nr świad. 2283; 1941 Orłowski Andrzej, nr świad. 2233; 1941 Paschalis-Jakubowicz Janusz-Maria, nr świad. 2256; 1941 Pindras Henryk, nr świad. 2269; 1941 Rudnicki Juliusz, nr świad. 2243; 1941 Szabłowski Mieczysław Antoni-Eugeniusz, nr świad. 2260; 1941 Wawer Władysław-Stefan, nr świad. 2207; 1942 Biernacka Barbara, nr świad. 2222; 1942 Boguszewska Halina-Wiktoria, nr świad. 2241; 1942 Cezak Stanisław, nr świad. 2204; 1942 Chrapowicka Irena, nr świad. 2216; 1942 Dworczyk Mieczysław, nr świad. 2214; 1942 Gabrysiewicz Zofia, nr świad. 2267; 1942 Gąsowski Antoni, nr świad. 2255; 1942 Gębski Tadeusz, nr świad. 2212; 1942 Kleczkowski Zygmunt, nr świad. 2238; 1942 Kościerza Halina, nr świad. 2270; 1942 Kujawa Adela, nr świad. 2248; 1942 Kwieciński Zdzisław-Kazimierz, nr świad. 2229; 1942 Majewski Jerzy Michał-Stafan, nr świad. 2227; 1942 Malinowski Tomasz-Hieronim, nr świad. 2234; 1942 Orynek Irena, nr świad. 2201; 1942 Ozierski Zbigniew, nr świad. 2293; 1942 Pakuła Henryk, nr świad. 2217; 1942 Pieczywko Zofia-Alicja, nr świad. 2251; 1942 Rogowska Janina, nr świad. 2210; 1942 Rogulska Leokadia-Barbara, nr świad. 2277; 1942 Sokólski Wiesław-Ludomir, nr świad. 2220; 1942 Stanisławski Bohdan, nr świad. 2224; 1942 Tarłowska Zofia-Czesława, nr świad. 2252; 1942 Waszczuk Bolesław, nr świad. 2254; 1942 Wierzbicki Henryk-Piotr, nr świad. 2218; 1942 Wierzchowski Piotr, nr świad. 2287; 1942 Woldan Jan, nr świad. 2253; 1943 Bald Wacław, nr świad. 2265; 1943 Bartniczek Władysława, nr świad. 2215; 1943 Berdecki Andrzej-Piotr, nr świad. 2230; 1943 Białas Mieczysław, nr świad. 2290; 1943 Borzym Barbara-Maria, nr świad. 2209; 1943 Ćwikliński Tomasz, nr świad. 2231; 1943 Dłuski Władysław, nr świad. 2225; 1943 Hellwig Tadeusz-Jan, nr świad. 2257; 1943 Kleinschmidt Tadeusz-Aleksander, nr świad. 2285; 1943 Klimek Zbigniew, nr świad. 2268; 1943 Kulicki Zbigniew, nr świad. 2288; 1943 Leszczyński Henryk, nr świad. 2259; 1943 Płócieńczak Zdzisław, nr świad. 2266; 1943 Ruge Zofia, nr świad. 2250; 1943 Sadowski Tadeusz, nr świad. 2273; 1943 Sporzyński Jerzy, nr świad. 2203; 1943 Toczyski Zygmunt-Wiesław, nr świad. 2228; 1943 Walewski Witold-Marian, nr świad. 2278; 1943 Wiśniewski Stefan, nr świad. 2232; 1943 Wodzińska Aleksandra, nr świad. 2298; 1943 Zelenay Tadeusz Zygmunt, nr świad. 2235; 1944 Brensztajn Helena-Alicja, nr świad. 2205; 1944 Cholewa Krystyna, nr świad. 2244; 1944 Cuzek Ryszard, nr świad. 2226; 1944 Czuba Zbigniew Tomasz, nr świad. 2292; 1944 Domański Zdzisław, nr świad. 2296; 1944 Domialski Henryk, nr świad. 2208; 1944 Domialski Stanisław, nr świad. 2274; 1944 Fijołkówna Janina, nr świad. 2291; 1944 Jeznach Jerzy, nr świad. 2286; 1944 Kasperowicz Irena, nr świad. 2239; 1944 Komosówna Hanna-Janina, nr świad. 2247; 1944 Kośnik Jerzy, nr świad. 2264; 1944 Kowalski Jerzy, nr świad. 2223; 1944 Kutzner Henryk, nr świad. 2206; 1944 Maciejewska Zofia, nr świad. 2276; 1944 Makuła Zdzisław, nr świad. 2213; 1944 Młodzianowska Krystyna, nr świad. 2245; 1944 Nowicki Tadeusz, nr świad. 2300; 1944 Policewicz Barbara-Bogumiła, nr świad. 2249; 1944 Robińska Janina, nr świad. 2275; 1944 Rymkiewicz Tadeusz, nr świad. 2240; 1944 Skalska Jadwiga-Halina, nr świad. 2258; 1944 Skarbiński Adam-Wiktor, nr świad. 2219; 1944 Sobczak Wacław, nr świad. 2296; 1944 Sośnicki Jerzy Adam, nr świad. 2272; 1944 Strzemecki Kazimierz, nr świad. 2263; 1944 Szczyperski Leon, nr świad. 2284; 1944 Tokarewicz Józef, nr świad. 2261; 1944 Wardecki Aleksander, nr świad. 2262; 1944 Wiśniewski Stanisław, nr świad. 2211; 1944 Woroniecki Zbigniew, nr świad. 2236; 1944 Zabłocki Tomasz, nr świad. 2294
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.427; ; ; 195; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/136
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 2301-2370); 1945-1947
hasła indeksu: 1940 Banatkowicz Zofia, nr świad. 2327; 1940 Neklaws Krystyna-Maria, nr świad. 2325; 1940 Olszewski Stefan, nr świad. 2326; 1940 Wessenberg Irena, nr świad. 2348; 1941 Buszko Maria-Eugenia, nr świad. 2328; 1941 Lachowski Jerzy, nr świad. 2337; 1941 Schönwalder Stanisław, nr świad. 2314; 1942 Buczek Bolesław-Janusz, nr świad. 2313; 1942 Czaplicka Stanisława, nr świad. 2353; 1942 Forysiak Mieczysław, nr świad. 2318; 1942 Gerlicz Aleksander, nr świad. 2317; 1942 Ideikowski Czesław, nr świad. 2366; 1942 kosiarski Adam, nr świad. 2351; 1942 Kryszak Henryk, nr świad. 2358; 1942 Kuśmierz Ryszard, nr świad. 2331; 1942 Laskowska Barbara-Leokadia, nr świad. 2343; 1942 Machlaj Karol, nr świad. 2359; 1942 Myszkowska Irena, nr świad. 2355; 1942 Płoński Stefan, nr świad. 2304; 1942 Siemiński Kazimierz-Błażej, nr świad. 2341; 1942 Sioda Henryk, nr świad. 2347; 1942 Skowrońska Maria, nr świad. 2323; 1942 Stąpel Czesław Henryk-Marian, nr świad. 2333; 1942 Szafrańska Stanisława, nr świad. 2344; 1942 Szczotkowski Henryk-Seweryn, nr świad. 2309; 1942 Szymański Wacław, nr świad. 2312; 1942 Szyrma Henryk-Wacław, nr świad. 2370; 1942 Waszczuk Mieczysław-Wacław, nr świad. 2320; 1943 Babczuk Franciszek, nr świad. 2306; 1943 Derlikowski Jerzy, nr świad. 2335; 1943 Derulski Zygmunt-Józef, nr świad. 2350; 1943 Kocewiak Witold, nr świad. 2363; 1943 Korulska Halina, nr świad. 2349; 1943 Krzysztoporski Jan, nr świad. 2354; 1943 Łubek Janusz-Tadeusz, nr świad. 2352; 1943 Malinowski Tadeusz-Hubert, nr świad. 2329; 1943 Mieszkowska Janina, nr świad. 2368; 1943 Mortko Edward-Szczepan, nr świad. 2367; 1943 Muklanowicz Janusz Henryk, nr świad. 2302; 1943 Olszewski Jerzy, nr świad. 2369; 1943 Ordza Urszula, nr świad. 2330; 1943 Oskierko Stanisław-Józef, nr świad. 2321; 1943 Rostkowski Stanisław, nr świad. 2305; 1943 Rybak Edward, nr świad. 2345; 1943 Sadczykow-Dulski Włodzimierz, nr świad. 2301; 1943 Stala Aleksander, nr świad. 2356; 1943 Wudkiewicz Johann, nr świad. 2310; 1943 Zieliński Józef, nr świad. 2365; 1944 Andrzejewski Zbigniew, nr świad. 2336; 1944 Borkowski Franciszek, nr świad. 2357; 1944 Brym Zbigniew-Bohdan, nr świad. 2362; 1944 Chodorowska Lucyna, nr świad. 2339; 1944 Czapiga Halina-Teofila, nr świad. 2340; 1944 Gaszyn Maria-Alicja, nr świad. 2315; 1944 Hoffman Sławomir-Grzegorz, nr świad. 2342; 1944 Kaczorek Tadeusz, nr świad. 2332; 1944 Kajkowska Krystyna, nr świad. 2338; 1944 Korczak Henryk, nr świad. 2308; 1944 Koss Maria, nr świad. 2364; 1944 Kotówna Zofia, nr świad. 2307; 1944 Kurowska Janina, nr świad. 2311; 1944 Małczyński Ryszard, nr świad. 2324; 1944 Mikietta Ryszard, nr świad. 2316; 1944 Nogowski Zbigniew, nr świad. 2360; 1944 Prokopczyk Anna-Czesława, nr świad. 2361; 1944 Prüffer Stanisław, nr świad. 2334; 1944 Robaczyński Lech, nr świad. 2322; 1944 Skrzywan Jerzy-Kazimierz, nr świad. 2346; 1944 Szymańska Hanna, nr świad. 2319
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.301; ; ; ; 2303; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/137
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 2371-2420); 1947-1948
hasła indeksu: 1940 Lazarowicz Wiesław, nr świad. 2385; 1940 Matych Halina-Maria, nr świad. 2371; 1940 Mężyk Krystyna-Maria, nr świad. 2390; 1940 Walentowicz Barbara-Józefa, nr świad. 2397; 1940 Witoszyńska Jadwiga-Helena, nr świad. 2412; 1941 Frączek Zygmunt, nr świad. 2386; 1941 Kalinowska Krystyna-Kalina, nr świad. 2381; 1941 Wojciechowski Józef, nr świad. 2418; 1941 Zawadzki Jan-Wincenty, nr świad. 2375; 1942 Biernacka Halina, nr świad. 2400; 1942 Czyżewski Wiktor, nr świad. 2420; 1942 Dziąg Zofia, nr świad. 2389; 1942 Grochowski Zdzisław, nr świad. 2379; 1942 Hagemajer Zdzisław-Wacław, nr świad. 2388; 1942 Jaźwiński Tadeusz, nr świad. 2393; 1942 Kaczmarski Edward, nr świad. 2410; 1942 Kądzielski Władysław, nr świad. 2376; 1942 Kleszcz Tadeusz, nr świad. 2384; 1942 Kossowska Halina-Mirosława, nr świad. 2395; 1942 Kozłowski Tadeusz, nr świad. 2419; 1942 Świątecki Kazimierz, nr świad. 2404; 1943 Buczyński Marek-Stanisław, nr świad. 2413; 1943 Chrabałowski Jan Wiktor, nr świad. 2411; 1943 Jabłoński Leonard, nr świad. 2398; 1943 Kiedrzyński Witold-Wojciech, nr świad. 2382; 1943 Lipko Jan, nr świad. 2372; 1943 Łabasiewicz Maria-Henryka, nr świad. 2387; 1943 Ofrecht Stanisław, nr świad. 2396; 1943 Pado Barbara, nr świad. 2407; 1943 Szymańska Maria, nr świad. 2403; 1943 Turkułł Jerzy, nr świad. 2414; 1943 Zadrożyńska Barbara, nr świad. 2408; 1944 Abraham Zygmunt, nr świad. 2399; 1944 Cybulski Jan, nr świad. 2377; 1944 Gładych Franciszek-Józef, nr świad. 2415; 1944 Hantz Kazimierz-Andrzej, nr świad. 2409; 1944 Harland Jerzy-Jacek, nr świad. 2406; 1944 Kisiel Janina, nr świad. 2391; 1944 Lubaczewski Stanisław, nr świad. 2401; 1944 Malinowska Alfreda-Zofia, nr świad. 2417; 1944 Marciszewski Mieczysław, nr świad. 2394; 1944 Okrój Danuta-Helena, nr świad. 2373; 1944 Stankiewicz Jerzy, nr świad. 2380; 1944 Śliwiński Kazimierz-Zbigniew, nr świad. 2374; 1944 Świeżyński Krzysztof-Henryk, nr świad. 2416; 1944 Welsynga Wojciech, nr świad. 2402; 1944 Witkowska Helena, nr świad. 2378; 1944 Zaborska Anna-Teresa, nr świad. 2405; 1944 Zieliński Stefan, nr świad. 2383
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.224; ; ; 197; brak świadectwa nr 2392; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/138
tytuł i daty: Zweryfikowane świadectwa dojrzałości szkół zawodowych (nr 2422-2484); 1945-1948
hasła indeksu: 1940 Czmoch Władysław, nr świad. 2470; 1940 Fibrich Zdzisław, nr świad. 2435; 1940 Kowalska Zofia-Barbara, nr świad. 2484; 1940 Marjański Zygmunt-Antoni, nr świad. 2432; 1940 Piekarek Zofia Alina (Czyżkowska), nr świad. 2442; 1940 Skwierczyński Stanisław, nr świad. 2441; 1941 Budejko Włodzimierz, nr świad. 2429; 1941 Kłosowski Bonifacy-Stanisław, nr świad. 2482; 1941 Kowalczyk Jerzy, nr świad. 2462; 1941 Poradnia Anna, nr świad. 2465; 1941 Sasinowska Anna-Zofia, nr świad. 2444; 1941 Tuszyński Jan-Kazimierz, nr świad. 2474; 1942 Adamiak Mieczysław-Jerzy, nr świad. 2497; 1942 Apanowicz Janina-Maria, nr świad. 2424; 1942 Białas Henryk-Lucjan, nr świad. 2471; 1942 Daszyńska Krystyna, nr świad. 2468; 1942 Dobrowolski Hipolit, nr świad. 2430; 1942 Dyśko Andrzej-Władysław, nr świad. 2478; 1942 Fijałkowski Aleksander, nr świad. 2481; 1942 Herman Jan-Aleksander, nr świad. 2467; 1942 Kacprzak Ryszard, nr świad. 2456; 1942 kamiński Jan, nr świad. 2426; 1942 Łamejko Franciszek, nr świad. 2431; 1942 Machlejd Stefan-Janusz, nr świad. 2440; 1942 Marczyk Tadeusz-Andrzej, nr świad. 2425; 1942 Mazurkiewicz Mieczysław, nr świad. 2450; 1942 Mrozowski Zdzisław, nr świad. 2483; 1942 Ożarek Henryk, nr świad. 2428; 1942 Popielarski Tadeusz, nr świad. 2439; 1942 Rosmański Ryszard, nr świad. 2466; 1942 Syska Henryk, nr świad. 2476; 1942 Szczucki Jerzy-Antoni, nr świad. 2454; 1942 Świderski Jerzy, nr świad. 2458; 1942 Wańkowicz Bohdan, nr świad. 2477; 1942 Wodecki Stanisław, nr świad. 2434; 1943 Andrzejewska Helena, nr świad. 2436; 1943 Borychowski Zbigniew-Józef, nr świad. 2480; 1943 Broszkiewicz Maciej, nr świad. 2463; 1943 Cichocki Jan, nr świad. 2447; 1943 Czarnocka Alina-Maria, nr świad. 2448; 1943 Ćwiklińska Wiesława, nr świad. 2469; 1943 Dębski Zbigniew, nr świad. 2475; 1943 Galbarczyk Lechomir-Lucjan, nr świad. 2472; 1943 Kłos Celina-Helena, nr świad. 2461; 1943 Kopcińska-Horodyska Eugenia, nr świad. 2437; 1943 Lewandowski Janusz-Izydor, nr świad. 2453; 1943 Machała Stafan, nr świad. 2452; 1943 Madejski Marian, nr świad. 2446; 1943 Rękawek Stefan-Szczepan, nr świad. 2443; 1943 Sioło Maria-Regina, nr świad. 2459; 1943 Szatkowski Stanisław, nr świad. 2449; 1943 Szczucki Jerzy-Antoni, nr świad. 2453; 1944 Bujalska Halina, nr świad. 2479; 1944 Cieślik Włodzimierz, nr świad. 2460; 1944 Kęsik Tadeusz, nr świad. 2445; 1944 Maruchin Maria-Antonina, nr świad. 2451; 1944 Młodziejewski Jerzy, nr świad. 2438; 1944 Pływacz Mirosława, nr świad. 2455; 1944 Sadurski Tadeusz, nr świad. 2423; 1944 Skoniecki Janusz Tadeusz, nr świad. 2422; 1944 Sułocki Stanisław, nr świad. 2427; 1944 Ślusarski Franciszek, nr świad. 2473; 1944 Wysocki Jan-Roch, nr świad. 2433
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.300; ; ; ; brak świadectw nr 2421, 2464; ; ; ; -;
seria: Zweryfikowane świadectwa maturalne ukończenia szkół średnich z poza terenu Warszawy.
sygnatura: 72/2093/0/139
tytuł i daty: Tajne komplety gimnazjalne [sprawozdania z pracy kompletów tajnego nauczania Grochów-Wawer i wykazy uczniów, którzy ukończyli klasy I-IV w latach 1940-1944; 1945
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; maszynopis; pol.; k.19; ; ; 61a; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/140
tytuł i daty: Tajne komplety gimnazjalne i licealne z terenu byłego powiatu warszawskiego; 1944-1946
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; maszynopis, druk; pol. niem.; k.89; ; ; 61b; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/141
tytuł i daty: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Otwocku - świadectwa dojrzałości; 1945
hasła indeksu: 1940 Grabowska Apolonia-Helena; 1940 Zasada Kazimierz; 1942 Hilczer Zofia; 1942 Perycz Halina; 1942 Rudnicki Antoni-Andrzej; 1942 Świerczyński Maciej-Janusz; 1943 Bojański Witold-Stefan-Józef; 1943 Braziulewicz Alina; 1943 Grudziński Tadeusz; 1943 Marcinkiewicz Andrzej; 1943 Niezabitowski Kazimierz; 1943 Pieczyński Andrzej; 1943 Sobolewska Krystyna; 1943 Wojciechowska Mira; 1944 Baliński Jan; 1944 Baliński Zygmunt; 1944 Borodzik Feliks; 1944 Czaplicki Andrzej-Tadeusz; 1944 Gniewosz Jan-Zbigniew; 1944 Hilczer Wanda; 1944 Kamiński Tadeusz; 1944 Kuprjanko Wanda; 1944 Lubiejewska Zofia; 1944 Martyszewska Zofia; 1944 Mazurkiewicz Józef-Zdzisław; 1944 Nawrocka Barbara; 1944 Niedziółka Michał; 1944 Niedziółka Michał'; 1944 Plisecki Jerzy; 1944 Rosenblicka Teresa; 1944 Rzewuska Krystyna; 1944 Sieńczak Stefan; 1944 Turalska Gracjana; 1944 Zawadzki Stefan; 1944 Zawistowski Ferdynand
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; k.57; ; ; 61c; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/142
tytuł i daty: Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne im. T. Zana w Pruszkowie - świadectwa dojrzałości; 1945-1946
hasła indeksu: 1943 Balcerzak Irena; 1943 Baranowski Tadeusz-Karol; 1943 Bednarska Wiesława-Maria; 1943 Chojnacki Roman; 1943 Cioth Wojciech-Witold; 1943 Degórska Irena-Sabina; 1943 Gnoińska Rozalia; 1943 Horban Jan-Zygmunt; 1943 Kamiński Ryszard-Eugeniusz; 1943 Kwiatkowska Stanisława-Wiktoria; 1943 Piotrowska Zofia-Krystyna; 1943 Przeszkodzińska Teresa-Zofia; 1943 Pytkowski Marian-Ryszard; 1943 Rembalska Anna-Stefania; 1943 Rembalski Włodzimierz-Andrzej; 1943 Skrzos Maria; 1943 Soczek Zygmunt Andrzej-Stanisław; 1943 Stelmachowski Andrzej-Ksawery-Stanisław; 1943 Szyszko Bogusław-Stefan; 1943 Wachowicz Leopold; 1943 Wesołowska Erazma-Irena; 1943 Woźniak Helena; 1943 Woźniak Kazimierz; 1943 Zaborski Zdzisław-Olcha; 1944 Brzeziński Zdzisław-Henryk; 1944 Chylewska Sabina; 1944 Ciesielska Jadwiga-Teresa; 1944 Degórski Eugeniusz-Stanisław; 1944 Dmukiewicz Irena-Maria; 1944 Gajkownik Czesław-Stanisław; 1944 Gandziarek Krystyna-Halina; 1944 Główczyński Stefan; 1944 Goetz Zofia Helena; 1944 Górska Janina-Władysława; 1944 Jabłońska Maria-Aleksandra-Janina; 1944 Jakubowska Teofila; 1944 Karwowska Janina-Bronisława; 1944 Kasprzycka Halina-Barbara; 1944 Kowalski Stanisław-Zbigniew; 1944 Krupiński Zdzisław-Antoni; 1944 Lewandowska Apolonia-Halina; 1944 Miszczak Krystyna; 1944 Osiecki Janusz-Teofil; 1944 Pałka Henryk-Konrad; 1944 Pawełczyńska Wanda-Zofia; 1944 Piątkowski Zbigniew-Jerzy; 1944 Reweda Jadwiga-Sabina; 1944 Rjatin Lidia; 1944 Ronisz Jerzy Stanisław; 1944 Ryl Waldemar; 1944 Sakowski Jerzy-Julian; 1944 Stefaniak Jan-Kazimierz; 1944 Tabaczyński Wojciech-Zygmunt; 1944 Uchmańska Romualda; 1944 Wiśniewska Barbara
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; k.107; ; ; 61d; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/143
tytuł i daty: Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. J. Słowackiego w Poznaniu. Komplety Licealne z Poznania pod kierunkiem dyr. Szczurkiewiczowej - świadectwa dojrzałości; 1945-1949
hasła indeksu: 1941 Chmielewski Andrzej-Zbigniew; 1941 Dobrowolski Zdzisław; 1941 Engelhardt Stefania; 1941 Koppe Jerzy; 1941 Kromczyńska Heńka-Barbara; 1941 Leitgeber Sławomir; 1941 Morawska Hanna; 1941 Rutkowska Halina-Irena; 1941 Woźniak Halina-Maria; 1941 Zoch Wanda-Barbara-Maria; 1942 Adamska Maria-Krystyna-Józefa; 1942 Janowski Andrzej; 1942 Janscher Andrzej; 1942 Kręglewski Roman; 1942 Kubasik Krystyna-Maria; 1942 Mackiewicz Aleksandra-Teresa; 1942 Wirschberg Barbara; 1942 Zaleski Artaxerxes Jacek; 1942 Ziołecka Izabela Maria; 1943 Drobnik Maria-Izabela-Helena; 1943 Jakowska Anna-Kazimiera; 1943 Jarominek Władysław; 1943 Jastrzębski Zdzisław; 1943 Kowalska Zofia-Helena
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; k.45; ; ; 62; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/144
tytuł i daty: Państwowe Liceum Ziem Zachodnich im. St. Konarskiego w Poznaniu - świadectwa dojrzałości; 1946-1950
hasła indeksu: 1943 Michalska Helena; 1943 Szulczewski Wojciech; 1943 Wesołowski Jerzy-Wacław-Władysław; 1944 Braunszweig Zofia-Maria; 1944 Cudny Czesław-Wincenty; 1944 Goch Marian-Zygmunt; 1944 Goch Mieczysław-Józef; 1944 Granse Jerzy-Wojciech; 1944 Kiełbik Maria-Magdalena; 1944 Kuczyk Aleksandra-Jadwiga; 1944 Majak Halina; 1944 Persoń Krystyna-Marta; 1944 Pląskowska Maria-Klara; 1944 Przybyłowska Zenona-Franciszka; 1944 Ptaszycka Zofia; 1944 Raczyński Wacław; 1944 Radomski Janusz-Czesław; 1944 Rajewska Danuta; 1944 Rzepecka Anna-Jadwiga; 1944 Szerla Ryszard; 1944 Wysokiński Wacław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. niem.; k.48; ; ; 62a; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/145
tytuł i daty: Prywatne Liceum Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego w Polskiej wsi koło Pobiedzisk - świadectwa dojrzałości; 1945-1946
hasła indeksu: -; 1941 Domaszewicz Wanda; 1941 Ljubićić Elżbieta; 1943 Karśnicka Krystyna; 1943 Plewińska Maria Wanda; 1943 Psarska Jadwiga; 1943 Rudowska Magdalena
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; k.11; ; ; 62b; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/146
tytuł i daty: Tajne komplety licealne w Oszmanie woj. Wileńskie - świadectwa dojrzałości; 1946-1950
hasła indeksu: 1944 Bułkiewicz Tadeusz; 1944 Kudzewicz Henryk; 1944 Odachowski Ludwik; 1944 Sałata Katarzyna; 1944 Sikorski Janusz; 1944 Vorbradt Maria-Barbara; 1944 Żamojt Jadwiga
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; do konserwacji; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; k.16; ; ; 63; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/147
tytuł i daty: I Miejskie Liceum im. A. Mickiewicza w Grodnie - świadectwa dojrzałości; 1945-1949
hasła indeksu: 0000 Chodorska Monika (S. Stanisława Loretanka); 0000 Zagajewska Natalia (S. Cherubina Loretanka); 1940 Bukowski Wojciech; 1940 Dowgiałło Zdzisław-Ignacy; 1940 Kaznowska Jadwiga-Łucja; 1940 Kozłowski Edward-Kazimierz; 1940 Lisowski Andrzej; 1940 Lisowski Bolesław; 1940 Maciejewski Zygmunt; 1940 Orzechowska Zofia; 1940 Rafalska Irena; 1940 Rodziewicz Eugenia; 1941 Derecki Juliusz Jakub-Barnaba; 1941 Majewska Krystyna; 1941 Milko Irena Maria; 1942 Ambroziak Władysław; 1942 Dobrowolska Danuta; 1942 Falczyńska Danuta; 1942 Jacuńska Anna; 1942 Oktawiec Danuta; 1942 Oziewicz Jadwiga; 1942 Pogorzelski Tadeusz-Michał; 1942 Urbaniak Edmund; 1942 Zajączkowski Andrzej; 1943 Adamska Maria-Krystyna; 1943 Baran Stefania (S. Alfonsa Lorentanka); 1943 Kiszka Bohdan-Henryk-Paweł; 1943 Leszczyńska Jadwiga-Julia-Krystyna; 1943 Meissner Zofia-Krystyna; 1943 Myśliborski Tadeusz-Eustachy; 1943 Smętny-Sowa Romuald; 1943 Sowa-Smętny Zbigniew; 1943 Spoz Władysława-Maria; 1943 Wojciechowska Helena (S. Agnieszka Loretanka); 1944 Białobrzeska Irena (S. Katarzyna Loretanka); 1944 Dziemian Petronela; 1944 Gutowski Roman; 1944 Hirtzman Anna; 1944 Niżyński Andrzej-Zbigniew; 1944 Urpsza Wanda Julia; 1944 Wilantowicz Adam; 1944 Wilantowicz Irena
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; k.73; ; ; 63a; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/148
tytuł i daty: Komplety Licealne w Wilnie i Nowej Wilejce - świadectwa dojrzałości; 1945-1949
hasła indeksu: 1940 Chackiewicz Zbigniew-Franciszek; 1940 Narwid-Raczkiewicz Krystyna; 1941 Niedźwiecki Jerzy; 1942 Engel Zofia-Bronisława; 1942 Januszkiewicz Julia; 1942 Judycka Regina; 1942 Lebecka Krystyna-Julia; 1942 Muzolf Jadwiga; 1942 Piotrowska Janina; 1942 Raczkowska Wacława; 1943 Bublewicz Alina; 1943 Cywińska Anna; 1943 Cywińska Julia; 1943 Czajkowski Andrzej-Bernard-Mirosław; 1943 Czeszumski Antoni; 1943 Grybicz Józef; 1943 Jastrzębska Atalia Maria-Teresa; 1943 Kern Włodzimierz; 1943 Kułak Zdzisław; 1943 Zabłocka Bronisława; 1943 Zabłocka Halina; 1943 Zaniewska Janina; 1944 Borodzicz Bogusław; 1944 Browko Czesława; 1944 Brzozowska Teresa; 1944 Bublewicz Bronisława; 1944 Bublewicz Jadwiga; 1944 Czyż Otylia; 1944 Derkes Helena; 1944 Dmowska Ludwika-Elżbieta; 1944 Drozdowski Jan; 1944 Drzewiecki Lucjan; 1944 Gasztold Janina Bożenna; 1944 Gustejtis Irena; 1944 Holendzka Anna; 1944 Jocz Edmund Krescenty; 1944 Kamińska Maria-Marta; 1944 Kawczyk Magdalena; 1944 Kobylańska Irena; 1944 Kopeć Wanda; 1944 Kossko Krystyn; 1944 Krutowicz Helena; 1944 Krutowicz Jadwiga; 1944 Liczbińska Teresa; 1944 Mańkowska Wanda-Maria; 1944 Mickiewicz Bronisław; 1944 Możejko Halina; 1944 Okulicz Leonard; 1944 Olechnowicz Jadwiga; 1944 Piętkiewicz Janina; 1944 Przewłocki Antoni; 1944 Raczkowska Alina; 1944 Raczkowska Sabina; 1944 Rusowicz Leokadia; 1944 Sienkiewicz Regina; 1944 Sopoćko Marta; 1944 Szylańska-Zaleska Krystyna; 1944 Witek Jerzy; 1944 Wizgird Mieczysław; 1944 Wizgird Stanisław; 1944 Wyczółkowska Teresa; 1944 Żmijewska Jadwiga; 1944 Żyzylewski Tadeusz-Czesław
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. ros.; k. 101; ; ; 63b; ; ; ; -; -;
sygnatura: 72/2093/0/149
tytuł i daty: Tajne komplety licealne w Baranowicach, Białymstoku, Brześciu nad Bugiem, Drohobyczu, Dubnej, Kowlu, Lidzie, Lwowie, Stanisławowie, Tarnopolu, Włodzimierzu Wołyńskim, Złoczowie - świadectwa dojrzałości; 1945-1946
hasła indeksu: 1940 Kling Wanda Klaudia; 1940 Markowska Weronika-Janina; 1940 Pierzyński Kazimierz-Tadeusz; 1940 Piotrowska Anna-Izabella; 1940 Świąder Tadeusz; 1941 Bieroń Stanisław; 1941 Kawczugo Jerzy; 1941 Keil-Skrobiszewski Stefan-Marceli Janusz; 1941 Monis Marcin-Juliusz; 1942 Inowacka Irma; 1942 Klimczak Zdzisław; 1942 Krzysztofowicz Zbigniew Stanisław Zygmunt; 1942 Strzelecki Bogusław-Franciszek; 1942 Wojtuszkiewicz Edward; 1943 Baron Adam; 1943 Bazgier Jadwiga; 1943 Jankowska Urszula-Stanisława; 1943 jarmoluk Borys; 1943 Machinicka Alina-Maria; 1943 Ruszczyk Stefan; 1943 Sarnecka Zofia; 1943 Sawicki Zygmunt; 1943 Semeradt Jan Fryderyk; 1943 Skowroński Bolesław; 1943 Skowroński Edward; 1943 Ussakowski Marian; 1944 Breit Jadwiga; 1944 Górecki Tadeusz-Stanisław; 1944 Łopatyńska Halina; 1944 Piątek Stanisław; 1944 Szwarski Roman; 1944 Żukowska Alicja-Jadwiga
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol. ros.; k.48; ; ; 63c; ; ; ; ; -;
sygnatura: 72/2093/0/150
tytuł i daty: Swiadectwa dojrzałości z okresu tajnego nauczania z różnych miast Polski; 1945-1947
hasła indeksu: -; 1940 Baner Katarzyna; 1941 Dzierżanowska Halina; 1942 Saloni Maria; 1942 Stelęgowski Stanisław; 1942Czarnowski Gabriel-Eugeniusz; 1943 Bieńkowski Feliks-Franciszek; 1943 Buczyński Marek-Stanisław; 1943 Czajka Wacław; 1943 Czyrnek Jan; 1943 Gałecki Zygmunt; 1943 Smoraj Maria; 1943 Wierzejska Anna; 1944 Bączyński Artur; 1944 Cholewa Tadeusz; 1944 Ciopiński Władysław; 1944 Czwarno Stefan Jan; 1944 Głowacki Jan; 1944 Gnoiński Stanisław; 1944 Kasperkiewicz Lucyna; 1944 Klimek Zbigniew; 1944 Majeranowska Wiesława-Maria; 1944 Nowakowski Marian; 1944 Ochniewicz Genowefa; 1944 Rog Lidia; 1944 Stańczak Zbigniew
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; ; ; druk, rękopis, maszynopis, foto; pol.; k.46; ; ; 64; ; ; ; -; -;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 265   wstęp
101 - 150 z 265
Newsletter NDAP