-A
+A

Inwentarze

Znalezionych jednostek archiwalnych: 66
1 - 50 z 66
Inwentarz
Inwentarz: 1/437/0/1
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów dla całej parafii, par. Bircza, dek. Dobromil; ; 1784-1871;
opis: księga opr.; łac., niem; s. 115; 943; ;
Inwentarz: 1/437/0/2
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1787-1830, ślubów 1787-1859 i zgonów 1787-1839 tylko dla wsi Bruchnal, par. Bruchnal, dek. Jaworów; ; 1787-1859;
opis: księga opr.; łac., pol, niem.; s. 301; P-833, 32/1; W księdze wszyte różne dokumenty; księga przekazana w 1993 r. z AP - Przemyśl;
Inwentarz: 1/437/0/3
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1784-1812, ślubów 1784-1791 i zgonów 1784-1791 tylko dla miasta Drohobycz, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1784-1812;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 412; 1; Księga złożona z kilku tomów: urodzenia, t. II, 1784-1791, s. 1-88, t. III, 1792-1806, s. 142-326, t. III, 1792-1806, s. 142-326, t. V, 1806-1812, s. 327-407, śluby, t. II, 1784-1791, s. 89-105, zgony, t. II, 1784-1791, s. 106, 109-141; w księdze różne dokumenty luzem i wszyte;
Inwentarz: 1/437/0/4
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Drohobycz, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1838-1847;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 175; 2 Ur.; T. IX; w księdze wszyte różne dokumenty;
Inwentarz: 1/437/0/5
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Drohobycz, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1847-1857;
opis: księga opr.; łac., ros; s. 193; 3 Ur.; T. X; w księdze wszyte różne dokumenty - głównie świadectwa chrztów;
Inwentarz: 1/437/0/6
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Drohobycz, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1858-1860;
opis: poszyt; łac., ros.; s. 49; 4 Ur.; ;
Inwentarz: 1/437/0/7
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Drohobycz, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1860-1862;
opis: poszyt; łac., ros.; s. 53; 5 Ur.; ;
Inwentarz: 1/437/0/8
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1836-1843;
opis: księga opr.; łac., ros.; s. 320; 6 Ur.; ;
Inwentarz: 1/437/0/9
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1844-1856;
opis: księga opr.; łac., ros.; s. 360; 7 Ur.; ;
Inwentarz: 1/437/0/10
tytuł i daty: Księga metrykalna ślubów tylko dla miasta Drohobycz, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1829-1842;
opis: księga opr.; łac., ros.; s. 158; 2 Śl.; T. V;
Inwentarz: 1/437/0/11
tytuł i daty: Księga metrykalna ślubów tylko dla miasta Drohobycz, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1842-1862;
opis: księga opr.; łac., ros.; s. 262; 3 Śl.; T. VI;
Inwentarz: 1/437/0/12
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów tylko dla miasta Drohobycz, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1822-1836;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 202; 2 Zg.; T. V - VI - VII;
Inwentarz: 1/437/0/13
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów tylko dla miasta Drohobycz, par. Drohobycz, dek. Drohobycz; ; 1855-1868;
opis: księga opr.; łac., niem., ros.; s. 206; 3 Zg.; T. X;
Inwentarz: 1/437/0/14
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1784-1861, ślubów 1784-1884 i zgonów 1784-1872 tylko dla wsi dla wsi Kranzberg, par. Dublany, dek. Drohobycz; ; 1784-1884;
opis: księga opr.; łac., pol.; s. 365; P-1005, 9/USC, 71/1; Księga przekazana w 1975 r. z AP - Przemyśl;
Inwentarz: 1/437/0/15
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Kranzberg, par. Dublany, dek. Drohobycz; ; 1861-1874;
opis: księga opr.; łac., pol., niem.; s. 51; P-1006, 10/USC, 71/2; Na końcu księgi różne dokumenty luzem /głównie świadectwa chrztów/; księga przekazana w 1975 r. z AP - Przemyśl;
Inwentarz: 1/437/0/16
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1816-1831, ślubów 1817-1850 i zgonów 1816-1837 tylko dla miasta Jaworów z przedmieściami, par. Jaworów, dek. Jaworów; ; 1816-1850;
opis: księga opr.; łac., pol., niem.; s. 286; P-1165, 93/1; Dodatkowe wpisy urodzeń z r. 1837 - s. 192; księga przekazana w 1993 r. z AP - Przemyśl;
Inwentarz: 1/437/0/17
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Jaworów z przedmieściami, par. Jaworów, dek. Jaworów; ; 1832-1837;
opis: księga opr.; łac., pol., niem.; s. 175; P-1166, 93/2; W księdze różne akta luźne; księga przekazana w 1993 r. z AP - Przemyśl;
Inwentarz: 1/437/0/18
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla miasta Jaworów z przedmieściami, par. Jaworów, dek. Jaworów; ; 1852-1864;
opis: księga opr.; łac., pol., ros., niem.; s. 97; P-1167, 93/4; W księdze różne dokumenty /m. in. świadectwa chrztów/ wszyte i luzem; księga przekazana w 1993 r. z AP - Przemyśl;
Inwentarz: 1/437/0/19
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów tylko dla miasta Jaworów z przedmieściami, par. Jaworów, dek. Jaworów; ; 1837-1863;
opis: księga opr.; łac., pol.; s. 128; P-1168, 93/3; Dodatkowy wpis z r. 1837 - s. 127; w księdze różne dokumenty luźne; księga przekazana w 1993 r. z AP - Przemyśl;
Inwentarz: 1/437/0/20
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Kalinów, par. Kalinów /Kaisersdorf/, dek. Rudki; ; 1790-1853;
opis: księga opr.; łac.; s. 293; P-1210, 99/2; Są to dwie księgi zszyte razem - pierwsza z lat 1790-1836, s. 1-212, druga z lat 1833-1853, s. 213-2293; księga przekazana w 1993 r. z AP - Przemyśl; zniszczona;
Inwentarz: 1/437/0/21
tytuł i daty: Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Kalinów, par. Kalinów /Kaisersdorf/, dek. Rudki; ; 1791-1839;
opis: księga bez o; łac., pol.; s. 90; 99/1; Księga przekazana w 1993 r. z AP - Przemyśl; zniszczona;
Inwentarz: 1/437/0/22
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Kalinów, par. Kalinów /Kaisersdorf/, dek. Rudki; ; 1791-1840;
opis: księga opr.; łac.; s. 102; P-1211, 99/3; Księga przekazana w 1993 r. z AP - Przemyśl; zniszczona /wpisy nieczytelne/;
Inwentarz: 1/437/0/23
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1849-1942, ślubów 1894-1932, 1938 i zgonów 1890-1938, 1942-1943 tylko dla wsi Małnów i Wola Małnowska, par. Kalników, dek. Jaworów; ; 1849-1943;
opis: księga opr.; łac., pol.; s. 117; brak; Wpisy w kolejności: śluby, zgony, urodzenia; w księdze różne dokumenty wszyte i luzem /m. in. odpisy aktów urodzenia, dokumenty dotyczące zmiany nazwiska/;
Inwentarz: 1/437/0/24
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1784-1848, ślubów 1784-1849 i zgonów 1784-1848 tylko dla miasta Krakowiec, par. Krakowiec, dek. Jaworów; ; 1784-1848;
opis: księga opr.; łac., pol., niem.; s. 363; P-1359, 118/1; Dodatkowe wpisy zgonów z 1842 r. - s. 362; w księdze różne dokumenty luźne; księga przekazana w 1993 z AP - Przemyśl;
Inwentarz: 1/437/0/25
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1784-1848, ślubów 1784-1849, 1857 i zgonów 1784-1849 tylko dla wsi Gnojnice, par. Krakowiec, dek. Jaworów; ; 1784-1849, 1857;
opis: księga opr.; łac., pol., niem.; s. 239; P-1360, 118/2; Śluby - r. 1849 i 1857 - po jednym wpisie;
Inwentarz: 1/437/0/26
tytuł i daty: Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Gnojnice, par. Krakowiec, dek. Jaworów; ; 1784-1872;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 108; 22, 36; T. I; w księdze odpis testamentu z 18 VIII 1870 r., s. 108-107;
Inwentarz: 1/437/0/27
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1784-1871, ślubów 1788-1880 i zgonów 1785-1872 tylko dla wsi Morańce i Broszki, par. Krakowiec, dek. Jaworów; ; 1784-1880;
opis: księga opr.; łac., pol.; s. 204; P-1361, 16/USC, 118/3; Urodzenia - 1871 r. - jeden wpis; księga przekazana w 1975 r. z AP - Przemyśl;
Inwentarz: 1/437/0/28
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń dla wsi Medenice, Ugartsberg, Brygidyn*, Josephsberg /Korośnica/*, par. Medenice, dek. Drohobycz; ; 1836-1850;
opis: księga opr.; łac.; s. 88; P-1282, 109/20; *Brygidyn i Josephsberg /Korośnica/ - od 1846 r. w parafii Równe ad Medenice /Koenigsau/; s. 87 - dodatkowe wpisy z 1837 r.; w księdze notatki dotyczące akt parafialnych oraz metod prowadzenia ksiąg chrztów i urodzeń, bifolium, s. 85-88; księga przekazana z AP - Przemyśl w 1993 r.;
Inwentarz: 1/437/0/29
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1786-1933, ślubów 1787-1939 i zgonów 1787-1939 tylko dla wsi Kawsko, par. Medenice, dek. Drohobycz; ; 1786-1939;
opis: księga opr.; łac., pol., niem., ros.,; s. 306; 102/1; *Kawsko - od 1846 r. w parafii Równe ad Medenice /Koenigsau/; wpisy w kolejności: zgony, urodzenia, śluby; w księdze bardzo liczne różne dokumenty luzem, s. 186-306; księga przekazana z AP - Przemyśl w 1975 r.; zniszczona;
Inwentarz: 1/437/0/30
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Mużyłowice, par. Mużyłowice, dek. Jaworów; ; 1845-1887;
opis: księga opr.; łac., pol., niem.; s. 219; brak; W księdze różne dokumenty wszyte i luzem;
Inwentarz: 1/437/0/31
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Mużyłowice, par. Mużyłowice, dek. Jaworów; ; 1887-1924;
opis: księga opr.; łac., pol.; s. 169; 136/24; T. IV; w księdze różne dokumenty luźne; księga przekazana z AP - Przemyśl w 1975 r.; zły stan zachowania;
Inwentarz: 1/437/0/32
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Mużyłowice, par. Mużyłowice, dek. Jaworów; ; 1848-1882;
opis: księga opr.; łac.; s. 94; P-1461, 136/22, 26/USC; Księga przekazana z AP - Przemyśl w 1975 r.;
Inwentarz: 1/437/0/33
tytuł i daty: Księga metrykalna ślubów 1830-1866 i zgonów 1787-1847 tylko dla wsi Mużyłowice, par. Mużyłowice, dek. Jaworów; ; 1787-1866;
opis: księga bez o; łac.; s. 136; brak; Śluby - 1830 r. - jeden wpis; księga przekazana z AP - Przemyśl w 1993 r.; bardzo zły stan zachowania;
Inwentarz: 1/437/0/34
tytuł i daty: Księga metrykalna chrztów 1782-1811, ślubów 1782-1811 i zgonów 1782-1811 dla całej parafii, par. Radenice, dek. Mościska; ; 1782-1811;
opis: księga opr.; łac.; s. 239; P-1678, 179/1; W księdze oryginalne dokumenty papierowe: 1. Michała Romana Sierakowskiego, oficjała generalnego przemyskiego. z 13 XI 1782 r., s. 230; 2. Antoniego Wacława Betańskiego, biskupa przemyskiego, z 16 X 1783 r., s. 231; 3. Józefa Ignacego Kierskiego, oficjała generalnego przemyskiego, archidiakona brzozowskiego, z 15 VII 1778 r., s. 235; 4. tegoż, z 6 II 1779 r., s. 236-237; 5. Łukasza Stanisława Godurowskiego, kanonika, wikariusza i oficjała generalnego lwowskiego, z 21 I 1779 r., s. 238 /dyspensy na zawarcie małżeństwa/ oraz inne dokumenty, s. 232-234; strona tytułowa doklejona do wewnętrznej części oprawy, s. 239; księga przekazana z AP - Przemyśl w 1993 r.;
Inwentarz: 1/437/0/35
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Równe /Koenigsau/, par. Równe ad Medenice /Koenigsau/, dek. Drohobycz; ; 1785-1836;
opis: księga bez o; łac.; s. 150; brak; Księga przekazana z AP - Przemyśl w 1993 r.; b. zły stan zachowania;
Inwentarz: 1/437/0/36
tytuł i daty: Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Równe /Koenigsau/, par. Równe ad Medenice /Koenigsau/, dek. Drohobycz; ; 1785-1876;
opis: księga opr.; łac., pol.; s. 128; 945, 452; T. III; b. zły stan zachowania /oderwana oprawa, księga popruta, uszkodzenia mechaniczne i biologiczne/;
Inwentarz: 1/437/0/37
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Rychcice, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1785-1805;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 117; 1 Ur.; T. IV;
Inwentarz: 1/437/0/38
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Rychcice, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1805-1828;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 158; 2 Ur.; T. V;
Inwentarz: 1/437/0/39
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Rychcice, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1828-1845;
opis: księga opr.; łac., ros.; s. 155; 3 Ur.; T. VI;
Inwentarz: 1/437/0/40
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Lipowiec*, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1785-1861;
opis: księga opr.; łac., ros.; s. 95; 1; T. I; *Lipowiec - od 1922 samodzielna parafia wyodrębniona z par. Rychcice;
Inwentarz: 1/437/0/41
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń tylko dla wsi Wacowice*, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1785-1865;
opis: księga opr.; łac., ros.; s. 84; 1; T. I; *Wacowice - od r. 1923 samodzielna parafia wyodrębniona z par. Rychcice;
Inwentarz: 1/437/0/42
tytuł i daty: Księga metrykalna ślubów dla wsi Rychcice 1785-1813, Gaje* 1787-1827, Delawa* 1786-1845, Michałowice, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1785-1865;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 104; 1 Śl.; T. III; *Gaje Wyżne - w XX wieku samodzielna parafia z wsiami: Gaje Niżne i Delawa;
Inwentarz: 1/437/0/43
tytuł i daty: Księga metrykalna ślubów tylko dla wsi Rychcice, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1815-1838;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 93; 2 Śl.; T. IV; s. 1 - dodatkowe wpisy z XI 1837 r., s. 2 - adnotacja o prowadzeniu ksiąg ślubów; właściwe wpisy od s. 7;
Inwentarz: 1/437/0/44
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Rychcice, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1785-1810;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 95; 1 Zg.; T. III;
Inwentarz: 1/437/0/45
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Rychcice, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1811-1841;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 129; 2 Zg.; T. IV; s. 2 - dodatkowe wpisy z XI 1837 r. i adnotacja o prowadzeniu ksiąg zmarłych; właściwe wpisy od s. 5;
Inwentarz: 1/437/0/46
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Rychcice, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1842-1890;
opis: księga opr.; łac., ros.; s. 259; 3 Zg.; T. V;
Inwentarz: 1/437/0/47
tytuł i daty: Księga metrykalna zgonów tylko dla wsi Słońsko*, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1785-1865;
opis: księga opr.; łac., ros; s. 59; 1 Zg.; *Słońsko - od 1922 r. w par. Lipowiec;
Inwentarz: 1/437/0/48
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń 1787-1925, ślubów 1784-1926 i zgonów 1784-1930 tylko dla wsi Dobrowlany, par. Rychcice, dek. Drohobycz; ; 1784-1930;
opis: księga opr.; łac., pol., ros.; s. 289; 1; T. I; w księdze różne dokumenty luźne;
Inwentarz: 1/437/0/49
tytuł i daty: Księga metrykalna chrztów 1741-1778 i ślubów 1740-1778 tylko dla wsi Laszki Murowane, par. Stara Sól, dek. Sambor; ; 1740-1778;
opis: dudka; łac., pol.; s. 95; brak; ;
Inwentarz: 1/437/0/50
tytuł i daty: Księga metrykalna urodzeń dla całej parafii, par. Stary Sambor, dek. Sambor; ; 1786-1809;
opis: księga opr.; łac., pol.; s. 105; 1 Ur.; T. I;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 66
1 - 50 z 66
Newsletter NDAP