-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
tel: (22) 831-18-03, 635-92-68
fax: 831-00-46
email: archiwum@warszawa.ap.gov.pl
www.warszawa.ap.gov.pl
nr zespołu: 275 / 0
Karta: A i B
SPISY LUDNOŚCI
Nazwa główna:
Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Gimnazjum dla B. Wojskowych
Gimnazjum Państwowe im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Królewsko-Polska Szkoła dla B. Wojskowych
Państwowa 11 - letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Ks. Józefa Poniatowskiego
Państwowa Szkoła dla B. Wojskowych
V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego
V Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego
Dział:
instytucje nauki i oświaty
kategoria:
szkoły średnie
Pomoce archiwalne:
indeks osobowy
indeks rzeczowy
inwentarz książkowy
spis zdawczo-odbiorczy
Język: pol.
Dostęp: Tak
daty: 1918-1989 1918  -  1989
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 1157 13.59
opracowanych: 447 4.9
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego rozpoczęło swoją działalność w 1918 r. Mieściło się w lokalu prywatnego Gimnazjum Michała Kreczmara przy ul. Wilczej 41 w Warszawie. Od roku szkolnego 1931/1932 zajęcia szkolne odbywały się , we własnym gmachu na Żoliborzu przy ul. Lisa Kuli 16. Podczas wojny władze okupacyjne wydały zarządzenie zabraniające kontynuacji zajęć szkolnych. Gimnazjum rozpoczęło tajne nauczanie przy pl. Inwalidów 10. Tuż po wojnie 1 lutego 1945 rozpoczęło ponownie jawną działalność edukacyjną. Dziś szkoła ta funkcjonuje, a jej siedziba mieści się przy ul. Nowolipie 8.
Zawartość: Akta składające się na zespół V Państwowe Gimnazjum i Liceum męskie im. Księcia Józefa Poniatowskiego zostały wytworzone w latach 1918-1939. Jest to materiał charakterystyczny dla twórcy ? szkoły. Składają się na nie świadectwa maturalne, jak już było powiedziane zachowane kompletnie, katalogi główne i okresowe stanowiące 30 % zespołu aktowego. Ponad 60 % stanowią akta osobowe uczniów. Akta te, szczególnie z okresu 1918-1925 (akta osobowe uczniów b. wojskowych), stanowią dużą wartość historyczną. Jest to źródło do badań nad historią wojskowości. W nich to znajdują się zachowane nie zawsze w dobrym stanie wojskowe karty legitymacyjne, przepustki, karty identyczności, wojenne księgi ewidencyjne junkrów kompanii junkierskiej. Wszystkie one świadczą o zmaganiach wojennych różnych formacji bojowych, na terenie całego przyszłego państwa polskiego w okresie I wojny światowej. Należy przy tym pamiętać, że są to dokumenty oryginalnie wystawiane przez dowództwa, co podwyższa ich wartość źródłową. Życiorysy oraz nieliczne zdjęcia ożywiają dodatkowo zawartą w dokumentach historię. Akta z okresu 1922 ? 1939 (akta osobowe ?zwykłej? młodzieży) stanową doskonały materiał do badań nad społecznością warszawską, jej strukturą, możliwościami kształcenia, formami opieki dla niezamożnych. Akta datujące się od 1931 r. prezentują wymienione kwestie z zawężeniem do dzielnicy Żoliborz, w której gimnazjum było pierwszą szkołą średnią. W teczkach osobowych uczniów gimnazjum znajdują się także liczne fotografie z warszawskich (choć nie tylko) pracowni. Stanowią one świadectwo i przykład pracy nie istniejących już dziś fotografów, jak pracownia ?LUX? mieszcząca się przy ul. Marszałkowskiej.

Znalezionych jednostek archiwalnych: 446
351 - 400 z 446
Inwentarz
seria: Dokumenty i wykazy uczniów
sygnatura: 72/275/0/351
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [A-B]; 1934-1936
hasła indeksu: Abramowicz Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 1; Andrzejewski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 8; Azrilewicz Chaim-teczka osob.+fot., k. 12; Bartel Zbigniew-teczka sob.+2fot., k. 18; Bilek Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 34; Borzęcki Stanisław-teczka osob.+fot., k. 38; Brennejsen Rajmund-teczka osob.+fot., k. 46; Bukiewicz Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 51
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 56; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/352
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [C]; 1934-1936[1940]
hasła indeksu: Chorzępa Edward-teczka osob.+fot., k. 20; Chrzanowski Andrzej-teczka osob.+fot., k. 25; Cichowicz Ludosław-teczka osob.+2fot., k. 1; Cith Antoni-teczka osob.+fot., k. 13; Cweszyński Eugeniusz-teczka osob., k. 32; Czerny Andrzej-teczka osob.+2fot., k. 38; Czyżyński Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 46
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 53; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/353
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [D-F]; 1934-1935
hasła indeksu: Dalig Włodzimierz-teczka osob.+fot., k. 1; Dąbrowski Jan-teczka osob.+fot., k. 8; Domański Stefan-teczka osob.+fot., k. 14; Dutkiewicz Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 19; Ehrenkreutz Andrzej-teczka osob.+fot., k. 25; Ehrenkreutz Tadeusz-teczka osob., k. 31; Filipkowski Jan-teczka osob.+fot., k. 34; Filipowski Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 39; Floksztrumf Leon-teczka osob.+fot., k. 49; Fonferko Leszek-teczka osob.+fot., k. 45
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 54; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/354
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [G-I]; 1934-1937
hasła indeksu: Głowacki Romuald-teczka osob.+fot., k. 1; Gołaszewski Jan-teczka osob.+fot., k. 9; Grabowski Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 12; Gronek Karol-teczka osob.+Fot., k. 17; Grünfogel Jerzy-teczka osob.+Fot., k. 22; Heintze Jerzy-teczka osob.+fot., k. 27; Hertel Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 31; Hoffman Ryszard-teczka osob.+fot., k. 39; Hornowski Leszek-teczka osob.+fot., k. 45; Hornowski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 51; Horodecki Zdzisław-teczka osob.+2fot., k. 56; Hummel Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 74; Iwaszkiewicz Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 83
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 87; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/355
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [J-K]; 1934-1939
hasła indeksu: Jaskłowski Saturnin-teczka osob.+fot., k. 1; Jeziorski Andrzej-teczka osob.+fot., k. 5; Kawecki Roman-teczka osob.+fot., k. 10; Kąkol Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 17; Kiełbiewski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 22; Kiersnowski Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 28; Klimczuk Bogusław-teczka osob.+fot., k. 38; Kmittel Jerzy-teczka osob.+fot., k. 48; Kołodziejczyk Stanisław-teczka osob.+fot., k. 53; Korab-Kowalski Leszek-teczka osob.+fot., k. 56; Kowalski-Korab Leszek, zob. Korab -Kowalski Leszek; Koziejowski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 65; Kozielski Janusz-teczka osob.+fot., k. 73; Koziński Wiktor-teczka osob.+fot., k. 80; Krassowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 84; Krotke Jan-teczka osob.+fot., k. 91; Krusiewicz Lech-teczka osob.+fot., k. 97; Kucharski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 108; Kuczaj Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 113; Kuss Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 124; Kwiatkowski Andrzej-teczka osob.+fot., k. 132; Kwiatkowski Piotr-teczka osob.+fot., k. 140; Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum męskiego pod wezwaniem św. Wojciecha z dnia 19-01-1925 r., k.51
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 144; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/356
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [L-Ł]; 1934-1934
hasła indeksu: Laudy Gerard-teczka osob.+fot., k. 1; Lendzion Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 8; Lipiński Karol-teczka osob.+fot., k. 14; Lipski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 23; Lisewski Henryk-teczka osob.+fot., k. 28; Łabęda Józef-teczka osob.+fot., k. 39; Łepkowski Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 45; Łosik Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 49; Łukowski Antoni-teczka osob.+fot., k. 54
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 60; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/357
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [M]; 1934-1938
hasła indeksu: Maciejski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 59; Maj Władysław-teczka osob.+2fot., k. 1; Malicki Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 14; Maliszewski Stefan-teczka osob.+fot.,k. 21; Marczewski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 27; Marczewski Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 36; Mędrzecki Jerzy-teczka osob.+fot., k. 52; Michałła Jan-teczka osob.+fot., k. 68; Mierzwa Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 74; Miziarski Ryszard-teczka osob.+fot., k. 88
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 93; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/358
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [O-P]; 1934-1939
hasła indeksu: Okoniewski Jan-teczka osob.+fot., k. 1; Ordęga Maciej-teczk aosob.+fot., k. 8; Papierbuch Stanisław-teczka osob.+fot., k. 12; Pędowski Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 17; Pędzich Antoni-teczka osob.+fot., k. 23; Piątkowski Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 27; Pietraszewicz Bronisław-teczka osob.+fot., k. 32; Piotrowski Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 38; Plewkiewicz Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 45; Popielewski Władysław-teczka osob.+fot., k. 52; Półgrabski Stefan-teczka osob.+fot., k. 59; Przedlecki Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 66; Przybylski Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 72
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k.78; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/359
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [R]; 1934-1936
hasła indeksu: Rabinowicz Stanisław-teczka osob., k. 1; Raciborski Wiesław-teczka osob.+fot., k. 5; Rodzki Jerzy-teczka osob.+fot., k. 15; Rokita Andrzej-teczka osob.+fot., k. 20; Rostkowski Marian-teczka osob.+fot., k. 29; Różalski Przemysław-teczka osob.+fot., k. 37; Różalski Walerian-teczka osob.+fot., k. 42; Ruckgaber Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 54; Rudnicki Witold-teczka osob.+fot., k. 50; Rybicki Edward-teczka osob.+fot., k. 64; Rybiewski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 69; Rżygo Witold-teczka osob.+fot., k. 75
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 85; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/360
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [S-T]; 1934-1936
hasła indeksu: Piszczatowski Jan, zob. Siszczatowski Jan; Sambor Włodzimierz-teczka osob.+fot., k. 1; Scheer Jerzy-teczka osob.+fot., k. 8; Sielski Włodzimierz-teczka osob.+fot., k. 17; Sikorski Andrzej-teczka osob.+fot., k. 23; Siszczatowski Jan-teczka osob.+fot., k. 33; Skwierczyński Stanisław-teczka osob.+fot., k. 38; Słomski Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 44; Smulski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 52; Sobieraj Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 58; Sosabowski Jacek-teczka osob.+fot., k. 62; Sosiński Zygfryd-teczka osob., k. 69; Stolarski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 75; Sulik Edward-teczka osob.+fot., k. 80; Szałas Jerzy-teczka osob.+fot., k. 88; Szmarro Wieńczysław-teczka osob.+fot., k. 90; Szpakowski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 99; Szpinko Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 105; Sztachelski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 111; Sztjnhamer Mieczysław-teczka osob., k. 115; Sztremer Andrzej-teczka osob.+fot., k. 121; Sztromajer Tadeusz-teczk aosob.+fot., k. 126; Świątkiewicz Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 132; Tacikowski Leszek-teczka osob.+fot., k. 138; Terpiłowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 151
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 158; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/361
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [W-Z]; 1934-1936
hasła indeksu: Vogelgesang Jan-teczka osob.+fot., k. 84; Walcharz Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 1; Walczak Władysław-teczka osob., k. 11; Waliszewski Stanisław-teczka osob., k. 6; Wardencki Stanisław-teczka osob.+fot., k. 20; Wawrzyński Marek-teczka osob.+fot., k. 24; Wejnerowski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 31; Wesołowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 37; Więckowski Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 43; Włoskowicz Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 50; Wodczyński Czesław-teczka osob.+fot., k. 56; Wojciechowski Janusz-teczka osob.+fot., k. 64; Wojnowski Zbigniew-teczka osob., k. 70; Woszczyński Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 78; Wróblewski Bolesław-teczka osob.+fot., k. 73; Zaborowski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 91; Zatorski Leszek-teczka osob.+fot., k. 97; Zyms Włodzimierz-teczka osob.+fot., k. 101
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 109; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/362
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [A-B]; 1935-1939[1940]
hasła indeksu: Antosik Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 1; Bargiel Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 7; Baryłko Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 14; Bieżmier Izaak-teczka osob.+fot., k. 21; Birkholc Jerzy-teczka osob.+fot., k. 27; Błażejewski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 33; Bocheński Maciej-teczka osob.+fot., k. 41; Bogdanowicz Aleksander-teczka osob.+2fot., k. 47; Boguradzki Henryk-teczka osob.+fot., k. 55; Borecki Wiesław-teczka osob.+fot., k. 61; Bromberger Stanisław-teczka osob.+fot., k. 68
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 74; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/363
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [C-D]; 1935-1939
hasła indeksu: Czajkowski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 1; Czarnecki Andrzej-teczka osob.+fot., k. 10; Czarnecki Stanisław-teczka osob.+fot., k. 17; Dąbrowski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 27; Dąbrowski Zygmunt-teczka osob., k. 33; Dudziak Edmund-teczka osob.+fot., k. 39; Dunin-Wąsowicz Krzysztof-teczka osob.+fot., k. 45; Dyoziński Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 61; Dzioba Sergjusz-teczka osob.+fot., k. 56; Wąsowicz-Dunin Krzysztof, zob. Dunin-Wąsowicz Krzysztof
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 67; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/364
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [F-G]; 1935-1935
hasła indeksu: Faliszewski Andrzej-teczka osob.+fot., k. 1; Faliszewski Juliusz-teczka osob.+fot., k. 6; Fedewicz Jan-teczka osob.+fot., k. 14; Fedewicz Roman-teczka osob.+fot., k. 20; Fedorowski Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 29; Fijałkowski Antoni-teczka osob.+fot., k. 34; Gajak Jerzy-teczka osob.+fot., k. 43; Galicki Bogusław-teczka osob.+2fot., k. 55; Gawroński Edward-teczka osob.+fot., k. 72; Giergielewicz Edward-teczka osob.+fot., k. 49; Giergielewicz Stanisław-teczka osob.+Fot., k. 81; Glaziński Włodzimierz-teczka osob.+fot., k. 86; Godlewicz Wiesław-teczka osob.+2fot., k. 108; Gołąbek Gabryel-teczka osob.+fot., k. 100; Grodzicki Jerzy-teczka osob.+fot., k. 124; Grosicki Bogusław-teczka osob.+fot., k. 129; Günther Marian-teczka osob.+fot., k. 135; Guziński Jerzy-teczka osob.+fot., k. 141
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 145; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/365
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [H-J]; 1935-1939
hasła indeksu: Hornowski Leszek-teczka osob.+fot., k. 1; Huskowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 7; Inlender Bogusław-teczka osob.+fot., k. 13; Iwanow Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 20; Jarecki Witold-teczka osob.+fot., k. 25; Jeziorski Andrzej-teczka osob., k. 35; Jeżewski Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 40
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 46; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/366
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [K]; 1935-1939[1940]
hasła indeksu: Kawiński Andrzej-teczka osob.+fot., k. 1; Kazimierski Witold-teczka osob.+fot., k. 12; Klaczkowski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 19; Klechniowski Janusz-teczka osob.+fot., k. 25; Kleindienst Zbigniew-teczka osob., k. 31; Klinger Krzysztof-teczka osob.+fot., k. 38; Koch Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 47; Koliweszka Stanisław-teczka osob.+fot., k. 57; Kondracki Wojciech-teczka sob., k. 68; Kotas Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 62; Kowalczyk Henryk-teczka osob.+fot., k. 83; Kowalewski Konstanty-teczka osob.+fot., k. 75; Kowalski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 90; Kozakiewicz Jan-teczka osob.+fot., k. 96; Koziejowski Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 102; Kramkowski Konstanty-teczka osob.+fot., k. 109; Krauze Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 116; Królikowski Wincenty-teczka osob.+fot., k. 122; Krzyżanowski Marian-teczka osob.+fot., k. 128; Kułakowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 135; Kunert Medard-teczka osob.+fot., k. 138; Kuszewski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 147; Kwapisiewicz Leszek-teczka osob.+fot., k. 152
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 156; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/367
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [L-Ł]; 1935-1938[1942]
hasła indeksu: Lange Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 1; Lehman Janusz-teczka osob.+fot., k. 7; Liguz Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 11; Lipiński Wojciech-teczka osob.+fot., k. 20; Lubarski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 29; Łabęda Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 35; Łada-Zabłocki Olgierd-teczka osob.+fot., k. 42; Łoś Krzysztof-teczka osob.+fot., k. 50; Łukomski Bogdan-teczka osob.+fot., k. 53; Zabłocki-Łada Olgierd, zob. Łada-Zabłocki Olgierd
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 59; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/368
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [M]; 1935-1939[1941]
hasła indeksu: Makowski Wiktor-teczka osob.+fot., k. 1; Makulski Marcin-teczka osob.+fot., k. 12; Makusch Godzimir-teczka osob.+fot., k. 23; Matecki Edward-teczka osob.+fot., k. 33; Mercik Stefan-teczka osob.+fot., k. 44; Miatkowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 60; Michalski Edmund-teczka osob.+fot., k. 67; Michalski Mirosław-teczka osob.+fot., k. 72; Miernicki Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 85; Mierzejewski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 91; Missala Leszek-teczka osob.+fot., k. 101; Mitrowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 111
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 119; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/369
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [O-P]; 1935-1938[1940]
hasła indeksu: Noyszewski-Piołun Ziemowit, zob. Piołun-Noyszewski Zygmunt; Ocet Marian-teczka osob.+fot., k. 1; Oktaba Bolesław-teczka osob.+fot., k. 6; Olszewski Jan-teczka osob.+fot., k. 12; Ostrowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 22; Ostrowski Zygmunt-teczka osob., k. 30; Papierbuch Stanisław-teczka osob.+fot., k. 35; Pestkowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 40; Pietrakiewicz Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 46; Piołun-Noyszewski Ziemowit-teczka osob.+fot., k. 51; Podgórski Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 60; Półgrabski Stefan-teczka osob.+fot., k. 67; Pruski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 77; Przedpełski Zbigniew-teczka osob., k. 73; Przywecki Stefan-teczka osob.+fot., k. 83; Pypno Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 91; Pytt Ryszard-teczka osob.+fot., k. 97
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 101; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/370
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [R]; 1935-1936[1940]
hasła indeksu: Raczko Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 1; Radwański Ryszard-teczka osob.+fot., k. 7; Radziszewski Roman-teczka osob.+fot., k. 13; Respondek Maksymilian-teczka osob.+fot., k. 18; Rolski Henryk-teczka osob.+fot., k. 24; Różycki Witold-teczka osob.+fot., k. 31; Ruczyński Kazimierz-teczka osob., k. 37; Rudnicki Stanisław-teczka osob.+fot., k. 40; Ruśkiewicz Bohdan-teczka osob.+fot., k. 51; Rybicki Stanisław-teczka osob.+fot., k. 59; Ryniec Henryk-teczka osob., k. 72
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 74; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/371
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [S-Ś]; 1935-1939
hasła indeksu: Sadowski Andrzej-teczka osob.+fot., k. 1; Salamon Ryszard-teczka osob.+fot., k. 7; Seibeneichen Stanisław-teczka osob.+fot, k. 25; Senko Włodzimierz-teczka osob.+fot., k. 14; Sitkowski Stefan-teczka osob.+2fot., k. 31; Siwecki Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 42; Skalski Włodzimierz-teczka osob., k. 48; Skonieczny Bronisław-teczka osob.+fot., k. 54; Skrobik Mieczysław-teczka osob.+Fot., k. 59; Skrzypczak Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 65; Sommer Andrzej-teczka osob.+fot., k. 84; Stankiewicz Bolesław-teczka osob.+fot., k. 95; Stefanicki Jerzy-teczka osob.+fot., k. 115; Stefanowski Krzysztof-teczka osob.+fot., k. 100; Studziński Józef-teczka osob., k. 109; Szczepankowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 131; Szemiot Julian-teczka osob., k. 122; Sznabel Ryszard-teczka osob.+fot., k. 137; Szymanko Janusz-teczka osob.+fot., k. 143; Śliwiński Zdzisław-teczka osob.+2fot., k. 71
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 152; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/372
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [T-W]; 1935-1939
hasła indeksu: Tenenbaum Julian-teczka osob.+fot., k. 1; Trojanowski Mieczysław-teczka osob.+2fot., k. 11; Tułasiewicz Witold-teczka osob.+fot., k. 20; Wąsik Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 26; Węgrzynowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 38; Węsierski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 43; Wildt Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 47; Wiśniewski Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 52; Witkowski Mikołaj-teczka osob.+fot., k. 63; Wodziekoński Konstanty-teczka osob.+fot., k. 32; Wojcyk Igor-teczka osob.+fot., k. 67; Wojsa Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 68; Wołłosowicz Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 72; Wołyniec Mikołaj-teczka osob.+fot., k. 79; Wójcik Bogdan-teczka osob.+Fot., k. 84; Wójcikowski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 90
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 95; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/373
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [Z]; 1935-1937
hasła indeksu: Zagner Andrzej-teczka osob.+fot., k. 1; Zalewski Jan-teczka osob.+fot., k. 8; Zamiechowski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 60; Zaufal Andrzej-teczka osob.+fot., k. 66; Zborożyna Andrzej-teczka osob.+fot., k. 15; Zebrowski Czesław-teczka osob.+fot., k. 80; Zelent Bogusław-teczka osob., k. 20; Zemanek Wacław-teczka osob.+fot., k. 23; Zięborak Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 33; Ziżewski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 43; Zwiernowicz Ryszard-teczka osob.+fot., k. 49
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 85; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/374
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [A-B]; 1936-1938
hasła indeksu: Abycht Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 1; Antonowicz Witold-teczka osob., k. 8; Azembski Mirosław-teczka osob.+fot., k. 12; Babczyński Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 18; Backiel Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 24; Barta Andrzej-teczka osob.+fot., k. 31; Berghole Icchak-teczka osob.+fot., k. 38; Beszterda Mieczysław-teczka osob.+Fot., k. 48; Bielawski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 54; Bielecki Juliusz-teczka osob.+fot., k. 62; Biernacki Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 69; Biesiekierski Antoni-teczka osob.+fot., k. 76; Bogdanik Tadeusz-teczka osob.+2fot., k. 84; Borkowski Henryk-teczka osob.+fot., k. 98; Braeuer Jan-teczka osob.+fot., k. 111; Brojer Jan, zob. Braeuer Jan; Budrewicz Olgierd-teczka osob.+fot., k. 119; Bujko Wiktor-teczka osob.+fot.,k. 130; Bukowski Bohdan-teczka osob.+fot., k. 136; Byszewski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 145
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 150; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/375
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [C]; 1936-1937
hasła indeksu: Chechliński Jerzy-teczka osob.+fot., k. 1; Chmielewski Edward-teczka osob.+2fot., k. 8; Ciechowski Jan-teczka osob.+fot., k. 22; Ciesielski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 28; Cioth Bogusław-teczka osob.+2fot., k. 35; Czerny Wojciech-teczka osob.+fot., k. 46; Czystowski Jan-teczka osob.+fot., k. 51
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 56; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/376
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [D]; 1936-1936[1941]
hasła indeksu: But-Drożdżowski Mieczysław, zob. Drożdżowski-But Mieczysław; Demiro-Saulski Roman-teczka osob.+fot., k. 1; Derejski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 11; Dębicki Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 27; Dębski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 35; Discher Edward-teczka osob.+fot., k. 40; Dizner Olgierd-teczka osob.+fot., k. 46; Dobosz Stanisław-teczka osob., k. 53; Domosławski Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 65; Drożdżowski-But Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 70; Drue Janusz-teczka osob.+fot., k. 78; Drue Jerzy-teczka osob.+fot., k. 84; Duda Ireneusz-teczka osob.+fot., k. 89; Dyoziński Ryszard-teczka osob.+fot., k. 97; Dytkowski Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 103; Saulski-Demiro Roman, zob. Demiro-Saulski Roman
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 110; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/377
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [F-G]; 1936-1936[1940]
hasła indeksu: Fertner Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 1; Fogel Adolf-teczka osob.+fot., k. 6; Fonferko Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 18; Franeman Krzysztof-teczka osob.+fot., k. 28; Gajowniczek Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 39; Garwacki Przemysław-teczka osob.+fot., k. 45; Gąsiorkiewicz Bolesław-teczka osob.+2fot., k. 52; Gnoiński Janusz-teczka osob.+fot., k. 67; Gołębiowski Henryk-teczka osob.+fot., k. 73; Grabicki Włodzimierz-teczka osob.+fot., k. 79; Grabowski Ryszard-teczka osob.+2fot., k. 84; Gralak Andrzej-teczka osob., k. 93; Grodzicki Krzysztof-teczka osob.+fot., k. 97
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k.101; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/378
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [H]; 1936-1938[1940]
hasła indeksu: Hołubkow Jerzy-teczka osob.+fot., k. 1; Hubrich Bolesław-teczka osob.+2fot., k. 10; Huml Witold-teczka osob.+fot., k. 27; Huskowski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 35; Hyndle Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 48
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 54; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/379
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [I-K]; 1936-1939[1942]
hasła indeksu: Idzikowski Ryszard-teczka osob.+fot., k. 1; Iżyłowski Andrzej-teczka osob.+fot., k. 6; Kielak Ludwik-teczka osob., k. 17; Kierekjarto Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 11; Kleczkowski Janusz-teczka osob.+fot., k. 21; Klonowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 26; Koczorowski Janusz-teczka osob.+fot., k. 32; Kossowski Wojciech-teczka osob.+2fot., k. 42; Kościa Olgierd-teczka osob.+fot., k. 51; Kotas Wiesław-teczka osob.+fot., k. 59; Kotas Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 68; Kowalewski Leszek-teczka osob.+fot., k. 76; Koziński Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 87; Krajewski Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 95; Kryszkiewicz Jan-teczka osob.+fot., k. 101; Kubin Jerzy-teczka osob.+fot., k. 107; Kuciel Marian-teczka osob.+fot., k. 113; Kuczyński Aleksy-teczka osob.+fot., k. 118; Kwiatej Jerzy-teczka osob.+fot., k. 125; Kwiatkowski Janusz-teczka osob.+fot., k. 136
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 145; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/380
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [L]; 1936-1939
hasła indeksu: Lange Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 1; Laumbee Wiktor-teczka osob., k. 103; Lesser Janusz-teczka osob.+fot., k. 7; Leszczyński Aleksander-teczka osob.+fot., k. 15; Leszczyński Eugeniusz-teczka osob.+3fot., k. 22; Leszczyński Mieczysław-teczka osob.+2fot., k. 42; Leśniewski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 60; Lipecki Józef-teczka osob.+2fot., k. 69; Lipowski Ryszard-teczka osob.+fot., k. 82; Lipszyc Leopold-teczka osob.+2fot., k. 91
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 119; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/381
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [Ł-M]; 1936-1939
hasła indeksu: Łapkowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 1; Łączyński Lech-teczka osob.+fot., k. 9; Łuyżwiński Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 17; Maciejewski Witold-teczka osob.+2fot., k. 27; Majewski Bogusław-teczka osob.+fot., k. 37; Majkowski Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 38; Makarewicz Andrzej-teczka osob.+fot., k. 44; Malanowicz Janusz-teczka osob.+fot., k. 62; Mantel Andrzej-teczka osob.+fot., k. 51; Mączewski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 56; Mąkowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 68; Miernicki Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 76; Mierzwiński Ryszard-teczka osob.+fot., k. 83; Missala Andrzej-teczka osob.+fot., k. 88
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 94; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/382
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [O-P]; 1936-1939[1940]
hasła indeksu: Okulicki Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 1; Orzechowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 14; Otwinowski Jan-teczka osob., k. 20; Pastusiak Leszek-teczka osob.+fot., k. 23; Pendo Sergjusz-teczka osob.+fot., k. 29; Piechocki Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 35; Pieńkowski Tadeusz-teczka osob., k. 40; Pieracki Stanisław-teczka osob.+fot., k. 43; Pietrakiewicz Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 47; Płóciennik Andrzej-teczka osob., k. 53; Podobas Jan-teczka osob.+fot., k. 57; Polkowski Witold-teczka osob.+fot., k. 69; Pomorski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 80; Porębski Stanisław-teczka osob., k. 86; Pozdiejew Dymitr-teczka osob.+fot., k. 95; Przywecki Witold-teczka osob.+fot., k. 103; Ptaszycki Maciej-teczka osob.+fot., k. 108; Pyżykowski Henryk-teczka osob.+fot., k. 118
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 126; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/383
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [R]; 1936-1938[1942]
hasła indeksu: Rajszewicz Czesław-teczka osob.+fot., k. 1; Raszewski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 10; Rek Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 20; Reklewski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 26; Reyman Edward-teczka osob.+fot., k. 37; Robakiewicz Andrzej-teczka osob.+2fot., k. 44; Roszczyk Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 55; Rusiecki Dominik-teczka osob.+fot., k. 65
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 70; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/384
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [S-Ś]; 1936-1938[1942]
hasła indeksu: Klechniowski-Sas Maciej, zob. Sas-Klechniowski Maciej; Sadłowski Adam-teczka osob.+fot, k. 1; Sambor Jan-teczka osob.+fot., k. 19; Samulski Witold-teczka osob.+fot., k. 26; Sas-Klechniowski Maciej-teczka osob.+fot., k. 37; Sawczyk Jan-teczka osob.+fot., k. 43; Sawicki Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 49; Sielski Mieczysław-teczka osob., k. 62; Sielski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 68; Siepełek Jerzy-teczka osob.+fot., k. 56; Skrzydlewski Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 75; Sopotnicki Jerzy-teczka osob., k. 84; Sowiński Janusz-teczka osob.+fot., k. 89; Stande Stanisław-teczka osob.+fot., k. 95; Strzałkowski Lech-teczka osob.+fot., k. 101; Suchowiak Jan-teczka osob., k. 107; Sundberg Sten-teczka osob.+fot., k. 118; Szczepiński Wojciech-teczka osob.+fot., k. 124; Szczęsny Ludwik-teczka osob.+fot., k. 132; Szczygielski Józef-teczka osob.+fot., k. 139; Szliske Edmund-teczka osob.+fot., k. 147; Szymankiewicz Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 153; Ślaski Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 163
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 168; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/385
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [T]; 1936-1937[1940]
hasła indeksu: Tangl Roman-teczka osob.+fot., k. 1; Tański Stanisław-teczka osob.+fot., k. 10; Taran Ryszard-teczka osob.+fot., k. 16; Targ Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 22; Teichman Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 29; Toruń Władysław-teczka osob.+fot., k. 40; Trzeciak Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 50
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 54; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/386
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [W]; 1936-1939[1940]
hasła indeksu: Wachlarz Stanisław-teczka osob.+fot., k. 6; Wahren Janusz-teczka osob.+fot., k. 1; Warabida Roman-teczka osob.+fot., k. 12; Wardencki Wiesław-teczka osob.+fot., k. 18; Wąsowicz Wojciech-teczka osob.+fot., k. 24; Weitzen Aleksander-teczka osob.+fot., k. 29; Weitzen Marek-teczka osob., k. 42; Wejsis Tadeusz-teczka osob.+Fot., k. 45; Wiewiórski Stefan-teczka osob.+fot., k. 51; Wiśniewski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 69; Wiśniowski Janusz-teczka osob.+fot., k. 60; Witwicki Witold-teczka osob.+fot., k. 74; Wojciechowski Antoni-teczka osob.+fot., k. 82; Wołłosowicz Ryszard-teczka osob.+fot., k. 89; Woźnicki Jerzy-teczka osob., k. 96
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 100; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/387
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [Z-Ż]; 1936-1938[1940]
hasła indeksu: Zajdler Bogusław-teczka osob.+fot., k. 1; Zakrzewski Ryszard-teczka osob.+fot., k. 9; Zborowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 20; Zieliński Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 31; Zieliński Ryszard-teczka osob.+fot., k. 49; Zielonka Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 13; Żółkoś Andrzej-teczka oosb.+fot., k. 56
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 62; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/388
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [A-B]; 1937-1939[1940]
hasła indeksu: Ambroziewicz Wojciech-teczka osob.+fot., k. 1; Balcerski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 9; Bąkowski Marian-teczka osob.+fot., k. 17; Bednarek Jan-teczka osob.+fot., k. 22; Berger Stanisław-teczka osob.+fot., k. 30; Berka Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 39; Beszterd Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 50; Biedrzycki Zygmunt-teczka osob.+fot., k. 58; Biernat Stanisław-teczka osob.+fot., k. 66; Birnbaum Karol-teczka osob., k. 74; Budzich Jerzy-teczka osob.+fot., k. 85; Burakowski Janusz-teczka osob.+fot., k. 94; Bzowski Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 100
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 109; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/389
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [C]; 1937-1937[1942]
hasła indeksu: Chmaj Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 1; Chrościcki Wojciech-teczka osob.+fot., k. 12; Cierliński Włodzimierz-teczka osob.+fot., k. 20; Cieślak Władysław-teczka osob.+2fot., k. 33; Cukanow Jerzy-teczka osob.+fot., k. 50; Czarchowicz Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 82; Czarnecki Jerzy-teczka osob.+fot., k. 63; Czarnecki Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 73; Czerniawski Adam-teczka osob.+fot., k. 96
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 104; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/390
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [D]; 1937-1939
hasła indeksu: Dąbrowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 1; Dąbrowski Przemysław-teczka osob.+fot., k. 9; Dąbrowski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 17; Dębowiak Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 25; Długosz Stanisław-teczka osob., k. 37; Domański Teofil-teczka osob.+fot., k. 48; Domiński Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 58; Drożdżowski Mieczysław-teczka osob., k. 64; Drzewiecki Bolesław-teczka osob.+fot., k. 73; Dutka Wiesław-teczka osob.+fot., k. 85; Dworańczyk Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 93; Dygat Ludwik-teczka osob., k. 102
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 113; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/391
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [F-G]; 1937-1939[1942]
hasła indeksu: Fronczak Piotr-teczka osob.+fot., k. 1; Fuhrman-teczka osob.+fot., k. 9; Galiński Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 22; Gawlik Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 31; Giergielewicz Jerzy-teczkao sob.+fot., k. 41; Glinicki Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 49; Gliński Leszek-teczka osob., k. 54; Głąbkowski Sławomir-teczka osob.+fot., k. 60; Gołaszewski Roman-teczka osob., k. 69; Gołębiewski Ryszard-teczka osob.+fot., k. 76; Goszczyński Romuald-teczka osob.+fot., k. 84; Górka Józef-teczka osob., k. 92; Grabuś Zdzisław-teczka osob.+fot.,k. 106; Grochowski Włodzimierz-teczka osob.+fot., k. 120; Grotowski Stefan-teczka osob.+fot., k. 131; Gryca Jerzy-teczka osob.+fot., k. 139; Gumiński Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 147; Gwiazda Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 156
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 162; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/392
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [I-J]; 1937-1938
hasła indeksu: Iwanow Władysław-teczka osob.+fot., k. 1; Jaworski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 9; Jelecki Lech-teczka osob.+fot., k. 20; Jewtuszok Sergiusz-teczka osob.+fot., k. 28
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 38; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/393
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [K]; 1937-1938[1942]
hasła indeksu: Kazanowski Mieczysław-teczkaosob.+fot., k. 1; Kłos Ludwik-teczka osob.+fot., k. 9; Kobylecki Jan-teczka osob.+fot., k. 17; Kołakowski Leon-teczka osob.+fot., k. 27; Komornicki Stanisław-teczka osob.+fot., k. 31; Korasiewicz Jan-teczka osob.+fot., k. 39; Kosiba Mieczysław-teczka osob., k. 47; Kosmala Leon-teczka osob.+2fot., k. 56; Kowalewski Leszek-teczka osob.+fot., k. 72; Kowalina Jerzy-teczka osob.+fot., k. 83; Kozielski Tomasz-teczka osob.+fot., k. 92; Kozłowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 108; Krzyżanowski Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 116; Kurczyński Andrzej-teczka osob.+fot., k. 126; Kurnatowski Jan-teczka osob.+fot., k. 142
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 149; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/394
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [L]; 1937-1938[1940]
hasła indeksu: Lange Zdzisław-teczka osob.+fot.,k. 1; Lewandowski Stefan-teczka osob.+fot., k. 8; Ligęza Andrzej-teczka osob.+fot., k. 16; Liguz Stanisław-teczka osob.+fot., k. 24; Lisowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 40; Lubelski Ryszard-teczka osob.+fot., k. 48
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 55; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/395
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [Ł]; 1937-1939[1941]
hasła indeksu: Łabecki Sławomir-teczka osob.+fot., k. 1; Łudziński Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 5; Łukaszewicz Jerzy-teczka osob.+fot., k. 13; Łukomski Witold-teczka osob.+fot., k. 21
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 30; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/396
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [M-N]; 1937-1939[1942]
hasła indeksu: Makusch Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 1; Marcińczyk Olgierd-teczka osob.+fot., k. 9; Matuszewski Eugeniusz-teczka osob.+fot., k. 17; Melko Tadeusz-teczka osob.+2fot., k. 27; Mędrzycki Jan-teczka osob.+fot., k. 35; Miazga Bolesław-teczka osob.+fot., k. 46; Misani Wacław-teczka osob.+fot., k. 58; Mizeracki Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 66; Młynarczyk Henryk-teczka osob., k. 75; Nowacki Bronisław-teczka osob.+fot., k. 86
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 95; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/397
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [O]; 1937-1938[1940]
hasła indeksu: Olejarczyk Benon-teczka osob.+fot., k. 1; Olesiński Andrzej-teczka osob.+fot., k. 8; Opolski Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 16; Orlicki Jan-teczka osob.+fot., k. 24; Ossowski Janusz-teczka osob.+2fot., k. 31; Ostrowski Janusz-teczka osob.+fot., k. 49; Owsiany Ryszard-teczka osob.+3fot., k. 59; Ożyński Ryszard-teczka osob.+fot., k. 73
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 80; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/398
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [P]; 1937-1939[1942]
hasła indeksu: Pakulski Janusz-teczka osob.+fot., k. 1; Paszkowski Władysław-teczka osob.+fot., k. 7; Pazura Stanisław-teczka osob.+fot., k. 19; Pereświet-Sołtan Józef-teczka osob.+fot., k. 41; Petrykowski Andrzej-tecka osob.+fot., k. 27; Pfanhauser Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 49; Piasecki Michał-teczka osob.+fot., k. 64; Piekarski Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 71; Pieńkowski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 77; Piłatowicz Wiesław-teczka osob.+fot., k. 89; Piórkowski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 97; Pisarski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 102; Pluszyński Waldemar-teczka osob.+Fot., k. 106; Podolski Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 114; Podsiadły Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 123; Pogorzelski Wojciech-teczka osob.+fot., k. 132; Pohl Stanisław-teczka osob.+fot., k. 139; Polowy Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 145; Popławski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 160; Popławski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 154; Popper Mieczysław-teczka osob.+fot., k. 169; Porajski Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 175; Pospieszalski Lech-teczka osob.+fot., k. 183; Sołtan-Pereświet Józef, zob. Pereświet-Sołtan Józef
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 188; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/399
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [R]; 1937-1939
hasła indeksu: Raubo Waldemar-teczka osob.+fot., k. 1; Rodkiewicz Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 13; Różański Kazimierz-teczka osob.+fot., k. 23; Ruśkiewicz Janusz-teczka osob.+fot., k. 27; Rutkowski Marian-teczka osob., k. 37; Rybicki Leszek-teczka osob.+fot., k. 40; Rybka Stanisław-teczka osob.+fot., k. 51; Rytarowski Lech-teczka osob.+fot., k. 56; Rzewnicki Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 67
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 75; ; ; ;
sygnatura: 72/275/0/400
tytuł i daty: Podania i dokumenty uczniów [S]; 1937-1938[1942]
hasła indeksu: Kowalewski -Szewerdykowicz Władysław, zob. Szewerdykowicz-Kowalewski Władysław; Sadowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 1; Salamon Jerzy-teczka osob.+fot., k. 9; Salumski Witold-teczka osob.+fot., k. 17; Sauter Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 22; Senger Marian-teczka osob.+fot., k. 34; Sierosławski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 46; Składnik Ludomir-teczka osob.+fot., k. 57; Składowski Stanisław-teczka osob.+fot., k. 65; Skrzydlewski Władysław-teczka osob.+fot., k. 73; Skrzyński Władysław-teczka osob.+fot., k. 81; Stani Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 89; Staniszewski Zbigniew-teczka osob.+fot., k. 96; Stępkowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 100; Strzemecki Kazimierz-teczka osob., k. 105; Suryn Tadeusz-teczka osob.+fot., k. 112; Swendrowski Jerzy-teczka osob.+fot., k. 125; Szewerdykowicz-Kowalewski Władysław-teczka osob.+fot., k. 133; Szostek Stanisław-teczka osob.+fot., k. 141; Szulc Bolesław-teczka osob.+fot., k. 149; Szymański Maciej-teczka osob.+fot., k. 157; Śleszyński Jan-teczka osob.+fot., k. 166; Święcicki Zdzisław-teczka osob.+fot., k. 171
opis: akta luźne; do konserwacji; mieszana; ; polski; k. 183; ; ; ;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 446
351 - 400 z 446
Newsletter NDAP