-A
+A

The PRADZIAD database

town: Olecko
non Polish name: Marggrabowa
old name: Treuburg
province: suwalskie
province (since 1999): warmińsko-mazurskie
denomination: urząd stanu cywilnego
church name/supplement: obwód wiejski
type of record: zgony
dates: 1874-1910
microfilms: 1874-1879
archive: Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 17A
tel: (87) 621-38-02, 621 32 08
fax: 621-43-45
email: elk@suwalki.ap.gov.pl
fond: 270/2 Urząd Stanu Cywilnego Olecko
access conditions: częściowo
remarks: Od 1928 r.Treuburg
commune: Olecko
parish/community: -

Newsletter NDAP