-A
+A

The PRADZIAD database

town: Kałduny
non Polish name: Kaldaun
old name: -
province: opolskie
province (since 1999): opolskie
denomination: urząd stanu cywilnego
church name/supplement: -
type of record: małżeństwa
dates: 1874-1912
microfilms: 1874-1880
archive: Archiwum Państwowe w Opolu
45-016 Opole, ul. Zamkowa 2
tel: (77) 454-40-75 do 76
fax: 454-21-12
email: sekretariat@opole.ap.gov.pl
www.opole.ap.gov.pl
fond: 805/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kałdunach
access conditions: całkowicie
remarks: -
commune: Branice
parish/community: -

Newsletter NDAP