-A
+A

The PRADZIAD database

town: Busko Zdrój
non Polish name: -
old name: Busko
province: kieleckie
province (since 1999): świętokrzyskie
denomination: mojżeszowe
church name/supplement: -
type of record: zgony
dates: 1886-1906,1908-1912
microfilms: -
archive: Archiwum Państwowe w Kielcach
25-045 Kielce, ul. Kusocińskiego 57
tel: (41) 260 53 12
fax: 260 53 10
email: kancelaria@kielce.ap.gov.pl
www.kielce.ap.gov.pl
fond: 2498/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Busku
access conditions: całkowicie
remarks: dawny nr zespołu 23/399
commune: Busko Zdrój
parish/community: -

Newsletter NDAP