-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Państwowe w Przemyślu
ul. Lelewela 4
37-700 Przemyśl
tel: (16) 670-35-38
fax: 670-76-34
email: archiwum@przemysl.ap.gov.pl
www.przemysl.ap.gov.pl
nr zespołu: 1591 / 0
Karta: A i B
Nazwa główna:
Zbiór pocztówek w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
zbiory i kolekcje
kategoria:
------------------
Pomoce archiwalne:
inwentarz kartkowy
spis roboczy
Język: pol., niem., czes.
Dostęp: tak
daty: 1897-2010 1897  -  2010
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 1651 0.75
opracowanych: 1398 0.65
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Do 2000 roku materiały ikonograficzne ? fotografie, fotokopie, reprodukcje i pocztówki ? wchodziły w skład zbioru nr 876 ? Zbiór fotografii w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. W związku z licznymi akcesjami pocztówek (bądź to w formie darowizn, bądź w ramach zakupów przez Komisję Zakupu Archiwaliów) postanowiono wyodrębnić je w charakterze samodzielnego zespołu. Na podstawie Decyzji Komisji Metodycznej z dnia 26 września 2000 roku utworzono nowy zbiór nr 1591 ? Zbiór pocztówek w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu.
Zawartość: I Pocztówki Krajoznawcze ? PRZEMYŚL do roku 1945; 1897?1945; sygn. 1-370, Panoramy i widoki ogólne, Place i lice, Pocztówki wieloobrazkowe, Kościoły i klasztory, Pomniki, Wieża zegarowa, Dworzec kolejowy, Mosty na Sanie, Zamek kazimierzowski, Pałac Lubomirskich, Dom Robotniczy, Kluby Sportowe, Życie codzienne.
II Pocztówki Krajoznawcze ? PRZEMYŚL po roku 1945; 1945-2001; 1?372; Panoramy i widoki ogólne, Place i lice, Pocztówki wieloobrazkowe, Kościoły i klasztory, Pomniki, Wieża zegarowa, Dworzec kolejowy, Mosty na Sanie, Zamek kazimierzowski, Pałac Lubomirskich, Dom Robotniczy, Kluby Sportowe, Życie codzienne.
III Pocztówki Krajoznawcze ? KRESY; 1905?1940; 1?75; Borysław, Czerniowce, Kuniów, Lwów, Międzyrzec Ostrogski, Ostróg, Równe, Truskawiec, Winniki.
IV Pocztówki Krajoznawcze ? POLSKA; 1899?1991; 1?321; Albigowa, Bieszczady, Bircza, Brzozów, Chyrzyna, Dubiecko, Dynów, Frampol, Gdynia, Horyniec Zdrój, Jarosław, Kalwaria Pacławska, Kańczuga, Kraków, Krasiczyn, Krosno, Krynica, Lubaczów, Łańcut, Medyka, Mszana, Dolna, Nałęczów, Narol, Olszanica, Opole, Pawłosiów, Pojezierze Augustowskie, Posada Rybotycka, Poznań, Przeworsk, Radymno, Rzeszów, Sanok, Sopot, Szklarska Poręba, Wałbrzych, Wieliczka, Warszawa, Żurawica.
V Pocztówki Krajoznawcze ? ŚWIAT; b.d.; 1?9; Berlin, Drezno, Libia, Csorna, Nublus, Hafen, Wisconsin.
VI Twierdza Przemyśl; 1914?1918; 1?20; Widok ogólny na Twierdzę, Forty.
VII Działania wojenne; 1914?1918; 1?82; Wizyta cesarza Karola I i Arcyksięcia Fryderyka, walki żołnierzy o Twierdzę Przemyśl, uzbrojenie, samolot niemiecki, cmentarze żołnierzy poległych w walkach o Twierdzę Przemyśl, jeńcy rosyjscy, wysadzone mosty na Sanie, wojska rosyjskie w okolicach Przemyśla.
VIII Pocztówki etnograficzne; sprzed 1905, b.d.; 1?4; Chłop z okolicy Przemyśla, dziewczyny z Medyki, Ostrowa, Winiar pod Poznaniem.
IX Pocztówki patriotyczne; 1903; 1; Z serii Bohaterki Polskie ? Emilia Plater.
X Pocztówki okolicznościowe; 2000; 1?8; XX lat ?Solidarności?.
XI Pocztówki humorystyczne; 1947; 1; ?Pierwsza dieta?
XII Sylwetki; 1914, b.d.; 1?4; A. Fredro, posłowie ukraińscy do Sejmu Galicyjskiego
XIII Judaika ; 1916?1919; 1?3; Sylwetki.
XIV Ukrainika; 1915; 1?10; Ukraiński Legion Strzelców Siczowych.
XV Reprodukcje malarstwa ; 1913?1917; 1?7; J. Kossak, J. Stroynowski, S. Adam, Kanbanow, J. Męcina-Krzesz, J. Styka, Wehle.
Reprinty; b.d.; 1?111; Lwów, Przemyśl, Kresy.

Newsletter NDAP