-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni
ul. Handlowa 11
81-038 Gdynia
tel: (58) 623-72-80
fax: 623-72-80
email: apgdynia@gdansk.ap.gov.pl
nr zespołu: 2 / 0
Karta: A
Nazwa główna:
Akta miasta Sopotu
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
administracja ogólna
kategoria:
akta miast i administracja miejska
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
Język: niem., pol.
Dostęp: Tak
daty: 1862-1945 [-1969] 1862  -  1945
1946  -  1969
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 2981 41.54
opracowanych: 2981 41.54
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Organizacja XIX-wiecznych miast pruskich opierała się na ordynacji miejskiej z 19.11.1808 r., która przewidywała większy udział mieszczan w zarządzaniu. Najwyższą władzą było zgromadzenie radnych, wybierane przez wszystkich uprawnionych do głosu mieszczan. Spośród radnych wybierano magistrat, który stanowił władzę wykonawczą. Natomiast jurysdykcja sądowa oraz policja przechodziły odtąd pod władzę państwową. W szczególności ordynacja miejska regulowała sprawy obywatelstwa miejskiego i związane z tym sprawy posiadania nieruchomości, prowadzenia rzemiosła oraz wyborów do rad miejskich. W ciągu XIX w. ordynacja miejska ulegała pewnym modyfikacjom, z których najważniejsze z 1853 r. dotyczyły wszechwładzy radnych miejskich oraz uchwalania statutów indywidualnych dla miast. Miasto Sopot przyjęło ordynację miejska w 1901 r. W 1929 r. przyjęto podział na decernaty: personalny, ogólnoadministracyjny, finansowo-kasowy, budownictwa, zarząd przedsiębiorstw miejskich, szkolnictwa, podatków, ubogich, rencistów, młodzieży, inwalidów wojennych, pośrednictwa pracy, demobilizacji, ubezpieczeń społecznych, cmentarzy, kąpielisk ogrodów i parków.
[Teresa Węsierska-Biernatowa - Wstęp do inwentarza)

Zawartość: 1. Administracja ogólna (1917-1945, sygn. 1-13): plany budżetowe miasta, zarządzenia, przepisy i sprawy ogólne, zarządzenia policyjne, prawo lokalowe;
2. Administracja gruntami (1920-1943, sygn. 14-48): towarzystwa budowy mieszkań, korespondencja, plany, szkice, kosztorysy, rachunki, dzierżawa gruntów miejskich, działek, terenów nadbrzeżnych, ogrodów, wykazy dzierżawców;
3. Budownictwo (1906-1945, sygn. 49-77): osiedla mieszkalne, budynki miejskie, szkoły, baseny pływackie, zakład reumatologiczny, szpital dziecięcy, hotel Casino, plany linii kolejowej, ulice;
4. Policja budowlana (1862-1960, sygn. 76-1538, 1844-2980): zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic;
5. Miejski Urząd Mierniczy (1872-1944, sygn. 1539-1843): przepisy, plany rozbudowy miasta, sprawozdania, regulacje granic Wolnego Miasta Gdańska, plany i szkice, pomiary i obliczenia, przyłączenie Kolibek, zmiany własności, wykaz właścicieli nieruchomości, podatek gruntowy, pomiary katastralne, plany zabudowy miasta, zestawienia posiadłości miejskich Sopotu, kupno i sprzedaż gruntów i parceli miejskich, zmiany własności, nazewnictwo ulic, cmentarze i grobownictwo wojenne.
Dopływ: zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic (sygn. 1844-2981)

Znalezionych jednostek archiwalnych: 458
51 - 100 z 458
Inwentarz
sygnatura: 93/2/0/113
tytuł i daty: Bädeckerweg 11 (ul. Władysława IV); 1905-1908
hasła indeksu: Bädeckerweg 11; Sopot; Władysława IV ul.; Wolschon Anna; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 87; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/114
tytuł i daty: Bädeckerweg 12 (ul. Władysława IV); 1904-1936
hasła indeksu: Bädeckerweg 12; Władysława IV ul.; Wolschon Anna
opis: poszyt; do konserwacji; ; ; niemiecki; s. 167; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/115
tytuł i daty: Bädeckerweg 13 (ul. Władysława IV); 1909-1930
hasła indeksu: Bädeckerweg 13; Sopot; Władysława IV ul.; Wolschon Hermann; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 65; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/116
tytuł i daty: Bädeckerweg/Franzinstrasse 16/18 (ul. Władysława IV); 1931-1935
hasła indeksu: Bädeckerweg 16/18; Evangelische Gemaindehausverein Zoppot; Franzinstrasse; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 40; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/117
tytuł i daty: Bädeckerweg 26 (Władysława IV); 1936-1937
hasła indeksu: Bädeckerweg 26; Lebensversicherungs Anstallt Westpreussen; Sopot; Władysława IV; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 30; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/118
tytuł i daty: Bädeckerweg 28 (Władysława IV); 1936-1940
hasła indeksu: Bädeckerweg 28; Kiep Otto; Sopot; Władysława IV; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 67; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/119
tytuł i daty: Bädeckerweg 30 (Władysława IV); 1936-1937
hasła indeksu: Bädeckerweg 30; Lebensversicherungs Anstallt Westpreussen; Sopot; Władysława IV ul.; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 29; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/120
tytuł i daty: Bädeckerweg 32 (Władysława IV); 1936-1937
hasła indeksu: Bädeckerweg 30; Bädeckerweg 32; Lebensversicherungs Anstallt Westpreussen; Sopot; Władysława IV ul.; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 34; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/121
tytuł i daty: Bädeckerweg 34 (Władysława IV); 1937-1937
hasła indeksu: Bädeckerweg 34; Richter Franz; Sopot; Władysława IV; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 28; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/122
tytuł i daty: Bahnhofstrasse - budowa i przebudowa dworca z planami; 1882-1942
hasła indeksu: Bahnhofstrasse; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 240; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/123
tytuł i daty: Bahnhofstrasse - Wohnengsnachweisskiosk am Bahnhof; 1912-1930
hasła indeksu: Bahnhofstrasse; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 13; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/124
tytuł i daty: Bahnhofstrasse - Verkaufsstand (stoisko koło dworca); 1924-1939
hasła indeksu: Bahnhofstrasse; Krumbigel Paul; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 50; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/125
tytuł i daty: Beerenstrasse (Krasickiego) 2; 1910-1911
hasła indeksu: Beerenstrasse 13; Behrendt Julius; Krasickiego ul.; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 51; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/126
tytuł i daty: Beerenstrasse (Krasickiego) 4; 1893-1939
hasła indeksu: Beerenstrasse 4; Behrendt Julius; Knigge Otto; Krasickiego ul.; Sopot; Wilken Hermann; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 24; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/127
tytuł i daty: Beerenstrasse (Krasickiego) 5; 1901-1911
hasła indeksu: Beerenstrasse; Behrendt Julius; Krasickiego ul.; Sopot; Spitzel Richard; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 63; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/128
tytuł i daty: Beerenstrasse (Krasickiego) 6; 1894-1911
hasła indeksu: Beerenstrasse; Behrendt Julius; Krasickiego ul.; Sopot; Wendt Otto; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 91; ; ; ;
sygnatura: 93/2/0/129
tytuł i daty: Beerenstrasse (Krasickiego) 7; 1892-1911
hasła indeksu: Beerenstrasse; Behrendt Julius; Krasickiego ul.; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 141; ; ; ;
sygnatura: 93/2/0/130
tytuł i daty: Beerenstrasse (Krasickiego) 9; 1896-1929
hasła indeksu: Beerenstrasse; Ekrut F.; Krasickiego ul.; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 117; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/131
tytuł i daty: Beerenstrasse (Krasickiego) 8/10; 1907-1943
hasła indeksu: Baugesellschaft "Wohnungssat"; Beerenstrasse; Krasickiego ul.; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 130; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/132
tytuł i daty: Beerenstrasse (Krasickiego) 11; 1920-1941
hasła indeksu: Beerenstrasse 11; Ekrut Georg; Ekrut Olga; Krasickiego ul.; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 192; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/133
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 1; 1894-1935
hasła indeksu: Beethovenstrasse (; Fiehn Amalie; Książąt Pomorskich ul.; Sopot; Transche-Roseneck von A.; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 98; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/134
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 3; 1902-1926
hasła indeksu: Bartkowski Ludwig; Beethovenstrasse 3; Książąt Pomorskich ul.; Pehlke Eugen; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 179; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/135
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 5/7; 1905-1935
hasła indeksu: Beethovenstrasse 5/7; Haffner Irena; Knoblauck Otto; Książąt Pomorskich ul.
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 49; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/136
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 9; 1927-1927
hasła indeksu: Beethovenstrasse 9; Kempe O.; Książąt Pomorskich ul.; Wronka E.
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 19; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/137
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 12; 1932-1933
hasła indeksu: Beethovenstrasse 12; Kempe O.; Książąt Pomorskich ul.; Wronka E.
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 11; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/138
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 13; 1928-1935
hasła indeksu: Beethovenstrasse 13; Książąt Pomorskich ul.; Sopot; Werner Wilhelm; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 77; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/139
tytuł i daty: Beethovenstrassen (Książąt Pomorskich) 14; 1932-1932
hasła indeksu: Beethovenstrassen 14; Kempe O.; Książąt Pomorskich ul.; Sopot; Wronka E.; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 30; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/140
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 15; 1928-1939
hasła indeksu: Beethovenstrasse; Książąt Pomorskich ul.; Sopot; Werner Wilhelm; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 15; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/141
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 17; 1928-1928
hasła indeksu: Beethovenstrasse 17; Książąt Pomorskich ul.; Sopot; Werner Wilhelm; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 23; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/142
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 19; 1928-1928
hasła indeksu: Beethovenstrasse 19; Książąt Pomorskich ul.; Sopot; Werner Wilhelm; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 92; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/143
tytuł i daty: Beethovenstrasse (Książąt Pomorskich) 21; 1928-1932
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 36; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/144
tytuł i daty: Benzlerstrasse 2; 1920-1941
hasła indeksu: Benzlerstrasse 2; Drews Kurt; Schipański; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; do konserwacji; ; ; niemiecki; s. 54; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/145
tytuł i daty: Benzlerstrasse 4; 1909-1938
hasła indeksu: Benzlerstrasse 4; Schipanski Gustaw; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 55; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/146
tytuł i daty: Benzlerstrasse 10; 1894-1920
hasła indeksu: Benzlerstrasse 10; Bieber Marie; Komischke Anna; Rudziński Walenty; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 55; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/147
tytuł i daty: Benzlerstrasse 14; 1900-1914
hasła indeksu: Benzlerstrasse 14; Cohn Wilhelm; Peterman Ferdinand; Sopot; Zoppot
opis: ; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 148; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/148
tytuł i daty: Benzlerstrasse 16; 1905-1912
hasła indeksu: Benzlerstrasse 16; Sopot; Truschinski Karl; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 51; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/149
tytuł i daty: Benzlerstrasse 18; 1891-1919
hasła indeksu: Benzlerstrasse 18; Haneisen Orrilie; Nagel W.; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 38; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/150
tytuł i daty: Benzlerstrasse 23; 1904-1940
hasła indeksu: Benzlerstrasse 23; Grabla von Mściszewski; Kellermann Helene; Mściszewski von Grabla; Regehr Auguste; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 108; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/151
tytuł i daty: Benzlerstrasse 26; 1891-1932
hasła indeksu: Benzlerstrasse 26; Briesewitz M.; Latza Carl; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 225; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/152
tytuł i daty: Benzlerstrasse 27/30; 1896-1923
hasła indeksu: Benzlerstrasse 27/30; Darowski Johann; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 77; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/153
tytuł i daty: Benzlerstrasse 51/55; 1913-1913
hasła indeksu: Benzlerstrasse 51/55; Elstorpff Carl; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 31; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/154
tytuł i daty: Bergstrasse 1 - Elesebäude mit Adolf Hitlerstrasse 786; 1906-1939
hasła indeksu: Adolf Hitlerstrasse 786; Bergstrasse 1; Cieśliński F.; Sopot; Wuendt August; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 120; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/155
tytuł i daty: Bergstrasse 3; 1897-1943
hasła indeksu: Bergstrasse 3; Echstadt Herbert; Sopot; Wiecki v. Benno; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 39; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/156
tytuł i daty: Bergstrasse 4a - Adolf Hitlestrasse 794; 1905-1940
hasła indeksu: Adolf Hitlerstrasse 794; Bergstrasse 4a; Rose Ernst; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; ; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/157
tytuł i daty: Bergstrasse 5; 1889-1942
hasła indeksu: Bergstrasse 5; Goedel H.; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 108; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/158
tytuł i daty: Bergstrasse 7; 1907-1934
hasła indeksu: Bergstrasse 7; Sopot; Städtische Gutsverwaltung; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 17; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/159
tytuł i daty: Bergstrasse 6/8; 1921-1931
hasła indeksu: Bergstrasse 6/8; Gerike Ernst; Ruth C.A.; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 70; ; ; ;
sygnatura: 93/2/0/160
tytuł i daty: Bergstrasse 20; 1887-1936
hasła indeksu: Bergstrasse 20; Goedel H.; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 253; ; ; 40/02-E;
sygnatura: 93/2/0/161
tytuł i daty: Bergschloss - Menzelweg; 1911-1940
hasła indeksu: Bergschloss; Schol Frido; Sopot; Wróblewski Rudolf; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 64; ; ; 40/02-E; plan
sygnatura: 93/2/0/162
tytuł i daty: Bergerstrasse 2; 1907-1920
hasła indeksu: Bergerstrasse 2; Peto Aleksander; Sopot; Zoppot
opis: poszyt; stan dobry; ; ; niemiecki; s. 56; ; ; 40/02-E;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 458
51 - 100 z 458
Newsletter NDAP