-A
+A

Information about the archival fond

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
al. Legionów 36
18-400 Łomża
tel: (86) 473-53-01
fax: 473-53-02
email: lomza@bialystok.ap.gov.pl
www.bialystok.ap.gov.pl/lomza/
fond No.: 19 / 0
Card: A
REGISTERS OF POPULATION
Title/Name of creator:
Komisja Spisowa Powiatu Łomżyńskiego
Other names:
Lomzinskaja Uezdnaja Perepisnaja Komissija
Category:
administracja specjalna
Sub-category:
statystyka
Archival aids:
inwentarz książkowy
Language of material: ros.
Access conditions: tak
dates: 1896-1897 1896  -  1897
Extent: units linear (m)
total A cat.: 105 4.26
elaborated: 105 4.26
no evidence: 0 0
total B cat.: 0 0
Size of electronic documentation FILES mb DOCUMENTS
Total: 0 0 0
Elaborated: 0 0 0
No evidence: 0 0 0
Summary history of the creator: Komisje spisowe jako organy władz administracyjnych działały w latach 1896 ? 1897 na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1896. Zostały powołane do przeprowadzenia I Powszechnego Spisu Ludności Cesartswa Rosyjskiego w 1897 roku. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami powołano komisję główną oraz powiatowe i miejskie w zależności od liczby mieszkańców. Powiaty z kolei podzielono na rejony spisowe.
W skład komisji powiatowych wchodzili m.in. Naczelnik Powiatu jako jej przewodniczący, komisarz do spraw włościańskich, naczelnik straży ziemskiej, lekarz powiatowy. Czynności spisowych dokonywali rachmistrzowie.

Scope and content: Spisy gospodarstw i zagród w Łomży, w osadach i wsiach powiatu, mieszkańców Łomży, wojska kwaterującego w mieście i na terenie powiatu, mieszkańców instytucji dobroczynnych, internatów. Spisy mieszkańców miast, osad i wsi powiatu. Dzienniki podawcze ( 1 ? 105

Newsletter NDAP