-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Poniatowskiego 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel: (22) 724-38-61
fax: (22) 724-38-62
email: apw.grodzisk@warszawa.ap.gov.pl
https://www.warszawa.ap.gov.pl/
nr zespołu: 2 / 0
Karta: A i B
SPISY LUDNOŚCI
T. 1
Nazwa główna:
Akta miasta Żyrardowa
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
administracja ogólna
kategoria:
akta miast i administracja miejska
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
spis roboczy
spis zdawczo-odbiorczy
Język: pol., niem.
Dostęp: tak
daty: 1918-1950 [1951-1956] 1918  -  1950
1951  -  1956
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 1718 17.41
opracowanych: 1532 14.9
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy:
Zawartość: Sprawy finansowe - budżety, preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe.
Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, listy volksdeutschy, księgi biercze daniny, protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego.
Wykazy lekarzy, listy osób straconych przez okupanta hitlerowskiego, sprawy społeczno-polityczne, sprawy MO i UB
Plany i projekty, domowe książki meldunkowe

Newsletter NDAP