-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
al. Piłsudskiego 1
59-220 Legnica
tel: (76) 856-34-78
fax: 856-34-78
email: legnica@ap.wroc.pl
nr zespołu: 20 / 0
Karta: A
AKTA STANU CYWILNEGO
Nazwa główna:
Kościół Pamięci Cesarza Fryderyka w Legnicy
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Kaiser Friedrich-Gedächtniskirche in Liegnitz
Dział:
instytucje wyznaniowe
kategoria:
------------------
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
Język: niem.
Dostęp: tak
daty: 1899-1945 1899  -  1945
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 20 0.5
opracowanych: 20 0.5
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Neogotycka świątynia oddana do użytku w 1908 r., własność wyznania ewangelicko-augsburskiego; po 1945 r. przejęta przez kościół rzymsko-katolicki; obecnie kościół należy do Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jacka (utworzonej w 1968 r.).
Zawartość: sygn. 1, Chronik der Kaiser Friedrich Gedächnis-Kirche 1899-1909; sygn. 2, Protokollbuch für das Gemeindekirchenamt der Kaiser Friedrich Gedächtniskirche 1908-1918; sygn. 3, Amtshandlungen 1922-1939; sygn. 4, Manual und Rechnung der Kaiser Friedrich-Gedächnis Kirchenkasse zu Liegnitz über Einnahme und Ausgabe 1944; sygn. 6-20, księgi metrykalne urodzin, chrztów, konfirmacji, zgonów 1908-1945.

Newsletter NDAP